In de media

Juni 2023: Digital Humanities-onderzoek verbeteren met taal- en semantische webtechnologie 

In juni verscheen de nieuwe editie van E-data & Research, een blad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen, met onder meer een artikel over het vernieuwende Digital-Humanities onderzoek van Marieke van Erp, hoofd DHLab.

Begin 2023 werd een grote ERC-beurs toegekend aan Van Erp voor haar project TRIFECTA, gericht op het verbeteren van taalmodellen met semantisch web. Hiermee wordt informatie uit een tekst opgeslagen via informatienetwerken.

Dit klinkt misschien een beetje abstract en daarom geeft Van Erp een voorbeeld: “Het zijn allerlei losse feitjes: Arnold Schwarzenegger (1) is geboren in (2) Oostenrijk (3). Oostenrijk (1) ligt in (2) Europa (3). Europa (1) is een (2) werelddeel (3). Aan elk knooppunt in het netwerk kun je informatie blijven toevoegen. Hele databases die op deze manier zijn georganiseerd kun je aan elkaar koppelen, en dan heb je opeens allerlei informatie die je kunt bevragen. De tijdsdimensie kun je toevoegen door elk knooppunt een tijdslimiet mee te geven.”

Door taal- en semantische webtechnologie op deze manier te combineren, wil Van Erp de mogelijkheden van Digital Humanities-onderzoek ver­groten.

Lees meer over TRIFECTA en andere datanieuws in de nieuwste editie van E-data & Research (20 juni 2023).