27 september 2022

Prof.dr. Inger Leemans benoemd als interim-directeur Meertens Instituut

Cultuurhistoricus prof. dr. Inger Leemans (51) wordt per 1 oktober 2022 voor zes maanden interim-directeur van het Meertens Instituut van de KNAW. Ze is al als hoofd van de onderzoeksgroep NL-Lab verbonden aan het Humanities Cluster van de KNAW. Daarnaast is ze hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van het KNAW-genootschap. Ze volgt Antal van den Bosch op, die vanaf 2017 directeur van het Meertens Instituut was.

Inger Leemans – begonnen als neerlandica – is een onderzoeker die originele keuzes durft te maken, zowel in haar onderwerpen als in haar methoden. In haar onderzoek kiest ze voor historische thema’s die het individuele, het culturele en het maatschappelijke doorsnijden, zoals pornografie en de radicale verlichting, emoties in een economische context (bijvoorbeeld op de beursvloer), de historische band van Nederlanders met het vliegeren en de geschiedenis van geur en reuk. Leemans is een pionier in digitale geesteswetenschappen en heeft een passie voor kennisbenutting. Ze geeft lezingen voor verschillende doelgroepen en treedt regelmatig op in radio- en televisieprogramma’s en podcasts.

Sinds 2019 is ze hoofd van het NL-Lab, waar het Meertens Instituut en het Huygens Instituut samenwerken aan onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit, in heden en verleden. NL-Lab bundelt expertise uit verschillende kennisvelden en maakt gebruik van innovatieve onderzoeksmethodes (zoals de combinatie van veldwerk, archiefonderzoek en historische reconstructies) om te onderzoeken hoe nationale identiteit wordt gevormd, gevoeld en overgedragen. Binnenkort publiceert NL-Lab een boek over kaas als nationaal symbool. Vanuit NL-Lab stuurt Leemans ook het Europese onderzoeksproject Odeuropa aan – over geurerfgoed en sensory mining.

Inger Leemans: “Het doet me veel genoegen dat ik deze rol op me mag nemen. Het is een grote eer om nog nauwer met iedereen in het Humanities Cluster te gaan samenwerken, in het bijzonder met de collega’s van het Meertens Instituut. Ook verheug ik mij op een vruchtbare en plezierige samenwerking binnen het directeurenoverleg van het HuC.” Leemans zal de komende maanden onder meer gaan bekijken op welke wijze de Humanities Cluster instituten verder kunnen samenwerken in hun onderzoek en organisatie.

Lees hier meer over het profiel van Inger Leemans.