17 juni 2022

E-data & Research juni 2022 verschenen

In het blad E-data & Research staan diverse artikelen over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Binnenkort valt het juni-nummer op de deurmat, deze editie is ook online beschikbaar via edata.nl.

In deze editie onder andere een artikel over het project Odeuropa, waarin men een model en database ontwikkelt om te beschrijven hoe wij geuren ervaren, en een interview met Menno Rasch, over de nieuwe samenwerking tussen het KNAW Humanities Cluster en het NIOD.

E-data & Research bevat artikelen voor onderzoekers en dataprofessionals en eenieder die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van onderzoeksgegevens. Het blad verschijnt drie keer per jaar en wordt mogelijk gemaakt door: het CBS, Centerdata, CLARIAH, DANS, KNAW Humanities Cluster, ODISSEI en het Rijksmuseum.

Meer informatie

Op de website edata.nl staan alle uitgebrachte nummers. Een gratis abonnement op E-data & Research kunt u online aanvragen. Voor vragen of suggesties voor artikelen kunt u contact opnemen met de redactie, ook als u het blad (tijdelijk) op een ander adres wilt ontvangen. De volgende E-data & Research verschijnt in oktober 2022. Volg E-data ook via twitter: @eDataResearch