skip to main content

Student-assistent Diversiteit in jongerentaal en -cultuur

Voor het onderzoek naar diversiteit in jongerentaal en -cultuur zoekt het Meertens Instituut van de KNAW:

2 student-assistenten

De Nederlandse samenleving toont een toenemende mate van globalisering en online communicatie, en van migratie en mobiliteit. Dit heeft grote invloed op het taalgebruik van en de culturele identificatie door jongeren. Dat geldt niet uitsluitend voor de grootstedelijke omgeving maar ook voor andere omgevingen, zoals provinciesteden of dorpen op het platteland.

Thema’s binnen dit kader zijn de variatie in het taalgebruik van jongeren, communicatie in de online/offline nexus (waarin ons online en offline gedrag volledig verweven zijn), de identificatieprocessen die daarmee gepaard gaan, en de veranderingen die dat alles teweeg brengt in taal en cultuur. Het roept onder andere de vragen op welke onderdelen van het taalsysteem open zijn voor snelle verandering en wat juist stabiel blijft en welke samenhang is bloot te leggen tussen taalvariatie en culturele diversiteit.

Hoewel het Meertens Instituut een lange traditie kent van wetenschappelijk onderzoek naar, onder meer, taalvariatie, taalpraktijken, culturele diversiteit en identificatieprocessen is een van de nieuwe aandachtsgebieden de diversiteit in taal en cultuur onder jongeren in Nederland. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking in de vorm van twee student-assistenten.

We zoeken twee studenten die vanuit een taal- of cultuurstudie al enige ervaring met deze thematiek hebben opgebouwd en willen assisteren met het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens, de registratie van de data-infrastructuur en het analyserende van reeds beschikbare gegevens. Omdat het om twee vacatures gaat, kun je je richten op de meer taalkundige insteek van deze thematiek of op een meer sociaal-culturele insteek. En als je van sociolinguïstiek houdt, kun je beide misschien wel aan elkaar verbinden.

Werkzaamheden
Tot de taken behoren:

  • Talige en culturele inventarissen maken van social media posts
  • Het beschrijven van onderzoeksgegevens van reeds voltooid veldonderzoek
  • Het analyseren van die onderzoeksgegevens met behulp van degelijke theoretische kaders
  • Het vastleggen en registeren van onderzoeksgegevens volgens protocol
  • Het schrijven van rapportages
  • Het schrijven van blogs
  • Het samenstellen van een publieksvriendelijke kennisclip

Het gaat om twee student-assistentschappen van ca. 8 uur per week voor de duur van drie maanden. Aanvang is in overleg en afhankelijk van je beschikbaarheid. Het is een betaalde functie (SA4).

Je werkt samen met Jos Swanenberg, onderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar aan Tilburg University, en binnen een team van specialisten op dit terrein zoals Khalid Mourigh, Kristel Doreleijers en Stef Grondelaers.

Geïnteresseerd?
Heb je interesse? Solliciteer! Stuur een e-mail naar Jos SwanenbergDeadline: 31 maart 2023

Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Swanenberg.