skip to main content

Nieuwsbrief juni 2022

In de nieuwsbrief van juni een interview met Peter Jan Margry over de Bedevaartsbank, waarvan de collectie vorige maand werd overgedragen aan het Katholiek Documenatie Centrum in Nijmegen. De geschiedenis van de Bedevaartsbank loopt parallel aan de academische loopbaan van Margry, die later dit jaar pensioneert. Samen met hem blikken we terug op de totstandkoming van deze populaire databank.

Ruim zeshonderdvijftig bedevaartsplaatsen zijn te vinden in de Bedevaartsbank, die in 2006 online kwam. In mei 2022 hebben het Meertens Instituut en het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen de handen ineengeslagen om de database gezamenlijk te onderhouden. We blikken terug op de totstandkoming van deze populaire database met geestelijk vader Peter Jan Margry.

(meer…)

In het blad E-data & Research staan diverse artikelen over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Binnenkort valt het juni-nummer op de deurmat, deze editie is ook online beschikbaar via edata.nl.

(meer…)

In de nieuwsbrief van mei een interview met Gertjan Postma, onderzoeker aan het Meertens Instituut die afgelopen jaar met pensioen ging. Verder onder meer aandacht voor het Couranten Corpus met zeventiende-eeuwse Nederlandse kranten, een podcast over vergeten volksliedjes en een workshop over koeientaal.

Op 20 mei organiseerde het Meertens Instituut een afscheidssymposium voor Gertjan Postma, die afgelopen december met pensioen ging. Postma had een bijzondere loopbaan: hij studeerde natuurkunde en specialiseerde zich in de kernfysica, maar koos uiteindelijk toch voor de taalkunde. Hij deed onderzoek naar syntactische verschijnselen in talen zoals Middelnederlands, Fries en Portugees. Bovendien deed hij veldwerk in Brazilië naar het Nederlands en het Pommers.

(meer…)

De podcastserie Lagelieder is geïnspireerd op het werk van volkskundige en presentator Ate Doornbosch. De volksliedjes die hij opnam werden destijds uitgezonden in het radioprogramma Onder De Groene Linde. De opnames worden bewaard bij het Meertens Instituut en zijn te vinden in de Liederenbank.

(meer…)

Wilt u uit de eerste hand weten wat er in het Rampjaar 1672 gebeurde? Bent u benieuwd in welke jaren er wolvenplagen waren? Of zoekt u de oudste advertenties voor een geneesmiddel ‘voor alle Qualen op de Borst, Benaeutheden, Hoest en Sinckingen’? Dan kunt u te rade gaan in het Couranten Corpus, dat op 12 mei beschikbaar is gekomen bij het Instituut voor de Nederlandse Taal.

(meer…)

In de nieuwsbrief van april besteden we aandacht aan Odeuropa. Binnen dit project staan de historische en sociale aspecten van geurperceptie centraal. In de rubriek Meertens in Beeld vertelt etnoloog Theo Meder meer over het onderzoek van het Meertens Instituut in verleden, heden en toekomst en komt u ook meer te weten over het project Schrijven naar de Toekomst.

(meer…)

Op 20 mei 2022 organiseert het Meertens Instituut een afscheidssymposium voor Gertjan Postma die in december 2021 met pensioen ging. Voor het programma van deze feestelijke dag nodigde het Meertens Instituut een aantal collega’s en vrienden uit die met Gertjan hebben samengewerkt.

(meer…)

Peter Jan Margry vertelt over zijn onderzoek naar de mystieke ervaringen van Janske Gorissen, zoals beschreven in zijn boek ‘Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg’.

(meer…)