Dibbits, H.C.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Dibbits, H.C. (2007) ‘Families en hun spullen: boedelbeschrijvingen als bron.’ In: Pieter Stokvis [red.] Geschiedenis van het privéleven. SUN/ Open Universiteit Nederland, Amsterdam, pp. 263-283.
 • Dibbits, H.C. (2007) ‘Moroccan Dutch Boys and the Authentication of Clothing Styles.’ In: P.J. Margry & H. Roodenburg [red.] Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Ashgate, Aldershot, pp. 11-35. (Migratie en materiële cultuur)

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Dibbits, H.C. (2007) ‘Van Huis Uit. Een tentoonstelling over migranteninterieurs.’ Levend Erfgoed 4 (2), 22-26.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Dibbits, H.C. & H. van der Horst (2007) Turkse en Marokkaanse Nederlanders Thuis. Amsterdam University Press (Salomé), Amsterdam, 96 p. 1e dr. (Nieuwjaarsuitgaven Meertens Instituut, nr. 4)

LEZINGEN

 • The Moroccan salon; ritual implications of a fashion trend among Moroccan immigrant families. Rituals at home, Universiteit van Tilburg, Tilburg, Nederland, 07-05-2007. (Migratie en materiële cultuur)
 • Ethnic symbols? Nostalgia and fashionability in the domestic interiors of migrants and their descendants. Material Traces, Travelled Objects, Coventry University and University of London, Coventry, Engeland, 26-04-2007. (Migratie en materiële cultuur)
 • promotie Carolien de Staelen. Lid van de promotiecommissie. Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, België, 21-02-2007. (Materiële cultuur in de zeventiende en achttiende eeuw.)
 • Op huisbezoek. Studiedag Wonen in Brabant, Den Bosch, 20-10-2007. (Migratie en materiële cultuur)
 • De tentoonstelling Van Huis Uit. Rondleiding tgv het afscheid van Liane van der Linden, directeur Imagine IC. Imagine IC, Amsterdam, 12-04-2007. (Migratie en materiële cultuur)
 • Feedback on the research proposal Cultural Heritage: Politics of Authentication and Aesthetics of Persuasion in Brazil, Ghana, South Africa and the Netherlands (referaat. workshop ihkv aanvraag Culturele Dynamiek (Organizers: Birgit Meyer (PA, Vrije Universiteit Amsterdam; Mattijs van de Port (Universiteit van Amsterdam); Herman Roodenburg (P.J. Meertens-instituut). ASSR (UvA), Amsterdam, 28-09-2007.
 • feedback op de projectaanvraag Creative performances, popular entertainment and embodied consumption: the emergence of new Islamic youth cultures in Europe. workshop ihkv projectaanvraag voor het programma Culturele Dynamiek, olv. Annelies Moors (ISIM Leerstoel, UvA) en Liane van der Linden (Kosmopolis Rotterdam). ISIM, Kosmopolis Rotterdam, Rotterdam, 14-09-2007.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van H.M. van der Horst (Meertens Instituut/NWO).
 • Begeleider/copromotor van J. Messing (Siswo/NWO).

ONDERWIJS

 • hoorcollege Methoden en Technieken, Universiteit van Amsterdam, Antropologie, Propedeuse, 03-10-2007.
 • De dreiging voorbij, Universiteit Leiden (Campus Den Haag), Geschiedenis, BA, 18-04-2007.

STUDENTEN

 • Begeleider van Barbara Simkens (Universiteit Utrecht, Culturele Antropologie). Van 11-04-2006 t/m 08-02-2007. Scriptieonderzoek: Migratie en Materiële Cultuur: de interieurs van eerste generatie Ghanese migranten in Amsterdam Zuidoost.

BESTUUR

 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum Amsterdam, Commissie Atlas Zeden en Gewoonten, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Studiegroep boedelbeschrijvingen, secretaris, vanaf 01-01-1992.
 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, lid, vanaf 01-03-2006.
 • Meertens Instituut, Meertens Ethnology Lectures, lid, vanaf 01-01-2007.
 • Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, lid, vanaf 14-02-2007.