In de media

November 2023: Recensie NeusWijzer in Trouw

Kleuren benoemen we duidelijk en direct, bij de beschrijving van geuren moeten we vaak naar woorden zoeken. Dat er over geur toch heel wat te zeggen valt, bewijst NeusWijzer. Geuratlas van de Lage Landen, schrijft Trouw.

Trouw beschrijft hoe deskundigen vanuit verschillende invalshoeken (onder andere kunsthistorici, taalkundigen, biologen en neurowetenschappers) hun zegje doen in essays over luchtjes. Daarbij hebben de onderzoekers een vragenlijst uitgezet bij ‘burgerwetenschappers’, waarin hen onder andere werd gevraagd naar de geur in het huis van hun grootouders en naar hun kennis van geurwoorden.

De makers zien hun boek als pionierswerk en hopen op de erkenning van geur als erfgoed. Veel lees- en ruikplezier!

Lees de recensie in Trouw (25 november 2023).