In de media

Maart 2023: ‘Onze naamkeuze drukt uit wie we zijn’

Oer-Hollandse voornamen, vaak verwijzingen naar de grootouders, verdwijnen in alle sociale groepen. Ondertussen hebben modernisering en internationalisering de Nederlandse voornamen drastisch veranderd. Gerrit Bloothooft is naamkundige en gastonderzoeker bij het Meertens, uit onderzoek bleek een duidelijk verband tussen naamgeving van kinderen en de sociaal-economische positie van de ouders.

Recent publiceerde het SCP een rapport over sociale stratificatie waarin voornamen ook meegenomen werden. Zo blijken bepaalde namen vaker voor te komen in bepaalde gebieden (Friese voornamen in Friesland en ‘elitenamen’ in het Gooi en Den Haag). Bloothooft merkt op aan het SCP-rapport dat sociale indicatoren nu niet alleen te koppelen zijn aan de naamgevers, maar ook aan de naamdragers: de kinderen. “Dat wijst op weinig sociale mobiliteit tussen twee generaties. Er is wel mobiliteit, maar daar gaan meer generaties overheen,” stelt Bloothooft.

Hoe belangrijk voornamen zijn als sociale markeerders is lastig te bepalen. Bloothooft ziet een veelzeggende trend in het verdwijnen van traditionele voornamen en de opkomst van modenamen die meer van onszelf laten zien: “Je plaatst je met zulke namen niet in een historische lijn, zoals met vernoemingsnamen die verwijzen naar grootouders, maar in een sociale hiĆ«rarchie.”

Lees het hele artikel op de website van NRC.

Beeld: Flickr.com (CC BY 2.0)