skip to main content

‘Alledaagse’ metadata publiek ¬†toegankelijk

Een onderzoek dat in het kader van het Open Science-beleid tot een advies zal leiden over de vergroting van de publieke toegankelijkheid van de data. (Vanaf september 2023).