Het dagelijks leven

De focus op het alledaagse leven krijgt concreet vorm in onderzoeksprojecten die een aantal thematische dwarsverbanden laten zien. Zo vormen processen van in- en uitsluiting een centraal thema in het brede onderzoeksproject naar Nederlandsheid, in het onderzoek naar Zwarte Nederlanders in de Atlantische wereld, en in het onderzoek naar Populisme, social media en religie

De focus op erfgoed staat centraal in onderzoek naar materiële expressies van plattelandscultuur (Nieuwe ruraliteit), alswel in projecten die zich richten op (im)materieel erfgoed en herdenkingscultuur. De centrale rol van beelden in de huidige samenleving komt naar voren in het onderzoek naar kleurenblindheid, ras en de kracht van beelden in Nederland (On/zichtbaarheid), de vele verschijningsvormen van religieuze beelden in populaire cultuur (HERILIGION), in beeldvorming over rituelen en nieuwe religieuze expressies (Nieuwe en contestatieve vormen van religiositeit), en beeldvorming over het platteland (Nieuwe ruraliteit). De vele nieuwe vormen van religie en zingevingspraktijken komen naar voren in projecten over veranderende opvattingen over genezen en gezondheid (Alternatieve geneeswijzen), het onderzoek naar populistische fascinatie met ‘joods-christelijk erfgoed’ (Populisme, social media en religie)  en de populariteit van religieus erfgoed bij ongelovigen (HERILIGION).