Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich naast acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) bezig met het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels in het magazijn en het behoud van de collectie. Ook ontvangt de bibliotheek onderzoekers en andere geïnteresseerden.

De aanwinsten van de bibliotheek besloegen dit jaar 3375 titels (boeken en tijdschriften) waarvan 2800 titels verkregen werden via schenking/bruikleen o.a. van:

•    T. Weijnen: 1624 titels
•    Mvr. Kwik: 578 titels
•    P.J. Margry: 82 titels  
•    J.A. Leechburch Auwers: 34 titels
•    P. van Reenen: 53 titels  
•    De bibliotheek van het NOM: 53 titels
•    NIWI: 154 titels

Medewerkers: J.J. Schell (projectleider), L.S.G.B. Brouwer (vakreferent Naamkunde), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (vakreferent Nederlandse Etnologie).
 

Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2010)

De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus.
Resultaten in 2009: correctie van de 54365 gescande kaartjes. 27143 zijn gecorrigeerd en 16588 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen.
Medewerkers: J.J. Schell (coördinator), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder).