skip to main content

24 maart 2023: Dag van de Nederlandse Spraakkunst

De 14de Dag van de Nederlandse Spraakkunst vindt op vrijdag 24 maart 2023 plaats bij het Meertens Instituut en heeft als thema ‘individuele variatie en het Nederlandse taalsysteem’.

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines en theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek.

Het programma bestaat uit vier blokjes, met telkens eerst een hoofdlezing, daarna een respondent die een aantal vragen en opmerkingen formuleert en ten slotte een discussie, waaraan uiteraard ook de toehoorders kunnen deelnemen. Zie voor abstracts en meer informatie de website van de Dag van de Nederlandse Spraakkunst.

Deelname en aanmelding

Wat: Dag van de Nederlandse Spraakkunst
Wanneer: Vrijdag 24 maart, 09.30 – 16.30 uur
Waar: Meertens Instituut, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam (of online, link wordt toegestuurd na aanmelding)   
Kosten: Gratis, inclusief broodjeslunch
Aanmelden: Uiterlijk 20-03-23 via de volgende link

Organisatie: Het vaste De Nederlandse Spraakkunst-comité (Timothy Colleman, Caitlin Meyer & Ton van der Wouden) en Marjo van Koppen (Meertens Instituut)

Programma

Sessie 1
9.30-10.10Cesko Voeten (University of Pennsylvania, Universiteit van Amsterdam, Fryske Akademy)‘Individuele verschillen in de fonologisering van variatie en verandering’
10.10-10.25Respondent: Anne-France Pinget (Universiteit Utrecht en Fryske Akademy)
10.25-10.45Discussie (moderator: Timothy Colleman)
Koffiepauze

Sessie 2
11.15-11.55Véronique Verhagen (Fontys Hogeschool) & Maria Mos (Tilburg University)‘Gebruiksgebaseerde variatie in taalverwerking en metalinguïstische oordelen’
11.55-12.10Respondent: Stef Grondelaers (Meertens Instituut)
12.10-12.30Discussie (moderator: Caitlin Meyer)
Lunch

Sessie 3
13.30-14.10Marijke De Belder (Universiteit Utrecht)‘Idiolectische variatie in de morfologie: Nederlandse samenstellingen’
14.10-14.25Respondent: Geert Booij (Universiteit Leiden)
14.25-14.45Discussie (moderator: Ton van der Wouden)
Koffiepauze

Sessie 4
15.15-15.55Gert-Jan Schoenmakers (Radboud Universiteit)‘Het belang van datadiversiteit in het analyseren van Nederlandse scramblingconstructies’
15.55-16.10Respondent: Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam)
16.10-16.30Discussie (moderator: Marjo van Koppen)