In de media

Augustus 2023: Negatief imago Brabants dialect onterecht volgens jongeren

Het Brabantse dialect wordt in de media vaak weggezet als dommig en boers. Promovenda Kristel Doreleijers vertelt aan het ED dat dit er juist voor zorgt dat jongeren zich nog meer verbonden voelen met hun afkomst en daar trots op zijn.

Op media zoals Tiktok en Snapchat komen regelmatig filmpjes voorbij waarbij mensen op een overdreven manier dialect praten. Soms gaat zo’n filmpje ook viraal. Maar juist mensen buiten Brabant die op sociale media het Brabantse dialect nadoen, zetten het als dommig weg. “Jongeren vinden het imago dat door buitenstaanders op het Brabants wordt geplakt irritant. Ze vinden dat ze daarmee een beetje in hun taaltrots geraakt worden. Je taalgebruik is altijd verweven met andere culturele elementen. Dat zorgt voor verbondenheid. Het gaat niet alleen meer om de taal, maar om veel meer,” stelt Doreleijers.

De band tussen taal en identiteit is heel sterk, merkt Doreleijers in haar proefschrift over het ‘nieuwe Brabants’. Voor haar onderzoek voor Tilburg University sprak ze met middelbare scholieren in Eindhoven. Die jongeren werden zich bewust van hun eigen taal.

Lees het volledige interview in het Eindhovens Dagblad (22 augustus 2023).