Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie richt zich op het dagelijks handelen van mensen in Nederland en de beeldvorming van dit handelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het leven van alledag en de daarmee samenhangende cultuurverschijnselen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities maar ook om opkomende en verdwijnende rituelen. Deze tradities en rituelen zijn op het eerste gezicht vertrouwd en vanzelfsprekend maar hebben grote effecten op de samenleving waarin wij leven. De bestudering van oude en nieuwe cultuurverschijnselen in Nederland draagt bij aan een beter inzicht in de dynamiek van de multiculturele samenleving.

Er zijn vier aandachtsgebieden: ‘Feest en Ritueel’, ‘Religieuze Cultuur’, ‘MateriĆ«le Cultuur’ en ‘Orale Cultuur’. In het onderzoeksplan is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken voor het onderzoek te gebruiken. De invalshoeken zijn ‘performance en performativiteit’, ‘beeld en beeldperceptie’ en ‘erfgoed’.

Onder de submenu’s ‘activiteiten’, ‘onderzoeksgroep’ en ‘projecten’, is meer informatie te vinden over de activiteiten en output van de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie in 2011.

Foto J. Sluimer: Afscheid Coen Moulijn