Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het MT en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

De CSB bestond in 2010 uit de volgende leden:

• Wilbert Heeringa
• John Helsloot
• Frans Hinskens
• Peter Jan Margry
• Theo Meder (vanaf december, ter vervanging van Margry)

Tot het najaar van 2010 was Frans Hinskens voorzitter, daarna heeft Peter Jan Margry de rol vervuld van interim-voorzitter, en bij aanvang van 2011 neemt Theo Meder het voorzitterschap op zich. In 2011 zal Wilbert Heeringa overigens vervangen worden door Ben Hermans.

Frans Hinskens heeft zich als voorzitter van de CSB en als taalkundige in 2010 gebogen over een schets voor een aanvraag voor een Vici-project van Marc van Oostendorp.

De CSB heeft zich in 2010 in eerste instantie bezig gehouden met de KNAW-nota Computational Humanities; er is uitgebreid schriftelijk commentaar geleverd op de eerste versie (d.d. 28 december 2009) en vervolgens nog eens op de tweede versie (d.d. 26 februari 2010).
Verder heeft de CSB zich gebogen over de kwestie van de toekomstige ontmanteling van de onderzoeksgroepen van het Meertens Instituut als administratieve en ‘intellectuele’ eenheden.

De CSB heeft uitgebreid schriftelijk commentaar geleverd op de eerste concept-versie van het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens, en vervolgens nog eens op de tweede versie van dit meerjarenplan, met name op het door Hans Bennis geschreven hoofdstuk ‘Diversiteit en dynamiek. Het onderzoek van het Meertens Instituut’.