skip to main content

Januari 2023: Ode aan de koe

De koe is een symbool voor Nederland, is het meest besproken in het stikstofdebat, maar waar is de bewondering voor haar? Al sinds de 17e eeuw gold de koe als het nuttigste dier van allemaal, en steeds vaker vragen we ons af wat er in haar binnenwereld speelt. Leonie Cornips bestudeert de communicatie van koeien: “Er lijkt niks te gebeuren, maar in een fractie van een seconde voltrekt zich iets cruciaals.” Ja, de koe is heel gewoon, maar om vele redenen het bewonderen waard.

Lees de gehele lofrede via EW.