7 maart 2011: Lezing over jongerentaal door Leonie Cornips

Studiedag, thema taal en rekenen.
Plaats: ROC van Amsterdam afdeling Gooi en Vechtstreek
Tijd: 14.45 uur