Personeel en financiën

Formatie 2012 (in fte’s)

  Onderzoek Collecties & Technologie Bedrijfsvoering
Directie 1,0   1,0
Variatielinguïstiek 12,1    
Etnologie 10,5    
Technische Ontwikkeling   8,7  
Collecties (incl. audiodigitalisering)   4,7  
Communicatie en DTP     1,5
Financiën     1,2
P&O     0.8
Receptie     1,5
Secretariaat     1,0

De totale formatie bedroeg 44 fte.

Financiën

Het budget was in 2012 4.9 miljoen euro
De bijdrage van de KNAW was 62 %
De externe financiering bedroeg 38 %