skip to main content

Juni 2023: Welke taal spreken koeien?

Het is belangrijk om koeien te onderzoeken, wat ze willen en hoe mensen aan hun wensen tegemoet kunnen komen. Niet alleen voor het welzijn van de koe, maar ook van de boer. Taalwetenschapper Leonie Cornips neemt NTR Wetenschap mee in de taal van de koe.

Bijzonder hoogleraar Leonie Cornips onderzoekt al vier jaar koeientaal. Hiervoor gaat ze naar veertien boerderijen toe om koeien te observeren. Zo kan ze ook bij Gerard Mul observeren, waar koe en kalf niet van elkaar gescheiden worden. Cornips vertelt hoe tevreden de moeder-kalf communicatie is op deze boerderij, iets wat je in andere boerderijen niet altijd hoort.

Gerard Mul zegt dat Cornips hem bepaalde nuances heeft geleerd binnen de koeientaal. Dat heeft hem erg geholpen toen hij een nieuwe manier zocht om koeien te houden. Door het kalf bij de moeder te houden, communiceren koe en boer op een andere manier.

Cornips vertaalt ook een stukje koeientaal. Een koe die heel hard loeit, loeit naar haar kalf dat buiten staat terwijl zij zelf nog niet naar buiten kan. En een zacht geluid bij de binnenkomst van de boer is een begroeting naar de boer toe en geeft aan dat ze weet dat ze gemolken gaat worden.

De koe is een heel sociaal, intelligent en emotioneel medewezen. Onderzoek naar de taal van de koe is zeer belangrijk, om goed met hen samen te leven.

Bekijk het fragment van NTR Wetenschap op Youtube (22 juni 2023).