Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL

 • Barbiers, S. (2012). Microsyntactic Variation. In Marcel den Dikken (Ed.), The Cambridge Handbook of Generative Syntax (pp. 900-925). Cambridge: Cambridge University Press.

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 • Redactieraad The Journal of Comparative Germanic Linguistics
 • Redactieraad Linguistic Variation Yearbook
 • Redactieraad Neerlandistiek.nl
 • Redactieraad Biolinguistics

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Barbiers, S. (2012, februari 29). Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Colloque Dialectes décisifs, langues prototypiques; Journée Géolinguistique et nouveaux atlas des langues et dialectes.
 • Barbiers, S. (2012, maart 31). Fronting and empty categories in Brabantish, Dutch and German imperatives. University of Cambridge, Cambridge (UK), European Dialect Syntax Workshop 6.
 • Barbiers, S. (2012, mei 22). Imperatives as Distals. University of Konstanz (Germany), Linguistics Colloquium.
 • Barbiers, S. (2012, juni 22). Large Scale Linguistic Variation Research. Rennes (France), Celtic Linguistics Conference Rennes.
 • Barbiers, S. (2012, oktober 19). Dialect data and research. Amsterdam, KNAW preparatory workshop.
 • Barbiers, S. (2012, november 26). On the complementary distribution of doubling and stranding in long A-bar dependencies. Brussels, Linguistics Colloquium, CRISSP.
 • Barbiers, S. (2012, november 30). On the complementary distribution of doubling and stranding in long A-bar dependencies. RU Groningen, Workshop Locality and the Left Periphery.

OVERIGE LEZINGEN

 • Barbiers, S. (2012, april 05). Imperatives as distals. Amsterdam, T-lecture, Meertens Instituut.
 • Barbiers, S. (2012, juli 06). Documentation of syntactic variation in the dialects of Europe. Cambridge University, Cambridge (UK), Second Cambridge Conference on Language Endangerment (CRASSH).
 • Barbiers, S. (2012, november 17). Where’s Syntactic Variation? Nijmegen, NWASV Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Barbiers, S. (2012, november 20). Language variation – From cognition to society. München, European School; invited lecture for the students.
 • Barbiers, S. (2012, november 21). Language Variation – From Society to Cognition. European School München, Invited lecture for teaching staff.

ORGANISATIE BIJEENKOMST

 • Barbiers, S. (2012). Lecture Series Syntax Circle; Leiden, Amsterdam, Utrecht.

ONDERWIJS

 • Barbiers, S. (2012). MA College Taaldiagnostiek (Language Diagnostics), Winter term 2012-13, Universiteit Utrecht.
 • Barbiers, S. (2012). MA cursus Taaldiagnostiek (Language Diagnostics), Spring term 2011-2012, Universiteit Utrecht.
 • Barbiers, S. & Dimitriadis, A. (2012). ReMA course Language Variation (micro-macro), Utrecht University.
 • Barbiers, S. (2012). Micro- en macrovariatie. Gastcollege in BA-Cursus Onderzoekswerkgroep Taalkunde: Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht.

SUPERVISOR MASTERSCRIPTIE

 • Barbiers, S. (2012). Nadia Smidt van Gelder: Wao kûmst dich vanaâf? Taalanalyse in asielprocedures: het vermogen van native speakers om sprekers van een ander dialect te herkennen.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van Bettina Gruber (Universiteit Utrecht)
 • Begeleider/promotor van Eefje Boef (Meertens Instituut/Universiteit Utrecht)
 • Begeleider/promotor Marko Hladnik (Universiteit Utrecht)
 • Begeleider/promotor Mirjam Hachem (Universiteit Utrecht)
 • Leescommissie en opponent promotie Ankelien Schippers (Universiteit Groningen)

BESTUUR

 • Adviesraad Taalbank,  Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)
 • Adviseur NWO funding scheme Mozaiek. NWO
 • Lid adviescommissie, CLARIN – NL
 • Lid projectgroep Onderzoek & Grants, KNAW
 • Meertens vertegenwoordiging in LOT Board, Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde (LOT).
 • Management Team, Meertens Instituut
 • Voorzitter GLOW (European organization of generative linguistics)