In de media

Februari 2024: Praat thuis met je kind Achterhoeks, Fries of Limburgs

Bij de opvang en op school is Nederlands nog bijna altijd de absolute standaard. Jammer en onnodig, stellen Elma Blom, Evelyn Bosma en Leonie Cornips in Trouw. Dit kan net zo goed in de regionale taal.

Regionale talen zoals het Nedersaksisch, waar het Achterhoeks onder valt, staan onder druk. In de jongere generaties zijn er steeds minder sprekers van het Nedersaksisch. Ook het aantal sprekers van het Fries en het Limburgs neemt af, zij het in mindere mate. Dit baart zorgen omdat regionale talen belangrijk zijn voor de sociale en culturele identiteiten van lokale gemeenschappen. Regionale talen zijn cultureel erfgoed, stellen de auteurs. Om deze reden is het bemoedigend dat de overheid recent besloten heeft om structureel te investeren in het Fries op de universiteit. Toch ontmoedigen opvang en onderwijs het gebruik van de regionale taal door voornamelijk Nederlands te spreken. Scholen in Friesland zijn weliswaar de uitzondering, maar ook daar is ruimte voor verbetering.

Achterstand in het Nederlands?

Vaak gaat achter deze keuze de overtuiging schuil dat kinderen die opgroeien met een regionale taal het lastig vinden om goed Nederlands te leren. De resultaten van ons onderzoek vertellen echter een heel ander verhaal. Blom, Bosma en Cornips vonden dat kinderen in Friesland en Limburg die opgroeien met het Fries of Limburgs, minstens zoveel woorden in het Nederlands kennen als kinderen die thuis alleen Nederlands horen. “De resultaten van ons onderzoek suggereren dat kinderen hun kennis en ervaring in de regionale taal kunnen gebruiken voor het Nederlands. Dat ligt voor de hand, omdat de re­gionale talen en het Nederlands veel op elkaar lijken.”

Met dit opiniestuk maken de auteurs duidelijk dat kinderen die thuis een regionale taal spreken zeker geen problemen of achterstanden in hun Nederlands laten zien. Zo hopen ze onjuiste aannames over regionale talen te ontkrachten en onnodige zorgen weg te nemen. Dit kan ouders motiveren om de regionale taal thuis te blijven gebruiken en leraren motiveren om regionale talen in hun klas een plek te geven.

Lees het hele opiniestuk in Trouw  (voor abonnees, 26 februari 2024).

Beeld: Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)