In de media

April 2023: “Limburgs moet dezelfde status krijgen als het Fries”

Samenwerkende Limburgse taalorganisaties willen dat het Limburgs dezelfde status krijgt als het Fries. De overheid moet het Limburgs promoten en beschermen en daartoe een financiering beschikbaar stellen. In een brief aan de Provinciale Staten schrijven de organisaties dat ze vrezen voor het voortbestaan van de taal.

“De cruciale overheidsrol om het Limburgs te beschermen en promoten is onvervuld gebleven met zeer negatieve gevolgen voor de bevordering van het Limburgs en het aantal sprekers van het Limburgs,” stellen de organisaties. Zij willen dat het Limburgs wordt opgenomen in het coalitieakkoord. Dit initiatief komt mede van Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar taalcultuur aan de Universiteit Maastricht en taalkundige bij het Meertens Instituut.

De Raad van Europa bracht ook het advies uit dat het Limburgs als vak – van basisschool tot universiteit – in het onderwijs moet worden aangeboden. Het spreken van het Limburgs moet in het kleuteronderwijs worden bevorderd en de Limburgse cultuur en geschiedenis moeten meer attentie krijgen, ook op nationaal niveau. “Zonder verder uitstel is een actieve overheidsrol op provinciaal en nationaal niveau nodig om te voorkomen dat in deze en de komende generatie de Limburgse taal met al haar talrijke dialecten als een van de belangrijkste kenmerken van de Limburgse identiteit verloren gaat,” zeggen de Limburgse taalorganisaties.

Meer lezen over waarom het Limburgs dezelfde status moet krijgen als het Fries in de Limburger en het Reformatorisch Dagblad (met betaald abonnement).