skip to main content

Aanstelling Inger Leemans als interim-directeur Meertens Instituut verlengd

De benoeming van Inger Leemans als directeur a.i. van het Meertens Instituut is met een jaar verlengd. Het verkennend onderzoek naar de wijze waarop de Humanities Cluster instituten verder kunnen samenwerken in hun onderzoek en organisatie vraagt wat meer tijd.

(meer…)

De 14de Dag van de Nederlandse Spraakkunst vindt op vrijdag 24 maart 2023 plaats bij het Meertens Instituut en heeft als thema ‘individuele variatie en het Nederlandse taalsysteem’.

(meer…)

Op vrijdag 31 maart vindt de Sociolinguistics Circle 2023 plaats bij het IISG in Amsterdam, een jaarlijks eendaags congres waarin onderzoekers en studenten van gedachten kunnen wisselen over taalvariatie, sociolinguïstiek, en sociale dynamiek in de Lage Landen. Het congres wordt georganiseerd door de Sociolinguistics Circle, een groep sociolinguïsten werkzaam aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen.

(meer…)

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 wordt gestemd voor het parlement van de provincie. Maar hoe zit dat eigenlijk met die provincies – in hoeverre hechten Nederlanders aan de regionale identiteit? En hoe kunnen provincies de band van mensen met de grond waarop ze leven op een positieve manier inzetten? Voor het antwoord op deze vragen en meer waren onderzoekers van het Meertens en NL-Lab – Irene Stengs, Leonie Cornips, Jos Swanenberg, Geertje Mak – de afgelopen periode veelvuldig in de media, bij o.a. NOS, Trouw, Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, en meer.

(meer…)

Een Groninger of Zeeuw is er misschien trots op dat te zijn, maar haast nooit zegt iemand dat ze een échte Gelderse is. Waarom hebben sommige provincies een ‘wij-gevoel’, en andere niet? Etnoloog Irene Stengs en cultuurwetenschapper Jos Swanenberg van het Meertens Instituut spraken met Dagblad van het Noorden over deze ’tweedeling.’

(meer…)

Talen zijn de sleutel naar verbondenheid, cultuur, handel en zelfs diplomatie. In een opiniestuk voor Trouw pleit Leonie Cornips, onderzoeker variatielinguïstiek bij het Meertens en NL-Lab, voor het omarmen van meertaligheid binnen de provincies.

(meer…)

Communicatieadviseur

email
olga.leonhard@bb.huc.knaw.nl
telefoon

Het Meertens nieuwjaarsboek van 2022, Trilbil en Duivelsdrek: 17 oude Groninger sprookjes van Trijntje Soldaats en haar toehoorders, staat op de shortlist van het Beste Groninger Boek 2023. Op 18 maart 2023 worden de winnaars bekendgemaakt.

(meer…)

Het Huygens Instituut zoekt een Programmaleider Werk aan Uitvoering (30.4-32 uur per week). Meer informatie via de KNAW-website.