skip to main content

Leemans, prof.dr. I. (Inger)

interim instituutsdirecteur

email
inger.leemans@meertens.knaw.nl
telefoon
020 224 68 00
linkedin
www.linkedin.com/in/inger-leemans-9b788318/
twitter
@IngerLeemans

meer informatie

2023

Van Erp, Marieke et al. “More than the Name of the Rose”. American Historical Review. 2023, 128(1). 335-369. https://doi.org/10.1093/ahr/rhad141

2022

2021

Elpers, S.M. et al. “Geur in immaterieel erfgoed: Een deelonderzoek van Odeuropa”. Volkskunde. 2021, 122(3). 445-450.
Paijmans, Marrigje, Inger Leemans and [No Value] et al. “Pathways to agency: women writers and radical thought in the Low Countries, 1500-1800”. Modern Intellectual History. 2021, 31(1). 51-71.
Korsten, Frans-Willem and Inger Leemans. “Zo gaat de molen: Nieuwe aanvliegroutes voor (nationaal) beeldvormingsonderzoek”. Nederlandse Letterkunde. 2021, 26(2-3). 307-331. https://doi.org/10.5117/NEDLET.2021.2-3.012.KORS

2019

Leemans, I.B. “The Sex Shop of Europe: Sex and Commerce in the Dutch Republic 1660-1720”. Das Achtzehnte Jahrhundert. 2019, 42(2). 195-219.

2010

2023

Leemans, Inger, Leo Lucassen, and Dirk van Miert. “Maak geschiedenis voor álle leerlingen een eindexamenvak”. NRC Handelsblad. 2023.

2020

Oddens, J. et al. “Curve en catharsis: Statistiek als nieuw nationalisme”. de Nederlandse Boekengids (dNBg). 2020. (4).

2023

Leemans, Inger “De dagelijkse rente van de koe”. Cornips, Leonie Hendriksen, Marieke Mak, Geertje (ed.). Kaas=NL? : Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer. Bornmeer: Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2023, 167-177.

2022

Leemans, Inger and Josephine Koopman “1721. Koloniale snuffelaars”. Heerma van Voss, Lex, Bouras, Nadia ’t Hart, Marjolein van der Heijden, Manon Lucassen, Leo (ed.). Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland. Ambo|Anthos. 2022, 296-302.

2021

Leemans, Inger “Commercial desires in a web of interest: Dutch discourses on (self-)interest, 1600-1830”. Zabel, C. (editors). Historicizing Self-Interest in the Modern Atlantic World. Routledge. 2021, 141-163.
Leemans, Inger “De vertaalmachine. 1700-1800”. Schoenaers, Dirk, Hermans, Theo Leemans, Inger Koster, Cees Naaijkens, Ton (ed.). Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis.. Boom Uitgevers. 2021, 285-334.
Leemans, Inger and Geertje Mak “Identity”. Grever, Maria, Berger, Stefan and Klein, Ethan Bevernage, Berber Wang, Edward Loughran, Tracy (ed.). Bloomsbury History: Theory and Methods: Bloomsbury History Series. Bloomsbury Publishing. 2021.

2020

Johannes, Gert Jan and Inger Leemans “En hier vliegt hy, om de klucht: Bilderdijk en de luchtreis per vlieger”. and Honings, R. Johannes, G.J. (ed.). Een sublieme nalatenschap: De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 2020, 73-83.
Leemans, Inger “New Plays resemble Bubbles, we must own: Staging the Stock Market – 1719/1720”. and Goggin, Joyce De Bruyn, Frans (ed.). Pieter Langendijk’s Quincampoix, or the Wind Traders and Harlequin Stock Jobber. University of Liverpool Press. 2020, 181-203.
Leemans, Inger and Frans-Willem Korsten “Oranjegevoel of Onenigheid? De bal op de stip voor de Neerlandistiek”. and Blom, F. et al. (ed.). Voltreffer! Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert. Amsterdam. 2020, 95-100.
Leemans, Inger “The science of sex”. Paganini, Gianni Laursen, John C. Jacob, Margaret C. (ed.). Passions and desires in Dutch clandestine circles, 1670-1720. UCLA Clark Memorial Library. Toronto: University of Toronto Press. 2020, 163-192.

2022

Menini, S. et al. A Multilingual Benchmark to Capture Olfactory Situations over Time. 3rd International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change, LChange 2022, 26 May 2022, Dublin, Ireland, Paper, 2022. 10 p. https://doi.org/10.18653/v1/2022.lchange-1.1
Lisena, Pasquale et al. “Capturing the Semantics of Smell: The Odeuropa Data Model for Olfactory Heritage Information”. The Semantic Web: ESWC 2022. Lecture Notes in Computer Science. Springer. 2022, 387-405. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06981-9_23

2021

Lisena, Pasquale et al. Data mining and knowledge graphs as a backbone for advanced olfactory experiences. Smell, taste, and temperature interfaces, 07 May 2021, Yokohama, Japan, Paper, 2021.
Ehrich, Sofia et al. Nose-First. Towards an Olfactory Gaze for Digital Art History. First International Workshop on Multisensory Data & Knowledge, 23 Apr 2021, Paper, 2021.

2019

Kroeze, Ronald et al. Making sense of financial crises in the Netherlands. Financial and Cultural bubbles 1637-2008. European Business History Association Annual Congress 2019, 29 Aug 2019, Paper, 2019.

2021

Schoenaers, Dirk et al. Vertalen in de Nederlanden: Een cultuurgeschiedenis Boom Uitgevers. 2021.

2022

Antia Wiersma, Inger Leemans (2022). Beter goed ”geleend” dan zelf slecht bedacht. 26-08-2022. (Historicidagen 2022)

2021

Inger Leemans, Marieke van Erp (2021). Panel: Olfactory Heritage: Sensory Mining and Olfactory Taxonomies. 06-05-2021. (Uncommon Senses III)
Inger Leemans (2021). Exploring the Field of Digital Humanities & Text Mining. 15-01-2021. (Historisches Seminar der LMU)

2020

Inger Leemans (2020). From the Toes to the Heart: Mining Embodied Emotions on the Dutch Stage 1600-1800. 02-04-2020. (Annual Meeting RSA 2020, Philadelphia)

2021

Inger Leemans (2021). The Odeuropa project: lessons learned. 23-03-2021. (Horizon Europe Thematic Launch Events)

2022

Leemans, Inger, The Commercial Castle of the World: Imagineering Commercial Desires in the Dutch Republic, Digital or Visual Products, 2022, The Netherlands Culture and Global History, 24 Feb 2022, Princeton, United States, https://mediacentral.princeton.edu/media/Session+5_The+NetherlandsA+Culture+and+Global+History/1_b9b3c7cu

2023