SIEF / ACEE

De International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) en het Amsterdam Center for European Ethnology (ACEE) zijn (deels) gevestigd op het Meertens Instituut.

SIEF: International Society for Ethnology and Folklore

De International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) is een multidisciplinaire organisatie die wetenschappers uit de vakgebieden etnologie en folklore studies en verwante disciplines bij elkaar brengt; een platform biedt voor kritisch debat, netwerken en uitwisseling; infrastructuren aanbiedt voor intellectuele samenwerking; jonge wetenschappers ondersteunt; en de ontwikkeling van de vakgebieden die ze vertegenwoordigt, stimuleert – met respect voor de diverse academische tradities. De organisatie telt meer dan 1000 leden uit rond 50 verschillende landen: onderzoekers, (universitair) docenten en studenten, en tevens leden uit meer toegepaste gebieden zoals archivarissen, museum- en erfgoedprofessionals en anderen.

Organisatie
SIEF heeft een internationaal bestuur. Het secretariaat onder leiding van de vicepresident is gevestigd bij het Meertens Instituut (momenteel, 2023, is de vicepresident prof. dr. Sophie Elpers). Hier ligt ook het rijke archief van SIEF dat vertelt over de geschiedenis van de organisatie die in 2014 in Amsterdam haar Golden Jubilee Symposium vierde: in 1964 werd SIEF opgericht als opvolger van CIAP, Commission des Arts et Traditions Populaires.

Conferenties
Eens in de twee jaar organiseert SIEF een grote internationale conferentie. In 2023 is het thema “Living Uncertainty”. De conferentie vindt plaats in Brno (7-10 juni 2023).

SIEFs vijftien thematische werkgroepen organiseren in de tussenjaren hun eigen conferenties en workshops.

Communicatie
SIEF heeft twee peer-reviewed open access tijdschriften: Ethnologia Europaea en Cultural Analysis. Een nieuwsbrief die de leden over actuele ontwikkelingen informeert, verschijnt twee keer per jaar. Bij de communicatieve activiteiten van SIEF horen ook video’s en videoreeksen die op de website gepubliceerd worden. “What is European Ethnologie” wordt in veel landen in het universitaire onderwijs als inleiding op de etnologie ingezet. In de videoreeks “Ethnological Sensations” vertellen meeer dan 50 leden van SIEF in korte episodes waardoor ze gefascineerd raakten voor het vak etnologie. Momenteel verschijnt iedere maand een nieuwe video van de reeks “Ethnological Matterings” waarin etnologen vertellen hoe ze hun kennis toepassen in de maatschappij.

Rol van de wetenschap in de samenleving

SIEF is voorstander van academische vrijheid en is overtuigd van de cruciale rol van de wetenschap in de samenleving. Naar de buitenwereld toe helpt de organisatie het publiek bewust te maken van de maatschappelijke relevantie van de kennis die binnen SIEF samengebracht wordt. SIEF is groot voorstander van het gebruik van etnologische kennis, vaardigheden en perspectieven in de samenleving om langs die weg bij het grote publiek de kijk op de wereld te verruimen en tot innovatieve oplossingen te inspireren. SIEF is een UNESCO geaccrediteerde NGO en is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het ICH-NGO forum.

Scholing

SIEF bevordert de internationalisering van het hoger onderwijs in etnologie en folklore studies en faciliteert samenwerking. Ieder tweede jaar biedt SIEF een internationale Summer School aan voor promovendi. De SIEF Young Scholar Prize voor een wetenschappelijk artikel op het gebied van etnologie en folklore studies wordt een keer in de twee jaar uitgereikt aan een jonge onderzoeker.

Zie verder:

www.siefhome.org

Contact: sief@meertens.knaw.nl

ACEE: Amsterdam Center for European Ethnology

Het Amsterdam Center for European Ethnology (ACEE) beoogt een (inter-) nationaal coördinerend podium te zijn voor onderzoek en voor onderwijs op het terrein van de Europese Etnologie. De focus ligt op het onderzoek naar de cultuur van het dagelijks leven in Nederland, zowel in diachroon (historisch) als comparatief (vergelijkend) perspectief en in samenhang met de internationale en transnationale dimensies van de Nederlandse cultuur.

Het ACEE is opgericht in 2014 en gevestigd op het Meertens Instituut.