skip to main content

Podcast Lagelieder over vergeten volksliedjes

De podcastserie Lagelieder is geïnspireerd op het werk van volkskundige en presentator Ate Doornbosch. De volksliedjes die hij opnam werden destijds uitgezonden in het radioprogramma Onder De Groene Linde. De opnames worden bewaard bij het Meertens Instituut en zijn te vinden in de Liederenbank.

(meer…)

Wilt u uit de eerste hand weten wat er in het Rampjaar 1672 gebeurde? Bent u benieuwd in welke jaren er wolvenplagen waren? Of zoekt u de oudste advertenties voor een geneesmiddel ‘voor alle Qualen op de Borst, Benaeutheden, Hoest en Sinckingen’? Dan kunt u te rade gaan in het Couranten Corpus, dat op 12 mei beschikbaar is gekomen bij het Instituut voor de Nederlandse Taal.

(meer…)

In de nieuwsbrief van april besteden we aandacht aan Odeuropa. Binnen dit project staan de historische en sociale aspecten van geurperceptie centraal. In de rubriek Meertens in Beeld vertelt etnoloog Theo Meder meer over het onderzoek van het Meertens Instituut in verleden, heden en toekomst en komt u ook meer te weten over het project Schrijven naar de Toekomst.

(meer…)

Op 20 mei 2022 organiseert het Meertens Instituut een afscheidssymposium voor Gertjan Postma die in december 2021 met pensioen ging. Voor het programma van deze feestelijke dag nodigde het Meertens Instituut een aantal collega’s en vrienden uit die met Gertjan hebben samengewerkt.

(meer…)

Peter Jan Margry vertelt over zijn onderzoek naar de mystieke ervaringen van Janske Gorissen, zoals beschreven in zijn boek ‘Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg’.

(meer…)

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in Gent heeft naast maximaal 40 leden ook een onbeperkt aantal binnenlandse ereleden en maximaal 25 buitenlandse ereleden.

(meer…)

Is het erg dat het dialect onder druk staat? Welke taalvarianten spreken jongeren? Het zijn enkele vragen die Jos Swanenberg wil beantwoorden in zijn onderzoek. Hij werkt sinds kort aan het Meertens Instituut, en is tevens hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan Tilburg University.

(meer…)

In de nieuwsbrief van maart een interview met Jos Swanenberg, die sinds kort werkt aan het Meertens Instituut. Swanenberg is tevens hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan Tilburg University, en was 17,5 jaar streektaalfunctionaris voor de provincie Noord-Brabant. Verder staan onze medewerkers Marc van Oostendorp en Kristel Doreleijers in de schijnwerpers.

(meer…)

Het Meertens Instituut gaat samenwerken met het project ‘Schrijven naar de toekomst’. Schrijven naar de toekomst koppelt mensen via brieven, die elkaar anders niet zouden tegenkomen. De brieven gaan o.a. over leven in tijden van corona.

(meer…)

Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Kristel Doreleijers (Meertens Instituut, Tilburg University) is één van hen.

(meer…)