15 november 2022

NWA-subsidie voor projecten over kunstmatige intelligentie en taal

Op 4 november 2022 maakte NWO de projecten bekend die financiering ontvangen binnen de laatste subsidieronde van het programma NWA Wetenschapscommunicatie 2021/2022. Onder de toekenningen zijn twee projecten waar het Meertens Instituut bij betrokken is.

Het project Wie is de trol? is aangevraagd door Mathilde Jansen en wordt uitgevoerd door een team van AI-onderzoekers van het Meertens Instituut, Universiteit Utrecht en Tilburg University en partners waaronder NEMO Kennislink, Alliantie Digitaal Samenleven en Netwerk Mediawijsheid. In dit project wordt een game ontwikkeld waarmee middelbare scholieren en senioren leren hoe kunstmatige intelligentie werkt. Deelnemers krijgen de rol van moderator in een online discussie en kunnen daarbij de hulp inroepen van een computeralgoritme. Op die manier ontdekken ze de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Het project loopt van januari 2023 tot september 2024.

Het project ‘Wat je zegt ben je zelf’ is aangevraagd door Marc van Oostendorp en wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit, het Meertens Instituut, het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA) van de UvA. In dit project leren studenten en docenten in het mbo op een actieve manier over wetenschap: ze voeren zelf een (taal)wetenschappelijk experiment uit, ze leren over de rol van taal in hun beroepspraktijk en ze maken interactief kennis met de (taal)wetenschap waarbij ze wetenschappelijk nadenken over taal. Het project loopt van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023.