In de media

April 2023: Taalverandering in het klaslokaal

Het Laks (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) pleit voor inclusiever en neutraler taalgebruik op scholen. Iedereen hoort zich welkom en vertegenwoordigd te voelen, taalgebruik kan daaraan bijdragen. Wat zijn de voorgestelde wijzigingen en wat vinden taalwetenschappers daarvan?

In plaats van ‘Goedemorgen jongens en meisjes’ een ‘Goedemorgen leerlingen’ waarmee docenten de dag kunnen beginnen, geen ‘onderwijsniveau’ maar ‘onderwijsrichting’ en ‘zittenblijven’ wordt ‘doubleren’ als het aan Laks ligt. Door deze wijzigingen zou iedereen zich thuis moeten voelen in de klas. Marc van Oostendorp, onderzoeker variatielinguïstiek bij het Meertens en hoogleraar academische communicatie aan de Radboud Universiteit, juicht de discussie om de wijzigingen toe. Maar, stelt hij: “het is een misverstand dat nieuwe taalregels ervoor zorgen dat mensen anders gaan denken over bijvoorbeeld gender. Pas als een docent denkt in ‘leerlingen’ in plaats van in ‘jongens en meisjes’, zal de taal zich daaraan aanpassen.”

Taalveranderingen kunnen generaties lang duren, maar neem bijvoorbeeld de NS die de omroepen niet meer begon met ‘beste dames en heren’ maar met ‘beste reizigers’, destijds was er veel ophef over, maar ondertussen is iedereen eraan gewend.

Lees het hele artikel in de Volkskrant.

Beeld: Flickr.com (CC BY 2.0)