skip to main content

HBO-postdoc SPRONG-traject Verbeelding in Transities

De grote maatschappelijke opgaven vragen om verbeeldingskracht. Maar hoe kan verbeelding ingezet worden? Het hoger onderwijs met haar praktijkgerichte onderzoek kan hier een rol in spelen.

Heb jij affiniteit met onderzoek naar grootstedelijke uitdagingen en creatieve onderzoeksmethodes? Heb je een achtergrond in de etnologie of een aanverwante discipline, en ervaring met kwalitatieve veldwerkmethodes? De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) zoekt namens alle kennisinstellingen die samenwerken in het SPRONG-traject Verbeelding in Transities (ViT) met ingang van 1 november 2023 een:

HBO-postdoc

Je komt in dienst bij de AHK (penvoerder SPRONG) en werkt als gastonderzoeker bij het Meertens Instituut (KNAW), waarbij je wordt begeleid door onderzoeker Sophie Elpers.

Als postdoc ben je onderzoeker in het SPRONG-traject, waar lectoren, onderzoekers, docenten en maatschappelijke partners in Amsterdam (o.a. de Gemeente Amsterdam en OBA Next) samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in ‘verbeeldingswerkplaatsen’.

Wie ben jij?

Je bent een ‘praktijkduider’ en beschikt over kennis en ervaring op het gebied van de kunsten, etnologie en/of antropologie, en verwante velden (bijv. taal, erfgoed). Je komt uit de etnologie of een verwante discipline, waarin de aandacht uitgaat naar het dagelijks leven en de betekenissen van alledaagse cultuur. Je bent zeer ervaren met kwalitatieve etnologische/antropologische veldwerkmethodes, waaronder deelnemende observatie en semi-gestructureerde interviews met gemeenschappen en experts. Je bent je bewust van de ethische aspecten van veldwerk.

Je hebt affiniteit met onderzoek naar grootstedelijke uitdagingen en creatieve onderzoeksmethodes. Je hebt ervaring in participatory action research of bent bereid je in te werken op dit gebied. Je bent sensitief voor het grotere plaatje (aangezien de kaders voor een groot deel al bedacht zijn) en voor het feit dat er op verschillende niveaus tegelijk gewerkt wordt. Er is ook ruimte voor eigen invulling in co-creatie, bijv. met de kwartiermakers van de verbeeldingswerkplaatsen. Je hebt affiniteit met praktijkonderzoek en de wereld van de hogescholen, waar het werken met studenten van groot belang is.

Wat breng je mee? 

Je beschikt over een PhD (of equivalent EQF-level 8) en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal om het onderzoek in het Nederlands uit te voeren, zeer goede beheersing van het Engels in woord en geschrift en zeer goede samenwerkingsvaardigheden. Daarnaast ben je bereid om je actief in te zetten in zowel de wetenschappelijke gemeenschap van het Meertens Instituut als in de SPRONG-groep.

Wat ga je doen?

Als postdoc onderzoek je dit grote, meerjarige samenwerkingsverband. Je doet – met behulp van etnologische empirische methodes – onderzoek naar het ontwikkelen van, werken met en de impact van creatieve methodes om participatie in een grootstedelijke context te bevorderen. Je observeert, intervenieert en geeft feedback over de werking en ontwikkeling van de verbeeldingswerkplaatsen. Vanuit ViT zijn er twee kwartiermakers aangesteld om deze op een inclusieve en participatieve manier te ontwikkelen. Je wordt in je onderzoek begeleid door het Meertens Instituut (KNAW).
Een tweede postdoc wordt begeleid door AMS Institute (zie andere vacature). Jullie hebben regelmatig contact over jullie onderzoek en werken samen.
Het eindproduct van je onderzoek kan een publicatie zijn, of een andere vorm van output die je in samenspraak met het Meertens Instituut bepaalt.

Waar kom je te werken?

Het SIA SPRONG-project Verbeelding in Transities (ViT) inventariseert met alle betrokken partijen creatieve methode(n) – key enabling methodologies – die verbeelding onderzoeken en inzetten bij het zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. Daarmee draagt ViT bij aan inclusieve participatie en aan het bouwen van een gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur.  

SPRONG ViT is een project van vier hogescholen die al langer samenwerken in het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI). Deze vier hogescholen (AHK, Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool van Amsterdam en Inholland) komen samen in de Amsterdamse metropoolregio en stimuleren al ontwerpend en makend artistiek onderzoek en onderwijs. Met het opzetten van meerjarige, multidisciplinaire publiek-private samenwerkingen rond vraagstukken uit het werkveld en de maatschappij, richten zij zich op het versterken van innovatie.

ViT is een samenwerkingsverband tussen 8 lectoraten (de SPRONG-groep) van de vier hogescholen en een consortium van 12 partners. In het programma worden de profilering, professionaliteit, kwaliteit en impact van de lectoraten die samenwerken in ViT verder ontwikkeld. De AHK is penvoerder van het project. Voor meer informatie over de subsidieregeling zie de website en in het bijzonder het document Programmakader SPRONG.  Je komt in dienst bij de AHK (penvoerder SPRONG) en werkt als gastonderzoeker bij het Meertens Instituut (KNAW), waarbij onderzoeker Sophie Elpers jou als postdoc begeleidt.

Meer informatie en sollicitatieprocedure

Je komt in dienst bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – voor alle informatie over dienstverband, salariëring en de sollicitatieprocedure, bekijk de volledige vacature op de AHK-website.

Geïnteresseerd in de functie? Reageer vóór zaterdag 7 oktober 2023.