De stem van P.J. Meertens

De op het Meertens Instituut aanwezige expertise op het gebied van geluidsdigitalisering en de professioneel uitgeruste audiostudio's onder leiding van Kees Grijpink hebben een groeiende reputatie bij andere instituten die audio-collecties bezitten. In een aantal gevallen leidt dat tot een vruchtbare samenwerking. Het Meertens Instituut verzorgt bijvoorbeeld de digitalisering van de fonetiekcollectie van het universiteitsmuseum Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

grondje.htm (text/html)

grondje.htm

7 oktober 2005: Percepties van lokaliteit in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur

Symposium vrijdag 7 oktober 2005, Meertens Instituut Dit symposium is een aanzet tot een etnologische bundel over regionale en lokale feesten in Nederland. Onderzoekers en studenten van verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten zijn uitgenodigd een case study te presenteren over een feest of ritueel dat op één of andere manier met...

Een wereldtaal. De geschiedenis van het Esperanto

Lezing op 27 november 14.00 uur. De Burcht Taalkundige Marc van Oostendorp spreekt over zijn boek 'Een wereldtaal. de geschiedenis van het Esperanto'. De kunsttaal Esperanto werd eind 19e eeuw ontwikkeld in Wenen door de  joodse oogarts Lejzer Zamenhof. Binnen korte tijd kreeg de taal een grote aanhang met name...

10 november 2005: Grammaticalization of heads in the verbal domain

Workshop on grammaticalization At this moment, Alexandra Lenz from the University of Marburg is visiting the Meertens Institute. Alexandra has done innovative work in the field of grammaticalization. We thought it a good idea to organize a workshop for this occasion. It is a small and more informal workshop on...

23 november 2005: Symposium ‘Wat bindt Nederland?’

Migratie en culturele dynamiek, de canon en zijn schaduwzijden Georganiseerd door de redactie in samenwerking met SDU en PBC, ter ere van de voltooiing van de reeks Cultuur en Migratie in Nederland in de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Datum: woensdag 23 november 2005 Plaats: Den...

copyright

Alle teksten en sommige afbeeldingen die op deze website worden getoond zijn eigendom van C.A.M. Grijpink, met uitzondering van de op deze website vermelde wettelijk gedeponeerde merken, logo's en onder merkrecht beschermde afbeeldingen of als anders is vermeld. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de hier getoonde...

November 2005

  4 nov. 2005 A Workshop on Franconian Tone Plaats: Amsterdam, Institute of Phonetic Sciences Tijd: 9:15 - 15:00 uur meer informatie en programma   6 nov. 2005 Sinterklaas en Kerstmis op Java, 1870-1941 Lezing door John Helsloot Plaats: Arnhem, Bronbeek Congres- en Reüniecentrum Tijd: 11:50 uur meer informatie en...

Lezing 30 maart 2006: Memorial mania

  'Memorial Mania' Een lezing door gastspreker Prof. dr. Erika Doss (Department of Art and Art History, University of Colorado, Boulder CO, USA) Meertens Instituut, Symposiumzaal  30 maart 2006 15.30 uur As a Fulbright Scholar at the Department of American Studies, University of Southern Denmark, Odense (September 2005-June 2006), Doss...

Uitgaven van het Meertens Instituut

Op deze pagina vindt u populair-wetenschappelijke artikelen over het werk van onderzoekers van het instituut, brochures, links en andere zaken waarvan we hopen dat deze voor de bezoeker van onze website interessant zijn. Respons (het populair-wetenschappelijke magazine over onderzoek op het Meertens Instituut)Brochure Meertens InstituutBrochure Meertens Instituut (in English) Brochure...

Lezingen 2001

Barbiers, L.C.J. Auxiliary genoeg 'enough'. Taalkunde-in-Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, 03-02-2001. Syntactic Microvariation in Flanders and the Netherlands. Staff seminar Grammaticamodellen, Katholieke Universiteit Tilburg (KUB), Tilburg, 17-10-2001 (SAND). Deriving speaker-oriented evaluative adverbs in Dutch: -erwijs, -weg, -genoeg. Third Mediterranean Meeting on Morphology, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 21-09-2001. Fronting in imperative clauses....

Lezingen 2002

Barbiers, L.C.J. Fruit flies, hippos and syntactic microvariation. TIN-dag (Algemene Vereniging voor Taalwetenschap), Universiteit Utrecht, Utrecht, 26-01-2002. Variation in ONE-insertion and the syntax of DP. Universiteit Leiden, 20-03-2002. (SAND) Microvariation in the Syntax of ONE Insertion. GLOW Colloquium 25 (2002), Meertens Instituut en Universiteit Utrecht, Amsterdam, 09-04-2002. Variatie in de...

Lezingen 2003

Barbiers, L.C.J. 'Focus Particle Doubling.' TIN-dag, AVT, Utrecht, 01-02-2003. 'Variation at the End: Theoretical restrictions on geographic and individual word order variation in Dutch three-verb clusters.' ICLaVE 2, Universiteit van Uppsala, Uppsala, Zweden, 13-06-2003. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)) 'Taal en Denken.' Vereniging van Gereformeerde Studenten Utrecht, Utrecht, 26-08-2003....

Lezingen 2004

Barbiers, L.C.J. The SAND-project. Scandinavian Conference of Linguistics, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 07-01-2004. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)). The on-line Dynamic Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Taalkunde-in-Nederland-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 07-02-2004. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)). On the polarity of modal complements. Workshop on Modal Verbs...

1 februari 2006: Lezing Moira Yip

The symbiosis between perception and grammar in loanword phonologyMoira Yip (University College London) is an internationally leading phonologist, known in particular for her work on Chinese dialects and on tone. She is a member of the international Advisory Board of the Franconian Tone project. Several researchers of the Meertens Institute...

Januari 2006

  18 januari 2006 Time lag in dialect geography: how many centuries? Lezing van de Amerikaanse taalkundige William Labov Plaats: Amsterdam, Meertens Instituut (Symposiumzaal) Tijd: 10:30 - 12:00 uur meer informatie   26 januari 2006 Tonal accents in Weser Frisian? Evidence from beyond the grave. Lezing van Norval Smith &...

April 2006: International Workshop on Strange Convergences:

  International Workshop on Strange Convergences: Performance and Performativity in Fantasy Game Cultures, the Gothic Milieu, and Pagan Spirituality 27 - 28 April 2006 Co-conveners Drs. Marinka Copier (Institute for Media and Re/Presentation, Utrecht University) Dr. Martin Ramstedt (Meertens Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences)    Venue       ...
Agenda 2006

Agenda 2006

Agenda 2005

Agenda 2005

Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies

Workshop     Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies   20 april 2006 Symposiumzaal, Meertens Instituut Organisatie:   Dr. Leonie Cornips (Meertens Instituut, KNAW) Dr. Hester Dibbits (Meertens Instituut, KNAW)   Lokatie:                                       Meertens Instituut - Symposiumzaal                        ...

9 juni 2006: Workshop Netwerk Naamkunde

Vrijdag 9 juni, Meertens Instituut (Amsterdam) Dagvoorzitter: Gerrit Bloothooft 10.30 - 11.00 Ontvangst met koffie/thee 11.00 - 11.10 Hans Bennis: Opening 11.10 - 11.30 Doreen Gerritzen: De oprichting van het Netwerk Naamkunde 11.30 - 12.00 Rob Belemans: De mogelijk ondersteunende rol van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur in het Netwerk...

Meertens Panel

Het Meertens Instituut doet onderzoek naar de verscheidenheid van taal en cultuur in het Nederlandse taalgebied. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van een vaste groep respondenten die ons informeren over hun gewoontes en hun taalgebruik. Voor dit Meertens Panel zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden. Wie, wat...

3-5 april 2008

Sociolinguistics Symposium SS17 Plaats: Amsterdam.Meer informatie: Website van SS17

16-20 juni 2008

9th SIEF Congress Transcending "European Heritages": Liberating the Ethnological Imagination Plaats: Derry/Londonderry, Noord Ierland Meer informatie: Website van SIEF2008
Welkom bij het Meertens Instituut

Welkom bij het Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

27 januari – 30 april 2007

Tentoonstelling: Van huis uit... Naar aanleiding van onderzoek op het Meertens Instituut ontwikkelen Imagine IC en de Gemeente Tilburg een tentoonstelling in Amsterdam waarin de verrassende dynamiek in de wooncultuur van migranten en hun nakomelingen centraal staat.

Allerheiligen

Allerheiligen of feest van alle heiligen, is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Het feest wordt sinds de negende eeuw gevierd op 1 november.

Allerzielen

Allerzielen (feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.

Carnaval

In de zeventiende eeuw krijgt de term carnaval in Europa de overhand voor feesten die zich kenmerken door vermommingen, optochten, de instelling van een spotheerschappij met een eigen hiërarchie en uitbundig eten en drinken. In de middeleeuwen sprak men van de Vastenavondviering, waarin men nog één keer luidruchtig kon feestvieren...

1 april

1 april is een dag waarop men elkaar voor de gek houdt. Iedereen, ongeacht zijn positie of leeftijd, kan op die dag het slachtoffer worden van spot, en omgekeerd kan iedereen op deze dag ook zelf de grappenmaker zijn.

Respons (7)

Respons 7 (pdf) (Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen)    Inhoudsopgave Voorwoord Mathilde Jansen: Jimme kinne krek so fole eilanders as de bok Spaans Irene Stengs: Dweilen en andere rituelen in Kneuterburcht en omstreken. Ton Goeman en Boudewijn van den Berg: De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten...

Respons (6)

 (pdf)   Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen  Inhoudsopgave Voorwoord Reina Boerrigter: Straatnamen, een kwestie van betekenis Martin Ramstedt: Nieuwe vormen van religiositeit in Nederland John Helsloot: Gezellig griezelen: Halloween in Nederland Boudewijn van den Berg: Weten hoe waar de koo een hoos vangt Verschenen
Inleiding

Inleiding

Pinksterblom te Cromvoirt © Rosa Verhoeve Welkom bij het online jaarverslag van het Meertens Instituut. Er is dit jaar een beknopte folder uitgebracht. Het complete jaarverslag is via deze website te bekijken. Vanuit de overtuiging dat uitgebreide, papieren jaarverslagen niet tot de meest opwindende lectuur behoren, zijn we dit jaar...
Inleiding

Inleiding

Klompen ontworpen door Viktor & Rolf © ANP Photo 2007/Pierre Verdy/AFP  Welkom bij het online jaarverslag 2007 van het Meertens Instituut. Na het succes van het beknopte jaarverslag 2006 in de vorm van een folder hebben wij dit jaar wederom een folder doen uitgaan met daarin een aantal belangrijke punten...
Inleiding

Inleiding

Welkom bij het online jaarverslag 2008 van het Meertens Instituut. Ook dit jaar hebben wij er voor gekozen om slechts een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2008 op te nemen in een aantrekkelijk vormgegeven folder. Dit jaar is de keus gevallen op de traditionele Delfts-blauwe tegel, maar nu met...
Inleiding

Inleiding

Welkom bij het online jaarverslag 2009 van het Meertens Instituut. Wederom is er dit jaar voor gekozen om slechts een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2009 op te nemen in een aantrekkelijk vormgegeven folder. De overige feiten van 2009, dat wil zeggen het complete jaarverslag, treft u hierbij electronisch...

Welkom bij het online jaarverslag

Welkom bij het online jaarverslag 2010 van het Meertens Instituut. Het Meertens instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het onderzoek is georganiseerd in twee groepen: Nederlandse etnologie en Variatielinguïstiek. In toenemende mate concentreert de documentatie van taalvariatie, namen en cultuur van het...

Welkom bij het online jaarverslag 2011

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het begrijpen van taal en cultuur, in het bijzonder de diversiteit en de dynamiek daarvan. Het onderzoek is georganiseerd in twee onderzoeksgroepen. De...

Welkom bij het online jaarverslag 2012

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Met zijn onderzoek wil het instituut een bijdrage leveren aan het begrip van taal en cultuur en in het bijzonder van de diversiteit en de dynamiek daarvan. Het onderzoek was in 2012 georganiseerd...

Projecten Etnologie

Feestcultuur  Feestcultuur in Nederland (2002-2008) Onderzoek naar 'Hedendaagse Feestcultuur in Nederland'. Uitgangspunt hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van etnografische beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van verschillende groepen en gemeenschappen zullen relevante maatschappelijke, historische en culturele ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. Aan de hand...

Projecten Etnologie

Feest en ritueel Feestcultuur in Nederland (2002-2010)Onderzoek naar ‘Hedendaagse Feestcultuur in Nederland'. Uitgangspunt hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van etnografische beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van verschillende groepen en gemeenschappen zullen relevante maatschappelijke, historische en culturele ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. Aan de...
Projecten Etnologie

Projecten Etnologie

Braderie Voorthuizen, 2008 © Irene Stengs Feest en ritueel Feestcultuur in Nederland (2002-2010) Onderzoek naar ‘Hedendaagse Feestcultuur in Nederland'. Uitgangspunt hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van etnografische beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van verschillende groepen en gemeenschappen zullen relevante maatschappelijke, historische en culturele ontwikkelingen...

Projecten Etnologie

foto Ruben A. Koman: De processie te Laren Feest en ritueel Feestcultuur in Nederland (2002-2010) Onderzoek naar ‘Hedendaagse Feestcultuur in Nederland'. Uitgangspunt hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van etnografische beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van verschillende groepen en gemeenschappen zullen relevante maatschappelijke, historische en...

Projecten Nederlandse Etnologie

Foto Irene Stengs: de inwijding van de tunnelboren, Noord-Zuidlijn te Amsterdam op 11 maart 2010 Feest en ritueel Feestcultuur in Nederland (2002-2010) Onderzoek naar ‘Hedendaagse Feestcultuur in Nederland'. Uitgangspunt hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van etnografische beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van verschillende groepen...

Projecten Nederlandse Etnologie

  De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie laat zich onderscheiden in vier thematische secties of aandachtsgebieden. Deze gebieden – Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur – zijn voortgekomen uit de traditionele volkskunde van de vorige eeuw. Inmiddels richt de etnologie zich op vragen die spelen in de hedendaagse...

Projecten Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie laat zich onderscheiden in vier thematische secties of aandachtsgebieden. Deze gebieden – Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur – zijn voortgekomen uit de traditionele volkskunde van de vorige eeuw. Inmiddels richt de etnologie zich op vragen die spelen in de hedendaagse samenleving...
Nederlandse Etnologie

Nederlandse Etnologie

Nieuwjaarsduik Scheveningen© Rosa VerhoeveDe onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: ‘Feest en Ritueel’, ‘Religieuze Cultuur’, ‘Materiële Cultuur’ en ‘Orale Cultuur’. In Dynamische tradities - onderzoeksplan 2006-2010 is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken...
Variatielinguïstiek

Variatielinguïstiek

Zomercarnaval Rotterdam© Rosa Verhoeve De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op de bestudering van variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands. De aandacht gaat daarbij uit naar twee centrale aspecten van de taalkunde: de syntaxis (zinsbouw) en de fonologie (klankleer) van het Nederlands. Zowel de syntaxis als de...
Nederlandse Etnologie

Nederlandse Etnologie

Halloween 2007© Peter Jan Margry De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: ‘Feest en Ritueel’, ‘Religieuze Cultuur’, ‘Materiële Cultuur’ en ‘Orale Cultuur’. In Dynamische tradities - onderzoeksplan 2006-2010 is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe,...
Variatielinguïstiek

Variatielinguïstiek

Kwakoe Zomer Festival Amsterdam© Irene Stengs De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op de bestudering van variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands. De aandacht gaat daarbij uit naar twee centrale aspecten van de taalkunde: de syntaxis (zinsbouw) en de fonologie (klankleer) van het Nederlands. Zowel de syntaxis...

Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: 'Feest en Ritueel', 'Religieuze Cultuur', 'Materiële Cultuur' en 'Orale Cultuur'. In Dynamische tradities - onderzoeksplan 2006-2010 is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken voor het onderzoek...
Variatielinguïstiek

Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op de bestudering van variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands. De aandacht gaat daarbij uit naar twee centrale aspecten van de taalkunde: de syntaxis (zinsbouw) en de fonologie (klankleer) van het Nederlands. Zowel de syntaxis als de fonologie worden bestudeerd vanuit...
Nederlandse Etnologie

Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: 'Feest en Ritueel', 'Religieuze Cultuur', 'Materiële Cultuur' en 'Orale Cultuur'. In Dynamische tradities - onderzoeksplan 2006-2010 is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken voor het onderzoek...
Variatielinguïstiek

Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op de bestudering van variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands. De aandacht gaat daarbij uit naar twee centrale aspecten van de taalkunde: de syntaxis (zinsbouw) en de fonologie (klankleer) van het Nederlands. Zowel de syntaxis als de fonologie worden bestudeerd vanuit...

Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie richt zich op het dagelijks handelen van mensen in Nederland en de beeldvorming van dit handelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het leven van alledag en de daarmee samenhangende cultuurverschijnselen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities maar ook om opkomende...

Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie,...

Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie richt zich op het dagelijks handelen van mensen in Nederland en de beeldvorming van dit handelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het leven van alledag en de daarmee samenhangende cultuurverschijnselen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities maar ook om opkomende...

Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie,...

Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: 'Feest en Ritueel', 'Religieuze Cultuur', 'Materiële Cultuur' en 'Orale Cultuur'. In Dynamische tradities - onderzoeksplan 2006-2010 is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken voor het onderzoek...

Nederlandse Etnologie

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie richt zich op het dagelijks handelen van mensen in Nederland en de beeldvorming van dit handelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het leven van alledag en de daarmee samenhangende cultuurverschijnselen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities maar ook om opkomende...

Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie,...

Communicatie

Naast de lopende zaken van de afdeling Communicatie, waren er drie noemenswaardige activiteiten in het jaar 2006. Allereerst is gekozen voor een nieuwe vorm voor het jaarverslag. In plaats van het traditionele gedrukte jaarverslag is gekozen voor een moderne variant: een gedrukte folder gecombineerd met deze webversie van het jaarverslag....

Communicatie

In het najaar is de werkgroep intranet opgericht. De werkgroep bestaande uit Margreet van der Ham, Mathilde Jansen, Marcia Lucassen, Rob Zeeman en Marianne van Zuijlen, heeft zich gebogen over de functionaliteit en de structuur van het nieuw op te zetten intranet. Het intranet zal voorzien in de informatie-uitwisseling binnen...

Communicatie

Intranet In oktober 2008 is het intranet gelanceerd. Het intranet is bedoeld om de communicatie en kennisverspreiding binnen het Meertens Instituut te verbeteren en te vergemakkelijken. Tevens heeft het een belangrijke sociale functie bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe collega's. De intranetwerkgroep bestond in 2008 uit: Hetty Garcia Mathilde Jansen...

Communicatie

Intranet De intranetwerkgroep bestond in 2009 uit: Boudewijn van den Berg (vanaf december 2009) Mathilde Jansen Marcia Lucassen Ineke Meijer Femke Niehof (voorzitter) Arien van Wijngaarden (tot december 2009) Marianne van Zuijlen Er zijn nieuwe rubrieken aan het intranet toegevoegd, zoals de Cultuurtip van de Maand en Op locatie (verslagen...

Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT. Medewerkers H. Garcia (communicatie en secretariaat) M. Jansen (webredactie) C.L.M. Meijer (DTP) F. Niehof (communicatie)...

Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT. Medewerkers H. Garcia (communicatie en secretariaat) M. Jansen (webredactie) C.L.M. Meijer (DTP) F. Niehof (communicatie)...

Communicatie

                     De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT. Medewerkers A. Arendsen (communicatie, van maart tot juli 2012) H. Garcia (communicatie en secretariaat)...
Respons: mededelingenblad

Respons: mededelingenblad

Het mededelingenblad voor belangstellenden van het Meertens Instituut. In het laatste nummer o.a. aandacht voor Nederlandse interieurs, de zinsbouw van Nederlandse dialecten, naamgeving ten tijde van Napoleon, voordelen bij dialectsprekende kinderen en informatie over het Meertens Panel.

Ontstaansgeschiedenis

De oorsprong van het Meertens Instituut ligt in 1926, toen de afdeling Letteren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een Dialectencommissie instelde. Deze kreeg de opdracht advies uit te brengen over de organisatie van het wetenschappelijk dialectonderzoek in Nederland. Dit advies leidde in 1930 tot de instelling van een Dialectenbureau, waarvan de secretaris P.J. Meertens de dagelijkse leiding kreeg.

Valentijnsdag

‘Valentijnsdag – dat is toch iets buitenlands, iets commercieels?’ Tekst door John Helsloot Puur feitelijk gezien klopt dat ongeveer wel. Als de dag om te laten merken dat je verliefd was op iemand werd Valentijnsdag bedacht in Engeland, zo omstreeks het jaar 1400. Omdat dat zo lang geleden is, is...

Pinksteren

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. Het is het feest van de vijftigste dag na Pasen.

Dierendag

Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving. 4 oktober is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen.

Moederdag

Op de tweede zondag van mei is het moederdag. Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 1925 gevierd. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden.

Sinterklaas

Op 5 december is het in Nederland sinterklaasavond. Zo'n 65% van de bevolking viert dan de 'verjaardag' van Sinterklaas en men geeft elkaar uit naam van de goedheiligman cadeautjes. Ten onrechte denkt men vaak dat dit een eeuwenoude traditie is.
Sint-Maarten

Sint-Maarten

Op 11 november wordt het feest van Sint-Maarten gevierd. Tussen ongeveer zes en acht uur 's avonds mogen kinderen met een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint-Maarten en verwachten daarvoor een traktatie, doorgaans bestaande uit snoep of fruit.
Commissies

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...
Commissies

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...
Commissies

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...
Commissies

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...

Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie (in 2006 waren dat M. Ramstedt en I. Stengs) en...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie (in 2007 alleen Irene Stengs) en twee onderzoekers uit de...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek. De CSB bestond in 2008...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het MT en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen. De CSB bestond in 2009 uit de...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het MT en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen. De CSB bestond in 2010 uit de...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het Management Team en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen. De CSB bestond in 2011 uit...

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het Management Team en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen. De CSB bestond in 2012 uit...

Onderdeelcommissie

Samenstelling OC In 2006 hebben OC-verkiezingen plaats gevonden. Tot 28 maart bestond de OC uit D. Gerritzen, M. van der Ham, M. Twisk, M. van Zuijlen en T. Meder (voorzitter). Na de verkiezing was de OC als volgt samen gesteld: J. van Bruggen I. van Ginneken M. van der Ham...

Onderdeelcommissie

Samenstelling OCDe OC was als volgt samengesteld: Jan van Bruggen Margreet van der Ham (voorzitter) John Helsloot Ben Hermans De in 2006 ontstane vacature kon, ondanks herhaalde oproepen door de OC, niet worden vervuld. Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden.Advies en instemming In overleg met de directie hebben...

Onderdeelcommissie

Samenstelling OC - Jan van Bruggen (interim-voorzitter vanaf april 2008; voorzitter vanaf december 2008)- Margreet van der Ham (voorzitter tot april 2008)- John Helsloot - Ben Hermans Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden. Advies en instemming In overleg met de directie is de bestemming van de decentrale gelden...

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschaps-orgaan binnen het Meertens Instituut. Samenstelling van de commissie Tot april 2009: •      Jan van Bruggen, voorzitter vanaf december 2008 tot april 2009 •      John Helsloot •      Ben Hermans Nieuwe OC vanaf 7 april 2009: •      Markus...

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut. Samenstelling De onderdeelscommissie (OC) bestond in 2010 uit de volgende personen:  Markus Balkenhol Eveline Doelman Mathilde Jansen Femke Niehof Marc van Oostendorp                                                                                                                                                                                                                                                     Het voorzitterschap van de OC rouleert; het werd tot maart 2010 bekleed door Markus Balkenhol, daarna tot...

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut. Samenstelling De onderdeelscommissie (OC) bestond in 2011 uit de volgende personen: M. Balkenhol M. de Bruin M. Jansen F. Niehof M. van Oostendorp               Aan het begin van het jaar trad Eveline Doelman af, omdat zij met pensioen ging. Zij werd...

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut. Per 1-1-2012 Per 1-4-2012 Per 1-9-2012 Femke Niehof Marc van Oostendorp (vz.) Markus Balkenhol Martine de Bruin Mathilde Jansen Martine de Bruin Femke Niehof Peter van Kranenburg Bjoern Koehnlein (voorz.) Gertjan Postma Martine de Bruin (secr.) Femke Niehof Peter van...

Arbocommissie

De Arbocommissie heeft drie keer vergaderd. Het aantal EHBO’ers en BHV’ers is daarin aan de orde geweest. Door de opheffing van het NIWI, en door het vertrek van sommige collega’s, zijn er te weinig EHBO’ers. In 2006 zijn er alleen vervolgcursussen EHBO en BHV gegeven; er zijn geen nieuwe hulpverleners...

Arbocommissie

Aan het Plan van Aanpak heeft de Arbocommissie in 2007 veel tijd besteed. De BHV heeft in het Plan van Aanpak een hoge prioriteit gekregen. Tevens is er veel aandacht besteed aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Ongeveer twee derde van de aan de orde gestelde zaken in het...

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2008 uit de volgende leden: Sjef Barbiers Rietje van den Bos Margreet van der Ham (tot november 2008) Koos Schell Marcia Lucassen Tijdens de bijeenkomsten van de Arbocommissie is er veel tijd besteed aan het Plan van Aanpak. Van de 39 actiepunten zijn er 33 afgerond....

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2009 uit de volgende leden: •      Sjef Barbiers (tot juni 2009) •      Rietje van den Bos •      Ben Hermans (vanaf juni 2009) •      Marcia Lucassen •      Koos Schell Het plan van aanpak is ter ondertekening en...

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2010 uit de volgende leden: • Rietje van den Bos • Ben Hermans (vanaf juni 2009) • Marcia Lucassen • Koos Schell Eveline Doelman heeft namens de OC de vergaderingen bijgewoond. Risicoanalyse In een notitie is aan de hand van een aantal risicogebieden gekeken waar mogelijke...

Arbocommissie

 De Arbocommissie bestond in 2011 uit de volgende leden: R. van den Bos E. Doelman (afgevaardigde OC) B. Hermans M. Lucassen A. van Regteren-Altena K. Schell In 2011 heeft de Arbo-commissie vier keer vergaderd. De aandacht van de commissie ging opnieuw uit naar de BHV-organisatie en de verwerking van de...

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2012 uit de volgende leden R. van den Bos B. Hermans M. Lucassen A. van Regteren-Altena K. Schell Plan van Aanpak Het aanpassen van het Plan van Aanpak stond centraal. Het plan is aangepast, goedgekeurd door de directie en OC, en in februari ingediend bij de...

Projecten Variatielinguïstiek

Fonologische variatie Fonologische variatie van Nederlandse dialecten (2005-2010) Het onderzoek strekt zich uit tot segmentele variatie binnen het Nederlandse taalgebied. De nadruk ligt enerzijds op de bijdrage die de studie van deze variatie kan leveren in het inzicht in segmentele representatie en anderzijds op een verruiming en verscherping van het...

Projecten Variatielinguïstiek

Fonologische variatie Fonologische variatie van Nederlandse dialecten (2005-2010) Het onderzoek strekt zich uit tot segmentele variatie binnen het Nederlandse taalgebied. De nadruk ligt enerzijds op de bijdrage die de studie van deze variatie kan leveren in het inzicht in segmentele representatie en anderzijds op een verruiming en verscherping van het...
Projecten Variatielinguïstiek

Projecten Variatielinguïstiek

Geslaagd! Amsterdam, 2008 © Irene Stengs Fonologische variatie Fonologische variatie van Nederlandse dialecten (2005-2010) Het onderzoek strekt zich uit tot segmentele variatie binnen het Nederlandse taalgebied. De nadruk ligt enerzijds op de bijdrage die de studie van deze variatie kan leveren in het inzicht in segmentele representatie en anderzijds op...

Projecten Variatielinguïstiek

foto Ruben A. Koman: Carnavalspop van de (spotnaam) 'Keienschijter', te Arcen Fonologische variatie Fonologische variatie van Nederlandse dialecten (2005-2010) Het onderzoek strekt zich uit tot segmentele variatie binnen het Nederlandse taalgebied. De nadruk ligt enerzijds op de bijdrage die de studie van deze variatie kan leveren in het inzicht in...

Projecten Variatielinguïstiek

Fonologische variatie Fonologische variatie van Nederlandse dialecten (2005-2010) Het onderzoek strekt zich uit tot segmentele variatie binnen het Nederlandse taalgebied. De nadruk ligt enerzijds op de bijdrage die de studie van deze variatie kan leveren in het inzicht in segmentele representatie en anderzijds op een verruiming en verscherping van het...

Projecten Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie,...

Projecten Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie,...

7-8 juni 2007

Workshop on segments and tone Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam.

15 juni 2007

Symposium 'Anansi: een verhaal van migratie'Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam.Binnen de vertelcultuur neemt Anansi de spin een bijzondere positie in: geografisch gezien kennen de verhalen een ruime spreiding: ze zijn van West-Afrika via de Caraïben naar Nederland gekomen.

Jaarverslagen

Jaarverslag: folder 2016 Jaarverslag: folder 2015 Jaarverslag folder 2014 Jaarverslag: folder 2013 Jaarverslag: folder 2012 Jaarverslag: folder 2011 Jaarverslag: folder 2010 Jaarverslag: folder 2009 Jaarverslag: folder 2008 Jaarverslag: folder 2007 Jaarverslag 2006 (pdf) Jaarverslag: folder 2006 (pdf) Jaarverslag 2005 (pdf) Jaarverslag 2004 (pdf) Jaarverslag 2003 (pdf)

14 juni 2007

Lezing Prof. Dennis PrestonPlaats: Meertens Instituut, Amsterdam.

Nieuw onderzoeksplan

In 2006 is het nieuwe onderzoeksplan verschenen: Dynamische tradities 2006-2010. Het plan is tot stand gekomen op basis van uitgebreide discussies binnen de twee onderzoeksgroepen en door het raadplegen van diverse interne commissies en externe experts. Een belangrijke inhoudelijke en organisatorische vernieuwing binnen het instituut is de oprichting van drie...

Nieuwe website

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de digitale toegankelijkheid van het instituut is de geheel vernieuwde website die in 2007 'online' gegaan is. Aangezien jaarlijks rond de 1.300.000 mensen (unieke IP-adressen) de website van het instituut bezoeken en daar bijna acht miljoen webpagina's opvragen, is het van groot belang...

Nieuwe website

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de digitale toegankelijkheid van het instituut is de geheel vernieuwde website die in 2007 'online' gegaan is. Aangezien jaarlijks rond de 1.300.000 mensen (unieke IP-adressen) de website van het instituut bezoeken en daar bijna acht miljoen webpagina's opvragen, is het van groot belang...

Nieuwe website

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de digitale toegankelijkheid van het instituut is de geheel vernieuwde website die in 2007 'online' gegaan is. Aangezien jaarlijks rond de 1.300.000 mensen (unieke IP-adressen) de website van het instituut bezoeken en daar bijna acht miljoen webpagina's opvragen, is het van groot belang...

Nieuwe website

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de digitale toegankelijkheid van het instituut is de geheel vernieuwde website die in 2007 'online' gegaan is. Aangezien jaarlijks rond de 1.300.000 mensen (unieke IP-adressen) de website van het instituut bezoeken en daar bijna acht miljoen webpagina's opvragen, is het van groot belang...

Nieuwe website

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de digitale toegankelijkheid van het instituut is de geheel vernieuwde website die in 2007 'online' gegaan is. Aangezien jaarlijks rond de 1.300.000 mensen (unieke IP-adressen) de website van het instituut bezoeken en daar bijna acht miljoen webpagina's opvragen, is het van groot belang...

DOCs

Diverse collecties van het Meertens Instituut kunnen worden beschouwd als cultureel erfgoed. De verzameling op het gebied van het Nederlandse lied is hier een voorbeeld van. Het is van groot belang dat er continuïteit is in het beheer en in de uitbreiding van de collecties en dat de collecties beschikbaar...

En verder

In 2007 zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan, waaronder een project over de wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog (Sophie Elpers), een biografisch project over het leven en werk van de naamgever van het instituut, P.J. Meertens (Theo van de Meer) en een project over de in...

En verder

In 2007 zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan, waaronder een project over de wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog (Sophie Elpers), een biografisch project over het leven en werk van de naamgever van het instituut, P.J. Meertens (Theo van de Meer) en een project over de in...

En verder

In 2007 zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan, waaronder een project over de wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog (Sophie Elpers), een biografisch project over het leven en werk van de naamgever van het instituut, P.J. Meertens (Theo van de Meer) en een project over de in...

En verder

In 2007 zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan, waaronder een project over de wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog (Sophie Elpers), een biografisch project over het leven en werk van de naamgever van het instituut, P.J. Meertens (Theo van de Meer) en een project over de in...

En verder

In 2007 zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan, waaronder een project over de wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog (Sophie Elpers), een biografisch project over het leven en werk van de naamgever van het instituut, P.J. Meertens (Theo van de Meer) en een project over de in...

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW,...

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW,...

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW,...

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW,...

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW,...

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW,...

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellentElke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. P. Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met...

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellent
Elke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met...

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellent
Elke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met...

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellent
Elke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met...

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellent
Elke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met...

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellent
Elke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met...
2006 in vogelvlucht

2006 in vogelvlucht

Het jaar 2006 was een dynamisch jaar voor het Meertens Instituut. Het nieuwe onderzoeksplan Dynamische tradities 2006-2010 is uitgekomen. Verder werd het Meertens Instituut geëvalueerd door een internationale commissie onder leiding van prof. dr. P. Schnabel. Ook werden er drie nieuwe DOCs (documentatie- en onderzoekscentra) opgericht. En in 2006 kwam...
2007 in vogelvlucht

2007 in vogelvlucht

Het jaar 2007 was een goed jaar voor het Meertens Instituut. De rapportage van de evaluatie van het Meertens Instituut door een internationale commissie onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel verscheen in januari waarna er reacties volgden van de directie van het instituut, de wetenschapscommissie en de KNAW. Wij...
2008 in vogelvlucht

2008 in vogelvlucht

Het jaar 2008 wordt gekenmerkt door het afronden van een drietal grote, langlopende projecten. Belangrijk waren het verschijnen van SAND-II en MAND-II, en de afronding van het project Onder de Groene Linde. Atlasprojecten Aan de atlasprojecten is vele jaren gewerkt. Het veldwerk voor de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten...

2009 in vogelvlucht

foto Irene Stengs: Een nieuwe wereldburger in oud Amsterdam Ook in 2009 stond het onderzoek vooraan bij de doelstellingen van het instituut. De cijfers geven aan dat de omvang en de kwaliteit van de publicaties per medewerker verder zijn toegenomen. Daarnaast is het instituut er in 2009 in geslaagd om...

2010 in vogelvlucht

 

2011 in vogelvlucht

 

Algemeen

Visitatie In het najaar van 2011 is het Meertens Instituut, samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie, beoordeeld door een externe, internationaal samengestelde commissie. In het in 2012 gepubliceerde rapport van deze evaluatiecommissie...

Documentatie en archieven

De documentatie van gegevens over taalvariatie en cultuur van het dagelijks leven in Nederland, behoort tot de centrale taken van het Meertens Instituut. Het instituut beheert momenteel circa duizend collecties en archieven op het terrein van Variatielinguïstiek en Nederlandse Etnologie. Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van acquisitie, beheer en...

Documentatie en archieven

De documentatie van gegevens over taalvariatie en cultuur van het dagelijks leven in Nederland, behoort tot de centrale taken van het Meertens Instituut. Het instituut beheert momenteel circa duizend collecties en archieven op het terrein van Variatielinguïstiek en Nederlandse Etnologie. Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van acquisitie, beheer en...

Documentatie en archieven

De documentatie van gegevens over taalvariatie en cultuur van het dagelijks leven in Nederland, behoort tot de centrale taken van het Meertens Instituut. Het instituut beheert momenteel circa duizend collecties en archieven op het terrein van Variatielinguïstiek en Etnologie. Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van acquisitie, beheer en behoud...

Documentatie en archieven

Al meer dan een halve eeuw verwerft het Meertens Instituut archieven, en worden er collecties gegenereerd. Dit unieke materiaal op het terrein van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland. Vooral sinds de jaren zestig is de collectie sterk uitgebreid. Momenteel beheert het instituut plusminus 1000...

Documentatie en archieven

Al meer dan een halve eeuw verwerft het Meertens Instituut archieven, en worden er collecties gegenereerd. Dit unieke materiaal op het terrein van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland. Vooral sinds de jaren zestig is de collectie sterk uitgebreid. Momenteel bezit het instituut plusminus 1000...

Documentatie en archieven

Al meer dan 60 jaar verwerft het Meertens Instituut archieven en worden er collecties gegenereerd. Dit unieke materiaal op het terrein van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland. Vooral sinds de jaren zestig is de collectie sterk uitgebreid. Momenteel bezit het instituut plusminus 450 archieven....

Documentatie en archieven

Al meer dan 60 jaar verwerft het Meertens Instituut archieven en worden er collecties gegenereerd. Dit unieke materiaal op het terrein van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland. Vooral sinds de jaren zestig is de collectie sterk uitgebreid. Momenteel bezit het instituut plusminus 450 archieven....
Organisatie en output

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: personeel en financiën tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. de wetenschappelijke output de output van de collecties en diensten   Zomercarnaval Rotterdam© Rosa Verhoeve
Organisatie en output

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: personeel en financiën tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. de wetenschappelijke output de output van de collecties en diensten Ruben Koman overhandigt het eerste exemplaar van Wonderbaarlijk Dordrecht aan priester Antoine Bodar© C. Sellenrode 
Organisatie en output

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: personeel en financiën tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. de wetenschappelijke output de output van de collecties en diensten   André Hazes herdenking, Albert Cuyp te Amsterdam 23 september 2008 © Irene Stengs  

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: •      personeel en financiën •      tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. •      de wetenschappelijke output •      de output van de collecties en diensten     foto Ruben A. Koman: Christelijke Sing-In tijdens de pinksterbijeenkomst te Biddinghuizen  ...

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: •    personeel en financiën •    tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. •    de wetenschappelijke output •    de output van de collecties en diensten     foto Femke Niehof, WK op het Meertens Instituut    

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: personeel en financiën tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. de wetenschappelijke output de output van de collecties en diensten     foto ‘JOY’ van Connie Bakker.    

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over: personeel en financiën tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d. de wetenschappelijke output de output van de collecties en diensten

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2006. De totale formatie was 52,2 fte. Hiervan was 34,3 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 17,9 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel. Formatie 2006 (in fte's) Afdeling WP + DocP NWP...

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2007. De totale formatie was 48,3 fte. Hiervan was 33,0 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 15,3 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel. Formatie 2007 (in fte's) Afdeling WP + DocP NWP...

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2008. De totale formatie was 51 fte. Hiervan was 36.7 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 14.3 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel. Formatie 2008 (in fte's) Afdeling WP + DocP NWP...

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2009. De totale formatie was 48.5 fte. Hiervan was 32.3 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 16.2 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel. Formatie 2009 (in fte's) Afdeling WP + DocP NWP...

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2010. De totale formatie was 44.2 fte. Hiervan was 28.5 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 15.7 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel. Formatie 2010 (in fte's) Afdeling WP + DocP NWP...

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2011. De totale formatie was 45.2 fte. Hiervan was 26 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 19.2 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel. Formatie 2011 (in fte's) Afdeling WP + DocP NWP...

Personeel en financiën

Formatie 2012 (in fte's)   Onderzoek Collecties & Technologie Bedrijfsvoering Directie 1,0   1,0 Variatielinguïstiek 12,1     Etnologie 10,5     Technische Ontwikkeling   8,7   Collecties (incl. audiodigitalisering)   4,7   Communicatie en DTP     1,5 Financiën     1,2 P&O     0.8 Receptie    ...

Wetenschappelijke output 2006

    Wetenschappelijke publicaties   Artikelen in 'refereed journals' - totaal 28 Artikelen in 'non-refereed journals' 10 Boeken 9     waarvan proefschriften -     waarvan monografieën 1     waarvan geredigeerde bundels, congres proceedings 8 Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings 23     Begeleiding externe promovendi   Begeleide interne (afgeronde) promoties - totaal...

Wetenschappelijke output 2007

    Wetenschappelijke publicaties   Artikelen in 'refereed journals' - totaal 17 Artikelen in 'non-refereed journals' 10 Boeken       proefschriften -     monografieën -     geredigeerde bundels, congres proceedings 8 Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings 40     Begeleiding externe promovendi   Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit...

Wetenschappelijke output

    Wetenschappelijke publicaties   Artikelen in tijdschriften, gerefereerd  23 Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd    5 Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings  44 Boeken/monografieën  11 Dissertaties    2 Boekredactie    7 Artikelen in tijdschriften, populariserend  57     Promotiebegeleiding   Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut   ...

Wetenschappelijke output

Wetenschappelijke publicaties Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 21 Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 3 Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 37 Boeken/monografieën 11 Dissertaties - Boekredactie 3 Artikelen in tijdschriften, populariserend 37 Tijdschriftredactie 9 Promotiebegeleiding Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut - Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het...

Wetenschappelijke output

  Wetenschappelijke publicaties Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 20 Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 8 Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 37 Boeken/monografieën 2 Dissertaties 3 Boekredactie 3 Artikelen in tijdschriften, populariserend 24 Tijdschriftredactie 20   Promotiebegeleiding Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 5 Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid...

Wetenschappelijke output

  Wetenschappelijke publicaties Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 19 Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 17 Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 50 Boeken/monografieën 2 Dissertaties 1 Boekredactie 3 Populariserende artikelen 38 Tijdschriftredactie 18   Promotiebegeleiding Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 1 Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het...

Wetenschappelijke output

  Wetenschappelijke publicaties Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 32 Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 5 Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 54 Boeken/monografieën 5 Dissertaties 1 Boekredactie 21 Populariserende artikelen 42 Tijdschriftredactie 12   Promotiebegeleiding Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 1 Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 5 Aanwas archieven (netto meters) - Aangeschafte boeken 1570 Aanwas fotomateriaal 465 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio Aanwas pamfletten/posters n.v.t.     Onderhoud   Microfilm opnamen n.v.t. Gerestaureerde boeken - Ingebonden boeken en periodieken 118 Preventieve behandelingen (meters)...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 5 Aanwas archieven (netto meters) - Aangeschafte boeken 2334 Aanwas fotomateriaal 0 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio     Onderhoud   Gerestaureerde boeken - Ingebonden boeken en periodieken 22 Preventieve behandelingen (meters) 1     Ontsluiting   Archieven...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 3.5 Aanwas archieven (netto meters) 3.5 Aangeschafte boeken 1628 Aanwas fotomateriaal 0 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio     Onderhoud   Gerestaureerde boeken - Ingebonden boeken en periodieken 100 Preventieve behandelingen (meters) -     Ontsluiting   Archieven...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 4.0 Aanwas archieven (netto meters) 4.0 Aangeschafte boeken 575 Aanwas fotomateriaal 0 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 44 muziek cd's/35 uur audio     Ontsluiting   Archieven geïndexeerd (meters) 6 Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 3375 Gedrukte collecties verwerkt (meters) - Beeld-...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 10.0 Aanwas archieven (netto meters) 7.0 Aangeschafte boeken 512 Aanwas fotomateriaal 0 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 31 muziek cd's     Ontsluiting   Archieven geïndexeerd (meters) 14 Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1832 Gedrukte collecties verwerkt (meters) - Beeld- en geluidsmateriaal...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 22.0 Aanwas archieven (netto meters) 10.0 Aangeschafte boeken 536 Aanwas fotomateriaal 0 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 57 muziek cd's   28 uur audio Ontsluiting   Archieven geïndexeerd (meters) 36 Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1252 Gedrukte collecties verwerkt (meters) - Beeld-...

Output collecties en diensten

        Acquisities   Aanwas archieven (bruto meters) 10.0 Aanwas archieven (netto meters)  8.0 Aangeschafte boeken 220 Aanwas fotomateriaal 0 foto's Aanwas audiovisueel materiaal 11 muziek cd's     Ontsluiting   Archieven geïndexeerd (meters) 15 Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1168 Gedrukte collecties verwerkt (meters) - Beeld- en geluidsmateriaal...

28 juni 2007

Symposium ‘Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek en elders in de geesteswetenschappen. Een kennismaking' Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam.

Barbiers, L.C.J.

Output 2006 BOEKEN Barbiers, S. (2006) Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Oratie Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Utrecht, 45 p. 1e dr. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Barbiers, S. & M. van Koppen (2006) ‘Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands.’ Taal & Tongval (Themanummer 19),...

Barbiers, L.C.J.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Barbiers, S. & L. Cornips & J.P. Kunst (2007) ‘The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas.’ In: J.C. Beal & K.C. Corrigan & H. Moisl [red.] Creating and digitizing language corpora. Volume 1:...

Barbiers, L.C.J.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Barbiers, S. (2008). Microvariation in Syntactic Doubling. An Introduction. In S. Barbiers, O. Koeneman, M. Lekakou & M..van.der Ham (Eds.), Microvariation in Syntactic Doubling (Syntax and Semantics, 36) (pp. 1-34). Bingley: Emerald. Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008). Syntactic...

Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•      Barbiers, S. (2009). Locus and limits of syntactic microvariation. Lingua, 119(11), 1607-1623.•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009). Syntactic doubling and the structure of wh-chains. Journal of Linguistics, 45, 1-46.REDACTIE TIJDSCHRIFT•      Redacteur Taal & Tongval, verschijnt twee keer...

Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2010). De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op Den Dikken. Nederlandse Taalkunde, 15(3), 312-314. Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2010). Vragen aan de linkerperiferie. Nederlandse Taalkunde, 15(3), 284-307. Barbiers, S. (2010). Weijnen en het interlinguaal...

Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Koeneman, O.N.C.J., Lekakou, M. & Barbiers, S. (2011). Perfect Doubling. Linguistic Variation, 11(1), 35-75. REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER Redactieraad The Journal of Comparative Germanic Linguistics Redactieraad Linguistic Variation Yearbook Redactieraad Neerlandistiek.nl Redactieraad Biolinguistics LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Barbiers, S. (2011, mei 27). Imperatives as Distals. Leiden,...

Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL Barbiers, S. (2012). Microsyntactic Variation. In Marcel den Dikken (Ed.), The Cambridge Handbook of Generative Syntax (pp. 900-925). Cambridge: Cambridge University Press. REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER Redactieraad The Journal of Comparative Germanic Linguistics Redactieraad Linguistic Variation Yearbook Redactieraad Neerlandistiek.nl Redactieraad Biolinguistics LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Barbiers, S. (2012, februari...

Bennis, H.J.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Bennis, H.J. (2006) ‘Agreement, pro and imperatives.’ In: P. Ackema & P. Brandt & M. Schoorlemmer ... [et al.] [red.] Arguments and Agreement. Oxford University Press, Oxford, pp. 27. (Agreementrelaties) OVERIGE PUBLICATIES Bennis, H.J. (2006) ‘Het Goemans.’ In: B. v.d. Berg [red.] Website voor...

Bennis, H.J.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Bennis, H.J. (2007) ‘Featuring the subject in Dutch imperatives.’ In: Wim van der Wurff [red.] Imperative Clauses in Generative Grammar. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 113-135. (Linguistics Today, nr. 103) (Agreementrelaties)Bennis, H.J. (2007) ‘Over oude kennis en het nieuwe leren.’ In: Amos van Gelderen [red.] Het...

Bennis, H.J.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Bennis, H.J. (2008). Featuring the subject in Dutch imperatives. In W. van Wurff (Ed.), Imperative clauses in Generative Grammar (Linguistics Today, 103) (pp. 113-135). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Bennis, H.J. (2008). Is de lettergreep een taalgreep? Nederlandse Taalkunde,...

Bennis, H.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Bennis, H.J. (2009). Scheidbaar samengesteld werkwoord of toch niet? In R. Boogaart, J. Lalleman, M. Mooijaart & M. van der Wal (Eds.), Woorden Wisselen (SNL reeks, 20) (pp. 15-26). Leiden: SNL.REDACTIE TIJDSCHRIFT•      Lid redactieraad (vanaf 2003), tijdschrift Taal en...

Bennis, H.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Bennis, H.J. (2010). A dynamic perspective on inflection. In J.W. Zwart & M. Vries (Eds.), Structure Preserved (pp. 49-56). Amsterdam: John Benjamins. Barbiers, S. & Bennis, H.J. (2010). De plaats van het werkwoord in zuid en noord. In J. De Caluwe, J. Van...

Bennis, H.J.

REDACTIE TIJDSCHRIFT Lid redactieraad, tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar. OVERIGE LEZINGEN Bennis, H.J. (2011, januari 18). Hij heb, hun hebben & jij kan; over natuur en cultuur in taal. Tilburg, Science Cafe. Bennis, H.J. (2011, juni 29). Populating the infrastructure: the case...

Bennis, H.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN PROCEEDINGS Zhang, J., Kemps-Snijders, M. & Bennis, H.J. (2012). The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas. In P Zaphiris, G Buchanan, E Rasmussen & F Loizides (Eds.), Theory and Practice of Digital Libraries - Second International Conference, TPDL 2012,...

Berg, B.L. van den

Output 2006 REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER B.L. van den Berg & T. Goeman [red.] (2006) Ton Goeman - website voor wetenschappelijke artikelen en uitwisseling nav de prepensionering van Ton Goeman. 93 ingangen (93++ bladzijden) (+ scripts en stramien), http://www.tongoeman.nl. REDACTIE Kaartredacteur (vanaf 02-08-2003), tijdschrift Atlas Linguarum Europae, verschijnt 1 x...

Berg, B.L. van den

Output 2007REDACTIE Kaartredacteur (vanaf 02-08-2003), tijdschrift Atlas Linguarum Europae, verschijnt 1 x per jaar. 

Berg, B.L. van den

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Goeman, A.C.M., Oostendorp, M. van, Reenen, P. van, Koornwinder, O., Berg, B.L. van den & Van Reenen, A. (2008). Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II/Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press.  

Berg, B.L. van den

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT•      Heeringa, W.J., Wieling, M., Berg, B.L. van den & Nerbonne, J. (2009). A Quantitative Examination of Variation in Dutch Low Saxon Morphology. ZDL-Beiheft, 138, 195-216.STUDENTEN •      Begeleider van Barbara van der Brugh (Radboud Universiteit, Letteren, Taalwetenschap). Van 15-04-2009 t/m 15-07-2009. Stageonderzoek: Soundbites...

Berg, B.L. van den

  BESTUUR Meertens Instituut, Intranetcommissie, lid.

Berg, B.L. van den

  BESTUUR Meertens Instituut, Intranetcommissie, lid.

Berg, B.L. van den

Geen resultaten

Boerrigter, R.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Boerrigter, R. (2006) ‘Municipal policy regarding street names in Dutch Limburg and Frisia.’ In: K. Gildemacher & F. Ormeling & A. Versloot [red.] Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas. Faculty of Geosciences - Geomedia, Utrecht University, pp. 43-51....

Boerrigter, R.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Boerrigter, R. (2007) ‘Identity reflecting business names.’ In: Eva Brylla & Mats Wahlberg [red.] Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences Uppsala 19-24 August 2002. Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, pp. 53-61. (Urbane toponiemen. Een onderzoek naar moderne straatnamen en bedrijfsnamen vanuit...

Boerrigter, R.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Boerrigter, R. (2008). Kroniek Netwerk Naamkunde. Naamkunde, 35 (2005-2006), 287-289. ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN Gerritzen, D. & Boerrigter, R. (2008). Vierde workshop Netwerk Naamkunde. Naamkunde en Geografie: Meertens Instituut, Amsterdam (2008, januari 25).Gerritzen, D. & Boerrigter, R. (2008). Vijfde workshop Netwerk Naamkunde. Familienamen: Centraal Bureau voor Genealogie,...

Boerrigter, R.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN•      Boerrigter, R. (2009). Onomastics between linguistics and ethnology, 9 juni 2009, Meertens Instituut, Amsterdam.•      Gerritzen, D., Boerrigter, R. & Swanenberg, J. (2009). Zesde workshop Netwerk Naamkunde. Brabant.•      Nijboer, H.T., Boerrigter, R. & Gerritzen, D. (2009). Names in the Economy III, 11-13 juni...

Boerrigter, R. tot september 2010

GEEN OUTPUT

Balteau, J

GEEN OUTPUT

Balteau, J

GEEN OUTPUT

Brok, H.J.T.M.

Output 2006 BOEKEN Brok, H.J.T.M. & mmv. H. Bennis & J. Kruijsen (2006) Stinkend juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten. Amsterdam University Press / Salomé, Amsterdam, 96 p. 1e dr. LEZINGEN PLAND: Plantnamen in de Nederlandse dialecten. Ter gelegenheid van opening van de website PLAND. Onkruid vergaat niet, Meertens Instituut,...

Brok, H.J.T.M.

Output 2007BESTUUR Stichting Nederlandse Dialecten, lid, vanaf 01-01-1995.Stichting Nederlandse Dialecten (SND), lid, vanaf 01-01-1995. 

Brok, H.J.T.M.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Swanenberg, J. & Brok, H.J.T.M. (2008). Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Brabant, met een bibliografie van 1776 tot 2007. Alphen aan de Maas: Veerhuis. NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Brok, H.J.T.M. (2008). De vele volksnamen van de Lisdodde. In M. van Det (Ed.), Deventer Almanak voor het jaar 2009...

Brok, H.J.T.M.

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE   •      Brok, H.J.T.M. & Kruijsen, T.J.W.M. (2009). Kruisbes, taalgeografie op de vierkante milimeter. In E. Beijk, L. Colman & M. Gobbel (Eds.), Fons verborum. Feestbundel voor prof.dr. A.M.F. (Fons) Moerdijk (pp. 485-496). Leiden: INL. BESTUUR •      Stichting Nederlandse Dialecten (SND), lid, vanaf 01-01-1995....

Brok, H.J.T.M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kruijsen, T.J.W.M. & Brok, H.J.T.M. (2010). Vossenstaart, leeuwenbekje en koeienoog. Theriomorfe benoemingsaspecten in de volksnamen van planten. In J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 73-92). Gent: Academia...

Brok, H.J.T.M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Brok, H.J.T.M. (2011). Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. Aanvulling 2003-2011. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 49-94. Brok, H.J.T.M. (2011). Publicaties over plantennamen in Nederland, Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen. Aanvulling 2003-2011. Reeks Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Vlaamse...

Brok, H.J.T.M.

BESTUUR Stichting Nederlandse Dialecten

Brouwer, L.S.G.B.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hinskens, Frans & Leendert Brouwer (2006) ‘Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen.’ Taal en Tongval. Themanummer: Het morfologische landschap van het Nederlands. (19), 71-95. OVERIGE PUBLICATIES Brouwer, Leendert (2006) ‘Namendag.’ In: Peter Smulders & Tamara Mewe [red.] Onze Taal taalkalender 2007....

Brouwer, L.S.G.B.

Output 2007RECENSIES Brouwer, L.S.G.B. (2007) Kroniek Nederland. [Signalering en bespreking van 33 publicaties]. Recensie van: verschillende auteurs, Signalering en bespreking van 33 boeken. (vele plaatsen, 2006 en eerder). In: Naamkunde 36 (2005-2006), te verschijnen. 36, nog onbekend. LEZINGEN Namen en spelling. Vergadering van de Straatnamencommissie van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Amsterdam,...

Brouwer, L.

Output 2008 REVIEW IN TIJDSCHRIFT Brouwer, L. (2008). Bewerking van Johan Winklers Nederlandsche geslachtsnamen [Bespreking van het boek Johan Winkler & Jan Nijen Twilhaar: Achternamen in Nederland & Vlaanderen.]. Nederlandse Taalkunde, 13 (2008)(3). Brouwer, L. (2008). Kroniek Nederland [Bespreking van 33 publicaties]. Naamkunde, 36 (2005-2), 293-306. OVERIGE LEZINGEN Brouwer, L....

Brouwer, L.

Geen output voor 2009

Brouwer, L.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Bloothooft, G., Mandemakers, K., Brouwer, L. & Brouwer, M. (2010). Data mining in the (historic) Civil Registration of The Netherlands from 1811 - present. In Proceedings CNRS-INSHS Workhop "Family name between socio-cultural feature and genetic metaphor. From concepts to method (pp. 1-8). Parijs,...

Brouwer, L.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Brouwer, L. (2011, april 19). Met Pooijer en Uithuisje door Waterland. Een beschouwing over familienamen in het kader van 200 jaar Burgerlijke Stand. Purmerend, Lezingencyclus Archief Waterland. OVERIGE LEZING Brouwer, L. (2011, maart 26). Familienaamgeografie, dialecten en menselijke typeringen Enkele voorbeelden van geavanceerd zoeken in de Nederlandse Familienamenbank. Delft,...

Brouwer, L.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Brouwer, L. (2011, april 19). Met Pooijer en Uithuisje door Waterland. Een beschouwing over familienamen in het kader van 200 jaar Burgerlijke Stand. Purmerend, Lezingencyclus Archief Waterland. OVERIGE LEZING Brouwer, L. (2011, maart 26). Familienaamgeografie, dialecten en menselijke typeringen Enkele voorbeelden van geavanceerd zoeken in de Nederlandse Familienamenbank. Delft,...

Cornips, L.M.E.A.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Hulk, A. & L. Cornips (2006) ‘Neuter gender and interface vulnerability in child L2/2L1 Dutch. In: Sharon, U. et. al. (eds.), Paths of Development in L1 and L2 acquisition: In honor of Bonnie D. Schwartz. 2006. p. 107 –134.’ In: S. Unsworth [red.] Paths...

Cornips, L.M.E.A.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Barbiers, S. & L. Cornips & J.P. Kunst (2007) ‘The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas.’ In: J.C. Beal & K.C. Corrigan & H. Moisl [red.] Creating and digitizing language corpora. Volume 1:...

Cornips, L.M.E.A.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Brouwer, S., Cornips, L. & Hulk, A. (2008). Misrepresentation of Dutch neuter gender in older bilingual children? In B. Hazdenar & E. Gavruseva (Eds.), Current trends in child second language acquisition. A generative perspective (Language Acquisition & Language Disorders, 46) (pp....

Cornips, L.M.E.A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS •      Cornips, L. (2009). Empirical syntax: idiolectal variability in two- and three-verb clusters in regional standard Dutch and Dutch dialects. In A Dufter, J Fleischer & G Seiler (Eds.), Describing and modeling variation in grammar (Trends in Linguistics, Studies and Monographs...

Cornips, L.M.E.A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Cornips, L. & De Vogelaer, G. (2010). Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief. Taal en tongval. Themanummer, 1-12. Cornips, L. & Stengs, I.L. (2010). Regionale identiteit: het belang van het lokale voor de beleving van wie we zijn. Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66,...

Cornips, L.M.E.A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Unsworth, S., Argyri, F., Cornips, L., Hulk, A., Sorace, A. & Tsimpli, I. (2011). Bilingual acquisition of Greek voice morphology and Dutch gender: What do they have in common? In Nick Danis, Kate Mesh & Hyunsuk Sung (Eds.), BUCLD 35 Proceedings of the...

Cornips, L.M.E.A.

 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Broekhuis, H. & Cornips, L. (2012). The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb. Linguistics, 50(6), 1205-1249. Cornips, L., Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012). Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteiten. Een pleidooi voor taalcultuur als onderzoeksveld. Dutch Journal of Applied Linguistics,...

Gerritzen, D.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Gerritzen, Doreen & Enzo Caffarelli (2006) ‘International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits.’ Rivista Italiana di Onomastica XII (1), 199-219. Gerritzen, D. (2006) ‘Voornamen in Limburg.’ Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 8, 37-53. Gerritzen, D. (2006) ‘Naming Children...

Gerritzen, D.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Gerritzen, D. (2007) ‘Das niederländische Personennamensystem.’ In: Andrea Brendler & Sylvio Brendler [red.] EUROPÄISCHE PERSONENNAMENSYSTEME: EIN HANDBUCH. baar, Hamburg, pp. 534-543.Gerritzen, D. (2007) ‘De voornaam als schakel tussen generaties.’ In: Pieter Stokvis [red.] Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen. OUNL/SUN, Heerlen/Amsterdam, pp. 21-32.Gerritzen, D....

Gerritzen, D.

Output 2008 REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER Redacteur, redactiesecretaris en eindredacteur (vanaf 01-01-2000), tijdschrift Naamkunde, verschijnt twee keer per jaar. Hoofdredacteur (vanaf 01-09-2002), tijdschrift Onoma (tijdschrift van de International Council of Onomastic Sciences), verschijnt jaarlijks. OVERIGE LEZINGEN Gerritzen, D. (2008, januari 24). Weet hoe je heet! Utrecht, Deze lezing maakt deel...

Gerritzen, D.

  REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER •    Redacteur, redactiesecretaris en eindredacteur (vanaf 01-01-2000), tijdschrift Naamkunde, verschijnt jaarlijks. •    Hoofdredacteur (vanaf 01-09-2002), tijdschrift Onoma (tijdschrift van de International Council of Onomastic Sciences), verschijnt jaarlijks.   OVERIGE LEZINGEN •    Gerritzen, D. (2009, juni 13). Concluding words. Amsterdam, Names in the Econymy III. •  ...

Gerritzen, D.

BESTUUR Secretaris, Bibliography Group, International Council of Onomastic Sciences. Lid, Terminology Group, International Council of Onomastic Sciences. STUDENTEN Begeleider van Marieke Rezelman (Universiteit van Amsterdam,, Taalwetenschap, BA Taalwetenschap). Van 02-02-2010 t/m 02-06-2010. Stageonderzoek: Stage Namenportaal.nl. Begeleider van Ellen Hartman (Universiteit Leiden, Geschiedenis, MA Geschiedenis). Van 01-03-2010 t/m 31-05-2010. Stageonderzoek: Namenoprtaal.nl....

Gerritzen, D.

BESTUUR Secretaris, Bibliography Group, International Council of Onomastic Sciences. Lid, Terminology Group, International Council of Onomastic Sciences. LEZING Puschmann, Paul, Matthijs, K., Gerritzen, D. & Covre, Maira (2011, juni 10). ‘What’s in a Name?’ ‐ The selection of baby names among migrants and natives in Antwerp, 1850‐1920. Leuven, The intergenerational...

Gerritzen, D.

BESTUUR Secretaris, Bibliography Group, International Council of Onomastic Sciences. Lid, Terminology Group, International Council of Onomastic Sciences. LEZING Puschmann, Paul, Matthijs, K., Gerritzen, D. & Covre, Maira (2011, juni 10). ‘What’s in a Name?’ ‐ The selection of baby names among migrants and natives in Antwerp, 1850‐1920. Leuven, The intergenerational...

Ginneken, I. van

 

Ginneken, I. van

Output 2007

Goeman, A.C.M.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Goeman, A.C.M. & B. van den Berg & P. van Reenen, A. Versloot (2006) ‘Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects.’ In: Agris Timuska [red.] Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists;...

Goeman, A.C.M.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Goeman, A.C.M. (2007) ‘De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND); Zero en bewaard gebleven morfologische informatie.’ Taal en Tongval Themanummer 2006 (18), 66-92. 

Goeman, A.C.M.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Goeman, A.C.M., Oostendorp, M. van, Reenen, P. van, Koornwinder, O., Berg, B.L. van den & Van Reenen, A. (2008). Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II/Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press.  

Goeman, A.C.M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT•      Jongenburger, W. & Goeman, A.C.M. (2009). Dimensions and determinants of dialects in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century. International journal of the sociology of language, 196/197, 31-72.

Goeman, A.C.M.

GEEN OUTPUT

Goeman, A.C.M.

GEEN OUTPUT

Goeman, A.C.M.

Geen resultaten

Ham, M.H. van der

Output 2006 ORGANISATIE Syntactic Doubling in European Dialects, workshop georganiseerd door S. Barbiers & M. van der Ham & O. Koeneman, Meertens Instituut te Amsterdam, 16-03-2006 t/m 18-03-2006. BESTUUR Meertens Instituut, Onderdeelcommissie, voorzitter, 07-04-2006 t/m 07-04-2009. Meertens Instituut, Arbo-commissie, lid, 07-04-2003 t/m 07-04-2007.

Ham, M.H. van der

Output 2007LEZINGEN Stages SAND project. Als start van het syntactische dialectproject in Zuid-Afrika was deze workshop georganiseerd. Dynamic patterns of linguistic diversity, Stellenbosch University/ Rhodes University, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 10-03-2007. Internet: http://www.ru.ac.za/academic/departments/linguistics/Mark/sanpad/SANPAD-workshop.htm. (European Dialect Syntax)Taalvariatie. Diversiteit, Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 05-04-2007. (European Dialect Syntax) BESTUUR Meertens Instituut, Onderdeelcommissie, voorzitter, 07-04-2006...

Ham, M.H. van der

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Barbiers, S., Auwera, J. van der, Bennis, H.J., Boef, E., De Vogelaer, G. & Ham, M.H. van der (2008). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press. BOEKREDACTIE Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J., Lekakou,...

Ham, M.H. van der

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Barbiers, S., Auwera, J. van der, Bennis, H.J., Boef, E., De Vogelaer, G. & Ham, M.H. van der (2008). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press. BOEKREDACTIE Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J., Lekakou,...

Hermans, B.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Hermans, B. (2006) ‘Russian Vowel Reduction with Elements.’ In: Uwe Junghans [red.] Investigations into Formal Slavic Linguistics. Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 17. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hermans, B. (2006) ‘De tonologie van onbeklemtoonde lettergrepen in een Limburgs dialect.’ Taal en Tongval 2006...

Hermans, B.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Hermans, B. (2007) ‘Friese stijgende diftongen vormen een complex segment.’ In: P. Boersma & P. Hemminga & G. Th. Jensma [red.] Philologia Frisica. Fryske Akademy, Leeuwarden, pp. 33-63. OVERIGE PUBLICATIES Hermans, B. (2007) ‘Hoe zijn de Limburgse toonaccenten ontstaan?’ In: L. Heijenrath & S. Kroon...

Hermans, B.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hermans, B.J.H. (2008). Vowel reduction without ease of perception. In G. Zybatow (Ed.), Formal Description of Slavic Languages (pp. 178-282). Frankfurt: Peter Lang. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hermans, B.J.H. (2008). Over het verband tussen GP en OT. Een bespreking van het...

Hermans, B.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Battisti, E. & Hermans, B.J.H. (2009). Fixed and variable properties of the palatalization of dental stops in Brazilian Portuguese. In S. Vigario, S. Frota & M. Joao Freitas (Eds.), Phonetics and phonology: Interactons and interrelations (pp. 235-246). Amsterdam Philadelphia: John Benjamins.•...

Hermans, B.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hermans, B.J.H. & Hinskens, F.L.M.P. (2010). The phonological representation of the Limburg tonal accents. In J.E. Schmidt & E. Glaser (Eds.), Proceedings of the IGGD 2009, Zuerich (pp. 101-117). Stuttgart: Steiner Verlag. Hinskens, F.L.M.P. (2010). Lexicon, phonology and phonetics. Or: Rule- ­based and...

Hermans, B.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hermans, B.J.H. (2011). The representation of stress. In M. Van Oostendorp, C.J. Ewen, E. Hume & K. Rice (Eds.), The Blackwell Companion to Phonology, Volume II (pp. 980-1002). Oxford: Blackwell. Hermans, B.J.H. & Van Oostendorp, M. (2011). Een oude kwestie in een nieuw...

Hermans, B.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hermans, B.J.H. (2012). Productive and unproductive stress patterns in Brazilian Portuguese. Revista Letras , 28, 77-115. Hermans, B.J.H. (2012). The strength of posttonic syllables in Riustring Old Frisian. Philologia Frisica. Lêzingen en debatten Fryske Filologekongres, 75-102. WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL Hermans, B.J.H. (2012). The phonological representation...

Hinskens, F.L.M.P.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Hinskens, F.L.M.P. (2006) ‘Twenty-five authors on twelve languages, sixteen language varieties, and eighteen hundred and eighty-eight speakers.’ In: F. Hinskens [red.] Language Variation – European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005.. Benjamins,...

Hinskens, F.L.M.P.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Hinskens, F.L.M.P. (2007) ‘Sandhi voicing and opacity in Limburg dialects of Dutch. Towards a formal account.’ In: S. Döring & W. Geilfuss-Wolfgang [red.] Von der Pragmatik zur Grammatik. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 75-85.Hinskens, F.L.M.P. (2007) ‘New types of non-standard Dutch.’ In: Chr. Fandrych & R....

Hinskens, F.L.M.P.

Output 2008 REDACTIE BOEKENSERIE  Redactie Benjaminsboekenserie Studies in Language Variation REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER Redactie Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Lid redactieraad (vanaf 01-06-2000), neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt ongeregeld. Internet: http://www.neerlandistiek.nl/. Lid redactieraad (vanaf 01-11-2002), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt 2 reguliere nummers plus 1 themanummer per jaar. Internet:...

Hinskens, F.L.M.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS •       Hinskens, F.L.M.P. & Oostendorp, M. van (2009). "Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects". In S. Tsiplakou, M. Karyolemou & P. Pavlou (Eds.), Language Variation – European Perspectives II. Selected papers from the Fourth International...

Hinskens, F.L.M.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hermans, B.J.H. & Hinskens, F.L.M.P. (2010). The phonological representation of the Limburg tonal accents. In J.E. Schmidt & E. Glaser (Eds.), Proceedings of the IGGD 2009, Zuerich (pp. 101-117). Stuttgart: Steiner Verlag. Hinskens, F.L.M.P. (2010). Lexicon, phonology and phonetics. Or: Rule- ­based and...

Hinskens, F.L.M.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hinskens, F.L.M.P. (2011). Emerging Moroccan and Turkish varieties of Dutch: ethnolects or ethnic styles? In Fr. Kern & M. Selting (Eds.), Ethnic Styles of Speaking in European Metropolitan Areas (SiLV, 8) (pp. 103-131). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. Hinskens, F.L.M.P. (2011). Lexicon, phonology and phonetics. Or:...

Hinskens, F.L.M.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2012). The measurement of Dutch dialect change in the sound components. In S. Hansen, Chr. Schwarz, Ph. Stoeckle & T. Streck (Eds.), Dialectological and folk dialectological concepts of space (pp. 250-267, 297-299). Berlin/Boston: De Gruyter. Hinskens, F.L.M.P. (2012)....

Jansen, M.M.

Output 2006 LEZINGEN The Process of Dialect Levelling on One of the Frisian Islands. Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick, Limerick, Ierland, 06-07-2006. http://www.ul.ie/ss16/. ONDERWIJS Diftongen in beweging: op zoek naar de eilander identiteit., UvA, Nederlandse taal- en letterkunde, Propedeuse, 17-05-2006. Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU/UvA, Neerlandistiek...

Jansen, M.M.

Output 2007RECENSIES Jansen, M.M. & M. v. Oostendorp (2007) Boekbeoordeling. Recensie van: Peter Auer, Frans Hinskens & Paul Kerswill (eds.), Dialect change. Convergence and divergence in European Languages. (Cambridge, 2005). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (2), 178-180. Internet: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/tntl/123/123-2/oostendorpjansen.pdf. OVERIGE PUBLICATIES Jansen, M.M. (2007) ‘Een echte eilander...

Jansen, M.M.

Output 2008 BESTUUR Meertens Instituut, Websitecommissie, voorzitter, vanaf 01-09-2006. Meertens Instituut, Intranetcommissie, lid, vanaf 01-09-2007.  

Jansen, M.M.

LEZING ALS KEYNOTE SPEAKER•      Jansen, M.M. (2009, maart 20). "They think we speak Frisian": dialect levelling on the island of Ameland. Universiteit Leiden, Monthly Lunch Meetings.OVERIGE LEZINGEN•      Jansen, M.M. (2009, mei 25). Taal en identiteit op de Wadden. Nemo, Amsterdam, NWO Bessensap.BESTUUR •      Meertens...

Jansen, M.M.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Jansen, M.M. (2010, november 13). Hollandse invloeden in het Amelander dialect. Universiteit Leiden, Workshop Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland. OVERIGE LEZINGEN   Jansen, M.M. (2010, maart 20). Tussen Hollands en Fries. Over Friese invloeden in Noord-Hollandse dialecten en Hollandse invloeden in Friese dialecten. Obdam, Eerste Noordhollandse Dialectenmiddag....

Jansen, M.M.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Jansen, M.M. (2010, november 13). Hollandse invloeden in het Amelander dialect. Universiteit Leiden, Workshop Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland. OVERIGE LEZINGEN   Jansen, M.M. (2010, maart 20). Tussen Hollands en Fries. Over Friese invloeden in Noord-Hollandse dialecten en Hollandse invloeden in Friese dialecten. Obdam, Eerste Noordhollandse Dialectenmiddag....

Koeneman, O.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Koeneman, O. (2006) ‘Shape conservation, Holmberg’s generalization and predication.’ In: J. M. Hartmann & L. Molnarfi [red.] Comparative studies in Germanic syntax: From Afrikaans to Zurich German. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 51-88. (Linguistik Aktuell) (European Dialect Syntax) Koeneman, O. (2006) ‘Deriving the difference between...

Koeneman, O.

Output 2007RECENSIES Koeneman, O. (2007) Sabine Mohr, Clausal architecture and subject positions: Impersonal constructions in the Germanic languages. Recensie van: Sabine Mohr, Clausal architecture and subject positions: Impersonal constructions in the Germanic languages (Amsterdam, 2005). In: Journal of Comparative Germanic Linguistics 10, 143-162. LEZINGEN Towards a European network of dialect...

Koeneman, O.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008). Syntactic Doubling and the Structure of Chains. In C.B. Chang & H.J. Haynie (Eds.), Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics (Proceedings of WCCFL, 26) (pp. 77-86). Somerville (USA): Cascadilla...

Koeneman, O.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT      •      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009). Syntactic doubling and the structure of wh-chains. Journal of Linguistics, 45, 1-46.LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, juni 03). Perfect doubling does not exist. University...

Koeneman, O.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT    •    Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009). Syntactic doubling and the structure of wh-chains. Journal of Linguistics, 45, 1-46.LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER•    Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, juni 03). Perfect doubling does not exist. University of Leiden, Syntax seminar.•    Koeneman, O.N.C.J....

Kruijsen, T.J.W.M.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Kruijsen, J. (2006) ‘Flora en Fauna in de SGV.’ In: J. Kruijsen [red.] Een eeuw lang Limburgs. TIC / Veldeke Limburg, Maastricht, pp. 49-89. REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER J. Kruijsen [red.] (2006) Een eeuw lang Limburgs. SGV-enquête 1914 – Veldeke 2006. TIC/ Veldeke Limburg,...

Kruijsen, T.J.W.M.

Output 2007BOEKEN Kruijsen, Joep & Frens Bakker (2007) Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertalingen van 'De verloren zoon' uit 1806-1807. Gopher Publishers, Utrecht, 264 p. 1e dr. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Kruijsen, Joep (2007) ‘Het West-Limburgs.’ In: Ronny Keulen & Ton van de Wijngaard & Herman Crompvoets...

Kruijsen, T.J.W.M.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Kruijsen, T.J.W.M. (2008). Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), aflevering Boerderij: erf en moestuin (Deel I, 7). Amsterdam: Gopher Publishers. NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Kruijsen, T.J.W.M. (2008). De bibliografie van prof.dr. A. Weijnen en zijn belang voor de Limburgse dialectologie. In Veldeke Jaarboek 2007 (pp. 19-42). Roermond: Veldeke...

Kruijsen, T.J.W.M.

WETENSCHAPPELIJK BOEK •      Kruijsen, T.J.W.M. & Swanenberg, J. (2009). Prof.dr. A.A. Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant. Derde bijgewerkte uitgave. Alphen aan de Maas: Veerhuis.   WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE •      Brok, H.J.T.M. & Kruijsen, T.J.W.M. (2009). Kruisbes, taalgeografie op de vierkante milimeter. In E. Beijk, L. Colman &...

Kruijsen, T.J.W.M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Kruijsen, T.J.W.M. (2010). Weijnen en zijn nalatenschap. Taal en tongval, 62(1), 87-97. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kruijsen, T.J.W.M. & Sijs, N. van der (2010). Mapping Dutch and Flemish. In R. Klein, S. Rabanus & A. Lameli (Eds.), Language and Space. An International Handbook...

Kruijsen, T.J.W.M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Kruijsen, T.J.W.M. (2011). De "Nijmeegse vragenlijsten" voor het WLD digitaal beschikbaar. Veldeke Jaarboek 2010, 103-118. Kruijsen, T.J.W.M. & Brok, H.J.T.M. (2011). Limburgse volksnamen van planten. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 13, 65-84. LEZING Kruijsen, T.J.W.M. (2011, juni 24). Un Wikipedia pour l’ALE,...

Kruijsen, T.J.W.M.

LEZINGEN Kruijsen, T.J.W.M. (2012, mei 29). Fagus sylvatica. Les dénominations du hêtre (beech, Buche, haya, ???), ALE QI: 054. Synthèse européeenne, carte onomasiologique. Riga, Letland, Jaarlijks congres ALE (Atlas Linguarum Europae),. Kruijsen, T.J.W.M. (2012, juli 26). PLAND, PLAntennamen in de Nederlandse Dialecten, Plant names in the Dutch dialects. Wenen, Oostenrijk,...

Kusters, W.

 

Kusters, W.

Output 2007

Lekakou, M.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Lekakou, M. (2006) ‘A comparative view of the requirement for adverbial modification in middles.’ In: Benjamin Lyngfelt & Torgrim Solstad [red.] Demoting the Agent. Passive, middle and other voice phenomena. John Benjamins, Amsterdam, pp. 167-196. (European Dialect Syntax) LEZINGEN Syntax Reflects Information Structure: Evidence...

Lekakou, M.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Lekakou, M. & Kriszta Szendroi (2007) ‘Eliding the noun in close apposition, or Greek polydefinites revisited.’ In: Richard Breheny & Nikolaos Velegrakis [red.] UCL Working Papers in Linguistics. University of London, University College London, pp. 27. Internet: http://www.phon.ucl.ac.uk/publications/WPL/uclwpl19.html. (European Dialect Syntax) LEZINGEN Syntactic doubling and...

Lekakou, M.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Lekakou, M. & Szendroi, K. (2008). Close aposition with and without noun ellipsis: an analysis of Greek polydefinites. In Proceedings of 29th Meeting of the Linguistics Department. Aristotle University of Thessaloniki. Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008). Syntactic Doubling...

Lekakou, M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009). Syntactic doubling and the structure of wh-chains. Journal of Linguistics, 45, 1-46.WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BOEK, BUNDEL OF PROCEEDING•      Lekakou, M. & Szendroi, K. (2009). Close apposition with and without noun ellipsis: an analysis of...

Lekakou, M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2010). De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op Den Dikken. Nederlandse Taalkunde, 15(3), 312-314. Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2010). Vragen aan de linkerperiferie. Nederlandse Taalkunde, 15(3), 284-307. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS...

Lekakou, M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Koeneman, O.N.C.J., Lekakou, M. & Barbiers, S. (2011). Perfect Doubling. Linguistic Variation, 11(1), 35-75. LEZINGEN Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2011, september 08). Participle "Doubling" in Dutch dialects. Logrono, Workshop Doubling in Syntax, Semantics and Morphology, Societas Linguistica Europaea 2011. Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J....

Lekakou, M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Koeneman, O.N.C.J., Lekakou, M. & Barbiers, S. (2011). Perfect Doubling. Linguistic Variation, 11(1), 35-75. LEZINGEN Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2011, september 08). Participle "Doubling" in Dutch dialects. Logrono, Workshop Doubling in Syntax, Semantics and Morphology, Societas Linguistica Europaea 2011. Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J....

MacLean, A.

Output 2006 LEZINGEN Geographic Variation in Inflection: Inflectional Features in Dutch Dialects. TIN-dag, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, Utrecht, 04-02-2006. (Variation in Inflection) ORGANISATIE ANéLA juniorendag 2006, symposium georganiseerd door A. MacLean, Universiteit Utrecht te Utrecht, 01-04-2005 t/m 08-02-2006. ONDERWIJS Taalvariatie, Meertens Instituut/UvA/VU, variatielinguïstiek, BA, 05-09-2005 t/m 31-01-2006. REDACTIE Gastredacteur (01-03-2006...

MacLean, A.

Output 2007LEZINGEN Principles of Paradigmatic Levelling: the case of verbal inflection in dialects of Dutch. Taal- en Tongvalcolloquium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, Belgie, 23-11-2007. (Variation in Inflection) 

MacLean, A.

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN  MacLean, A. & Koeneman, O.N.C.J. (2008, december 15). It's all in the past; On the status of second person plural verbal inflection in the past tense in the Southern Dutch Dialects. Amsterdam (UvA)., Variation in Inflection Workshop. ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN Cornips, L., Nortier, J., Mazeland, H. &...

MacLean, A.

Geen output voor 2009

MacLean, A.

Geen output voor 2009

Nijboer, H.

Output 2006 LEZINGEN Merchants, Mennonites & Marriages. Commercial, religious and kinship networks in the Dutch port town of Harlingen in the 17th and 18th centuries. Paperpresentatie. European Social Science History Conference, Amsterdam, 22-03-2006. Making sense of fashion: Consumption, credit and the making of urban culture in early modern Europe. Eighth...

Nijboer, H.

Output 2007BOEKEN Nijboer, H. (2007) De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw. proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 192 p. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Nijboer, H. (2007) ‘Een product 'Tot Oogen lust en Pronkery'. De markt voor Hollands porselein.’ In: Ank Trumpie [red.] Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands...

Nijboer, H.

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN Nijboer, H.T. & Kuiper, Y.B. (2008, maart 01). Between frugality and civility. Dutch Mennonites and their taste for the 'world of goods' in the eighteenth century. Lissabon, European Social Science History Conference. Nijboer, H.T. (2008, februari 08). Graven naar de wortels van de consumptiemaatschappij. Boedelinventarissen, bodemvondsten...

Nijboer, H.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•       Nijboer, H.T. & Kuiper, Y.B. (2009). Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the ‘World of Art’ in the Eighteenth Century. Journal of Mennonite Studies, 27(1), 75-92.REVIEW IN TIJDSCHRIFT•       Nijboer, H.T. (2009). Bert Timmermans, Patronen van patronage...

Nijboer, H.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•    Nijboer, H.T. & Kuiper, Y.B. (2009). Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the ‘World of Art’ in the Eighteenth Century. Journal of Mennonite Studies, 27(1), 75-92.REVIEW IN TIJDSCHRIFT•    Nijboer, H.T. (2009). Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een elite...

Oostendorp, M. van

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Oostendorp, M. van & A. Revithiadou & K. Nikolou (2006) ‘Vowel Harmony in Contact Induced Systems: The Case of Asia Minor Dialects of Greek.’ In: M. Janse & B. Joseph & A. Ralli [red.] Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects...

Oostendorp, M. van

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Oostendorp, M. van (2007) ‘Exceptions to Final Devoicing.’ In: Jeroen van de Weijer & Erik Jan van der Torre [red.] Voicing in Dutch. (De)voicing - phonology, phonetics and psycholinguistics.. John Benjamins, Amsterdam, pp. 81-98. (Current Issues in Linguistic Theory, nr. 286)Oostendorp, M. van (2007) ‘Derived...

Oostendorp, M. van

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Oostendorp, M. van (2008). Incomplete Devoicing in Formal Phonology. Lingua, 118(9), 127-142. Oostendorp, M. van (2008). Language planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union1. Sociolinguistica: internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik, 234-256. WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Goeman, A.C.M., Oostendorp, M. van, Reenen, P. van,...

Oostendorp, M. van

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT•      Oostendorp, M. van (2009). Misschien ben ik wel te laate. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 52(3), 60-68.WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Hinskens, F.L.M.P. & Oostendorp, M. van (2009). "Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects"....

Oostendorp, M. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT  Oostendorp, M. van (2010). De duivel zit in de d en de t. Logopedie en Foniatrie, 82(1), 20-24.  PROMOTIEBEGELEIDING VOLTOOID Barasa, S. (2010, November 11). Language, Mobile Phones and Internet. Universiteit Leiden (353 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. M. Mous, dr. M. van Oostendorp & prof....

Oostendorp, M. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Oostendorp, M. van & Naderi, N. (2011). Reducing the Number of Farsi Epenthetic Consonants. In A. Korn (Ed.), Topics in Iranian Linguistics (Beträge zur Iranistik, 34). Wiesbaden: Reichert. Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2011). Een oude kwestie in een nieuw licht; het...

Oostendorp, M. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Oostendorp, M. van (2012). Bilingualism versus multilingualism in the Netherlands. Language Problems & Language Planning, 36(3), 252-272. Oostendorp, M. van (2012). Quantity and the Three-Syllable WIndow in Dutch Word Stress. Language And Linguistics Compass. Oostendorp, M. van (2012). Stress as a proclitic in Modern Greek. Lingua,...

Postma, G.J.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Postma, G.J. (2006) ‘Toward a Syntactic Theory of Number Neutralisation – the Dutch pronouns je ‘you’ and ze ‘them’.’ In: J M Hartmann & L. Molnarfi [red.] Comparative Studies in Germanic Syntax. Benjamins, Amsterdam, pp. 181-200. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Postma, G.J. & H.J...

Postma, G.J.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Postma, G.J. & H.J. Bennis (2007) ‘Variatie in negatie.’ Taal en Tongval 58 (1), 148-167. RECENSIES Postma, G.J. (2007) Spontane palatalisatie en Umlaut. Recensie van: Piet van Reenen, In Holland staat een ‘Huis’ (Münster, 2006). In: Taal en Tongval 59 (2), 305-314. LEZINGEN Negatie in...

Postma, G.J.

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN Postma, G.J. (2008, januari 11). The influence of the North-Eastern Saxonic varieties on Dutch and Frisian. Nijmegen, Workshop Migration and Language Change. Postma, G.J. (2008, januari 18). When grammatical and socio-linguistic factors compete - transmission and diffusion of palatlized [u]>[y] in eastern Dutch dialects. Nijmegen, Conference...

Postma, G.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•      Postma, G.J. & Reenen, P. van (2009). De wisselwerking tussen spontane palatalisatie, umlaut en genus. Taal en Tongval Themanummer 18, 109-152.OVERIGE LEZINGEN•      Postma, G.J. (2009, februari 07). Clisis of pronouns and prepositions - Syntactic and phonological properties of the preposition te 14th...

Postma, G.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Postma, G.J. (2010). De Oudsaksische doopbelofte in het licht van de historische syntaxis. Nederlandse Taalkunde, 15(1), 88-94. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Postma, G.J. (2010). The impact of failed changes. In C Lucas, S Watts, A Breitbarth & D Willis (Eds.), Continuity and Change...

Postma, G.J.

  WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Postma, G.J. (2011). Language Contact and Linguistic Complexity - The Rise of the Reflexive Pronoun zich in a 15th Century Netherlands' Border Dialect. In Grammatical Change - Origins, Nature, Outcomes. Oxford: Oxford University Press. WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Postma, G.J. (2011). Het...

Postma, G.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Postma, G.J. (2012). Review Studies in West Frisian Syntax (Germen de Haan). Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 61, 176-180. WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL Postma, G.J. (2012). Clause-typing by [2] – the loss of the 2nd person pronoun du 'you' in Dutch, Frisian and Limburgian dialects. In...

Prehn, M.

Output 2006 LEZINGEN Apocope and its results in Low German - Tone or Overlength? Theelezing, Meertens Instituut, Amsterdam, 04-10-2006. (Tone and intrasegmental structure in West-Germanic dialects)

Prehn, M.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Prehn, M. (2007) ‘Schwa loss and its results in Low German. Tone or Overlength?’ In: Bettelou Los & Marjo van Koppen [red.] Linguistics in the Netherlands 2007. John Benjamins, Amsterdam, pp. 187-198. Internet: http://www.benjamins.nl/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=AVT%2024. (AVT Publications, nr. 24) (Tone and intrasegmental structure in West-Germanic dialects)...

Prehn, M.

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN Prehn, M. (2008, januari 22). Fortis / lenis in North Low Saxon: A case of consonant extrasyllabicity. Edinburgh, OCP 6. Prehn, M. (2008, januari 30). De ²Ries ²broot ¹Wien - Eine tonale Reanalyse der Ãœberlänge im Nordniedersächsischen? Deutscher Sprachatlas, Universität Marburg, Graduiertenkolleg. Prehn, M. (2008, februari...

Prehn, M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•       Prehn, M. (2009). Die langen finalen Nasale im Nordniedersächsischen. Ihre Phonetik und phonologische Repräsentation. In A. Werth & M. Katerbow (Eds.), Empirische Studien zur modernen Regionalsprachenforschung (Germanistische Linguistik). Hildesheim: Deutscher Sprachatlas.OVERIGE LEZINGEN•       Prehn, M. (2009, januari 22)....

Prehn, M.

De cursus Korterlands is hier te vinden, excuses voor het ongemak: Cursus Korterlands   WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS •    Prehn, M. (2009). Die langen finalen Nasale im Nordniedersächsischen. Ihre Phonetik und phonologische Repräsentation. In A. Werth & M. Katerbow (Eds.), Empirische Studien zur modernen Regionalsprachenforschung (Germanistische Linguistik)....

Spruit, M.R.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Spruit, M.R. (2006) ‘Measuring syntactic variation in Dutch dialects.’ Literary and Linguistic Computing 21 (4), 493-506. http://marco.info/pro/pub/mrs2006llc.pdf. (Determinants of Dialectal Variation) OVERIGE PUBLICATIES Spruit, M.R. (2006) ‘Tellen met Taal - Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten.’ Respons: Mededelingen van het Meertens...

Spruit, M.R.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Heeringa, W.J. & J. Nerbonne & R. van Bezooijen & M.R. Spruit (2007) ‘Geografie en inwoneraantallen als verklarende factoren voor variatie in het Nederlandse dialectgebied.’ Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (1), 70-82. Internet: http://marco.info/pro/pub/hnbs2007tntl.pdf. (Determinants of Dialectal Variation)Spruit, M.R. (2007) ‘Discovery of association rules between...

Spruit, M.R.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Spruit, M.R. (2008). Associations among Linguistic Levels. Lingua, Special issue on The Forests behind the trees. WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Spruit, M.R. (2008). Quantitative perspectives on syntactic variation in Dutch dialects (LOT Dissertation Series, 174). Utrecht: LOT. PROMOTIE Spruit, M.R. (2008, maart 26). Quantitative perspectives on...

Spruit, M.R.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Spruit, M.R. (2008). Associations among Linguistic Levels. Lingua, Special issue on The Forests behind the trees. WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Spruit, M.R. (2008). Quantitative perspectives on syntactic variation in Dutch dialects (LOT Dissertation Series, 174). Utrecht: LOT. PROMOTIE Spruit, M.R. (2008, maart 26). Quantitative perspectives on...

Wijngaarden, A. van

Output 2006 ONDERWIJS Werkcolleges in de cursus 'Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden', VU/UvA, Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 01-11-2006 t/m 13-12-2006.

Wijngaarden, A. van

Output 2007LEZINGEN Het jongen zag dat kikkertje uit de glas was; Het lidwoordgebruik in het Nederlands van NT2-leerders. International Research Meeting for Junior Applied Linguists, Groningen, 26-01-2007.'Over wat zullen we het hebben?' Voornaamwoordelijke bijwoorden in het Roots-corpus. Theelezing, Meertens Instituut, Amsterdam, 02-05-2007. (The roots of ethnolects) ONDERWIJS Werkcolleges in de...

Wijngaarden, A. van

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN   Wijngaarden, W.A. van (2008, februari 02). Pronominal adverbs in Moroccan and Turkish Dutch. Utrecht, TIN-dag 2008. Wijngaarden, W.A. van (2008, maart 27). Morpho-syntactic aspects of Moroccan Dutch and Turkish Dutch. Kopenhagen, International Conference on Youth Language. Wijngaarden, W.A. van (2008, april 03). Morpho-syntactic aspects of...

Wijngaarden, A. van

OVERIGE LEZINGEN•      Wijngaarden, W.A. van & Buren, H.M.M. van (2009, januari 09). The Roots of Ethnolects. Wassenaar, Adolescents in Multilingual Contexts, Network Meeting NIAS.ONDERWIJS•      Wijngaarden, W.A. van (2009). Taalvariatie in Nederland, Haagse Harrie en zijn vrienden. Nederlandse taal en cultuur, BA: Amsterdam (2009, september 16).•  ...

Wijngaarden, A. van

ONDERWIJS Wijngaarden, W.A. van (2010). Gastcollege Ba/Ma cursus, Inleiding taalvariatie, Haagse Harrie, Mehmet Pamuk en hun kornuiten. Nederlandse taal en cultuur, BA: (2010, september 13 - 2010, december 08). OVERIGE LEZING Wijngaarden, W.A. van (2010, april 23). 'Over wat zullen we het hebben?' Talige kenmerken van 'etnisch' Nederlands. Amsterdam, Kenniskring Krachtig...

Wouden, T. van der

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Foolen, A. & Wouden, T. van der (2011). Van geschreven naar gesproken taal. Nederlandse Taalkunde, 16(3), 326-332. Wouden, T. van der (2011). Collocaties in online woordenboeken. Nederlandse Taalkunde, 16(2), 180-192. Wouden, T. van der & Foolen, A. (2011). Pragmatische partikels in de rechterperiferie. Nederlandse Taalkunde, 16(3),...

Wouden, T. van der

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Foolen, A. & Wouden, T. van der (2012). Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen? Nederlandse Taalkunde, 16(3), 349-351. Wouden, T. van der (2012). 2010. Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman, Dutch between English and German. Internationale Neerlandistiek, 50, 156-158. WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL...

Zeldenrust, D.

Output 2006 BESTUUR Werkgroep Visuele Cultuur, lid, vanaf 01-01-2002.

Zeldenrust, D.

Output 2007BESTUUR Werkgroep Visuele Cultuur, lid, vanaf 01-01-2002. 

Bruin, M.J. de

Output 2006 OVERIGE PUBLICATIES Bruin, M.J. de & L.P. Grijp (2006) ‘Amsterdam Arena, 27 september 2004: De doodskist van André Hazes bereikt de middenstip: Van levenslied tot smartlap.’ In: L.P. Grijp [red.] Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: Een vervolg, 2000-2005. AUP, Amsterdam, pp. 947-953. (Liedblad en smartlap: de populariteit van het...

Bruin, M.J. de

Output 2007RECENSIES Bruin, M.J. de (2007) Recensie van: Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga (samenst.), Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog. (Amsterdam, 2004). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (2), 176-177. Internet: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/tntl/123/123-2/bruin.pdf. LEZINGEN De Nederlandse Liederenbank en het internet....

Bruin, M.J. de

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Bruin, M.J. de (2008). Een nóg ouder geuzenliedboek: signalement van de druk [1576-1577] met de oudst bekende Nederlandse Wilhelmustekst. In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal: het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 231-250). Amsterdam: Amsterdam University Press....

Bruin, M.J. de

OVERIGE LEZINGEN•      Bruin, M.J. de (2009, april 06). De Nederlandse Liederenbank. Antwerpen, Themadag rond best practices uit de muzikale erfgoedsector.•      Bruin, M.J. de (2009, juli 08). Advanced research tools for the Database of Dutch Songs in the Meertens Institute,   Amsterdam. Amsterdam, Music: Notation and Sound....

Bruin, M.J. de

OVERIGE LEZINGEN Bruin, M.J. de (2010, januari 16). Selling the song; musical performance of broadside ballads in the Netherlands. Utrecht, Congres 'Pedlars, Pamphlets and the Popular Press'. Bruin, M.J. de (2010, maart 18). Presentatie WITCHCRAFT-plus. Rotterdam, ICTDelta congres. Bruin, M.J. de (2010, april 09). On Dutch Songs and the Combination of...

Bruin, M.J. de

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Bruin, M.J. de (2011). Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Ate Doornbosch. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 112(4), 333-338. LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Grijp, L.P. & Bruin, M.J. de (2011, mei 10). Naar een canon van het oude Nederlandse lied. Utrecht, Dag van het Nederlandse lied....

Bruin, M.J. de

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Kemps-Snijders, M., Bruin, M.J. de, Kunst, J.P., Peet, C.M. van der, Zeeman, R.H.M. & Zhang, J. (2012, mei 22). Applying CMDI in real life: the Meertens case. Instanbul, Workshop 'Describing Language Resources with Metadata', LREC 2012. OVERIGE LEZINGEN Bruin, M.J. de (2012, september 30). Curating the...

Dibbits, H.C.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Dibbits, H.C. (2006) ‘Ter inleiding.’ Migrantenstudies 22 (2), 34-38. (Migratie en materiële cultuur) Dibbits, H.C. (2006) ‘Marokkaans-Nederlandse jongens en de authenticering van hun kledingstijlen.’ Migrantenstudies 22 (2), 86-107. (Migratie en materiële cultuur) OVERIGE PUBLICATIES Dibbits, H.C. & A. van der Mark (2006) ‘ “Ik...

Dibbits, H.C.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Dibbits, H.C. (2007) ‘Families en hun spullen: boedelbeschrijvingen als bron.’ In: Pieter Stokvis [red.] Geschiedenis van het privéleven. SUN/ Open Universiteit Nederland, Amsterdam, pp. 263-283.Dibbits, H.C. (2007) ‘Moroccan Dutch Boys and the Authentication of Clothing Styles.’ In: P.J. Margry & H. Roodenburg [red.] Reframing Dutch...

Dibbits, H.C.

Output 2008 LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER Dibbits, H.C. (2008, januari 09). Migration and Material Culture. Immigrant Families in their homes. Münster, Seminar für Volkskunde/ Europäische Ethnologie. Dibbits, H.C. (2008, november 21). 'Pronken'. Material Culture in The Netherlands. Brussel, Symposium Luxury in the Low Countries. Dibbits, H.C. & Horst, H.M. van...

Dibbits, H.C.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT •      Dibbits, H.C. (2009). Furnishing the salon: symbolic ethnicity and performative practices in Moroccan-Dutch domestic interiors. International Journal of Consumer Studies, 33, 550-557. •      Dibbits, H.C. (2009). Hoekjes van herkomst. Materieel erfgoed in migrantenwoningen. Levend Erfgoed, 6(1), 19-23. REDACTIE TIJDSCHRIFT •  ...

Dibbits, H.C.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Dibbits, H.C. (2010). Pronken as Practice. Material Culture in The Netherlands, 1650-1800. In E.C. Rittersma (Ed.), Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present (pp. 137-158). Brussel: Pharo Publishing. LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Dibbits, H.C. (2010, mei 26). At...

Dibbits, H.C. tot september 2011

  WETENSCHAPPELIJK BOEK Dibbits, H.C., Elpers, S.M., Margry, P.J. & Zeijden, A. van der (2011). Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. Amsterdam: Amsterdam University Press. REDACTIE TIJDSCHRIFT Quotidian. Journal for the Study of Everyday Life. Levend Erfgoed LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Dibbits, H.C. (2011, juni 24). Exotic commodities in a Dutch...

Dibbits, H.C. tot september 2011

  WETENSCHAPPELIJK BOEK Dibbits, H.C., Elpers, S.M., Margry, P.J. & Zeijden, A. van der (2011). Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. Amsterdam: Amsterdam University Press. REDACTIE TIJDSCHRIFT Quotidian. Journal for the Study of Everyday Life. Levend Erfgoed LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Dibbits, H.C. (2011, juni 24). Exotic commodities in a Dutch...

Dijk, M.B.G. van

 

Dijk, M.B.G. van

Geen output 2007

Dijk, M.B.G. van

Output 2008 NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Dijk, M.B.G. van & Kuijer, H. (2008). Onder de groene linde : verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Verzameld door Ate Doornbosch. Deel 4. Amsterdam: KNAW Press.

Dijk, M.B.G. van

Output 2008 NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Dijk, M.B.G. van & Kuijer, H. (2008). Onder de groene linde : verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Verzameld door Ate Doornbosch. Deel 4. Amsterdam: KNAW Press.

Doelman, E.

Output 2006 STUDENTEN Begeleider van Laura Surentu (Erasmus Universiteit, Letteren, Geschiedenis (3e jaar): Audiovisueel Practicum). Van 12-10-2006 t/m 13-12-2006. Scriptieonderzoek: Documentaire over de geschiedenis van naamdagen en verjaardagen.

Doelman, E.

Output 2007LEZINGEN De figuur van Vadertje Tijd. Museum voor Volkenkunde, Leiden, 06-01-2007. (Historische feestcultuur in Nederland)Het feest van oud en nieuw: de beleving van tijd. Museum voor Volkenkunde, Leiden, 07-01-2007. (Historische feestcultuur in Nederland) 

Doelman, E.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Doelman, E. (2008). Met Vadertje Tijd over de drempel. In E. Doelman & J. Helsloot (Eds.), De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie (pp. 119-144). Amsterdam: KNAW Press. BOEKREDACTIE Doelman, E. & Helsloot, J.I.A. (Eds.). (2008). De kleine...

Doelman, E.

STUDENTEN•       Begeleider van Jasmijn van Katwijk (Universtiteit van Amsterdam, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Sociologie). Van 01-10-2009 t/m 01-04-2010. Stageonderzoek: Rituele dimensies van het feest dat omslaat in geweld.NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE•       Doelman, E. (2009). Klaas Vaak en andere figuren uit de alledaagse mythologie. Vertel eens..., 4(3), 34-35.

Doelman, E.

NIET-WETENSCHAPPELIJK BOEK Doelman, E. (2010). Gelukkig Nieuwjaar (Nieuwjaarsuitgaven van het Meertens Instituut). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Mantel, R.

GEEN OUTPUT

Mantel, R.

  Geen resultaten

Efting Dijkstra, E.M.

Output 2006 ORGANISATIE Meertens Ethnology Lectures, lezingenreeks georganiseerd door E.M. Efting Dijkstra & P.J. Margry & I. Stengs, Meertens Instituut te Amsterdam, 01-01-2005 t/m 31-03-2006. REDACTIE Redacteur (vanaf 01-01-2003), tijdschrift cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie, verschijnt twee keer per jaar.

Efting Dijkstra, E.M.

Output 2007n.v.t.

Grijn Santen, E. van der

 

Grijn Santen, E. van der

Geen output 2007

Grijn Santen, E. van der

Output 2008 STUDENTEN Begeleider van Alexandra Kecskes (Universiteit Budapest (ELTE), Nederlandse taal- en letterkunde). Van 14-07-2008 t/m 14-10-2008. Stageonderzoek: Het politieke lied in de 16e eeuw in de Nederlanden. Begeleider van Ulrike Weinreich (Universiteit Utrecht, muziekwetenschap (research master). Van 04-08-2008 t/m 01-02-2009. Stageonderzoek: Inzicht verwerven in het Nederlandse lied in...

Grijn Santen, E. van der

STUDENTEN•      Begeleider van Ulrike Weinreich (Universiteit Utrecht, muziekwetenschap (research master)). Van 04-08-2008 t/m 01-02-2009. Stageonderzoek: Inzicht verwerven in het Nederlandse lied in de 17e en 18e eeuw.•      Begeleider van Mariska van der Meij (Universiteit Utrecht, geesteswetenscahppen, Nederlandse Literatuur). Van 13-04-2009 t/m 24-07-2009. Stageonderzoek: Onderzoek en invoer...

Grijn Santen, E. van der

GEEN OUTPUT

Grijn Santen, E. van der

GEEN OUTPUT

Grijn Santen, E. van der

GEEN OUTPUT

Grijp, L.P.

Output 2006 REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER L.P. Grijp [red.] (2006) Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Een vervolg. Amsterdam University Press, Amsterdam, 43 p. OVERIGE PUBLICATIES Bruin, M.J. de & L.P. Grijp (2006) ‘Amsterdam Arena, 27 september 2004: De doodskist van André Hazes bereikt de middenstip: Van levenslied tot smartlap.’ In: L.P....

Grijp, L.P.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Grijp, L.P. (2007) ‘Singing in Dutch Dialects: Language Choice in Music and the Dialect Renaissance.’ In: P.J. Margry & H. Roodenburg [red.] Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Ashgate, Aldershot, pp. 225-243. (Progress in European Ethnology) (Dialectrenaissance)Grijp, L.P. (2007) ‘Do women sing more than...

Grijp, L.P.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Grijp, L.P. (2008). De muzikale Macropedius. In J. Bloemendal (Ed.), Macropedius in europese context (pp. 95-107). Amersfoort: Florivallis. Grijp, L.P. & Willaert, F. (2008). Inleiding. In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de Middeleeuwen...

Grijp, L.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•       Grijp, L.P. (2009). Musik in Utrecht zur Zeit der Caravaggisten. In J. Sander, B. Eclercy & G. Dette (Eds.), Caravaggio in Holland (pp. 81-93). Frankfurt am Main: Städel Museum.•       Grijp, L.P. (2009). Valerius' Gedenck-clanck. Van citer tot...

Grijp, L.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Grijp, L.P. (2010). Selling Songs: Dutch results and Experiments. In T. Widmaier & E. John (Eds.), From Wunderhorn to the Internet: Perspectives on Conceptions of Folk Song and the Editing of Traditional songs (B.A.S.I.S., 6) (pp. 234-245). Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. Grijp, L.P....

Grijp, L.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Grijp, L.P. (2011). New Lyrics for Obrecht's Liedekens. Journal of the Alamire Foundation, 3(2), 307-322. Grijp, L.P. (2011). De Vlaamse dimensie van de Nederlandse Liederenbank. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 112(2011), 339-347. LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Grijp, L.P. & Bruin, M.J. de...

Grijp, L.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN BUNDEL Grijp, L.P. (2012). Te schepe waert. Overwegingen bij de reconstructie van een zot polyfoon lied van Clemens non Papa. In S. van Maas e.a. (Ed.), Liber plurium vocum voor Rokus de Groot (pp. 115-128). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Grijp, L.P. (2012, mei...

Helsloot, J.I.A.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Helsloot, J.I.A. (2006) ‘Sich verkleiden in der niederländischen Festkultur. Der Fall des "Zwarte Piet".’ Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 26, 137-153. (Historische feestcultuur in Nederland) OVERIGE PUBLICATIES Helsloot, J.I.A. (2006) ‘Sinterklaas en Kerstmis op Java, 1870-1941.’ Indische Letteren 21 (1), 12-30. (Historische feestcultuur in Nederland)...

Helsloot, J.I.A.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Helsloot, J.I.A. (2007) ‘‘Zwarte Piet: een icoon onverenigbaar met Santa Claus’.’ In: Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg & Hans de Waardt [red.] Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff. Bert Bakker, Amsterdam, pp. 31-46. (Sinterklaas en Santa Claus in Nederland Winterse feestcultuur en...

Helsloot, J.I.A.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Helsloot, J.I.A. (2008). De ambivalente boodschap van de eerste 'Zwarte Piet' (1850). In E. Doelman & J. Helsloot (Eds.), De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie (pp. 93-117). Amsterdam: KNAW Press. Helsloot, J.I.A. (2008). De kleine Olympus. Ter...

Helsloot, J.I.A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•       Helsloot, J.I.A. (2009). The Fun of Fear: Performing Halloween in the Netherlands. In M. Foley & H. O’Donnell (Eds.), Treat or Trick? Halloween in a Globalising World (pp. 155-167). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.•       Helsloot, J.I.A....

Helsloot, J.I.A.

OVERIGE LEZINGEN Helsloot, J.I.A. (2010, oktober 09). Stress and Ritual. December Family Traditions in Contemporary Holland. Vilnius, Litouwen, Conference Ethnology: History, Present and Future Prospects. Helsloot, J.I.A. (2010, november 19). San Nicola di Bari e dell’Olanda. Bari, Italië, Conferenza San Nicola, legame tra Bari e Olanda. Festival Olandiamo in Puglia....

Helsloot, J.I.A.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Helsloot, J.I.A. (2011). Stress and Ritual. December Family Traditions in the Netherlands of today. Lietuvos Etnologija, 11, 143-157. REVIEW IN TIJDSCHRIFT Helsloot, J.I.A. (2011). [Bespreking van het boek Sinterklaas und Zwarte Piet in Blomberg/Lippe. Integration, Gestaltung und Wandel des niederländischen Nikolausbrauches.]. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur...

Helsloot, J.I.A.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Helsloot, J.I.A. (2012). Culture or Commerce: Framing Heritage in the Context of Municipal Subvention. The Case of the Annual St Nicholas Parade in the Netherlands. Traditiones, 41(1), 137-146. Helsloot, J.I.A. (2012). Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the Netherlands. Quotidian. Journal for the Study of Everyday...

Horst, H. van der

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Horst, H. van der & J. Messing (2006) ‘It's not Dutch to close the curtains. Visual struggles between the public and private realm in a multi-ethnic neighbourhood in the Netherlands. In: Home Cultures.’ Home Cultures 3 (1), 21-38. (Migratie en materiële cultuur, de interieurs...

Horst, H. van der

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Horst, H. (2007), 'Appropriating modernity and tradition. Dutch Turks and the imaginative geographies of East and West.' In: P.J. Margry & H.W. Roodenburg [red.] Reframing Dutch Culture: Between Otherness and Authenticity. Ashgate, Aldershot, pp. 83-106.OVERIGE PUBLICATIES Dibbits, H.C. & H. van der Horst (2007) Turkse...

Horst, H. van der

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Horst, H. (2007), 'Appropriating modernity and tradition. Dutch Turks and the imaginative geographies of East and West.' In: P.J. Margry & H.W. Roodenburg [red.] Reframing Dutch Culture: Between Otherness and Authenticity. Ashgate, Aldershot, pp. 83-106.OVERIGE PUBLICATIES Dibbits, H.C. & H. van der Horst (2007) Turkse...

Koman, R.A.

Output 2006 OVERIGE PUBLICATIES Koman, R.A. (2006) ‘Uit de verhalenbank: Kantjil het dwerghert.’ Vertel Eens 1 (3), 24-26. Koman, R.A. (2006) ‘Het DOC Volksverhaal.’ Vertel Eens 1 (3), 31. Koman, R.A. (2006) ‘Geloof en bijgeloof in Dalfsen en omstreken.’ Historisch Overijssel 2 (3), 14-17. LEZINGEN Geloof en bijgeloof in Dalfsen...

Koman, R.A.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Koman, R.A. (2007) ‘Het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut.’ Volkskunde 108 (3), 263-265. OVERIGE PUBLICATIES Koman, R.A. (2007) ‘Verhalenonderzoek Groningen.’ Vertel Eens 2 (1), 47, 48. (DOC Volksverhaal i.o.)Koman, R.A. (2007) ‘Het Vliegende Hollander Festival : een toeristische volksverhaal-claim van een Zeeuwse stad.’ Traditie...

Koman, R.A.

Output 2008 REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER Redacteur (vanaf 01-12-2006), tijdschrift Vertel Eens, verschijnt 4x p/jaar. OVERIGE LEZINGEN Koman, R.A. (2008, april 24). Reuzen. Schoonoord, Lezing voor de boekuitreiking 'Ellert en Brammert' in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Koman, R.A. (2008, mei 16). Het Sint Jansevangelie als bezwering. Introductievoorbeeld bij de presentatie...

Koman, R.A.

REDACTIE TIJDSCHRIFT•      Redacteur (vanaf 2006), tijdschrift Vertel Eens, verschijnt 4x p/jaar.OVERIGE LEZINGEN•      Koman, R.A. (2009, maart 14). Verhalen verzamelen: historie, terminologie, interviewtechnieken, verwerking en praktijk. Utrecht, Vertelacademie, lezing voorafgaand aan de workshop t.b.v. Wereldverteldag 2009.PROJECTAANVRAGEN •      Koman, R.A.: ‘Wereldverteldag 2009.’ (2009; 1 webredacteur), ingediend...

Koman, R.A.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Koman, R.A. (2010). De bok der zonde. Satanisch ritueel misbruik in de orthodox-protestantse vertelcultuur. Volkskunde, 111, 41-56. WETENSCHAPPELIJK BOEK Blécourt, W. de, Koman, R.A., Kooi, J. van der & Meder, T. (2010). Verhalen van Stad en Streek: Sagen en Legenden in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.  BESTUUR...

Koman, R.A.

BESTUUR Stichting Vertelcultuur

Koman, R.A.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Koman, R.A. (2012). Klein Duumken in Deventer. In R.A. Koman, S. van Oostveen & I. Strouken (Eds.), De geest van Overijssel: een spannende verhalentocht (pp. 21-22). Bedum: Profiel. Koman, R.A., Oostveen, S. van & Strouken, I. (2012). De geest van Overijssel : een spannende verhalentocht. Bedum, Utrecht: Profiel,...

Margry, P.J.

Output 2006 BOEKEN Margry, P.J. & C.M.A. Caspers (2006) Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang. Verloren, Hilversum, 96 p. 1e dr. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Margry, P.J. (2006) ‘The Passion of the Christ revisited: de school van Padre Pio. Stigmatisatie als instrument van devotionele missionering en authentisering.’ In:...

Margry, P.J.

Output 2007 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Margry, P.J. (2007) ‘Jim Morrison: idool en rolmodel. ’ In: Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg & Hans de Waardt [red.] Heiligen of Helden. Opstellen voor Willem Frijhoff. Prometheus, Amsterdam, pp. 377-392. Margry, P.J. & H. Roodenberg (2007) ‘Introduction. ’ In: P.J. Margry...

Margry, P.J.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Margry, P.J. (2008). Politiek Rouwen in het Publieke Domein. Rouwmonumenten en Stille Tochten. In Erik Venbrux (Ed.), Rituele creativiteit. Actuele veranderingen in de uitvaart- en rouwcultuur in Nederland (pp. 101-119). Zoetermeer: Meinema. Margry, P.J. (2008). Secular Pilgrimage: A Contradiction in Terms?...

Margry, P.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Margry, P.J. (2009). Paradoxes of Marian Apparitional Contestation: Networks, Ideology, Gender, and The Lady of All. In Anna-Karina Hermkens, Willy Jansen & Catrien Notermans (Eds.), Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern World (pp. 182-199). Aldershot: Ashgate.WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN...

Margry, P.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Margry, P.J. (2010). Ein Fest der Fans. Der Kult um Jim Morrison auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris. In Ruth-E. Mohrmann (Ed.), Alternative Spiritualität heute (pp. 113-139). Münster: Waxmann. LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Margry, P.J. (2010, mei 26). Dealing with Doom: The...

Margry, P.J.

  WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Margry, P.J. (2011). Memorializing a Controversial Politician: The "Heritagization" of a Materialized Vox Populi. In P.J. Margry & C. Sánchez-Carretero (Eds.), Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death (pp. 319-345). New York: Berghahn. Margry, P.J. (2011). Practicing Religion in Private: the...

Margry, P.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Margry, P.J. (2012). Mary's Reincarnation and the Banality of Salvation: The Millennialist Cultus of the Lady of All Nations/Peoples. Numen, International Review for the History of Religions, 59, 486-508. Margry, P.J. (2012). Volkskunde in verandering. Reflecties bij een disciplinaire status quo. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur...

Meder, Th.

Output 2006 BOEKEN Meder, Th. (2006) In graancirkelkringen. Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1-416 p. 1e dr. (Salomé) WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Meder, Th. & P. Burger (2006) ‘ “A rope breaks. A bell chimes. A man dies. ” The kwispel: a neglected...

Meder, Th.

Output 2007BOEKEN Meder, Th. (2007) The Flying Dutchman and other folktales from the Netherlands. Libraries Unlimited, Westport & London, 261 p. 1e dr. (World Folklore Series) WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Meder, Th. (2007) ‘Crop Circle Tales. Narrative Testimonies from the Frontier Science Movement.’ In: P.J. Margry & H. Roodenburg [red.]...

Meder, Th.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Meder, T. (2008). Internet. In Donald Haase (Ed.), The Greenwood Encyclopedia of Folktales & Fairy Tales (pp. 489-495). Westport, London: Greenwood Press. Meder, T. (2008). "Ostension". Ein Ansatz zur medienvermittelten Interaktion zwischen Sage und Realität am Beispiel von Immigranten (besonders Muslimen)...

Meder, Th.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•       Meder, T. (2009). Trinkwette (AaTh/ATU 1088). In R.W. Brednich (Ed.), Enzyklopädie des Märchens. Berlin, New York: de Gruyter.WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT•       Meder, T. (2009). They are Among Us and They are Against Us. Contemporary   Horror Stories...

Meder, Th.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Meder, T. & Illes, F. (2010). Anansi comes to Holland; the trickster spider as a dynamic icon of ethnic identity. Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life, 2(1), 20-63. Meder, T. (2010). From a Dutch Folktale Database towards an International Folktale Database. Fabula, 51(1-2),...

Meder, Th.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Meder, T. (2011). In Search of the Dutch Lore of the Land. Old and New Legends throughout the Netherlands. Folklore, 122(2), 117-134. REDACTIE TIJDSCHRIFT Vertel eens... Fabula. Journal of Folktale Studies (adviseur) OVERIGE  LEZINGEN Meder, T. (2011, april 18). ‘You Have to Make up Your Own...

Meder, Th.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Meder, T. (2012). Een plaats van wonderen. De artistieke verbeelding van Lourdes door twee hedendaagse regisseurs: Lourdes (2009) van Jessica Hausner en Une femme nommée Marie (2011) van Robert Hossein. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 113(1), 92-105. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS...

Ramstedt, M.

Output 2006 LEZINGEN Stories and Storytelling at Work: Metaphorical Thinking in Organizations and Modern Management. Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era: Homo narrans - Homo ludens - Homo religiosus, Meertens Instituut, Amsterdam, 25-02-2006. (Detraditionalisering en normalisering van nieuwe vormen van religiositeit in de hedendaagse Nederlandse samenleving) BESTUUR...

Ramstedt, M.

Output 2007nvt 

Roodenburg, H.W.

Output 2006 OVERIGE PUBLICATIES Roodenburg, H.W. (2006) ‘De comeback van het korset.’ Fashion DNA. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. Rijksmuseum/Nieuwe Kerk Amsterdam, 1-8-2006 tot 22-10-2006, 5. LEZINGEN Civility and the Passions in the Dutch Golden Age. Keynote Speech. The "Motions of the Mind": Representing the Passions in the Arts of...

Roodenburg, H.W.

Output 2007 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Roodenburg, H.W. (2007) ‘Visiting Vermeer: Performing Civility. ’ In: A. Golahny & M.M. Mochizuki & L. Vergara [red.] In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 385-394. Roodenburg, H.W. (2007) ‘Dancing in the Dutch...

Roodenburg, H.W.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Roodenburg, H.W. & Lehmann, A.-S. (2008). Introduction. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 58, 5-13. Roodenburg, H. 'Kulturen im Gespräch'. Interview Herman Roodenburg. in Kulturen 2 (2008), pp. 19-25. BOEKREDACTIE Roodenburg, H.W. & Lehmann, A.-S. (Eds.). (2008). Body and Embodiment in Netherlandish Art (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 58)....

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Roodenburg, H.W. (2009). Brains or Brawn? What were early modern universities for? In B. Krug-Richter & R.-E. Mohrmann (Eds.), Frühneuzeitliche Universitätskulturen. Kulturhistorische Perspektiven auf die Hochschulen in Europa (pp. 17-29). Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag.•      Roodenburg, H.W. (2009). From Embodying the...

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Roodenburg, H.W. (2010). Over habitus en de codes van 'honnêteté'. De wereld van de achttiende-eeuwse adel verkend. De Achttiende Eeuw, 42(1). WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Roodenburg, H.W. (2010). 'Beweeglijkheid' embodied: on the corporeal and sensory dimensions of a famous emotion term. In S....

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Roodenburg, H.W. & Bouffard-Veilleux, M. (2011). Footwork: How Seventeenth-Century Painters Made their Merrymakers Dance. In A. Tummers (Ed.), Celebrating in the Golden Age (pp. 28-39). Rotterdam: NAi Publishers. Roodenburg, H.W. (2011). La terra di Huizinga: qualche appunto sulla storia culturale nei Paesi Bassi....

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Roodenburg, H.W. (2012). De 'Nederlandsheid' van Nederland. Een nieuw project aan het Meertens Instituut. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 113(2), 203-212 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Roodenburg, H.W. (2012). La tierra de Huizinga: notas sobre la historia cultural en los...

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2006 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Rooijakkers, G.W.J. & S. Reijnders & L. van Zoonen (2006) ‘Global entertainment and local celebration. Appropriations of the Idols TV programme in Dutch festivity culture.’ European Journal of Cultural Studies 9 (2), 131-148. http://ECS.sagepub.com/content/vol9/issue2. Rooijakkers, G.W.J. & Stijn Reijnders & Liesbet van Zoonen (2006)...

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Reijnders, S. & G.W.J. Rooijakkers & L. van Zoonen (2007) ‘Community spirit and competition in Idols. Ritual meanings of a TV talent quest.’ European Journal of Communication, 00-00. OVERIGE PUBLICATIES Reijnders, S. & G.W.J. Rooijakkers & L. van Zoonen (2007) ‘Gemeenschapszin en competitie in Idols....

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2008 REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER  Redacteur (vanaf 1986), tijdschrift Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, verschijnt tweemaandelijks. Editorial board (vanaf 01-01-1996), tijdschrift Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, verschijnt om het kwartaal. Redactieraad (vanaf 01-01-2002), tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, verschijnt driemaandelijks. Internet: http://www.volkskunde.be....

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2008 REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER  Redacteur (vanaf 1986), tijdschrift Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, verschijnt tweemaandelijks. Editorial board (vanaf 01-01-1996), tijdschrift Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, verschijnt om het kwartaal. Redactieraad (vanaf 01-01-2002), tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, verschijnt driemaandelijks. Internet: http://www.volkskunde.be....

Stengs, I.L.

Output 2006  WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFTGinkel, Rob van & Irene Stengs (2006) ‘An Outsider Looking in: Jeremy Boissevain.’ Etnofoor 18 (2), Pp. 47-66. LEZINGEN Feest en ritueel: het feest van de verjaardagen. Symposium Maritieme Feesten, Scheepvaart Museum, Amsterdam, 08-12-2006. (Feestcultuur in Nederland) Ephemeral memorials as performative practice An ethnography of...

Stengs, I.L.

Output 2007WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL Stengs, I.L. (2007) ‘Commemorating Victims of 'Senseless Violence": Negotiating Ethnic Inclusion and Exclusion.’ In: P.J. Margry & H. Roodenburg [red.] Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Ashgate Publishing Ltd, Hampshire, pp. 159-179.Stengs, I.L. (2007) ‘Dance Events: Ritual, Sensory Experience and Commerce. An Ethnographic Approach...

Stengs, I.L.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Stengs, I.L. (2008). Modern Thai Encounters with the Sublime. The Powerful Presence of a Great King of Siam through his Portraits. Material Religion, 4(2), 160-171. REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER Redacteur (vanaf 01-01-1988), tijdschrift Etnofoor, verschijnt twee keer per jaar. OVERIGE LEZINGEN Stengs, I.L. (2008,...

Stengs, I.L.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS •      Stengs, I.L. (2009). Spontaneous Shrines. In C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.), Encyclopedia of Death and the Human Experience (pp. 892-895). Thousands Oaks, USA: SAGE Publications.   WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT •      Stengs, I.L. (2009). Death and Disposal...

Stengs, I.L.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Stengs, I.L. (2010). 'Echt Andre'. Belichaming en beleving van ruige authenticiteit onder Andre Hazesfans. Sociologie, 6((2)), 50-70. Cornips, L. & Stengs, I.L. (2010). Regionale identiteit: het belang van het lokale voor de beleving van wie we zijn. Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66, 31(5), 10-13. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN...

Stengs, I.L.

  WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Stengs, I.L. (2011). Ephemeral Memorials: Commemorative Rituals upon Violent Death in the Public Domain I: the Case of Anja Joos. In P. Post, A.L. Meulendijk & J.E.A. Kroesen (Eds.), Sacred Places in Modern Western Culture (pp. 241-246). Leuven: Peeters. Stengs, I.L. (2011)....

Stengs, I.L.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Cornips, L., Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012). Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteiten. Een pleidooi voor taalcultuur als onderzoeksveld. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 15-40. Stengs, I.L. (2012). Bermmonumenten. Nieuwe rouwcultuur in de openbare ruimte. Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en...
Algemene Zaken

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...
Algemene Zaken

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...
Algemene Zaken

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...

Algemene Zaken

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek. In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering,...

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet - totaal (fte's) 20.9     waarvan vast 13.1     waarvan tijdelijk, excl. promovendi 2.4     waarvan promovendi 5.4     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet - totaal (fte's) 1.0     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken - totaal (fte's) 13.7     waarvan collectievorming...

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet in fte's       vast wetenschappelijk personeel 12.0      tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi 2.2      promovendi 4.9     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet in fte's 1.8     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken in fte's      ...

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet in fte's   vast wetenschappelijk personeel 11.1 tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi  4.8 promovendi  4.0     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet in fte's  2.0     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken in fte's   t.b.v. collectievorming  7.8 t.b.v....

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet in fte's (80%)   vast wetenschappelijk personeel 10.2 tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi  4.2 promovendi  3.9     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet in fte's  1.8     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken in fte's (100%)   t.b.v. collectievorming...

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet in fte's (80%)   vast wetenschappelijk personeel 10.2 tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi  2.2 promovendi  3.9     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet in fte's  1.6     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken in fte's (100%)   t.b.v. collectievorming...

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet in fte's (80%)   vast wetenschappelijk personeel 10.4 tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi  1.4 promovendi  3.8     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet in fte's  1.7     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken in fte's (100%)   t.b.v. collectievorming...

Tijdsinzet

    Personele inzet voor onderzoek   Onderzoeksinzet in fte's (80%)   vast wetenschappelijk personeel 11.2 tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi  2.6 promovendi  4.3     Personele inzet voor onderwijs   Onderwijsinzet in fte's  1.7     Personele inzet voor collecties   Inzet collectietaken in fte's (100%)   t.b.v. collectievorming...

12 juni 2007

Evaluating Research in ContextBij dit seminar gaan onderzoekers, directeuren van onderzoeksinstituten, programmamanagers en beleidsmakers met elkaar in debat over het meten en zichtbaar maken van de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschappelijk onderzoek. Hans Bennis spreekt namens de alfa- en gammawetenschappen. Meer informatie: website Felix Meritis.

Activiteiten Etnologie

Een belangrijke gebeurtenis binnen Nederlandse Etnologie was de oprichting van twee Documentatie- en Onderzoekscentra (DOCs): het DOC Nederlands Lied en het DOC Volksverhaal. Het DOC Volksverhaal beheert een online database, de Nederlandse Volksverhalenbank, waarin inmiddels al zo'n 33.000 volksverhalen zijn opgenomen. In 2006 is ook hard gewerkt aan de database...

Activiteiten Etnologie

2007 was deels een oogstjaar. Na jaren van voorbereiding ging op 22 juni de Nederlandse liederenbank online . De bank ontsluit meer dan 125.000 liederen, van de middeleeuwen tot nu, en biedt een breed overzicht: van liefdes-, spot- en geuzenliederen tot psalmen en andere religieuze liederen en kinder- en sinterklaasliedjes....
Activiteiten Etnologie

Activiteiten Etnologie

Vanuit de pers was er in 2008 aandacht voor de door DOC Volksverhaal en de Uva-leerstoel Etnologie geïnitieerde publicatie "canon met de kleine c", waarin vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen uit de mondelinge overlevering worden gekoppeld aan de grote Canon. DOC Lied trok bijzonder veel mediabelangstelling met de gelijktijdige presentatie van de 9-cd-box met bijbehorend boek "Onder de Groene Linde, 163 verhalende liederen uit de mondelinge overlevering opgenomen door Ate Doornbosch e.a.", de verschijning van het langverbeide deel IV van de uitgavenreeks "Onder de Groene Linde" en de presentatie van   "De zingende kaart" waarop de geografische verspreiding van liederen kan worden bestudeerd. Op het negende congres van de International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) in Derry (UK) verzorgde Peter Jan Margry, vice-president van SIEF de keynote lezing. Op het tweejaarlijkse ESSHC in Lissabon schaarde het door Hester Dibbits in samenwerking met Harm Nijboer en Lesley Withworth (University of Brighton) opgerichte nieuwe internationale netwerk Material and Consumer Culture zich met veertien netwerk-sessies direct bij de grotere ESSHC-netwerken. Martine de Bruin ontving tijdens de Digitaal Erfgoed Conferentie op 9 december de Digitaal Erfgoedprijs 2008 voor haar presentatie van het project Dutch Folksongs as Musical Content. Onderzoekers Per 1 september heeft Herman Roodenburg zijn bijzondere leerstoel 'Historische Antropologie van de Nederlanden' aan de Katholieke Universiteit Leuven ingewisseld voor de bijzondere leerstoel 'Historische Antropologie en Etnologie van Europa' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze nieuwe leerstoel is gevestigd bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie. Mede dankzij externe financiering kon de onderzoeksgroep in 2008 worden uitgebreid met twee onderzoekers. Etnologe drs. Sophie Elpers werd op 1 januari voor acht maanden aangesteld met een beurs van VWS t.b.v. het project Boerinnen en boerendochters in de oorlog. In afwachting van mogelijke financiering van haar promotieproject over wederopbouwboerderijen en de culturele omgang met verwoesting en verlies in de Tweede Wereldoorlog verlengde het Meertens Instituut de aanstelling van Elpers met een aantal maanden. Markus Balkenhol werd in september voor vier jaar aangesteld. Hij bereidt een proefschrift voor onder de voorlopige titel Memory Work. Trauma, Truth and Slavery in the Netherlands. Het betreft een deelproject van het internationale en multidisciplinaire NWO-project Heritage Dynamics: Politics of Authentication and Aesthetics of Persuasion in Brazil, Ghana, South Africa and the Netherlands. Dit project richt zich op de vormgeving van cultureel erfgoed in multiculturele arena's. Hij wordt begeleid door Herman Roodenburg, die met de antropologen Birgit Meyer (Vrije Universiteit) en Mattijs van de Port (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit) het project coördineert. Hilje van der Horst verdedigde op 10 oktober het proefschrift Materiality of Belonging: The Domestic Interiors of Turkish Migrants and their Descendants in the Netherlands, één van de twee dissertatieprojecten binnen het door Hester Dibbits gecoördineerde Meertens/Uva/NWO project Migration and Material Culture. Kernpublikaties Hieronder staan de belangrijkste publicaties van de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie. Via het submenu 'onderzoekers' is de totale output per onderzoeker terug te vinden. Artikelen Blécourt, W. de (2008). On the Origin of Hänsel und Gretel. An excercise in the History of Fairy Tales. Fabula, 30-46. Elpers, S.M. (2008). Frauen bedenken - Männer beschließen. Wissen und Geschlecht beim Wiederaufbau der kriegszerstörten Bauernhöfe in den Niederlanden. In N. Langreiter e.a. (Ed.), Wissen und Geschlecht. Beiträge der 11. Arbeitstagung der Kommission für Frauen- und Geschlechterforschung der deutschen Gesellschaft für Volkskunde (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, 31) 45-63). Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie. Garbers, J., Wiering, F. (2008). Towards structural alignment of folk songs. Proceedings of the Ninth International Conference on Music Music Information Retrieval. Ed. J.P. Bello, E. Chew, D. Turnbull. Philadelphia. 381-386. Grijp, L.P. (2006). Boys and female impersonators in the Amsterdam theatre of the seventeenth century. Medieval English Theatre, 28, 131-170 (verscheen in 2008). Margry, P.J. (2008). Il "marketing" di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza religiosa collettiva. Sanctorum. Revista dell'associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia, 5, 141-167. Meer, T.A.M. van der (2008). Meertens, Pieter Jacobus (1899-1985). In J. Charite & A.J.C.M. Gabriels (Eds.), Biografisch Woordenboek van Nederland - deel 6. Amsterdam: Elsevier. Meder, T. '"Welcome to Ollandistan". PhotoShop-lore and the Growing Perception of Division between 'Us' and 'Them' in the Netherlands', in: Susanne Hose (ed.): Minderheiten und Mehrheiten in der Erzählkultur. Bautzen 2008, p. 259-277. Meder, T. 'Tales of tricks and greed and big surprises: Laymen's views of the law in Dutch oral narrative', in: Humor 21 (2008) 4, p. 435-454. Meder, T. '"Ostension". Ein Ansatz zur medienvermittelten Interaktion zwischen Sage und Realität am Beispiel von Immigranten (besonders Muslimen) in den Niederlanden als den gefährlichen "Anderen"', in: Christoph Schmitt (ed.): Erzählkulturen im Medienwandel. Rostock 2008, p. 255-273. Roodenburg, H. 'Kulturen im Gespräch'. Interview Herman Roodenburg. in Kulturen 2 (2008), pp. 19-25. Stengs, I.L. (2008). Modern Thai Encounters with the Sublime. The Powerful Presence of a Great King of Siam through his Portraits. Material Religion, 4(2), 160-171. Volk, A. (2008). Persistence and Change: Local and Global Components of Meter Induction using Inner Metric Analysis. Journal of Mathematics and Music , 2(2), 99-115. Volk, A., Kranenburg, P. van, Garbers, J., Wiering, F., Veltkamp, R.C. & Grijp, L.P. (2008). A manual annotation method for melodic similarity and the study of melody feature sets. In J.P. Bello, E. Chew & D. Turnbull (Eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Music Music Information Retrieval (pp. 101-106). Philadelphia. Boeken Arts, N. & Rooijakkers, G.W.J. (2008). Florarium Temporum. Historische en archeologische achtergronden van een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven. Alphen a/d Maas: Veerhuis. Blécourt, W. de (Ed.). (2008). Sisters of Subversion: Histories of Women, Tales of Gender. Amsterdam: AMB Press. Doelman, E. & Helsloot, J.I.A. (Eds.). (2008). De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie. Amsterdam: KNAW Press. Dijk, M.B.G. van & Kuijer, H. (2008). Onder de groene linde : verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Verzameld door Ate Doornbosch. Deel 4. Amsterdam: KNAW Press. Grijp, L.P. & Willaert, F. (Eds.). (2008). De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de middeleeuwen. Amsterdam: Amsterdam University Press. Grijp, L.P. & Beersum, I. van (2008). Onder de groene linde. 163 verhalende liederen uit de mondelinge overlevering, opgenomen door Ate Doornbosch e.a./ Under the green linden. 163 Dutch Ballads from the oral tradition recorded by Ate Doornbosch a.o. (Boek + 9 cd's + 1 dvd). Amsterdam/Hilversum: Meertens Instituut & Music and Words. Margry, P.J. (Ed.). (2008). Shrines and Pilgrimage in the Modern World: New Itineraries into the Sacred. Amsterdam: Amsterdam University Press. Margry, P.J. & Caspers, C. (2008). 101 Bedevaartplaatsen in Nederland. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. Meder, T., Koman, R.A. & Rooijakkers, G.W.J. (2008). Canon met de kleine c: 50 verhalen en liederen bij de Canon van Nederland. Bedum: Profiel. Roodenburg, H.W. & Lehmann, A.-S. (Eds.). (2008). Body and Embodiment in Netherlandish Art (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 58). Zwolle: Waanders. Congressen en workshops In 2008 zijn de volgende bijeenkomsten (mede-)georganiseerd door de onderzoeksgroep Etnologie Dibbits, H.C., Stengs I.L.,   & Bennis H.J. (2008). NOS workshop. Workshop 'Een etnologische kijk op cultuur': Utrecht (2008, mei 16). Dibbits, H.C., A. de Koomen en F. Grijzenhout (2008). Symposium Nostalgie of Noodzaak. 150 jaar Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. jubileumsymposium Koninklijk Oudheidkundig Genootschap: Amsterdam (2008, november 07). Dibbits, H.C. & Jaffe-Schagen, J. (2008). Session Heritage and Material Culture on Display. European Social Science History Conference: Lissabon (2008, februari 26 - 2008, maart 01). Elpers, S.M., Haenel, D., Eickschen, S., Haverkamp, D.M. & Woosmann, M. (2008). 'Erzähl mir vom Krieg!' Von Alltag, Krise und Erinnerung. conferentie: Bonn (2008, oktober 24 - 2008, oktober 25). Elpers, S.M. & Spohn, T. (2008). Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten 1920-1950. conferentie: Nederlands Openluchtmuseum Arnhem (2008, april 04 - 2008, april 06). Grijp, L.P. (2008). Presentatiemiddag Onder de groene linde. Meertens Instituut i.s.m. RASA: Utrecht (2008, december 06). Grijp, L.P. (2008). Presentatie - symposium De Fiere Nachtegaal. Meertens Instituut: Amsterdam (2008, augustus 26). Koman, R.A. (2008). Verhalen verzamelen. Veldwerk, interviewtechnieken en verwerking: in 'het spoor van de gebroeders Grimm'. Margry, P.J. (2008). Panel 'Rituals of Mourning: Memorializing, Self, and Society'. Annual Meeting American Folklore Society: Louisville KY, USA (2008, oktober 24). Margry, P.J. & Eijnatten, J. van (2008). The Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, c. 1780-c.1920. Conference Ecclesiastical and Political Reform: Meertens Instituut, Amsterdam (2008, mei 15 - 2008, mei 16). Margry, P.J., Stengs, I.L. en Dibbits, H.C. (2008). 'Fairy Tale Economics: Scarcity, Risk, Choice' Eight Meertens Ethnology Lecture, by Dorothy Noyes, Associate Professor of English and Director of the Center for Folklore Studies Ohio State University, USA (2008, december 8). Roodenburg, H.W., Oostendorp, M. van & Stengs, I.L. (2008). Where is Language? Where is Culture? KNAW 200: Amsterdam (2008, november 13 - 2008, november 14). Stengs, I.L. & Feldman, J. (2008). 'America' Abroad: the Good, the Bad and the Ugly. 10th Biennial EASA Conference: Ljubljana (2008, augustus 26 - 2008, augustus 29). Stengs, I.L. & Margry, P.J. (2008). Imagining Europe - European Imaginations. SIEF conference 2008: Derry, Northern Ireland (2008, juni 16 - 2008, juni 20). Stengs, I.L., Meyer, B. & Port, M vd (2008). Religion, Body and the Media Seminar. Monthly Seminar: Meertens Instituut, Amsterdam. Onderwijs Dibbits, H.C. Materiële Cultuur in Stedelijk Europa, 1500-1800, 1 februari t/m 1 september 2008,   Werkcollege Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Elpers, S.M. Filmzeit. Serminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie, 9 december 2008, BA.   Münster. Grijp, L.P. Nederlandse muziek- en liedcultuur, 4 februari t/m 3 april 2008,   Muziekwetenschap, BA. Universiteit Utrecht. Projectweek Gouden Eeuw, 3 april 2008, Conservatorium-Schoolmuziek, BA. Conservatorium Rotterdam. Music retrieval - collectie Vlam, 22 april t/m 17 juni 2008,   Muziekwetenschap, MA. Universiteit Utrecht. De melodieën van de Kemsche Hey-kreekel (Antwerpen 1665), 15 mei 2008,   Gastcollege Universiteit Antwerpen. De pastorale in de muziek, 19 november 2008, Gastcollege Rijksuniversiteit Groningen. Dutch Music in the Golden Age, 15 december 2008, Gastcollege Universiteit Utrecht. Koman, R.A., Meder, T. & Rooijakkers, G.W.J. Canon met de kleine c, 9 oktober 2007 t/m 29 januari 2008,   MA. Etnologie, Universiteit van Amsterdam en Meertens Instituut. Cultuurlaboratorium: canon met de kleine c, 12 februari t/m 10 juni 2008, MA. Etnologie, Universiteit van Amsterdam en Meertens Instituut. Roodenburg, H.W. Bijzondere Leerstoel Historische Antropologie van de Nederlanden, 1 januari 2001 t/m 31 augustus 2008,   MA. Departement Geschiedenis, Katholieke Universiteit Leuven, External examiner, 1 december 2004 t/m 31 december 2008, MA. University College London, History. Geschiedenis en Antropologie. Geschiedenis of Antropologie, 3 september 2008 t/m 16 oktober 2008, Vrije Universiteit Amsterdam, i.s.m. Schulte Nordholt, H.G.C. & Legêne, S.. Stengs, I.L. Themamodule 'Strijd om het centrum: antropologie van de marge', 1 februari 2008 t/m 30 juli 2008,   Culturele Antropologie, BA. Universiteit van Amsterdam. Feest en ritueel in de multiculturele samenleving, 6 maart 2008,   Colloquium Religiewetenschappen, BA. Universiteit Tilburg. Regionale module Antropologie van Europa, 1 september 2008 t/m 1 februari 2009,   Culturele Antropologie, i.s.m. Strating, A. BA. Universiteit van Amsterdam. Gastcollege New Public Rituals. 30 september 2008, Sociale en Culturele Antropologie, BA. Vrije Universiteit Amsterdam. Gastcollege. De dood in het publiek domein en nieuwe rituelen, 27 november 2008,   Culturele Antropologie, BA. Universiteit van Amsterdam. Meertens Ethnology Lectures De afdeling Etnologie organiseerde één lezing in het kader van de Meertens Ethnology Lectures. 'Fairy Tale Economics: Scarcity, Risk, Choice' Eight Meertens Ethnology Lecture, by Dorothy Noyes, Associate Professor of English and Director of the Center for Folklore Studies Ohio State University, USA (2008, december 8). Redacties Onderzoekers van Etnologie waren betrokken als (gast)-redacteur bij de volgende tijdschriften: Apparences. Revue electronique en ligne en Sciences Humaines et Sociales (Roodenburg) Cultural and Social History (Roodenburg) De Achttiende Eeuw (Roodenburg) De Heemkinderen (Rooijakkers) Etnofoor (Stengs) Fieldwork in Religion (Margry) Gesture (Roodenburg) Intersections. Yearbook for Early Modern Studies (Roodenburg) Kleine c. Studies over de cultuur van het dagelijks leven (Rooijakkers) Levend Erfgoed (Roodenburg) Meertens Ethnology Cahiers (Margry) Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek (Roodenburg) Newsletter SIEF (Margry) Noordbrabants Historisch Nieuwsblad (Rooijakkers) Studies in Netherlandish Art and Culture (Roodenburg) Van mensen en dingen (Rooijakkers) Vertel Eens (Koman en Meder) Volkskunde (Rooijakkers) De canon met de kleine c De zingende kaart

Activiteiten Etnologie

Sinds 1 september 2009 werkt Sophie Elpers als promovenda voor het Meertens Instituut aan het door de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie medegefinancierde project Erfenis van het verlies? Wederopbouwboerderijen en de culturele omgang met traditie, modernisering en de Tweede Wereldoorlog. Elpers schreef in 2009 ook het...

Activiteiten Nederlandse Etnologie

De afdeling Nederlandse Etnologie was betrokken bij de organisatie van diverse internationale congressen en workshops. De afdeling haalde twee congressen naar Nederland: het 28e congres van de International Society for Contemporary Legend Research en de 40e International Ballad Conference van de Kommission für Volksdichtung. Daarnaast werden er vijf workshops georganiseerd...

Activiteiten Nederlandse Etnologie

In 2011 begonnen drie nieuwe onderzoeksprojecten, samengevoegd in het eLaboratorium Orale Cultuur (zie ‘uitgelicht’). Een grotere rol voor e-Humanities en ook voor valorisatie waren typerend voor het onderzoek. Gezamenlijk publiceerden de onderzoekers twee bundels en 30 (inter-)nationale wetenschappelijke artikelen. Daarnaast werden 54 (inter-)nationale wetenschappelijke lezingen gehouden en elf congressen, workshops...

Activiteiten Nederlandse Etnologie

  Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de nieuw opgestarte NWO- en KNAW-projecten in het eLaboratorium Orale Cultuur. Binnen de NWO-Catch projecten Folktales As Classifiable Text (FACT) en Cognition Guided Interoperability between Collections of Musical Heritage (Cogitch) worden tools ontwikkeld om de grote hoeveelheden oraal materiaal in de...

Activiteiten Variatielinguïstiek

Naast de input die er is geleverd aan het nieuwe onderzoeksplan heeft de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek tal van andere activiteiten ontplooid in 2006. Hieronder staan de belangrijkste activiteiten, congressen en publicaties van het jaar 2006. Onder het submenu 'onderzoekers' staat de totale wetenschappelijke output per onderzoeker over 2006. Het Netwerk Naamkunde,...

Activiteiten Variatielinguïstiek

2007 was wat onderzoek betreft een jaar van voorbereiding op 2008, het jaar waarin twee grote Atlasprojecten (de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten en de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten) tot voltooiïng worden gebracht. Een andere belangrijke voorbereidende activiteit in dit jaar was gericht op de organisatie van...
Activiteiten Variatielinguïstiek

Activiteiten Variatielinguïstiek

In 2008 werd de laatste hand gelegd aan het tweede deel van de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten en de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Met het verschijnen van deze atlassen in december 2008 zijn twee grote lang lopende projecten voltooid. Daarnaast werd veel werk gestoken in de...
Activiteiten Variatielinguïstiek

Activiteiten Variatielinguïstiek

Het onderzoek van Variatielinguïstiek stond in 2009 volop in de belangstelling van vakgenoten, media en publiek. Onder leiding van Marc van Oostendorp bereikte het team De Taaldetector, bestaande uit onderzoekers van het Meertens Instituut en studenten van de Vrije Universiteit en de universiteiten van Leiden en Utrecht, in oktober de...

Activiteiten Variatielinguïstiek

De onderzoekers van de afdeling Variatielinguïstiek waren in 2010 op vele fronten actief. Het onderzoek in de verschillende intern en extern gefinancierde projecten leverde 38 (inter-)nationale wetenschappelijke publicaties en 68 wetenschappelijke lezingen op. Er werden drie internationale workshops georganiseerd: Past and Present Processes of Dialect Convergence. Data and Methods (Amsterdam),...

Activiteiten Variatielinguïstiek

In 2011 gingen zes nieuwe projecten van start. Taalportaal (NWO-groot) brengt de grammatica van het Nederlands en het Fries (klankleer, vormleer en zinsleer) op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier bij elkaar. Het vrijwilligersproject Gekaapte Brieven (Prins Bernhard Cultuurfonds) betreft de ontsluiting en transcriptie van 17e- en 18e- eeuwse Nederlandstalige...

Activiteiten Variatielinguïstiek

Variatielinguïstiek was in het laatste jaar van haar bestaan als zelfstandige onderzoeksgroep succesvol in het verwerven van onderzoekssubsidies, waaronder Nederlab (NWO-groot; Bennis, Van der Sijs et al., ze hieronder), Knowledge and Culture (NWO-Horizon; Barbiers, Bennis, van Oostendorp et al.) en Maps and Grammar (NWO-Vrije competitie; Barbiers, van Oostendorp et al.)....

Colofon

Eindredactie Maureen Schonewille Techniek Jan Pieter Kunst Fotografie Rosa Verhoeve Vormgeving Gebaseerd op folder Zoelontwerp   Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), mei 2007 Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: communicatie@meertens.knaw.nl

Colofon

EindredactieFemke Niehof TechniekJan Pieter KunstFotografiePeter Jan Margry, Cor Sellenrode en Irene Stengs VormgevingGebaseerd op folder Zoelontwerp  Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), mei 2008Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: communicatie@meertens.knaw.nl
Colofon

Colofon

Eindredactie Femke Niehof Techniek Jan Pieter  Kunst Fotografie Ruben Koman en Irene Stengs Vormgeving Gebaseerd op folder Zoelontwerp Afbeelding voorzijde folder ©   'Dutch Girl', acryl op canvas, 1 - 1m., 1996, Hugo Kaagman, Courtesy Artkitchen Gallery, Amsterdam Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), april 2009...
Colofon

Colofon

Eindredactie Femke Niehof Techniek Jan Pieter  Kunst Fotografie Sophie Elpers, Ruben Koman, Theo Meder  en Irene Stengs Vormgeving Gebaseerd op folder Bureau van den Tooren Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), april 2010 Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: communicatie@meertens.knaw.nl     foto Irene...

Colofon

Eindredactie Femke Niehof Techniek Jan Pieter Kunst Fotografie Mathilde Jansen, Femke Niehof en Irene Stengs Vormgeving Gebaseerd op folder vormgegeven door Ineke Meijer Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), maart 2011 Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: femke.niehof@meertens.knaw.nl                 foto Kaartenbak op het...

Colofon

Eindredactie door F. Niehof Techniek door J.P. Kunst Gebaseerd op de folder vormgegeven door I. Meijer Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), maart 2012. Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof.

Colofon

Eindredactie door F. Niehof Techniek door J.P. Kunst Foto's door B. Verhoeff Gebaseerd op de folder vormgegeven door I. Meijer Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), maart 2013. Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze...

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels...

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels...

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo'n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels...

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo'n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich naast acquisitie en beheer van titels...

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie beslaat circa 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen. De aanwinsten van de bibliotheek besloegen dit jaar 1832 (boeken en tijdschriften) titels waarvan 1320 werden verkregen via...

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie beslaat circa 70.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen. De aanwinsten van de bibliotheek besloegen in 2011 1252 (boeken en tijdschriften) titels waarvan 716 werden verkregen via...

Bibliotheek

  De bibliotheekcollectie beslaat circa 70.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen. In 2012 zijn 764 nieuwe boektitels aan de collectie toegevoegd. Het grootste deel daarvan (544 titels) is...

Audiodigitalisering

Het Meertens Instituut is in het bezit van een professioneel uitgeruste audiostudio. In voorgaande jaren heeft het instituut audiodigitaliseringswerkzaamheden uitgevoerd voor externe klanten en instituten van de KNAW. In 2006 is besloten het beleid met betrekking tot audiodigitalisering aan te passen. Door de vele externe digitaliseringsopdrachten hebben de werkzaamheden aan...

Audiodigitalisering

Het Meertens Instituut is in het bezit van een professioneel uitgeruste audiostudio. In 2006 is besloten minder externe opdrachten aan te nemen waardoor de prioriteit weer is komen te liggen bij digitalisering en beheer van ons eigen audio-archief.ProjectenDigitalisering Audioarchief (1999-2010)Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog...

Audiodigitalisering

Digitalisering Audioarchief (1999-2010) Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls...

Audiodigitalisering

Digitalisering Audioarchief (1999-2010) Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls...

Audiodigitalisering

Het betreft hier de digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek (b) conservering De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe...

Audiodigitalisering

Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek (b) conservering De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie). Dat...

Audiodigitalisering

Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat...

Technische ontwikkeling

Het onderdeel technische ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek.  De ontwikkeling van de nieuwe...

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. De ontwikkeling van de nieuwe...

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. Projecten Cartografische module voor webapplicaties...

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. Projecten Alfalab (2008-2011) Alfalab is...

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. In 2010 lag de nadruk...

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. In 2011 lag de uitdaging...

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. In 2012 hebben de projecten...

22 juni 2007

Onlinegang van de Nederlandse Liederenbank en overhandiging van de collectie Franken aan de KNAW Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam. 

Medewerkers

Boom-Sicking, B.L.M. Bos, H.W.C. van den Brinkhuis, E.J., tot 1 december Bruggen, J. van Bruin, M.J. de Edel, R.J. Garcia-Brugman, H. Grijpink, C.A.M. Grundmann, L. Huttenga, R. Jongenburger, W. Kraft van Ermel, T. Kunst, J.P. Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Peet, C.M. van der Pinna-Holterman, C.G. Rave, H.B.A. Schell, J.J. Sterkenburg,...

Medewerkers

Boom-Sicking, B.L.M. Bos, H.W.C. van den Bruggen, J. van Bruin, M.J. de Edel, R.J. Garcia-Brugman, H. Grijpink, C.A.M. Grundmann, L. tot 1 december Jongenburger, W. Kraft van Ermel, T. Kunst, J.P. Landstra, J. vanaf 1 mei Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Peet, C.M. van der Pinna-Holterman, C.G. Rave, H.B.A. Schell, J.J....

Medewerkers

Boom, B.L.M. tot 1 augustus 2008 Bos, H.W.C. van den Bruggen, J. van Bruin, M.J. de Edel, R.J. Garcia, H. Grijpink, C.A.M. Jongenburger, W. Kunst, J.P. Landstra, J. Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Niehof, F. vanaf 1 april 2008 Peet, C.M. van der Pinna, C.G. Rave, H.B.A. tot 1 december 2008...

Medewerkers

Bos, H.W.C. van den Brouwer, M., vanaf oktober 2009 Bruggen, J. van Bruin, M.J. de Edel, R.J. Garcia, H. Grijpink, C.A.M. Jansen, M. Jongenburger, W. Kunst, J.P. Landstra, J. Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Niehof, F. Peet, C.M. van der Pinna, C.G. Schell, J.J. Smit, N. Tegelaers, T. Vanthoor, H.C.M. Vriend,...

Medewerkers

Alkhoven, P., vanaf november 2010 Bos, H.W.C. van den Brouwer, M. Bruggen, J. van Bruin, M.J. de Brugman, H., vanaf november 2010 Edel, R.J., tot augustus 2010 Garcia, H. Grijpink, C.A.M. Jansen, M.M. Jongenburger, W. Kemps-Sneijders, M., vanaf augustus 2010 Kunst, J.P. Landstra, J. Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Meulen, D....

Medewerkers

Alkhoven, P. Bos, H.W.C. van den Brouwer, M., tot oktober 2011 Bruggen, J. van, tot juni 2011 Bruin, M.J. de Brugman, H. Garcia, H. Grijpink, C.A.M. Haring, M., vanaf februari 2011 Jansen, M.M. Jongenburger, W. Kemps-Sneijders, M., Kunst, J.P. Landstra, J., tot juni 2011 Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Meulen, D....

Medewerkers

Alkhoven, P. Bos, H.W.C. van den Brouwer, L. Brugman, H. Bruin, M.J. de Garcia, H. Gerritzen, D. Grijpink, C.A.M. Haring, M. Jansen, A.W.H., vanaf september 2012 Jansen, M.M. Jongenburger, W. Kemps-Snijders, M.. Kunst, J.P. Lucassen, M.M.E.L. Meijer, C.L.M. Niehof, F. Peet, C.M. van der Pinna, C.G. Renckens, E. Regteren van...
28 september 2007

28 september 2007

Party FormationsA seminar on dance events and the making of meaning Meertens Instituut, Amsterdam

18 oktober 2007

Gaat het Nederlands teloor? Publiekslezing door Hans BennisTrippenhuis (KNAW), Kloveniersburgwal 29 te AmsterdamTijd: 20.00-21.30 uur 

Halloween

Halloween, ook genoemd All Hallows' eve(ning), is de Engelse naam voor allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen.

8 november 2007

Lezing door prof. dr. Ulrich Marzolph Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut

3 november 2007

Beeldendebat tijdens MuseumnachtStedelijk Museum Bureau AmsterdamAanvang 20.15 uur

29 november 2007

Lezing door prof. dr. R.W.J. KagerTitel: Inducing abstract phonotactic constraints from connected speech Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Aanvang: 16.00 uur 

20 december 2007

Meertens Ethnology Lecture by Dr. Rachel HurdleyTitel: Dismantling Mantelpieces: Viewing, Reading and Writing the HomePlaats: Symposiumzaal, Meertens InstituutTijd: 15.30u

23 januari 2008

Lezing door Willem de BlécourtTitel: Toversprookjes, mondeling of schriftelijk? Plaats: Symposiumzaal, Meertens InstituutTijd: 14.00-16.00u 

15-16 mei 2008

Workshops 'Political and Legal Reform' and 'Ecclesiastical Reform, First workshop of the International Research Project The Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, c.1780 – c.1920 (NWO). Programma klik hier Plaats: Symposiumzaal, Meertens InstituutMeer informatie: Peter Jan Margry  

11 juni 2008

Lezing door Mena Lafkioui (Universiteit van Gent)Titel: Syntactic Variation in BerberPlaats: Keizerzaal, Meertens Instituut Tijd: 15.15u 

15 april 2008

Onze Trots: TaalLezing in de VU-podiumreeks Onze trots door Marc van Oostendorp en Anne van der Meiden. Plaats: Zwolle, Windesheim, G-220, Campus 2-6Tijd: 19:30 uur.

22 april 2008

Onze Trots: KledingLezing in de VU-podiumreeks Onze trots door Herman Roodenburg en Hester Dibbits. Plaats: Zwolle, Windesheim, G-220, Campus 2-6Tijd: 19:30 uur.

23 april 2008

Onze Trots: KledingLezing in de VU-podiumreeks Onze trots door Herman Roodenburg en Hester Dibbits. Plaats: Amsterdam, Felix Meritis, Keizersgracht 324Tijd: 19:30 uur.

24 april 2008

Boekpresentatie 101 bedevaartplaatsen in Nederland van Peter Jan Margry en Charles Caspers.Plaats: Amsterdam, de Engelse Kerk, Begijnhof 48Tijd: 17.30u

11 april 2008

Symposium 'Internal and contact-induced variation in present-day Greek'Plaats: Meertens Instituut, Friday April 11, 2008Tijd: 13.00u 

27 april-1 juni 2008

Tentoonstelling Er is er een jarig te HaarlemPlaats: Haarlem, Galerie 37 Spaarnestad, Groot Heiligland 37-47

11-13 juni 2009

Internationaal Symposium Names in the Economy III Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Meer informatie is te vinden op de conferentiewebsite

23-24 januari 2009

Congres Smaak en Distinctie: Elites in de Nederlanden in de 18e eeuw Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Meer informatie is te vinden op de conferentiewebsite

Beersum, I. van

Output 2007 LEZINGEN The Role of the Individual Singer in the Oral Transmission of Folksongs. 37th International Ballad Conference, Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Balmacara, Schotland, 02-09-2007.Persoonlijke inbreng van zangers in de mondelinge liedcultuur. gastcollege. Cursus Frank Willaert: Middledutch literature: memory, orality and tradition of the late-medieval so, Universiteit Antwerpen,...

Beersum, I. van

Output 2008 WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Beersum, I. van (2008). Onder de altijd groene linde II. Persoonlijke inbreng van zangers in de mondelinge liedcultuur. In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal (pp. 331-347). Amsterdam: Amsterdam University Press. NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Grijp, L.P. & Beersum, I....

Beersum, I. van (tot december 2009)

ONDERSCHEIDING•      Grijp, L.P., Beersum, I. van & Doornbosch, A. (2009). Edison Bijzondere uitgave World (voor cd-box Onder de groene   linde). Uitreiking Edisons Jazz/World 2009: Eindhoven, Muziekcentrum Frits Philips (2009, november 18). •      Grijp, L.P., Beersum, I. van & Doornbosch, A. (2009). Preis der deutschen Schallplattenkritik...

Beersum, I. van (tot december 2009)

ONDERSCHEIDING•    Grijp, L.P., Beersum, I. van & Doornbosch, A. (2009). Edison Bijzondere uitgave World (voor cd-box Onder de groene  linde). Uitreiking Edisons Jazz/World 2009: Eindhoven, Muziekcentrum Frits Philips (2009, november 18). •    Grijp, L.P., Beersum, I. van & Doornbosch, A. (2009). Preis der deutschen Schallplattenkritik (voor cd-box Onder de groene...

Elpers, S.

Output 2007RECENSIES Elpers, S. (2007) Recensie van: Gudrun Schwibbe, Ira Spieker, Bei Hempels auf dem Sofa. Auf der Suche nach dem deutschen Alltag (Darmstadt, 2005). In: Zeitschrift für Volkskunde. Halbjahresschrift der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde 103 (1), 158-161.Elpers, S. (2007) Recensie van: Norbert Fischer, Markwart Herzog, Nekropolis. Der Friedhof als...

Elpers, S.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Elpers, S.M. (2008). Frauen bedenken - Männer beschließen. Wissen und Geschlecht beim Wiederaufbau der kriegszerstörten Bauernhöfe in den Niederlanden. In Nikola Langreiter, Elisabeth Timm, Michaela Haibl, Klara Löffler & Susanne Blumesberger (Eds.), Wissen und Geschlecht. Beiträge der 11. Arbeitstagung der Kommission...

Elpers, S.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Elpers, S.M. (2009). Wendepunkt? Der Wiederaufbau der kriegszerstörten Bauernhöfe in den Niederlanden. In S.M. Elpers, E. Klueting & T. Spohn (Eds.), Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten zwischen 1920 und 1950 (pp. 111-128). Münster: Aschendorff.•      Elpers, S.M., Klueting, E. & Spohn,...

Elpers, S.

REDACTIE TIJDSCHRIFT Elpers, S.M. (Ed.). (2010). Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life. Elpers, S.M. (Ed.). (2010). Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur. LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Elpers, S.M. & Dibbits, H.C. (2010, maart 29). Het erfgoedveld en het belang van de academische discipline etnologie....

Elpers, S.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Elpers, S.M. (2011). 'Gesouffleerd door de vrouw-boerin'. De rol van vrouwen bij de wederopbouw op het platteland. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, 31(= Design en gender. Van object tot representatie), 95-114. WETENSCHAPPELIJK  BOEK Dibbits, H.C., Elpers, S.M., Margry, P.J. & Zeijden, A. van der (2011). Immaterieel erfgoed en...

Elpers, S.

  WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Elpers, S.M. (2012). Tussen twijfel en vastberadenheid. Een bespiegeling over het veelnamenvak volkskunde vanuit Duits/Nederlands perspectief. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 113(2), 176-183. REDACTIE TIJDSCHRIFT Quotidian. Journal for the Study of Everyday Life. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse...

Leeuwen, L. van

Geen output 2007

Keurentjes, M. (van 18 mei tot en met december 2009)

Geen output voor 2009

Meer, T.A.M. van der

 

Meer, T.A.M. van der

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Meer, T.A.M. van der (2008). Meertens, Pieter Jacobus (1899-1985). In J. Charite & A.J.C.M. Gabriels (Eds.), Biografisch Woordenboek van Nederland - deel 6. Amsterdam: Elsevier. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Meer, T.A.M. van der (2008).  Eugenic and sexual folklores and the castration...

Meer, T.A.M. van der

Geen output voor 2009

Rave, H.B.A.

Geen output 2007

Rave, H.B.A.

Geen output 2008

Rave, H.B.A.

Geen output 2008

Zuijlen, M.L.C. van

Output 2007 OVERIGE PUBLICATIES Zuijlen, M.L.C. van (2007) ‘Boekennieuws.’ Vertel eens 2 (4), 55-56.Zuijlen, M.L.C. van (2007) ‘Boekennieuws.’ Vertel eens 2 (3), 83-84.Zuijlen, M.L.C. van (2007) ‘Verschenen.’ Vertel eens 2 (3), 86-88.Zuijlen, M.L.C. van (2007) ‘Verschenen.’ Vertel eens 2 (4), 57.Zuijlen, M.L.C. van (2007) ‘Boekennieuws.’ Vertel eens 2 (2), 52-53.Zuijlen,...

Zuijlen, M.L.C. van

Output 2008 NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Zuijlen, M.L.C. van (2008). Boekbespreking. Vertel eens..., 3(1), 54. Zuijlen, M.L.C. van (2008). Verschenen. Vertel eens..., 3(1), 53-54. Zuijlen, M.L.C. van (2008). Verschenen. Vertel eens..., 3(2), 53-54. Zuijlen, M.L.C. van (2008). Verschenen. Vertel eens..., 3(3), 73. Zuijlen, M.L.C. van (2008). Verschenen. Vertel eens..., 3(4), 75.

Zuijlen, M.L.C. van

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE •      Zuijlen, M.L.C. van (2009). Verschenen. Boeken en artikelen. Vertel eens..., 4(3), 25.•      Zuijlen, M.L.C. van (2009). Verschenen. Boeken en artikelen. Vertel eens..., 4(1), 61.•      Zuijlen, M.L.C. van (2009). Verschenen. Boeken en artikelen. Vertel eens..., 4(2), 26-27.

Zuijlen, M.L.C. van

BESTUUR Meertens Instituut, Intranetcommissie NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Zuijlen, M.L.C. van (2010). Bartlehiem. De Elfstedentocht van Willem Augustin. In Willem de Blécourt, Ruben.A. Koman, Jurjen van der Kooi & Theo Meder (Eds.), Verhalen van stad en streek. Sagen en legenden in Nederland (pp. 69-71). Amsterdam: Bert Bakker.  

Zuijlen, M.L.C. van

BESTUUR Meertens Instituut, Intranetcommissie NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Zuijlen, M.L.C. van (2011). Verschenen. Vertel eens..., 6 (1), 36.  

Zuijlen, M.L.C. van

  ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN Meder, T., Blécourt, W. de & Zuijlen, M.L.C. van (2012). Van Kikvors tot Droomprins. De wording van het sprookje.   BESTUUR Meertens Instituut, Intranetcommissie  

Koehnlein, B.

Output 2007LEZINGEN "Rule B" in the Franconian tone accent area: Accent reversal in Arzbach (Westerwald). UvA, Amsterdam, 08-06-2007. (Tone and intrasegmental structure in West-Germanic dialects) 

Koehnlein, B.

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN Koehnlein, B. & Boersma, P. (2008, januari 25). Westerwald Franconian: A different ternary scale for tone spreading. Toulouse, OCP 5. Koehnlein, B. (2008, februari 02). The reversed reversal in Arzbach's tone accents. Utrecht, TIN dag. Koehnlein, B. (2008, februari 14). Was ist "Regel B"? Zur Umkehrung...

Koehnlein, B.

OVERIGE LEZING•      Hermans, B.J.H. & Koehnlein, B. (2009, mei 30). Ternary rhythm; superfoot strikes back. Manchester, Manchester Phonology Meeting (MFM17).

Koehnlein, B.

  LEZINGEN Oostendorp, M. van & Koehnlein, B. (2011, januari 22). Quantity-Sensitivity and the Three-Syllable Window as Lexical Properties. Marrakech, Old World Conference in Phonology 8. Koehnlein, B. (2010, januari 28). From many to one: the segment as the only TBU. Nice, Old World Conference in Phonology. ORGANISATIE BIJEENKOMST Koehnlein, B....

Koehnlein, B. tot september 2012

LEZING Koehnlein, B. & Oostendorp, M. van (2012, februari 04). Dutch Stress Retraction at the Interface. Utrecht, TIN-dag.  

6 november 2008

Symposium Vereniging de Topografisch-historische atlas (VTHA) Titel: ‘Het beeld als bron: misleiding en bedrog? ’ Plaats: Burgerzaal van het stadhuis in Rotterdam Tijd: 10.00 – 15.00 uur

12 juni 2008

Workshop Umlaut in Germanic languagesPlaats: Meertens InstituutTijd: 13.00 uur - 17.40 uurDe abstracts zijn hier te vinden.

5 juni 2008

Symposium Taal- en SpraakvariatiePlaats: Meertens Instituut, SymposiumzaalTijd: 9.00 uur - 17.00 uurHet programma vindt u hier .   

27 juni 2008

Studiedag De Kleur Zwart,  Representaties van 'zwarten' in beeldbronnen van 1500 tot nuPlaats: Meertens InstituutTijd: 9.00 uur - 17.30 uur

19 oktober 2008

Open dag Meertens Instituut Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
14 maart 2009

14 maart 2009

Workshop Verhalen verzamelen tijdens Wereld Verteldag Workshop over verhalen verzamelen, veldwerk, interviewtechnieken en verwerking. Plaats: Utrecht Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur

1 november 2008

Lezing door Ruben A. Koman over workshop 'verzamelen van verhalen' Plaats: Hilversum Meer informatie: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).

11 en 12 september 2008

Workshop on Phonological Voicing Variation Workshop in het kader van de oratie van Marc van Oostendorp Plaats: Amsterdam en Leiden

26 augustus 2008

Presentatie De fiere nachtegaal - het Nederlandse lied in de Middeleeuwen Symposium, waarbij Gerrit Komrij het eerste exemplaar van de bundel de bundel De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de Middeleeuwen in ontvangst neemt.Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 14.00 uur - 17.30 uur

24 september 2008

Lezing Asahi Yoshiyuki: 'Dialect transplantation studies in Japanese context'.Plaats: Meertens Instituut, symposiumzaalTijd: 14.00 uur

10 oktober 2008

Promotie Hilje van der Horst Plaats: Agnietenkapel, Amsterdam Tijd: 12.00 uur

8 oktober 2008

Lezing door Mark Janse over het Cappadocisch, een Turks-Grieks mengdialectPlaats: Keizerszaal, Meertens InstituutTijd: 15.00-16.30 uur 

4 oktober 2008

Lezing door Peter Jan Margry: 'Maria: icoon en rolmodel'plaats: HH. Cyriacus en Franciscus Kerk, Grote Noord 17, Hoorntijd: 15.00 uur 

6 november 2008

Lezing Bertie Neethling: 'Exploring the link between name and identity : A UWC profile' Plaats: Keizerszaal, Meertens Instituut Tijd: 16.00 uur

13-14 november 2008

Colloquium 'Where is Language? Where is Culture?' Plaats: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

11 november 2008

Debat 'Echte wetenschap: alfa versus beta' Plaats: CREA Theater, Amsterdam. Tijd: 20.00 uur

9 december 2008

Meertens Ethnology Lecture: Cultural Heritage door dr. Dorothy Noyes (Ohio State University, USA) Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 15.30u

6 december 2008

cd-presentatie Onder de groene linde Plaats: RASA, Utrecht Tijd: 13.00 - 15.00u

16-17 januari 2009

Workshop on the Division of Labour between Morphology and Phonology & Fourth Network Meeting Plaats: Meertens Instituut Meer informatie is te vinden op de conferentiewebsite

24 november 2008

Science café over Sinterklaas Plaats: Foyer van het LAK-theater, Universiteit Leiden Tijd: 20.00-22.00u

4 december 2008

Lezing Peter Jan Margry: 'De blik van de buitenstaander. Processies in Vlaams-Brabant opnieuw onder ogen' Plaats: Leuven, Provinciehuis

4 december 2008

De Nacht van Sinterklaas Plaats: Basisschool De Vuurvogel, Korte Schijfstraat 21, Tilburg Tijd: 20.00 - 22.30 uur

31 januari en 1 februari 2009

KVNM-congres “Heden, verleden en toekomst van de Nederlandse muziekwetenschap ” Plaats: Universiteit Utrecht Tijd: zaterdag 09.00-21.00 en zondag 08.30-18.00

15 december 2008

Congres "Windows on Inflection" Plaats: Universiteit van Amsterdam

7 januari 2009

Openingsdag expositie Er is er een jarig rondreizende tentoonstelling bij het gelijknamige fotoboek Plaats: Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam

2 februari 2009

Lezing Paul Birker: 'Wassen: Rituelen, Tradities en Chemie' Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 11.30u

Balkenhol, M.

OVERIGE LEZINGEN Dibbits, H.C., Stengs, I.L. & Balkenhol, M. (2008, december 02). Presentatie van het onderzoek van de afdeling Etnologie, Meertens Instituut. Amsterdam, IMES seminar (UvA).

Balkenhol, M.

OVERIGE  LEZINGEN •      Balkenhol, M. (2009, april 16). Trauma, truth and recognition. Narratives of authenticity and slavery in Dutch memory culture. Amsterdam, Sacrosanct Culture. The Authentication of Cultural Form. •      Balkenhol, M. (2009, juni 05). Slavery and the negotiation of citizenship. How Afro Dutch deal with...

Balkenhol, M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Balkenhol, M. (2010). The Changing Aesthetics of Savagery. Slavery, Belonging, and Post-Colonial Melancholia in the Netherlands. Etnofoor, 71-89. OVERIGE LEZINGEN Balkenhol, M. (2010, april 01). Tracing Traces. The fabric of slavery in the Netherlands. Meertens Instituut, Amsterdam, Politics of Belonging. Engaging Citizenship, Community, and the Body. Balkenhol,...

Balkenhol, M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Balkenhol, M. (2011). Emplacing slavery: Roots, monuments and politics of belonging in the Netherlands. African Diaspora, 4(2), 135-162. REDACTIE TIJDSCHRIFT Etnofoor Standplaats Wereld (digitaal: www.standplaatswereld.nl) LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Balkenhol, M. (2011, februari 24). The changing aesthetics of savagery. Universiteit van Amsterdam, De andere blik. Balkenhol, M. (2011, juni 03)....

Balkenhol, M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Balkenhol, M. (2012). De kotomisi en haar kinderen. Slavernij en erfgoed nieuwe stijl in Nederland. Oso, tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, en Geschiedenis, 31(2), 55-71. Balkenhol, M. (2012). Introduction. Etnofoor, 24(1), 7-13. REDACTIE TIJDSCHRIFT Etnofoor Standplaats Wereld (digitaal: www.standplaatswereld.nl) LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Balkenhol, M. (2012, mei...

Klein, M.

Geen output voor 2008

Arendsen, A.

Geen output voor 2008

Arendsen, A.

Geen output voor 2009

Arendsen, A.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Arendsen, A. (2010). Rinaldo Rinaldini en de romantiek van een rover. Vertel eens..., 4-7.

Arendsen, A.

STUDENTEN Begeleider van M. Broekema (Universiteit Groningen, Geesteswetenschappen, Nederlandse taal en cultuur). Van 04-07-2011 t/m 15-09-2011. Stage Dutch Songs Online. Begeleider van T. Crins  (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Muziekwetenschap). Van 14-11-2011 t/m 31-01-2012. Stage Dutch Songs Online.

Arendsen, A.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Arendsen, A. (juni 2012, nieuwsbrief Meertens Instituut). Boerendeuntjes op achttiende-eeuwse speelklokken STUDENTEN Begeleider van Crins Tim (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Muziekwetenschap). Van 14-11-2011 t/m 31-01-2012. Begeleider van Judith Eilander (Universiteit van Amsterdam, Geesteswetenschappen, Boekwetenschap en Handschriftenkunde). Van 13-02-2012 t/m 01-05-2012.  Begeleider van Carola de Jong (Universiteit van Amsterdam, Geesteswetenschappen,...

Bloothooft, G.

Geen output voor 2008

Bloothooft, G.

Geen output voor 2009

Bloothooft, G.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Bloothooft, G. (2010). Voornamen in kaart : een weerspiegeling van maatschappelijke veelvormigheid. In A. Schuurman & O. Boonstra (Eds.), Tijd en Ruimte; Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen (pp. 38-51). Utrecht: Matrijs. Bloothooft, G., Mandemakers, K., Brouwer, L. & Brouwer, M. (2010)....

Bloothooft, G.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Bloothooft, G., Mandemakers, K., Brouwer, L. & Brouwer, M. (2012). Data Mining in the Dutch (Historical) Civil Registration (1811–Present). Human Biology, 84(2), 177-184. Darlu, P., Bloothooft, G., Boattini, A., Brouwer, L., Brouwer, M., Brunet, G., Chareille, P., Cheshire, J., Coates, R., Dräger, K., Desjardins, B., Hanks,...

26 februari 2009

Boekvoorstelling: presentatie van 5 boeken over taalvariatie Plaats: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent Tijd: 15.00u

Blécourt, W. de

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Blécourt, W. de (2008). Der Zauberer und sein Schüler  - Die Erzählung und ihr histroischer Ursprung. In W. Müller-Funk & C.A. Tuczay (Eds.), Faszination des Okkulten. Diskurse zum Ãœbersinnlichen (pp. 43-72). Tubingen.  Blécourt, W. de (2008). Tabu und Kommunikation: Ansätze einer...

Blécourt, W. de

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS •    Blécourt, W. de (2009). The Werewolf, the Witch, and the Warlock: Aspects of Gender in the Early Modern Period. In A. Rowlands (Ed.), Witchcraft and Masculinities (pp. 191-213). Basingstoke: Palgrave. REDACTIE BOEKENREEKS •     Redacteur (vanaf 01-01-2009), reeks Historical Studies in Witchcraft and...

Blécourt, W. de

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Blécourt, W. de (2010). "Met bloed uwen naem van onder op dit perkament zetten". Duivelsverhalen in de schriftelijke en mondelinge overlevering. Volkskunde, 111, 19-39. Blécourt, W. de (2010). "Zoals de grootmoeders het hun kleinkinderen vertelden". Witterycks Volksvertelsels in context'. Biekorf, 110, 257-281. Blécourt, W. de (2010)....

Blécourt, W. de

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Blécourt, W. de (2011). Animal Shapeshifting: Between Literature and Everyday Life. An Introduction. In W. de Blécourt & C.A. Tuczay (Eds.), Tierverwandlungen: Codierungen und Diskurse (pp. 7-11). Tübingen: Francke Verlag. Blécourt, W. de (2011). Metamorphosen oder Metaphern? Sprachliche und körperliche Aspekte der Tierverwandlung...

Blécourt, W. de

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Blécourt, W. de (2012). The Problem of Belief Narratives: A Very Short Introduction. ISFNR Newsletter, 6 (february), 36-37. WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL Blécourt, W. de (2012). Wasser des Lebens. In Enzyklopädie des Märchens (14, 2) (pp. 509-514). de Gruyter. WETENSCHAPPELIJK BOEK Blécourt, W. de (2012). Tales...

Garbers, J.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Garbers, J. & Wiering, F. (2008). Towards structural alignment of folk songs. In J.P. Bello & E. Chew (Eds.), Proceedings of the nineth International Conference on Music Information Retrieval. Volk, A., Kranenburg, P. van, Garbers, J., Wiering, F., Veltkamp, R.C. &...

Garbers, J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•      Kranenburg, P. van, Garbers, J., Volk, A., Wiering, F., Grijp, L.P. & Veltkamp, R.C. (2009). Collaboration Perspectives for Folk Song Research and Music Information Retrieval: The Indispensible Role of Computational Musicology. Journal of Interdisciplinary Music Studies.•      Wiering, F., Veltkamp, R.C., Garbers, J.,...

Garbers, J. tot mei 2010

GEEN OUTPUT

Garbers, J. tot mei 2010

GEEN OUTPUT

Klein, M.

Geen output 2008

Klein, M. (januari tot en met april 2009)

Geen output voor 2009

Klein, M. (januari tot en met april 2009)

Geen output voor 2009

Kranenburg, P. van

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Volk, A., Kranenburg, P. van, Garbers, J., Wiering, F., Veltkamp, R.C. & Grijp, L.P. (2008). A manual annotation method for melodic similarity and the study of melody feature sets. In J.P. Bello, E. Chew & D. Turnbull (Eds.), Proceedings of the...

Kranenburg, P. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS •      Kranenburg, P. van, Volk, A., Wiering, F. & Veltkamp, R.C. (2009). Musical Models for Folk-Song Alignment. In Proceedings of the International Society on Music Information Retrieval (ISMIR 2009) conference (pp. 507-512). International Society for Music Information Retrieval. •    ...

Kranenburg, P. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kranenburg, P. van & Tzanetakis, G. (2010). A Computational Approach to the Modeling and Employment of Cognitive Units of Folk Song Melodies Using Audio Recordings. In Proceedings of the 11th International Conference on Music Perception and Cognition (pp. 794-797). Seattle. DISSERTATIE Kranenburg, P....

Kranenburg, P. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kranenburg, P. van, Biró, D.P., Ness, S.R. & Tzanetakis, G. (2011). A Computational Investigation of Melodic Contour Stability in Jewish Torah Trope Performance Traditions. In Proceedings of the International Society on Music Information Retrieval (ISMIR2011) Conference (pp. 163-168). Miami. Kranenburg, P. van, Volk,...

Kranenburg, P. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Volk, A. & Kranenburg, P. van (2012). Melodic similarity among folk songs: An annotation study on similarity-based categorization in music. Musicae Scientiae, 16(3), 317-339. Lefeber, M., Kranenburg, P. van & Marolt, M. (2012). Identificatie van repertoire van achtiende-eeuwse bellenspeelklokken op basis van automatische...

Volk, A.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Volk, A. (2008). Persistence and Change: Local and Global Components of Meter Induction using Inner Metric Analysis. Journal of Mathematics and Music , 2(2), 99-115. Volk, A. & Chew, E. (2008). Reconsidering the Affinity between Metric and Tonal Structures in Brahms' Capriccio Op. 76,...

Volk, A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS•      Kranenburg, P. van, Garbers, J., Volk, A., Wiering, F., Grijp, L.P. & Veltkamp, R.C. (2009). Collaboration Perspectives for Folk Song Research and Music Information Retrieval: The Indispensible Role of Computational Musicology. Journal of Interdisciplinary Music Studies.•      Wiering, F., Veltkamp,...

Volk, A. tot februari 2010

GEEN OUTPUT

Volk, A. tot februari 2010

GEEN OUTPUT

Boef, E.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN Barbiers, S., Auwera, J. van der, Bennis, H.J., Boef, E., De Vogelaer, G. & Ham, M.H. van der (2008). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press. OVERIGE LEZINGEN Boef, E. (2008, augustus...

Boef, E.

OVERIGE LEZINGEN•      Boef, E. (2009, januari 16). Long-distance relativization in varieties of Dutch. Nova Gorica, Slovenia, ConSOLE XVII.•      Boef, E. (2009, februari 07). Patterns of variation in Dutch long-distance relative clauses. Utrecht, TiN-dag (Linguistics in the Netherlands).•      Boef, E. (2009, februari 25). Patterns of...

Boef, E.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Boef, E. (2010, september 10). The structure of embedded CP-domains: evidence from Dutch dialects (and new questions for research on language in aphasia). Aarhus University, Denmark, Workshop on Aphasia and Syntactic Movement. OVERIGE LEZINGEN Boef, E. (2010, februari 04). On the left periphery in Dutch and its dialects. Tromsø, Norway,...

Boef, E.

  LEZINGEN Boef, E. (2011, januari 07). Doubling in Dutch restrictive relative clauses: rethinking the Head External Analysis. University of Groningen, ConSOLE XIX. Boef, E. (2011, maart 01). On the syntax of long-distance relative clauses. City University of New York (CUNY), Graduate Center, Syntax Supper. Boef, E. (2011, maart 22)....

Boef, E.

  WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Boef, E. (2012). Doubling in Dutch restrictive relative clauses: rethinking the Head External Analysis. Proceedings of ConSole, XIX, 125-149. Boef, E. (2012). Long-distance relativization in varieties of Dutch. Proceedings of ConSole, 77-100. Boef, E. & Dal Pozzo, L. (2012). Some notes on word order and...

Giesbers, C.

Geen output 2008

Giesbers, C.

Geen output 2008

Heeringa, W.J.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Manni, F., Heeringa, W.J. & Toupance, B. (2008). Do Surname Differences Mirror Dialect Variation? Human Biology, 80(1), 41-64. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Beijering, K., Gooskens, C. & Heeringa, W.J. (2008). Modeling intelligibility and perceived linguistic distances by means of the Levenshtein...

Heeringa, W.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•      Heeringa, W.J., Wieling, M., Berg, B.L. van den & Nerbonne, J. (2009). A Quantitative Examination of Variation in Dutch Low Saxon Morphology. ZDL-Beiheft, 138, 195-216.•      Heeringa, W.J., Johnson, K. & Gooskens, C. (2009). Measuring Norwegian Dialect Distances using Acoustic Features. Speech Communication,...

Heeringa, W.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Gooskens, C., Heeringa, W.J. & Beijering, K. (2010). Phonetic and Lexical Predictors of Intelligibility. International Journal of Humanities and Arts Computing, 2(1-2), 63-81. Osenova, P., Heeringa, W.J. & Nerbonne, J. (2010). A quantitative analysis of Bulgarian dialect pronunciation. Zeitschrift für Slavische Philologie, 66(2), 425-458. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN...

Heeringa, W.J.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2011). The Measurement of Dutch Dialect Change: Lexicon versus Morphology versus Sound Components. Taal en tongval. Themanummer, 2011 ("The Formation of Regiolects in the Low Countries"). LEZING ALS KEYNOTE SPEAKER Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2011, februari 09). Dutch dialect change in lexis,...

Heeringa, W.J.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2012). The measurement of Dutch dialect change in the sound components. In S. Hansen, Chr. Schwarz, Ph. Stoeckle & T. Streck (Eds.), Dialectological and folk dialectological concepts of space (pp. 250-267, 297-299). Berlin/Boston: De Gruyter. LEZINGEN Swanenberg, J., Cornips, L.M.E.A., Vriend,...

Unsworth, S.

Output 2008 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Unsworth, S. (2008). Age and input in the acquisition of grammatical gender in Dutch. Second Language Research, 24, 365-396. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Unsworth, S. (2008). Comparing child L2 development with adult L2 development: How to measure  L2 proficiency. In Trends...

Unsworth, S.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT•      Unsworth, S., Gualmini, A. & Helder, C. (2009). Children's interpretation of indefinites in sentences containing negation: A re-assessment of the cross-linguistic picture. Language Acquisition.OVERIGE LEZINGEN•      Unsworth, S., Argyri, F., Cornips, L., Hulk, A., Sorace, A. & Tsimpli, I. (2009, juli 10). The...

Unsworth, S.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hulk, A. & Unsworth, S. (2010). Bilingualism as a kind of therapy? Applied Psycholinguistics, 297-303. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Unsworth, S. & Blom, E. (2010). Comparing L1 children, L2 children and L2 adults. In E. Blom & S. Unsworth (Eds.), Experimental Methods in...

Unsworth, S.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hulk, A. & Unsworth, S. (2010). Bilingualism as a kind of therapy? Applied Psycholinguistics, 297-303. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Unsworth, S. & Blom, E. (2010). Comparing L1 children, L2 children and L2 adults. In E. Blom & S. Unsworth (Eds.), Experimental Methods in...

Wesseling, F.

Output 2008 OVERIGE LEZINGEN Wesseling, F. (2008, september 20). Towards an interoperable system of databases. Venice, European dialect syntax Workshop III.

Wesseling, F.

OVERIGE LEZINGEN •      Wesseling, F. (2009, april 24). A comparison of grammaticalization processes of serial verb constructions in Ewe and Sinitic. Belfast, Language change: grammaticalization and beyond. •      Wesseling, F. (2009, september 08). Similar grammaticalization processes in unrelated languages. Groningen, Current trends in grammaticalization research. •...

Wesseling, F.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kunst, J.P. & Wesseling, F. (2010). Dialect Corpora Taken Further: The DynaSAND corpus and its application in newer tools. In Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (pp. 759-767). OVERIGE LEZINGEN Wesseling, F. (2010, mei 07). A comparison of...

Wesseling, F.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Kunst, J.P. & Wesseling, F. (2011). The Edisyn search engine. Oslo Studies in Language, 3(2: J. B. Johannessen (ed.), Language Variation Infrastructure), 63-74. ONDERWIJS Wesseling, F. Gastcollege BA/MA cursus. Gastcollege in module Nederlands: een dynamische taal: Amsterdam (2011, november 17).

Wesseling, F. tot februari 2012

Geen resultaten

Tijdschrift: Quotidian

Journal for the Study of Everyday Life Quotidian vormt een internationaal, interdisciplinair, peer-reviewed podium voor de bestudering van het alledaagse leven. Centraal staat de dagelijkse cultuurpraktijk: het leven dat zich voltrekt op straat, kantoor en in de huiskamer. Quotidian heeft als doel om deze cultuurpraktijk te beschrijven en te analyseren....

16-17 april 2009

Sacrosanct Culture. The Authentication of Cultural Form Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam

9 april 2009

Meertens Ethnology Lecture door dr. Ferdinand de Jong Plaats:  Meertens Instituut, Symposiumzaal Tijd: 15:30 -17:00

Kunst, J.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Vriend, F. de, Kunst, J.P. & Bosch, L. ten (2008). Evaluating the Relationship between Linguistic and Geographic Distances using a 3D Visualization. In Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Marrakech: ELRA. OVERIGE LEZINGEN Kunst, J.P. (2008, februari 20). Web...

Kunst, J.P.

LEZING ALS KEYNOTE SPEAKER•      Barbiers, S. & Kunst, J.P. (2009, mei 27). DynaSAND: An on-line corpus of elicited   speech and text for dialect   syntactic research. Utrecht, CLARIN-NL kickoff meeting.OVERIGE LEZING•      Kunst, J.P. & Wesseling, F. (2009, september 17). The Edisyn Search Engine. Oslo, Workshop...

Kunst, J.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kunst, J.P. & Wesseling, F. (2010). Dialect Corpora Taken Further: The DynaSAND corpus and its application in newer tools. In Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (pp. 759-767). Kunst, J.P. & Barbiers, S. (2010). Using the internet...

Kunst, J.P.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Kunst, J.P. & Wesseling, F. (2011). The Edisyn search engine. Oslo Studies in Language, 3(2: J. B. Johannessen (ed.), Language Variation Infrastructure), 63-74. PROJECTAANVRAAG Bloothooft, G. i.s.m. J.P. Kunst (Meertens Instituut), F. de Vriend (Meertens Instituut): ‘Interactive migration maps for the 20th century (MIGMAP).’ (2012; 2...

Kunst, J.P.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Kemps-Snijders, M., Bruin, M.J. de, Kunst, J.P., Peet, C.M. van der, Zeeman, R.H.M. & Zhang, J. (2012, mei 22). Applying CMDI in real life: the Meertens case. Instanbul, Workshop 'Describing Language Resources with Metadata', LREC 2012. OVERIGE LEZINGEN Kemps-Snijders, M., Brouwer, M., Kunst, J.P. & Visser,...

Zeldenrust, D.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Zeldenrust, D.A. (2008). Digitalisering van microtoponiemen van het Meertens Instituut. Naamkunde, 36, 121-133. ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN Barbiers, S. & Zeldenrust, D.A. (2008). Workshop Framework for the Interoperability of Dutch Language Resources. Workshop: Meertens Instituut, Amsterdam (2008, mei 21 - 2008, mei 21). Zeldenrust, D.A. (2008). Workshop, 1e...

Zeldenrust, D.

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE   •        Zundert, J. van, Zeldenrust, D.A. &  Beaulieu, A., "Alfalab: Construction and Deconstruction of a Digital Humanities Experiment", in:  e-Science 2009, Fifth IEEE International Conference on e-Science  (Oxford, 2009), pp 1-5. OVERIGE LEZINGEN •      Zundert, J. van, Zeldenrust, D.A. & Beaulieu, A....

Zeldenrust, D.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Zundert, J. van, Antonijevic, S., Beaulieu, A., Zeldenrust, D.A., Dalen-Oskam, K.H. van & Andrews, T.L. (2010). Cultures of Formalization Towards an encounter between humanities and computing. In Computational Turn workshop. Swansea. OVERIGE LEZINGEN Zeldenrust, D.A. (2010, maart 18). Over de 'Bloemweide' en de...

Zeldenrust, D.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Zeldenrust, D.A. & Kemps-Snijders, M. (2011). 'Establishing connections: Making resources available through the CLARIN infrastructure. In Supporting Digital Humanities 2011, Answering the Unaskable. Kopenhagen. Zeldenrust, D.A., Kemps-Snijders, M., Zeeman, R.H.M., Zundert, J. van & Beaulieu, A. (2011). Creating Interfaces, Alfalab and practical approaches...

Zeldenrust, D.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Zundert, J. van, Antonijevic, S., Beaulieu, A., Zeldenrust, D.A., Dalen-Oskam, K.H. van & Andrews, T.L. (2012). Cultures of Formalization Towards an encounter between humanities and computing. In Computational Turn workshop. Swansea. LEZINGEN Zeldenrust, D.A., Zundert, J. van, Beaulieu, A., Witteveen, A., Dalen-Oskam, K.H....

28 maart 2009

10e Nederlandse Dialectendag Plaats:  Theater en Congrescentrum De Tamboer te Hoogeveen Meer informatie

18-19 juni 2009

Showing Making. An international conference on the representation of image making and creative practices in ritual, art, media and science Plaats: Filmmuseum, Amsterdam Ga voor meer informatie naar de conferentiewebsite

21 april 2009

Innovatie in de geesteswetenschappen: techniek of theorie? Plaats: KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam Tijd: 14.30 - 17.45 uur Meer informatie

11 juni 2009

Meertens Ethnology Lecture door dr. Silke Meyer Plaats:  Meertens Instituut, Symposiumzaal Tijd: 15:00 -16:30

7 juni 2009

Presentatie van het Luitboek van Thysius, in facsimile uitgegeven door Jan Burgers, Louis Peter Grijp en anderen. Plaats: Het Volkshuis, Apothekersdijk 33a, Leiden. Tijd:  14.00 - 17.30

20 november 2009

Symposium Taal & Tongval Plaats: KANTL, Gent Tijd: 9.00 - 17.00 Meer informatie

4 februari 2010

Symposium 'From dialect to regiolect' plaats: Meertens Instituut, Amsterdam meer informatie
10 september 2009

10 september 2009

Meertens Ethnology Lecture door dr. Daniel Wojcik Plaats: Meertens Instituut, Symposiumzaal Tijd: 15.30 - 17.00

18 september 2009

Oratie prof.dr. H.W. Roodenburg 'Antropologen, historici en de hartslag van het archief' Plaats: Aula, Vrije Universiteit, Amsterdam Tijd: 15.45

2 oktober 2009

Themamiddag 'Voskuil, volk en taal' Plaats: UvA Tijd: 13.15 - 16.30 Meer informatie: Illustere School, UvA

15 oktober 2009

Lezing Hans Bennis en Marcel den Dikken Plaats: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam Tijd: 15.00 - 16.00 Meer informatie: KNAW

7 oktober 2009

Finaledag Academische Jaarprijs Plaats: Boerhaave Museum, Leiden Tijd: 10.00 - 20.30
5 – 10 juli 2010

5 – 10 juli 2010

40th International Ballad Conference Meertens Institute, Amsterdam Maritime Institute, Terschelling

16 september 2009

Salonbijeenkomst rondom Frau Antje Plaats: Aboriginal Art Museum, Utrecht Tijd: 19.00 - 21.30 Meer informatie: NMV museumvereniging

28 juni – 1 juli 2010

Perspectives on Contemporary Legend Meertens Instituut, Amsterdam

5 oktober 2009

Lezing Jacqueline Borsje: 'The power of words and the performative context'  Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 10.30u

29 november 2009

Lezing John Helsloot: Is Zwarte Piet uit te leggen? Plaats: Museum Catharijneconvent Utrecht Tijd: 13.30 - 14.30 Meer informatie: www.sintnicolaasopbezoek.nl/activiteiten/

18 december 2009

Meertensmiddag (niet alleen voor Voskuil-liefhebbers) Plaats: Zeeuwse Bibliotheek Tijd: 14.00 Meer informatie: www.zeeuwsebibliotheek.nl

7 december 2009

Lezing Michel Heijdra: Darwinian evolution of syntax Plaats: Keizerszaal, Meertens Instituut Tijd: 11.30 - 12.30

28 januari 2010

Debat Volkscultuur, Splitsen of Knopen? Plaats: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179,1019 HC Amsterdam ( Grote Zaal) Meer informatie

22 januari 2010

Lezing Jochen Trommer, Universität Leipzig plaats: Rode Boog, Meertens Instituut Meer informatie

13 februari 2010

Pelgrimeren, een ontmoetingsdag Plaats: Haarlem

11-14 maart 2010

Congres: Stadsklanken 18 | Sounds of the city 18 plaats: Cultureel Congrescentrum Elzenveld, Antwerpen

Peter Jan Margry

Position / Affiliation Guest researcher Mail address PO Box 94264 1090 GG Amsterdam The Netherlands Phone: + 31 (0) 20 462 85 51 Cell: + 31 (0) 613300909 Fax: + 31 (0) 20 462 85 55 peter.jan.margry@meertens.knaw.nl Research fields Contemporary Religious Culture / Civil  Religion Rituals / Processions / Silent...

22 april 2010

Kiliaanlezing: 'Wonen in woorden' door MaartenJan Hoekstra plaats: Meertens Instituut tijd: 16.00 uur

1 april 2010

Workshop 'Politics of belonging' plaats: Meertens Instituut tijd: 9.00 - 17.30u

Audiodigitalisering op het Meertens Instituut

Introductie en kennismaking met de audiodigitaliseringsafdeling van het MI Audiodigitalisering in de praktijk: Aanbevelingen, tips en algemene informatie voor de eigenaar of beheerder van een geluidscollectie: Technische aspecten voor het digitaliseren van analoge (vintage) geluidsdragers Volgorde en werkwijze op het Meertens instituut Meertens studio's: Informatie over de mogelijkheden en de...

25 maart 2010

Lezing Peter Jan Margry: ' Idolen - heiligen van nu?' plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen tijd: 20.00 - 22.00u Meer informatie

20 maart 2010

Lezing Mathilde Jansen: 'Noord-Hollandse zinnen' tijdens de 1e Noord-Hollandse dialectenmiddag plaats: De Brink, Dorpsstraat 155, 1713HE te Obdam tijd: 13.15 - 17.00u

8 april 2010

Promotie Mathilde Jansen Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland plaats: Auditorium, Vrije Universiteit, Amsterdam tijd: 15.45u Meer informatie

Kaptein, M. (vanaf april 2009)

Geen output voor 2009

Kaptein, M.

  GEEN OUTPUT

Kaptein, M.

  GEEN OUTPUT

Bountouridis, D.

  Geen resultaten

Muller, I. (vanaf juni 2009)

Geen output voor 2009

Muller, I.

GEEN OUTPUT

Muller, I. tot juni 2011

GEEN OUTPUT

Muller, I. tot juni 2011

GEEN OUTPUT

Arends, C.

Geen output voor 2009

Arends, C.

Geen output voor 2009

Versteegh, B. (vanaf oktober 2009)

Geen output voor 2009

Versteegh, B.

GEEN OUTPUT

Janssen, B.

  LEZINGEN Janssen, B. (2012, juni 28). Motifs in folk songs. Meertens Instituut, eHumanities symposium Janssen, B. (2012, oktober 02). Melodies in oral transmission. Meertens Instituut, Symposium "eLab of Oral Culture ONDERWIJS Grijp, L.P. & Janssen, B. (2012). Editietechniek van speelmansmuziek. Muziekwetenschap: Utrecht (2012, november 13 - 2013, januari 24).

Lefeber, M.

OVERIGE LEZINGEN•      Lefeber, M. (2009, april 06). Achttiende-eeuwse bellenspeelklokmuziek in Nederland. Antwerpen, Resonant themadag 'best practices'.•      Lefeber, M. (2009, november 14). "How (not) to use mechanical musical instruments in musicological research". Utrecht, Najaarsbijeenkomst KVNM.STUDENTEN •      Begeleider van Jori Buchel (Universiteit van Amsterdam, Muziekwetenschap). Vanaf...

Lefeber, M.

OVERIGE LEZINGEN Lefeber, M. (2010, januari 15). Kaat het is te Laat; repertoire van achttiende-eeuwse bellenspeelklokken in Nederland. Den Haag, Boekpresentatie 'De Nieuwe Hollandsche Schouwburg', Jos Koning. Lefeber, M. (2010, april 14). Top hits of the rich; the role of the music on musical clocks in the eighteenth-century Netherlands. Gent,...

Lefeber, M.

OVERIGE LEZINGEN Lefeber, M. (2011, april 14). Achttiende-eeuwse bellenspeelklokmuziek in Nederland; Tussen restauratie en wetenschap. Den Bosch, Restauratiebeurs. Lefeber, M. (2011, september 16). Problems of identifying the musical sounds of 18th century Dutch bell clocks. Münster, Audioarchive: Bewahren – Erschließen – Erforschen – Nutzen. ONDERWIJS Lefeber, M. & Houben, A....

Lefeber, M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Lefeber, M. & Koning, J. (2012). ‘Een fraey staend horlogie speelende differente airtjes’ Hollandse deuntjes in speelklokken en muziekboeken van de betere burgerij. De Achttiende Eeuw, 44(1), 28-53. Lefeber, M., Kranenburg, P. van & Marolt, M. (2012). Identificatie van repertoire van achtiende-eeuwse bellenspeelklokken op basis van...

13 april 2010

Lezing Peter Jan Margry: Omgaan in stilte. Performatieve evocaties van verleden en herinnering, provocaties naar heden en toekomst tijdens het lustrum Religie en herinnering. Theaters van het geheugen plaats: Spui 25-27, Amsterdam tijd: 20.00u - 22.00u

1 – 3 juni 2010

The SIEF Working Group Ethnology of Religion Conference: Experiencing Religion Warschau, Polen

8 april 2010

De eerste Alfalab microtoponiemen expertmeeting plaats: Meertens Instituut tijd: 13.00 - 16.00u

18-21 april 2011: SIEF congres 2011

The 10th international SIEF (Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore) congress People Make Places - ways of feeling the world plaats: Lissabon meer informatie

Keurentjes, M.

Geen output voor 2009

Houben, A.

GEEN OUTPUT

Houben, A.

ONDERWIJS Lefeber, M. & Houben, A. (2011). Cursus Contrafactuur. Universiteit Utrecht, Muziekwetenschap: (2011, november 16 - 2012, januari 27).

Houben, A.

  ONDERWIJS Lefeber, M. & Houben, A.. Cursus Contrafactuur. Universiteit Utrecht, Muziekwetenschap: (2011, november 16 - 2012, januari 27).

Hall, D.C.

OVERIGE LEZINGEN•      Hall, D.C. (2009). Phonemic and phonetic contrast in small vowel. University of Toronto, Toronto-Tromsø Phonology Workshop.•      Hall, D.C. (2009). Een /t/-lezing. Meertens Instituut, Amsterdam, Presentation Current Research Project.

Hall, D.C.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hall, D.C. (2010). Probing the unnatural. Linguistics in the Netherlands, 27, 73-85. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hall, D.C. (2010). On the realization of contrastive labial place. In M. Heijl (Ed.), Proceedings of the 2010 meeting of the Canadian Linguistic Association (Proceedings of the...

Hall, D.C.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Hall, D.C. (2010). Probing the unnatural. Linguistics in the Netherlands, 27, 73-85. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Hall, D.C. (2010). On the realization of contrastive labial place. In M. Heijl (Ed.), Proceedings of the 2010 meeting of the Canadian Linguistic Association (Proceedings of the...

Etnologie

29 april 2010

Lancering tijdschrift Quotidian plaats: Meertens Instituut tijd: 17.00u

Jongenburger, W.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT •       Jongenburger, W. & Goeman, A.C.M. (2009). Dimensions and determinants of dialects in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century. International journal of the sociology of language, 196/197, 31-72. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN...

Kemps-Snijders, M.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Kemps-Snijders, M. & Schuurman, I. (2010, november 16). The CLARIN-NL & CLARIN-VL  Web Services Project. Freudenstadt, Duitsland, D-Spin web services workshop.

Kemps-Snijders, M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Zeldenrust, D.A. & Kemps-Snijders, M. (2011). 'Establishing connections: Making resources available through the CLARIN infrastructure. In Supporting Digital Humanities 2011, Answering the Unaskable. Kopenhagen. Zeldenrust, D.A., Kemps-Snijders, M., Zeeman, R.H.M., Zundert, J. van & Beaulieu, A. (2011). Creating Interfaces, Alfalab and practical approaches...

Kemps-Snijders, M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN PROCEEDINGS Zhang, J., Kemps-Snijders, M. & Bennis, H.J. (2012). The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas. In P Zaphiris, G Buchanan, E Rasmussen & F Loizides (Eds.), Theory and Practice of Digital Libraries - Second International Conference, TPDL 2012,...

17 mei 2010

Lezing István Povedak: God’s New Chosen Nation? plaats: Keizerszaal, Meertens Instituut tijd: 14.00 - 15.15u

27 mei 2010

Kick-off event Verteld Verleden plaats: Aletta, Obiplein 4, Amsterdam tijd: 10.00-16.00u aanmelden via link

27 mei 2010

In Flux. Cultuur en identiteit. plaats: Spui 25-27, Amsterdam tijd: 20.00-22.00u aanmelden via www.spui.nl

18 juni 2010

Seminar: Tales of Two Cities (and other neighborhood stories) Meertens Instituut, Amsterdam

22 – 28 augustus 2010

International Congress of Historical Sciences plaats: UvA, Amsterdam meer informatie: website

22 oktober 2010

Lezingenmiddag Land in het water - Eilandculturen in Nederland plaats: Meertens Instituut, Amsterdam tijd: 14.00 uur - 16.15 uur

Aanmelden voor de nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het Meertens Instituut verschijnt maandelijks (met een zomerstop in juli en augustus). Via de nieuwsbrief houden we abonnees op de hoogte van wat er op het Meertens Instituut gebeurt. Wij zullen e-mailadressen en andere contactgegevens nooit met derden delen. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan hier. Nieuwsbrief...

Nieuw in de collectie: Liedboeken uit de collectie van J. Moormann

Julius Moormann (1889-1974) was leraar Nederlands en een groot liefhebber en verzamelaar van Nederlandse liederen. Hij publiceerde hierover veel artikelen en samen met Douwe Wouters (1876-1955) een aantal bundels Straatliederen. Enige tientallen liedbundels uit zijn bezit zijn dankzij een schenking van het Museum Speelklok (voorheen: Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement) nu opgenomen in de collectie van het Meertens Instituut.

4 oktober 2010

Promotie Peter van Kranenburg A Computational Approach to Content-Based Retrieval of Folk Song Melodies plaats: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht tijd:16.15u Klik hier voor meer informatie

5 oktober 2010

Symposium: Perspectives for Computational Musicology plaats: Meertens Instituut, Amsterdam tijd: 9.30 - 17.00u

23 september 2010

Presentatie van het boek 'Verhalen van Stad en Streek; Sagen en Legenden in Nederland' plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut tijd:16.00 uur - 18.00 uur

15 oktober 2010

Symposium Immaterieel Erfgoed tijd: 10.30 - 17.30 uur plaats: De Fabrique, Utrecht Klik hier voor meer informatie

25 november 2010

UCSIA-lezing: De revival van de pelgrimage plaats: Universiteit Antwerpen tijd: 20.00 - 22.00 uur

Oktober 2010: Hoeveel dialecten zijn er in Nederland?

Hoeveel dialecten zijn er in Nederland?

29 oktober 2010

Lezing Marc van Oostendorp tijdens Oktober Kennismaand titel: 'Dialectrenaissance, tien jaar later' plaats: Fryske Akademy, Leeuwarden tijd: 15.00 - 16.00 uur

Nieuw in de collectie: Katknuppelaars en keivreters : aquarellen door Jan Woldring

In Eijgelshoven wonen de billenkletsers en de strooplikkers komen uit Axel. De kunstenaar Jan Woldring gaf de dorpsbewoners een gezicht op meer dan 200 kleurrijke aquarellen, die zijn opgenomen in het archief van het Meertens Instituut. Woldring wist op geestige wijze locofaulismen uit te beelden, schimpnamen die betrekking hebben op...

November 2010: Wanneer kwam Sinterklaas voor het eerst met de stoomboot in Nederland aan? En wanneer hield hij zijn eerste intocht?

Wanneer kwam Sinterklaas voor het eerst met de stoomboot in Nederland aan? En wanneer hield hij zijn eerste intocht?

13 november 2010

Lezing Mathilde Jansen: Hollandse invloeden op Ameland tijdens de workshop Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland plaats: Universiteit Leiden tijd: 10.30 - 11.00 uur

18 november 2010

Lezing Mathilde Jansen: Taalverandering op Ameland plaats: De Piraat, Nes, Ameland aanvangstijd: 20.00 uur

30 november 2010

Afsluitend colloquium Internationaal NWO-project Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition? plaats: Meertens Instituut, Symposiumzaal tijd: 14.30 - 17.00 uur

19 november 2010

Lezing Sjef Barbiers en Hans Bennis tijdens Taal & Tongval-colloquium over werkwoordsvolgorde plaats: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent tijd: 13.30 - 14.15 uur

20 november 2010

Lezing Hans Bennis: Hij heb, hun hebben en jij kan tijdens Colloquium ANBF 2010 "Vreemd en vertrouwd in taal en cultuur" plaats: Fondation Biermans-Lapôtre, Cité universitaire, Parijs aanvangstijd: 10.00 uur

10 december 2010

Lezing Hans Bennis: Over de verbuiging van het adjectief tijdens het Hommagecolloquium voor Georges de Schutter plaats: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent tijd: 9.30 - 18.00 uur

10 december 2010

Beschouwing door Herman Roodenburg tijdens bijeenkomst Het Brein in Beeld plaats: Bungehuis, zaal 1.01 (faculteitskamer UvA). Spuistraat 210, Amsterdam tijd: 13.30‐17.00 uur

9 februari 2011

Reliekendebat Rijksmuseum Lezing Peter Jan Margry plaats: Doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam

18 maart 2011: Conferentie Pelgrimeren naar Santiago

Conferentie Pelgrimeren naar Santiago, eeuwenoud, eigentijds Openingslezing Peter Jan Margry plaats: Janskerk, Utrecht tijd: 9.30 - 18.00 uur Klik hier voor de folder.

4 december 2010

Lezing John Helsloot: Herinneringen aan decemberfeesten in Gelderland tijdens de opening van de tentoonstelling 'Gelderse verhalen op reis' plaats: Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, Arnhem tijd: 10.00 - 12.30 uur

19 november 2010: Een feestelijke samenzwering

 Hij bestudeert al jarenlang de historische ontwikkeling van de feestcultuur in Nederland en de manier waarop wij Nederlanders hiermee omgaan. En dus bestudeert John Helsloot (60) van het Meertens Instituut ook het Sinterklaasfeest. ,,Een feest dat eigenlijk altijd gedoe oplevert. Vooral omdat het een feest van iedereen is en daarom ons zelfbeeld raakt.

December 2010: Kan ik ook deelnemen aan onderzoeken van het Meertens Instituut?

Kan ik ook deelnemen aan onderzoeken van het Meertens Instituut?

Nieuw in de collectie: Miljoenste exemplaar Prisma-woordenboek Nederlands

Is het leelick / is het schoon / zulck een werck heeft zulcken loon" staat er op het ingeplakte vel voorin een exemplaar van het Prisma-woordenboek Nederlands. Het woordenboek is van de hand van Prof. Dr. A. Weijnen en aan hem werd in 1962 dit miljoenste exemplaar – met hulde...

Leonie Cornips

  Research Interests Sociolinguistics Linguistic construction of local and social identities Linguistic variation in ‘old’ and ‘new’ non-standard varieties of Dutch: new regional varieties in Limburg, hybrid varieties of Dutch Acquisition Bilingual child acquisition (2L1/child L2) Methodology Syntactic elicitation of dialect features Syntactic variation Grammatical gender, argument structure: double objects...

26 maart 2011: Nederlandse Dialectendag

plaats: Delft download hier de programmafolder (pdf)

5 februari 2011

De Grote Taaldag Lezingen Björn Köhnlein, Gertjan Postma en Ton van der Wouden plaats: Uithof, Utrecht tijd: 9.00 - 18.00 uur meer informatie

Nieuw in de collectie: Typisch Nederland

De Nederlandse identiteit: wat is dat eigenlijk? Prinses Máxima vertelde in een toespraak uit 2007 dat ze die niet had weten te vinden. Media en politici sprongen er bovenop; Oranjeverenigingen reageerden boos en Geert Wilders noemde de bevindingen van de prinses prietpraat. Er ontstond een nationale discussie rondom de identiteit van Nederland....

Januari 2011: Hoe komt het dat de ng in het woord koningin vaak wordt uitgesproken als een g?

Hoe komt het dat de ng in het woord koningin vaak wordt uitgesproken als een g?

18 januari 2011

Science café Taalverloedering Debat met Hans Bennis en Anneke Neijt plaats: Sociëteit Koninklijke Harmonie, Tilburg tijd: 20.00 - 22.00 uur meer informatie

3 februari 2011

Lezing Ben Hermans over `Poldernederlands` plaats: Bibliotheek Calantsoog tijd: 14.00 uur Meer informatie op de website van de bilbiotheek

19 en 20 mei 2011: Conferentie Pilgrimage in Pluralist Europe Today – Religion, Politics and Heritage

Openingslezing Peter Jan Margry plaats: Universteit van Antwerpen, Antwerpen meer informatie

23 en 24 juni 2011: Comparative Germanic Syntax Workshop 26 & European Dialect Syntax Workshop 5

Plaats: Universiteit van Amsterdam, Amsterdam meer informatie

Nieuw in de collectie: Herwijns dialect door Pieter Bijl

Pieter Bijl (1920-2009) werd geboren in Herwijnen, een dorp in het Gelders rivierengebied. In zijn professionele leven was hij onderwijzer en later leraar Duits, maar daarnaast hield Bijl zich gepassioneerd bezig met het (Brabantse) dialect dat in Herwijnen werd gesproken. Hij schreef en vertelde over het dialect in het tijdschrift...

10 februari 2011

Lezing Louis Peter Grijp: "De oudste Nederlandse opera. Schenk versus Hacquart" Afscheidssymposium Rudolf Rasch plaats: Utrecht, Drift 21, zaal 0.05. tijd: 14.00 uur

Februari 2011: Carnaval boven de rivieren

Carnaval is toch een feest van het zuiden? Waarom wordt er dan ook bij ons, in Kortenhoef (Noord-Holland), een carnavalsoptocht gehouden? Verder zie ik geen carnavalsvierders of iets dat aan carnaval doet denken.

3 maart 2011: Opening tentoonstelling Beschermheiligen

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 16.00 uur

3 maart – 4 juni 2011: Tentoonstelling Beschermheiligen

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam maandag t/m donderdag, 9.00 uur - 16.00 uur

11 februari 2011: Lezing Irene Stengs, docentendag Maatschappijleer

Lezing Irene Stengs: Moderne rituelen in de hedendaagse samenleving plaats: Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle tijd: 10.00 - 17.30 uur meer informatie

Bakhuis, W. van februari tot mei 2010

GEEN OUTPUT

Bakhuis, W. van februari tot mei 2010

GEEN OUTPUT

Broekhuis, H. vanaf oktober 2010

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Broekhuis, H. & Klooster, W.G. (2010). Merge and Move as costly operations. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, 8(4), 155-182. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Broekhuis, H. & Vogel, R. (2010). Crash-proof syntax and filters. In M.T. Putnam (Ed.), Exploring crash-proof grammars (Language Faculty...

Broekhuis, H.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Broekhuis, H. (2011). A typology of clause structure. Linguistic Variation Yearbook 2010, 10, 1-31.

Broekhuis, H.

  WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Broekhuis, H. & Cornips, L. (2012). The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb. Linguistics, 50(6), 1205-1249. WETENSCHAPPELIJK BOEK Broekhuis, H. & Keizer, M.E. (2012). Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases Volume 1 (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam: Amsterdam University Press. Broekhuis, H. & Dikken,...

Hout, R. van vanaf november 2010

GEEN OUTPUT

Hout, R. van vanaf november 2010

GEEN OUTPUT

Meel, L. tot juli 2010

GEEN OUTPUT

Meel, L. tot juli 2010

GEEN OUTPUT

Muysken, P.C. vanaf november 2010

GEEN OUTPUT

Muysken, P.C. vanaf november 2010

GEEN OUTPUT

Najetovic, E. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Najetovic, E. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Reenen, P.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Ibelings, B.W. & Reenen, P. van (2010). Het tijnsregister van Diemen uit 1472. Het Profiel, AWN, afdeling Amsterdam en Omstreken, september, 1-4. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Wattel, E. & Reenen, P. van (2010). Probabilistic maps. In A. Lameli, R. Kehrein & S. Rabanus...

Reenen, P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Jongkind, A. & Reenen, P. van (2011). The vocalization of /l/ in standard Dutch. In A Timuska (Ed.), Proceedings of the IVth International Conference of Dialectologists and Geolinguists: University of Latvia Riga, 28 July 2003 (pp. 255-259). Riga: Latvian Language Institute University of...

Reenen, P.

Geen resultaten

Reenen, A.

GEEN OUTPUT

Reenen, A.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Reenen, P. van, Reenen, A. (2011). Kaarten bij hoofdstuk Klanken en hoofdstuk Woordvormen. In N. van der Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.

Reenen, A.

Geen resultaten

Sijs, N. van der vanaf december 2010

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Kruijsen, T.J.W.M. & Sijs, N. van der (2010). Mapping Dutch and Flemish. In R. Klein, S. Rabanus & A. Lameli (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, Volume 2: Language Mapping (pp. 180-202). Berlijn: De Gruyter/Mouton.

Sijs, N. van der

WETENSCHAPPELIJK BOEK Sijs, N. van der, Beelen, H. & Biesheuvel, I. (2011). Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten, met een cd-rom met diverse zeemanswoordenboeken. Zutphen: Walburg Pers. WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIES Sijs, N. van der & Hardeveld, Ike van (2011 juni 01). Digitale uitgave van de Nederlandtsche Woorden-Schat van Johan Hofman uit...

Sijs, N. van der

BOEKREDACTIE (INCLUSIEF DIGITAAL) Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van 25. Psalmen end andere ghesanghen diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyckende, door Jan Utenhove, Emden 1557. Den Haag: DBNL, DANS. Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van...

Velde, D. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Velde, D. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Viðarsson, H.F. vanaf februari 2010

OVERIGE LEZINGEN Viðarsson, H.F. (2010, juli 30). Case or no case: variation in double object constructions. Reykjavik, Friday Syntax Circle, University of Iceland. Viðarsson, H.F. (2010, augustus 27). Case or no case: variation in double object constructions II. Amsterdam, Capacity group meeting of the department of Dutch Linguistics, University of Amsterdam....

Viðarsson, H.F.

LEZINGEN Viðarsson, H.F. (2011, februari 05). Case, Flexibility and Transparency in Old(er) Icelandic. onbekend, TIN dag. Viðarsson, H.F. (2010, augustus 27). Case or no case: variation in double object constructions II. Amsterdam, Capacity group meeting of the department of Dutch Linguistics, University of Amsterdam. ORGANISATIE BIJEENKOMST Oostendorp, M. van & Viðarsson,...

Viðarsson, H.F.

Geen resultaten  

Weijers, M. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Weijers, M. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Wojtylak, K. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Wojtylak, K. van februari tot juni 2010

GEEN OUTPUT

Vriend, F. de

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Vriend, F. de, Broeder, D., Depoorter, G., Van Eerten, L. & Van Uytvanck, D. (2010). Creating & Testing CLARIN Metadata Components. In Language Resource and Language Technology Standards – State of the Art, Emerging Needs, and Future Developments Workshop, 7th International Conference on...

Vriend, F. de

  WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIE Cornips, L., Kemps-Snijders, M., Snijders, M., Swanenberg, J. & Vriend, F. de (2011). Bridging the Gap between First Language Acquisition and Historical Dialectology with the Help of Digital Humanities. SDH Copenhagen. OVERIGE LEZINGEN Vriend, F. de (2011, februari 09). COAVA. Utrecht, Nederland, Kick off meeting 2nd...

Vriend, F. de

  WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIE Cornips, L., Kemps-Snijders, M., Snijders, M., Swanenberg, J. & Vriend, F. de (2011). Bridging the Gap between First Language Acquisition and Historical Dialectology with the Help of Digital Humanities. SDH Copenhagen. OVERIGE LEZINGEN Vriend, F. de (2011, februari 09). COAVA. Utrecht, Nederland, Kick off meeting 2nd...

9 mei 2011: Studiedag Herinnering en Migratie

Met o.a. Hester Dibbits Plaats: Gemeentearchief Rotterdam Tijd: 9.00 - 17.30 uur Meer informatie

24 februari 2011: Lezing Peter Jan Margry te Leuven

Tijd: 17.00 - 19.00 uur Plaats: KADOC, Leuven

Maart 2011: Ik ben op zoek naar het verhaal achter ‘Holle Bolle Gijs’

Ik ben op zoek naar het verhaal achter ‘Holle Bolle Gijs’. Kunt u mij hieraan helpen?

Nieuw in de collectie: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Nederland en Vlaanderen

Wat is muzikaal erfgoed en hoe moet je ermee omgaan? Wie is verantwoordelijk voor de rijke muzikale collecties die de Lage Landen herbergen? Hoe kunnen conservatoren en restauratoren ervoor zorgen dat de authenticiteit van objecten en documenten wordt gewaarborgd? Het boek Achter de muziek aan geeft in een waaier van...

7 maart 2011: Lezing over jongerentaal door Leonie Cornips

Studiedag, thema taal en rekenen. Plaats: ROC van Amsterdam afdeling Gooi en Vechtstreek Tijd: 14.45 uur

18 maart 2011: Workshop on Dutch Linguistics

Location: Meertens Instituut, Symposiumzaal Time: Friday 18 March, 10:00 - 15:30 The language of the conference will be English.

27 maart 2011: Openingswoord door P.J. Margry, tentoonstelling Desire for Devotion

Plaats: Projectruimte Retort, Aalsmeerweg 103, Amsterdam Tijd: 16.00 uur

27 april 2011: Debatmiddag “Immaterieel erfgoed en volkscultuur” met boekpresentatie

Plaats: Spui 25, Academisch Cultureel Centrum, Amsterdam Tijd: 15.00 - 17:30 uur

April 2011: Worden nieuwe woorden als twitteren en sms’en ook in dialect overgenomen?

Worden nieuwe woorden als twitteren en sms'en ook in dialect overgenomen?

Nieuw in de collectie: Dagboeken van Mano Scheuer

De (water)bouwkundige Mano Scheuer (1914-2009) heeft zijn leven lang geschreven. Hij publiceerde in 1999 een filosofisch boek (‘De uitdaging’), maar daarnaast heeft hij veel aandacht besteed aan zijn dagboeken, brieven en vakantieverslagen. In de samen meer dan 100 delen doet Scheuer uitgebreid en zeer leesbaar verslag van zijn dagelijks leven...

20 mei 2011: Symposium “Twee Talen – één BeTalen”

Tijd: 9.00 uur - 17.00 uur Lezing Leonie Cornips om 14.00 uur: Multilingualism, identities and acquisition of standard Dutch by dialect speaking children Waar: Universiteit Leiden Meer informatie

7-9 april 2011: 21st Colloquium on Generative Grammar

Met op 7 april een lezing van Gertjan Postma: Modifying the Hearer - The nature of the left periphery of main clauses in Frisian and Dutch Plaats: Sevilla, Spanje Conferentiewebsite

19 april 2011: Lezing Leendert Brouwer over familienamen

Plaats: Waterlands Archief, Purmerend Tijd: 20.00 uur

16 mei 2011: Studentenmiddag Variatielinguïstiek

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 14.30 uur

19 mei 2011: Studentenmiddag Etnologie

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 14.30 uur

10 mei 2011: Dag van het Nederlandse lied

Plaats: Utrecht, Drift 21, Sweelinckzaal Tijd: 13.00 uur Meer informatie

Nieuw in de collectie: Taalatlas van het Ladinisch en aangrenzende dialecten

In de Dolomieten in Noord-Italië wordt er naast het Italiaans en het Duits ook Ladinisch gesproken. Deze Romaanse taal is met zo’n 30.000 sprekers een van de kleinste (erkende) talen van Europa. Over het Ladinisch is een meerdelige taalatlas samengesteld, de Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec vejins...

10 juni 2011: CATCHPlus bijeenkomst

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 9.30 uur- 17.00 uur

Mei 2011: Pijpenrek met mannenkoppen

Uit de boedel van mijn schoonouders hebben we een pijpenrek geërfd. Ik heb me onlangs laten vertellen dat daar een heel verhaal/sage/legende aan vast zit. Het is een uit hout gesneden rek met acht mannenkoppen, ze zien er nogal schurkerig uit. Daarboven een vrouwenkop, die lijkt te zeggen/denken: “ik ben jullie allemaal de baas”. Weet u wat hier de originele betekenis van is?

Promotie Björn Köhnlein

Twee dialectsprekers uit naburige plaatsen praten met elkaar. Beide dialecten hebben de woorden [man] voor ‘man’ en [man] voor ‘mandje’ – de klanken van de twee woorden zijn identiek. Op een moment zegt de spreker van dialect B het woord [man] en bedoelt ermee een man. De spreker van dialect...

18 mei 2011: Lezing gastonderzoekster Raquel Palomo Rodriguez

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 14.00 uur

25 mei 2011: Lezing Seza Dogruöz: Combining Usage-based Approaches with Language Change Analysis: A Case Study of Turkish in the Netherlands

Plaats: Meertens Instituut, Symposiumzaal Tijd: 14.00 uur

25 november 2011: Vijfde Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Plaats: Meertens Instituut

Nieuw in de collectie: Volksschilderkunst

Volksschilderkunst is, kort gezegd, het beschilderen van gebruiksvoorwerpen of huisraad. In Nederland is er in het verleden een levendige volksschildercultuur ontstaan. Bekend is de Hindelooper schilderkunst, maar ook in veel andere plaatsen (binnen en buiten Nederland) werden voorwerpen als kisten, kasten, klokken, klompen en kamerschermen verfraaid door ze te schilderen....

9 juni: lezing prof. Dagnoslaw Demski

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Aanvangstijd: 11.00 uur

Tot 20 sept. 2011: Expositie Van bij de wieg tot bij het graf

Plaats: Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25 te Amsterdam maandag t/m donderdag, 9.00 uur - 16.00 uur aanmelden verplicht, via e-mail  o.v.v. naam en aantal personen

Vraag van juni 2011

Zou u mij iets kunnen vertellen over de herkomst van de naam Drenthe of mij althans op het juiste spoor kunnen zetten? Met vriendelijke groet, mevrouw Groenenboom-Draai Op onze website vindt u bij de databanken een databank Namen en Naamkunde in Nederland en elders (NNN). Dit is een naamkundig documentatiesysteem...

Juni 2011: Tweede pinksterdag

Waarom vieren we in Nederland behalve een eerste ook een tweede pinksterdag, zoals ook een tweede kerst- en paasdag? In veel andere landen is dat niet de gewoonte.

15 juni 2011: SMN-Jong KennisLounge, Marokkaanse jongeren zijn Trendsetters met lezing van Hester Dibbits

Plaats: Utrecht Tijd: 18.00 uur

4 november 2011: Congres Cool, Calm and Collected, The Dutch and their Emotions in Pre-Modern Times

KNHG-najaarscongres 2011 Plaats: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek Meer informatie

13 sept. – 29 nov. 2011: Hoorcolleges Het Nederlands: een dynamische taal. Over verandering en variatie

Hoorcolleges met excursie Plaats: Universiteit van Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Amsterdam Tijd: 15.00 – 17.00 uur

2 – 6 augustus 2011: Methods in Dialectology conferentie, Canada

Met bijdragen van Meertens onderzoekers Sjef Barbiers, Hans Bennis, Leonie Cornips en Wilbert Heeringa Plaats: The University of Western Ontario, London (Ontario, Canada) Meer informatie

31 augustus 2011: Lecture Visionary Culture in Transnational Perspective: The Lady of All Nations, UC Berkeley

Lezing door Peter Jan Margry, onderzoeker religieuze cultuur Plaats: University of California, Berkeley, V.S. Tijd: 16:30 uur Meer informatie

3 september 2011: Afsluitend programma tentoonstelling Zaaien en wieden, Volkscultuur in hedendaagse kunst

Met een bijdrage van Hester Dibbits Plaats: Cobra Museum, Amstelveen Tijd: 13.00 - 17.00 uur

September 2011: Zou u mij iets kunnen vertellen over de herkomst van de naam Drenthe

Zou u mij iets kunnen vertellen over de herkomst van de naam Drenthe of mij althans op het juiste spoor kunnen zetten?

29 september 2011: Symposium ALFALAB ‘eHumanities in Praktijk’, Amsterdam

Plaats: Trippenhuis, Amsterdam

Nieuw in de collectie: woordenboeken

Het Nederlandse taalgebied is relatief klein. Toch worden er nog regelmatig interessante woordenboeken op de markt gebracht. Ook de bibliotheek van het Meertens Instituut heeft in de loop van de jaren een aanzienlijke hoeveelheid woordenboeken verzameld. De afgelopen weken werd de collectie aangevuld met onder meer de volgende woordenboeken:  ...

23 september 2011: Zesde Internationale Streektaalconferentie

Thema Streektaal in muziek – Muziek in streektaal Plaats: Heerde

8 september 2011: e-Humanities bijeenkomst

Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 14.00 - 17.00u Op 8 september vindt de eerste e-Humanities bijeenkomst van het academische jaar plaats. Daarin worden drie nieuwe onderzoeksprojecten binnen de computational humanities gepresenteerd: Tunes & Tales (Louis Grijp), The Riddle of Literary Quality (Rens Bod) en From Fragment to Fabric (Andrea Scharnhorst). Daarna volgt...

Nieuw in de collectie: Archief Alida Edelman-Vlam

In de collecties van het Meertens archief bevindt zich een afdeling met meer dan 2000 veldnaamkaarten. Dit zijn detailkaarten van Nederlandse gebieden, waarin vaak met de hand de benamingen voor landschapselementen als weilanden, heuvels en braakliggende terreinen zijn aangegeven. Deze kaarten zijn belangrijk voor naamkundig onderzoek, want de betreffende namen...

20 september 2011: De taal van het hart

Onder begeleiding van Leonie Cornips, de onlangs benoemde bijzonder hoogleraar Taalcultuur Limburg aan de universiteit van Maastricht (en onderzoeker aan het Meertens Instituut), is afgelopen zomer voor het eerst kwalitatief veldonderzoek in Limburg gedaan naar de vraag wanneer en waarom Limburgers omschakelen van dialect naar Nederlands en andersom. Bron: Dagblad...

Oktober 2011: 4 oktober werelddierendag

Ik moet van school uit zien te vinden waarom 4 oktober werelddierendag is en niet bijvoorbeeld 10 september. Kunt u mij daar een antwoord opgeven?

27 oktober 2011: Uitreiking prijs en opening tentoonstelling ‘Tot welke wij behoor jij?’

Tot welke 'wij' behoor jij? Dat was de vraag die het Meertens Instituut stelde aan het Nederlandse publiek. Er zijn ongeveer 70 foto’s binnengekomen, uit het hele land. Een vakkundige jury heeft tien foto's genomineerd die in aanmerking komen voor de publieksprijs. Zie de wedstrijdpagina. Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 16.00 uur

26 november 2011: Congres ‘Taal leren’

Congres Genootschap Onze Taal Met o.a. een lezing van Hans Bennis, ‘Anarchisme in de schrijftaal’ – over de nieuwe media en de beheersing van het Nederlands Plaats: Chassé Theater, Breda Meer informatie

12 november 2011: publiekssymposium ‘Gespleten tongen in de Lage Landen. Over standaardtaal, dialect en accent’

Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) organiseert op zaterdag 12 november een publiekssymposium over standaardtaal, dialect en accent.

Sjef Barbiers

Course Microvariation in Syntactic Doubling - by Sjef Barbiers - at the international fall school in linguistics EALING, École Normale Supérieure, Paris, Sept. 22-25 - 2008.   Part 1: http://www.diffusion.ens.fr/video_inc.php?video=2008_09_22_barbiers.mov Part 2: http://www.diffusion.ens.fr/video_inc.php?video=2008_09_23_barbiers.mov Part 3: http://www.diffusion.ens.fr/video_inc.php?video=2008_09_24_barbiers.mov Part 4: http://www.diffusion.ens.fr/video_inc.php?video=2008_09_25_barbiers.mov CLARIN -MIMORE - three integrated databases on Dutch dialects http://www.youtube.com/watch?v=TBDGrqKYbIA Unpublished...

November 2011: Hoe zijn de Nederlandse dialecten ontstaan?

Hoe zijn de Nederlandse dialecten ontstaan?

23 november 2011: Boekpresentatie Sailing Letters

Op woensdagmiddag 23 november 2011 worden in de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5 te Den Haag, twee nieuwe maritieme boeken, uitgegeven door de Walburg Pers te Zutphen gepresenteerd.

Nieuw in de collectie: Verzameling volksverhalen van Jacques Sinninghe

Het Meertens Instituut beheert de grootste collectie volksverhalen in Nederland, en dankzij een eeuwigdurende bruikleen van de Universiteit van Tilburg is die collectie uitgebreid met zo’n 45.000 sagen, legenden en sprookjes. De verhalen zijn bijeengebracht door de liefhebber en verzamelaar van volksverhalen Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988). In 1955 was...

17 november 2011: Lezing over tradities, Sinterklaas en Zwarte Piet

Lezing Yolande Jansen, PhD aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Zij zal in gesprek gaan met John Helsloot, etnoloog aan het Meertens Instituut. Plaats: Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam Tijd: 17.00 uur Meer informatie

29 november 2011: Zwarte Piet: Innocence? or Racism?

Lezing en discussie, met John Helsloot Plaats: CREA, Amsterdam Tijd: 20.00 uur Meer informatie

26 en 27 november: Tentoonstelling en Debat ‘Zwart van Roet’

Aanstaande zaterdag 26 november om 19.00 uur opent de tentoonstelling Zwart van Roet op spectaculaire wijze haar deuren in het MC Theater op het Westergasterrein in Amsterdam. Opvolgend vindt zondag een debat plaats over Zwarte Piet waarin zowel liefhebbers als critici aan bod komen. John Helsloot, onderzoeker aan het Meertens Instituut neemt...

15 december 2011: Lezing SPUI25, Erfgoedregimes aan het werk: tussen beoordeling en ‘engineering’

Hoogleraar Cultural Research aan de Universiteit van Tartu, Estland, Kristin Kuutma, is op uitnodiging van het Meertens Instituut te gast in Nederland. Zij spreekt over cultuurpolitiek en cultureel erfgoed. Plaats: Spui 25, Amsterdam Tijd: 17.00 uur Aanmelden via www.spui25.nl

1 december 2011: e-Humanities bijeenkomst

Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 15.00 - 17.00 uur Tijdens deze bijeenkomst vertelt Peter van Kranenburg over de huidige stand van zaken binnen het project Tunes & Tales. Ook zullen Dániel Biró en Peter van Kranenburg een presentatie geven over computationele analyse van Joodse en Islamitische liederen. Ga voor...

16 december 2011: Taal en Tongval Colloquium

December 2011: Sinterklaas versus Kerstman

Sinterklaas en de Kerstman brengen in december allebei geschenken. Waarom doet Sinterklaas dat met het gezag van een eerbiedwaardige oude man, terwijl de Kerstman zich gedraagt als een kinderlijke, jolige goedzak?

9 december 2011: Lezing over cultureel erfgoed in naoorlogs Bosnië-Herzegovina

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 15.00 - 16.30 uur

Nieuw in de collectie: Iedere dag gezond, lekker en betaalbaar eten

Het is al bijna Sinterklaasavond en u hebt nog geen idee wat u uw gasten gaat voorschotelen? Uw probleem is niet van vandaag of gisteren. Bij het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad werd hierover meer dan 50 jaar geleden een brochure ontwikkeld en te koop aangeboden voor 15 cent: ‘Lekkernijen voor...

12 december 2011: lezing Heike Becker

Plaats: Meertens Insituut Tijd: 15.45 – 17.30

31 januari 2012: Promotie Maike Prehn

Plaats: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231 Tijd: 14.00 uur

Januari 2012: ‘oma’ of ‘opoe’

In mijn jeugd – jaren veertig/vijftig in Dordrecht – noemde ik mijn ene grootmoeder ‘oma’ en de andere ‘opoe’. Ik vraag me nu af of dat verschil regionaal is bepaald dan wel iets te maken heeft met standsverschil?

Nieuw in de collectie: Het laatste deel van het ‘Wurdboek van de Fryske taal’

"Mei de z is de ein fan dit mânske wurdboek besyld," luidt de laatste zin op de laatste bladzijde van het laatste deel van het WFT, het ‘Wurdboek van de Fryske taal’ ofwel het Woordenboek der Friese taal. Wat het woord ‘mânsk’ betekent is te vinden in deel 13 uit...

4 februari 2012: Taalkunde in Nederland-dag

Plaats: Utrecht Meer informatie

10 januari 2012 – mei 2012 Tentoonstelling werk Caroline de Roy n.a.v. publicatie Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam

16 februari 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 - 21.00 uur Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

23 februari 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 - 21.00 uur Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

8 maart 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 - 21.00 uur Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

15 maart 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 - 21.00 uur Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

10 februari 2012: Symposium Transmission of Emotions

Plaats: Vrije Universiteit van Amsterdam Tijd: 12.30 uur Meer informatie

Jurgec, P. vanaf september 2011

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT     Jurgec, P. (2011). Slovenian has nine vowels. Slavisticna Revija/Slavic Review Ljubljana, 59(3), 243-268. LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Jurgec, P. (2011, november 08). ri odÅ¡tekane premene v slovenščini in njihove zgodbe [Three crazy alternations in Slovenian and their stories]. Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Arts....

Jurgec, P.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Jurgec, P. (2012). Two types of parasitic assimilation. Nordlyd, 38(2), 108-135. LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER Jurgec, P. (2012, mei 04). Autosegmental Phonology 2.0. Montreal: Concordia University, 7th North American Phonology Conference. Jurgec, P. (2012, september 14). Parasitic Assimilation. University of Tromsø, CASTL Decennium. OVERIGE LEZINGEN Jurgec,...

26 oktober 2012: Sprookjessymposium ‘Van kikvors tot droomprins: de wording van het sprookje’

Plaats: Meertens Instituut Tijd: 10.30 - 17.30 uur

Jansen, M.M.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Jansen, M.M. (2011). Zinnen. In N. Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands (pp. 247-299). Amsterdam: Bert Bakker. NIET-WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIE (MEERTENS NIEUWSBRIEF) Jansen, M.M. (2011 januari 07). Uitgelicht: Melodieënzoekmachine voorlopig nog toekomstmuziek? Jansen, M.M. (2011 februari 04). Uitgelicht: Jongeren spreken geen dialect maar regiolect Jansen, M.M. (2011 juni 03). Uitgelicht: Meldpunt...

Jansen, M.M.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Jansen, M.M. & Boogaard, M. van den (2012). Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon. Amsterdam: Meulenhoff. Jansen, M.M. (2012 februari 03). Uitgelicht: Leonie Cornips over meertalig opvoeden: "We onderschatten wat kinderen aankunnen". Digitale nieuwsbrief Meertens Instituut Jansen, M.M. (2012 maart 02). Uitgelicht: Nederlanders:...

15 februari 2012: Congres ‘Verzilveren van Verbindingen in de Creatieve Industrie’

Lezing Hans Bennis tijdens de werksessie Cultureel Erfgoed Verbindt Plaats: Burgers' Zoo, Antoon van Hooffplein 1, Arnhem Tijd: 10.00 - 17.00 uur Meer informatie

Nieuw in de collectie: Het archief van J.G. Vermeulen

Johannes Gerard Vermeulen (*1922-?) was de chroniqueur van zijn eigen leven. Door middel van brieven, pagina’s uit zakagenda’s, krantenpagina's, knipsels, foto’s, kopieën, bonnetjes van winkels, diploma’s en pamfletten beschreef hij minutieus wat zijn bezigheden waren. Dit uitgebreide egodocument (ruim 80 ordners) is onlangs opgenomen in de collectie van het Meertens...

Februari 2012: Moordliederen

Ik ben op zoek naar moordliederen. Onder andere van Ye Wijkstra, de man die in 1919 enkele politieagenten doodschoot. Wellicht kunt u mij verder helpen, of anders een tip geven hoe ik verder moet zoeken?

15 maart 2012: Lezingenmiddag Variatielinguïstiek voor studenten

Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 14.15 uur

Brugman, H.

LEZING Brugman, H. (2011, april 12). PIDs in the CATCHPlus project. onbekend, EPIC User Forum 2011.

Brugman, H.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN PROCEEDINGS Sanderson, R., Brugman, H., Albritton, B. & Sompel, Herbert van de (2012). Evaluating the SharedCanvas Manuscript Data Model in CATCHPlus. In Proceedings of Supporting Digital Humanities. LEZINGEN Brugman, H. & Lindeman, M. (2012, mei 22). Publishing and Exploiting Vocabularies using the OpenSKOS Repository Service. Istanbul, Describing...

Snijders, M.

LEZINGEN Cornips, L., Kemps-Snijders, M., Snijders, M., Swanenberg, J. & De Vriend, F. de (2011, november 17). Bridging the gap between first language acquisition and historical linguistics with the help of digital humanities. University of Copenhagen, Supporting Digital Humanities. WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIE Cornips, L., Kemps-Snijders, M., Snijders, M., Swanenberg, J....

Snijders, M.

LEZINGEN Cornips, L., Kemps-Snijders, M., Snijders, M., Swanenberg, J. & De Vriend, F. de (2011, november 17). Bridging the gap between first language acquisition and historical linguistics with the help of digital humanities. University of Copenhagen, Supporting Digital Humanities. WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIE Cornips, L., Kemps-Snijders, M., Snijders, M., Swanenberg, J....

Zeeman, R.H.M.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Zeldenrust, D.A., Kemps-Snijders, M., Zeeman, R.H.M., Zundert, J. van & Beaulieu, A. (2011). Creating Interfaces, Alfalab and practical approaches for connecting researchers, developers and infrastructures. In R. Jorna, Kecheng Liu & N.R. Faber (Eds.), Problems and Possibilities of Computational Humanties (pp. 41-44). Leeuwarden:...

Zeeman, R.H.M.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER Kemps-Snijders, M., Bruin, M.J. de, Kunst, J.P., Peet, C.M. van der, Zeeman, R.H.M. & Zhang, J. (2012, mei 22). Applying CMDI in real life: the Meertens case. Instanbul, Workshop 'Describing Language Resources with Metadata', LREC 2012. OVERIGE LEZING Zhang, J., Bruin, M.J. de, Kunst, J.P., Peet,...

11 mei 2012: Oratie Leonie Cornips

Plaats: Universiteit Maastricht Tijd: 16.30 uur

Nieuw in de collectie: ‘Religie nu – spiritualiteit in Nederland’ door Eddy Seesing

In het lijvige boek ‘Religie nu’ geeft de mediakunstenaar Eddy Seesing een kleurig beeld van de verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen die in Nederland bestaat. Hij heeft ruim 70 voorgangers van religieuze en spirituele gemeentes fotografisch vastgelegd, maar in een bijzondere vorm. De leiders van de gemeenschappen voeren speciaal voor de kunstenaar...

6 maart 2012: CLARIN-NL Kickoff meeting Call 3

Plaats: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Meer informatie

Maart 2012: Waarom heten ongeloofwaardige verhalen ook wel indianenverhalen?

Waarom heten ongeloofwaardige verhalen ook wel indianenverhalen?

22 maart 2012: Lezing Ute Frevert over emoties

Plaats: Vrije Universiteit, Amsterdam Tijd:15.30 - 18.00 uur

Sebregts, K.

GEEN OUTPUT

Sebregts, K.

Geen resultaten

12-14 september 2012: Conferentie Religion on the Move

15 mei 2012: Dag van het Nederlandse lied

Plaats: Museum Speelklok, Steenweg 6, Utrecht Tijd: 12.30 - 17.00 uur

17-19 oktober 2012: Intersections Conferentie

Conferentie Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c.1500-c.1800) Plaats: Amsterdam Call for papers: deadline 30 april 2012

April 2012: Kent u de benaming Brune Berend voor kruizemunt? En weet u waar deze vandaan komt?

Kent u de benaming Brune Berend voor kruizemunt? En weet u waar deze vandaan komt?

Nieuw in de collectie: liedboekjes en -schriftjes

Plechtig zwijgen zoete vrede / Heerscht er nog om ‘s Heilands graf. In een mooi handschrift staat deze bekende paaszang genoteerd in een van de liedschriftjes die de gezusters Esselenbroek in de loop van hun muziekleven bij elkaar hebben geschreven. De zusters Riek en Jantje werden in 1918 en 1923...

19 april 2012: Literaire Avond met een bijdrage van Louis Grijp

Een literaire avond met de auteurs die dit jaar bekroond zijn door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Plaats: Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27 Tijd: 19.30 - 22.00 uur Meer informatie

8 september 2012: Morfologiedag

Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden; zaal 147 and 148 Tijd: 9.30 - 17.00 uur

Nieuw in de collectie: achttiende-eeuws ‘memorieboekje’

In 1792 maakte de predikant Albertus Hoefhamer een plezierreisje naar Gelderland en Overijssel. Hoefhamer was toen 33 jaar oud. Hij werd op zijn reis vergezeld door zijn vrouw Margaretha en zijn zoontje IJsbrandus, 2 jaar oud. Het gezelschap vertrok op 14 juni uit Amsterdam en op 23 juli kwamen ze...

Mei 2012: Bestaat er een eenduidige versie van het verhaal dat kinderen uit de kool komen?

Bestaat er een eenduidige versie van het verhaal dat kinderen uit de kool komen? Hoe typisch Nederlands is dit verhaal eigenlijk, en hoe lang bestaat het al?

13 Juni 2012: Bijeenkomst innovatienetwerk Cultureel Erfgoed

Plaats: Trippenhuis/KNAW Amsterdam Tijd: 13.30-17.00 uur

1 juni 2012: Slotbijeenkomst Verteld Verleden

Plaats: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum Tijd: 13.00 - 18.00 uur

25 mei 2012: Lezing Peter Jan Margry

Plaats: Huygens ING, Den Haag Tijd: 16.00 uur

22 juni 2012: Feestelijke Boekpresentatie Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering

Plaats: Spinhuis, Amsterdam Tijd:15.00 -17.00 uur

21 juni 2012: Meertens Ethnology Lecture door prof. dr. Elisabeth Timm, Universiteit Münster

Plaats: Spui 25, Amsterdam Tijd: 17.00 - 19.00 uur

8 juni 2012: Mokum in Carré. Van Breero tot Shaffy (concert)

Plaats: Carré, Amsterdam Tijd: 20.00 uur Meer informatie: flyer (pdf)

Juni 2012: Hoe populair zijn de namen van onze voetbaljongens?

Hoe populair zijn de namen van onze voetbaljongens?

Nieuw in de collectie: Duvels op de kasseien

In de bibliotheek van het Meertens Instituut is een boek opgenomen waarin zo’n honderd liederen zijn opgenomen die op straat werden uitgevoerd door Vlaamse marktzangers. Dat waren geliefde zangers die hun geld verdienden met het uitvoeren van gebeurtenisliederen op openbare plaatsen. Als een berijmde krant (maar met humor) bezongen ze...

6 mei 2012: Massaal verdriet in tientallen dozen

6 mei 2002 Massaal verdriet in tientallen dozen Robert Stiphout De een zong een cd vol, de ander strikte een das om een knuffelbeer. Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 brachten duizenden een eerbetoon aan de politicus en oud-columnist van Elsevier op geïmproviseerde herdenkingsplaatsen. Voor zijn...

12 juni 2012: Lezing door Charles Yang, University of Pennsylvania

Plaats: Meertens Instituut, Keizerzaal Tijd: 15.00 uur

11 & 12 juni 2012: Symposium Thinking Feelings

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Tijd: 9.30 - 18.00 uur

Nieuw in de collectie: Das Büro

Goed nieuws voor alle lezers die niet genoeg kunnen krijgen van ‘Het bureau’ door J.J. Voskuil. Naast de zeven originele delen en het daarop gebaseerde hoorspel (dagelijks te beluisteren op Radio 1) kan de liefhebber op 14 juli aanstaande het eerste deel kopen van de Duitse vertaling van de romancyclus....

Juli 2012: Wat zijn ‘gekaapte brieven’ en waarom worden ze door vrijwilligers overgetikt?

Wat zijn ‘gekaapte brieven’ en waarom worden ze door vrijwilligers overgetikt?

31 augustus 2012: Bijeenkomst CLICK Erfgoed

Plaats: Raadhuis, Hilversum Tijd: 9.30 uur - 12.30 uur

10 september 2012: Meertens Ethnology Lecture

Lezing door Leonard Norman Primiano: Visual Catholicism in Contemporary America Tijd: 16:00 - 17:30 (borrel na afloop) Plaats: Meertens Instituut, Symposiumzaal (zaal open vanaf 15:45)

September 2012: Waarom maken Nederlanders en Belgen grappen over elkaar?

Waarom maken Nederlanders en Belgen grappen over elkaar?

24 – 28 september 2012: Congres Grenzen in genealogie en heraldiek

Internationaal congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen. Plaats: Maastricht Meer informatie

28 september 2012: Streektaalconferentie

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND), Gelders Erfgoed en Variaties vwz organiseren op 28 september in congrescentrum Droom in Elst (Gelderland) de 7de internationale streektaalconferentie. Het thema is (streek)taal als erfgoed?!

6 oktober 2012: De geschiedenis van de Nederlandse familienamen, toegespitst op de Veluwe.

Lezing van naamkundige Leendert Brouwer op de Veluwedag 2012, georganiseerd door de Vereniging Veluwse Geslachten. Plaats: Stadhuis, Raadhuisplein 2, Barneveld. Meer informatie.

Nieuw in de collectie: digitale tijdschriften

De bibliotheek van het Meertens Instituut bevat een aanzienlijke collectie tijdschriften. Enerzijds gaat het hier om wetenschappelijke periodieken (als Journal of American Folklore en Language), anderzijds verzamelt de bibliotheek tijdschriften die worden uitgegeven door plaatselijke heemkundige verenigingen. De in totaal meer dan 4000 papieren tijdschrifttitels zijn te vinden in de...

7 oktober 2012: Kennis op Zondag

Met een lezing van Marc van Oostendorp: De mooiste zin van het Nederlands plaats: Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag tijd: 13.00 - 17.30 uur Meer informatie

13 oktober: Manifestatie Immaterieel Erfgoed

Lezing Theo Meder: De Volksverhalenbank als een digitaal erfgoed archief en als een onderzoeksinstrument. Plaats: Fort Voordorp in Groenekan bij Utrecht Meer informatie

14 november 2012: Lezing ‘Bestaat de Limburgse identiteit wel?’

Onderdeel van de Studium Generale-reeks: Bestaat Limburgse identiteit? Plaats: Karl Dittrichzaal, Student Services Center, Bonnefantenstraat 2, Maastricht Tijd: 16.00 - 18.00 uur Meer informatie

8 oktober 2012: Lancering website Gekaapte Brieven in Rotterdam

Plaats: De werf van het historische schip De Delft te Rotterdam Tijd: 14.00 uur - 17.00 uur

29 oktober 2012: Meertens Ethnology Lecture: Heritage, commerorative days and the politics of citizenship in South Africa

Tijd: 17.00 - 18.30 uur (borrel na afloop) Plaats: SPUI25, Amsterdam

Oktober 2012: Wat is het verschil tussen een streektaal en een dialect?

Wat is het verschil tussen een streektaal en een dialect?

Nieuw in de collectie: ‘Wit als sneeuw, zwart als inkt’

Iedereen kent de sprookjes van Grimm. De populaire verhalen over figuren als Sneeuwwitje, Roodkapje, Doornroosje en Hans en Grietje worden al generaties doorverteld en voorgelezen. In de 19e eeuw werden de sprookjes verzameld en opgeschreven door de Duitse broers Jacob en Wilhelm Grimm. De Grimms publiceerden hun werk in de...

29 september 2012: Gemiste talen

Dagblad de Limburger, 29 september 2012.

3-4 december 2012: Digitaal Erfgoedconferentie

Op maandag 3 en dinsdag 4 december 2012 organiseert Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in samenwerking met CATCHPlus de zevende editie van de Digitaal Erfgoedconferentie (DE conferentie). DE conferentie vindt dit jaar plaats in De Doelen, Rotterdam. Inschrijven met vroegboekkorting kan nog tot en met woensdag 31 oktober.

17 december 2012: lezing Sören Schalowski

Plaats: Meertens Instituut Tijd: v.a. 14.00 uur

Media 13 oktober: Het ongezochte vinden

Nicoline van der Sijs is vaste columnist van de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad. Lees hier haar tweede column van 13 oktober over de mogelijkheden van statistische tekstanalyse.

Nieuw in de collectie: De verloren gewaande dialectvragenlijst 57c

In de nieuwsbrief van juli heeft u al kunnen lezen over het nieuwe vrijwilligersproject van het Meertens Instituut. Binnen dit project wordt gewerkt aan het digitaal ontsluiten van papieren vragenlijsten. Deze enquêtes werden tussen 1931 en 2005 door het Meertens Instituut uitgezonden naar informanten. Zo’n miljoen pagina’s met handgeschreven antwoorden...

November 2012: Waarom zingen we met Sint-Maarten over koeien met staarten?

Waarom zingen we met Sint-Maarten over koeien met staarten?

7 december 2012: TiNT-dag. Terminologie in het Nederlandse Taalgebied

Plaats: Meertens Instituut Tijd: 10.15 - 17.00 uur

22 november: Studium Generale-lezing over taalverloedering door Marc van Oostendorp

Plaats: Universiteit Twente Tijd: 19.30-21.00 uur Meer info

December 2012: Is het kerstpakket typisch Nederlands?

Is het kerstpakket typisch Nederlands?

Nieuw in de collectie: Sinterklaastips uit verzameling feestartikelenwinkel

"Hoe maken wij de St. Nicolaas-, Kerstmis en Oudejaarsavond gezellig?" Een jaarlijks terugkerende kwestie in menig huishouden – maar Harry Botschuijver was voor geen gat te vangen. De humorist en cabaretier Botschuijver was de schrijver van een groot aantal voordrachten, komische revue-schetsen en rijmpjes. Als er iemand in de eerste...

Kick-off bijeenkomst Nederlab

Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 15.00 uur - 18.00 uur

25 januari 2013: Kick-off bijeenkomst Nederlab

Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 15.00 uur - 18.00 uur

31 januari 2013: Presentatie DBNL Limburg-portaal

Plaats: Gouvernement aan de Maas in Maastricht Tijd: 16.30 uur - 19.00 uur

31 januari 2013: Presentatie DBNL Limburg-portaal

Plaats: Gouvernement aan de Maas in Maastricht Tijd: 16.30 uur - 19.00 uur

18 januari 2013: Promotie Eefje Boef over structuur van betrekkelijke bijzinnen in verschillende dialecten

Plaats: Academiegebouw, Universiteit Utrecht Tijd: 16.15 uur - 17.30 uur

Januari 2013: Waarom gebruiken we in Nederland het woord zwager en niet schoonbroer, terwijl we wel schoonzus zeggen?

Waarom gebruiken we in Nederland het woord zwager en niet schoonbroer, terwijl we wel schoonzus zeggen?

9 februari 2013: De Grote Taaldag

Plaats: Utrecht Meer informatie

9 februari 2013: De Grote Taaldag

Plaats: Utrecht Meer informatie

Symposium – Er waren eens twee sprookjesvertellers

Op 14 maart 2013 wijden de Duitse Bibliotheek, de Koninklijke Bibliotheek, de Efteling het Meertens Instituut, de Universiteiten van Tilburg en Utrecht, Uitgeverij Lemniscaat en een feestelijk symposium aan de overgeleverde volksverhalen en aan de vertelkunst ter ere van de Gebroeders Grimm. Met een lezing van Theo Meder: 'Roodkapje en...

14 maart 2013: Symposium – Er waren eens twee sprookjesvertellers

Op 14 maart 2013 wijden de Duitse Bibliotheek, de Koninklijke Bibliotheek, de Efteling het Meertens Instituut, de Universiteiten van Tilburg en Utrecht, Uitgeverij Lemniscaat en een feestelijk symposium aan de overgeleverde volksverhalen en aan de vertelkunst ter ere van de Gebroeders Grimm. Met een lezing van Theo Meder: 'Roodkapje en...
Lezing Taalverloedering door Marc van Oostendorp

Lezing Taalverloedering door Marc van Oostendorp

tijd: 19.30 tot 22.30 uur plaats: Science Café, Bagijnenstraat 9, Deventer meer informatie  

9 januari 2013: Lezing Taalverloedering door Marc van Oostendorp

tijd: 19.30 tot 22.30 uur plaats: Science Café, Bagijnenstraat 9, Deventer meer informatie

30 januari 2013: Lezing Peter Jan Margry ‘Pilgrim’s Progress’

Plaats: Dakpaviljoen Engels, 7e etage Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam Tijd: 20.15 uur - 22.30 uur inclusief pauze. Inloop vanaf 19.45 uur.

11 februari 2013: Feestelijke start Nederlands Dagboekarchief bij Meertens Instituut

Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut Tijd: 16.00 uur

25 februari 2013: lezing Dialecten, AN en macht

Plaats: Universiteit van Hasselt Tijd: 14.00 - 17.00

Nguyen, D. (vanaf mei 2012)

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Demeester, T., Nguyen, D., Trieschnigg, D., Develder, C. & Hiemstra, D. (2012). What Snippets Say About Pages in Federated Web Search. In Proceedings of AIRS 2012 (pp. 250-261). Nguyen, D., Trieschnigg, D., Meder, T. & Theune, M. (2012). Automatic Classification of Folk Narrative...

Tongeren, C.J. van (vanaf september 2012)

  Geen resultaten

Trieschnigg, D.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT Tigelaar, A.S., Hiemstra, D. & Trieschnigg, D. (2012). Peer to Peer Information Retrieval: An Overview. ACM Transactions on Information Systems, 30(2), 9:1-9:34. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Dadvar, M., Jong, F.M.G. de, Ordelman, R. & Trieschnigg, D. (2012). Improved cyberbullying detection using gender information....

Balen, J. van

  Geen resultaten

3-5 april 2013: Spring School in eHumanities

3, 4 en 5 april wordt er in Nijmegen een 'lenteschool' voor eHumanities georganiseerd, met praktische opstartcursussen zoals programmeren met Python, statistiek met R en visualisaties met Gephi. De eerste cursusdag wordt gegeven door Folgert Karsdorp. Cursisten hoeven geen specifieke kennis vooraf te hebben van de onderwerpen. Meer informatie

Muiser, I.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN PROCEEDINGS Muiser, I. E.C., Theune, M. & Meder, T. (2012). Cleaning up and Standardizing a Folktale Corpus for Humanities Research. In Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities (ACRH-2) (pp. 63-74). Lisbon: Edicoes Colibri.

Karsdorp, F.B.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN PROCEEDINGS Karsdorp, F.B., Kranenburg, P. van, Meder, T. & Bosch, A. van den (2012). Casting a Spell: Identification and Ranking of Actors in Folktales. In F Mambrini, M Passarotti & C Sporleder (Eds.), Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities...

Kessel, W.H.M. van (vanaf september 2012)

Geen resultaten

Sociale media en video

Het Meertens Instituut is op de sociale media te vinden op Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Volg ons op sociale media voor het laatste nieuws en updates over ons onderzoek. Video's Video's van het Meertens Instituut zijn te bekijken op ons YouTube of Vimeo-kanaal. Enkele uitgelichte video's: 2021: Meertens 90 jaar: Maak...

Werkwijze

Het Meertens Instituut doet onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur. Binnen dit onderzoek worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, tradities en rituelen, syntactische variatie en fonologische variatie. Binnen orale cultuur wordt onderzoek verricht naar de mondelinge overlevering van liederen en volksverhalen in Nederland. Tradities en rituelen worden binnen het...

Linke, K. vanaf september 2012

Geen resultaten

Ooijevaar, E.S.M. vanaf september 2012

LEZING Ooijevaar, E. S. M. (2012, juni 14). Comparing models of optimal dispersion with Dutch sibilants and liquids. Meertens Instituut, T-Lezing.

Torres-Tamarit, F.J. vanaf september 2012

Geen resultaten

27 maart 2013: Meertens Ethnology Lecture over herinneringsbomen

Plaats: Meertens Instituut Tijd: 16.00 uur - 17.30 uur Prof. dr. dr. Markus Walz zal in zijn lezing aandacht besteden aan herinneringsbomen, bomen die als metaforen voor leven, liefde of dood gekozen worden om personen en/of gebeurtenissen te herdenken. Hij zal de omgang met herinneringsbomen analyseren, het fenomeen in de sociale en religieuze context plaatsen en uitleggen hoe de herinneringsbomen als indicator kunnen worden gezien van een zich veranderende herinneringscultuur. Hieronder vindt u de uitnodiging en een samenvatting in het Engels. 

Alkhoven, P.

LEZINGEN Alkhoven, P. (2012, april 14). New Tools and Services for better Access to Museum Collections. CATCHPlus Results. San Diego, USA, Museums and the Web. Alkhoven, P. (2012, juni 22). Update CATCHPlus. Netherlands Institute of Sound and Vision, CATCH. ORGANISATIE BIJEENKOMST Alkhoven, P. (2012). Digitaal Erfgoed Conferentie. Digitaal Erfgoed Conferentie:...

Brouwer, L.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT Bloothooft, G., Mandemakers, K., Brouwer, L. & Brouwer, M. (2012). Data Mining in the Dutch (Historical) Civil Registration (1811–Present). Human Biology, 84(2), 177-184. Darlu, P., Bloothooft, G., Boattini, A., Brouwer, L., Brouwer, M., Brunet, G., Chareille, P., Cheshire, J., Coates, R., Dräger, K., Desjardins, B., Hanks,...

Renckens, E.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE Renckens, E. (2012). Digitale innovatie voor het erfgoed. Amsterdam: Meertens Instituut.

Zhang, J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS Zhang, J. (2012). Supporting Serendipitous and Focused Search. In M.L. Wilson, T Russell-Rose, B Larsen & J Kalbach (Eds.), Proceedings of the 2nd European Workshop on Human-Computer Interaction and Information Retrieval, Nijmegen, The Netherlands, August 25, 2012, CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073 (pp....

15 april 2013: Meertens Ethnology Lecture over media en de ziekten van de multiculturaliteit

Plaats: Spui 25-27, Amsterdam Tijd: 20.00 - 21.30 (borrel na afloop)

27 april 2013: Muziekensemble van Louis Peter Grijp geeft concert rond Gruuthusemanuscript

Tijd: 20.00 uur Plaats: Concertgebouw Brugge, België

19 april: Symposium Stichting Academisch Erfgoed, (her)gebruik van de collecties in wetenschappelijk onderzoek

Op 19 april organiseert de SAE i.s.m. de UBVU de tiende Dijksterhuislezing, met een symposium. Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties Meertens Instituut) spreekt over het vervolgprojectproject van “Dialecten op de kaart”: het online brengen van de transcripties van het dialectenonderzoek uit de jaren vijftig. Plaats: Auditorium UBVU, Boelelaan 1105, Amsterdam Tijd:...

Strycharz, A.

6 en 7 juni 2013: 3rd International Workshop on Folk Music Analysis (FMA2013)

Deze workshop brengt traditionele en computationele methoden voor ethnomusicologisch onderzoek bijeen. Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam Meer info en registratie: http://www.elab-oralculture.nl/fma2013

11 mei 2013: Taaldag Belgische Kring voor Linguïstiek

Met een lezing van Ton van der Wouden. Deelname aan de taaldag is gratis voor iedereen. Plaats: Faculteit Letteren, KU Leuven Klik hier voor het programma

5 juli 2013: Lezing Irene Stengs bij de tentoonstelling ‘Communitas’ van Aernout Mik

Plaats: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam Tijd: 16.00-17.00 uur Meer informatie

28 juni 2013: Workshop The Specificity of Language. A Workshop in Honour of Riny Huybregts

Plaats: Drift 25, Room 102, Utrecht [http://goo.gl/maps/7fiEs] Tijd: 12.30 uur - 17.00 uur

Home

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.

2 juni 2013: Culturele Zondagen College met Louis Grijp: liedjes over de Vrede van Utrecht

Aansprekende wetenschappers vertellen over hun onderzoek tijdens de Culturele Zondagen Colleges. Op zondag 2 juni, in het kader van de Culturele Zondag met als thema ‘Vocaal kabaal’, gaat prof. dr. Louis Grijp (hoogleraar Nederlandse liedcultuur aan de UU), op zoek naar de muzikale sporen van de Vrede van Utrecht. Ook...

27 juni 2013: Gouden Eeuwsymposium met lezing Folgert Karsdorp

Plaats: Kamerling Onnes Gebouw, Lorentzzaal, Leiden Tijd: 13.30 Meer informatie en aanmelden via link

15 juni 2013: publiekssymposium ‘Wie is de baas over de taal?’

Plaats:  Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden Tijd: 12.30 - 17.15 uur Meer informatie en aanmelding via link

28 mei 2013: Lezing Leonie Cornips tijdens presentatiemiddag Luistertaal

Plaats: Drift 25, Utrecht Tijd: 13.15 - 19.00 uur Meer informatie

27 juni 2013: Meertens symposium tijdens 20e International Conference of Europeanists

Plaats: Amsterdam Meer informatie over het programma en de sprekers op de website van de Council for European Studies.

24 augustus 2013: Congres De zingende Nederlanden. Emoties, identiteit en actualiteit in de vroegmoderne liedcultuur

Plaats: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Congres De zingende Nederlanden. Emoties, identiteit en actualiteit in de vroegmoderne liedcultuur

Congres De zingende Nederlanden. Emoties, identiteit en actualiteit in de vroegmoderne liedcultuur

Sprekers zijn Jan Burgers, Michel Ceuterick, Louis Grijp, Donald Haks, Jos Houtsma, Ad Leerintveld, Olga van Marion, Hubert Meeus, Sven Molenaar, Johan Oosterman, Dieuwke van der Poel, Goran Proot, Rudolf Rasch, Sophie Reinders, Riet Schenkeveld, Els Stronks en Betsy Wormgoor. De Werkgroep De Zeventiende Eeuw organiseert het congres in de Koninklijke Bibliotheek tegen het decor van de Huygenstentoonstelling in de Haagse Grote Kerk, waar de dag zal worden afgesloten met een kort concert. Het definitieve programma staat binnenkort hier: http://www.zeventiende-eeuw.nl/congres.html

Nieuws & Agenda

U kunt via verschillende kanalen op de hoogte blijven van nieuws van het Meertens Instituut. Via deze website, de nieuwsbrief, persberichten of via sociale media. Meer informatie in de linkerkolom.  

Over het Meertens Instituut

Onderzoek en documentatie van taal en cultuur in Nederland en Nederlandse taal en cultuur in de wereld Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat taal en cultuur in Nederland bestudeert en documenteert, en Nederlandse taal en cultuur in de wereld. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze...
22 juni 2013: Diep in de machinekamer van het Nederlands

22 juni 2013: Diep in de machinekamer van het Nederlands

Het Nederlands is misschien wel de best bestudeerde taal ter wereld. Nu is ook de grammatica wetenschappelijk beschreven. In het Engels, zodat vergelijking met andere talen mogelijk is. Een interview in NRC Handelsblad met Hans Broekhuis, hoofdauteur van de boekenserie Syntax of Dutch.

5 juli 2013: Gastcollege Gregory Guy (New York University)

Plaats: Meertens Instituut Tijd: 16.00 uur Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

18 juli 2013: Lezing John Baugh (Washington University, St. Louis) over meertaligheid in de VS en Zuid-Afrika

Plaats: Meertens Instituut Tijd: 16.00 uur
22 juni 2013: Taalvoorsprong

22 juni 2013: Taalvoorsprong

"Ouders vragen me vaak hoe nadelig het is als zij hun kind in het dialect opvoeden. Het antwoord op deze vraag is simpel: opvoeden in het dialect is prima als het kind daarnaast ook met het Nederlands opgroeit."
21 juli 2013: Antoinette Bourignon (1616-1680)

21 juli 2013: Antoinette Bourignon (1616-1680)

Deze zomer in OVT, Radio 1: ‘Van Lidwina tot Jomanda’, een 8-delige zomerserie over profeten, zieners en genezers. Via deze link is deel 3 te beluisteren: Antoinette Bourignon (1616-1680), een Frans-Vlaamse mystica en avonturierster. Vanaf 8:30.

SIEF / ACEE

De International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) en het Amsterdam Center for European Ethnology (ACEE) zijn (deels) gevestigd op het Meertens Instituut. SIEF: International Society for Ethnology and Folklore De International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) is een multidisciplinaire organisatie die wetenschappers uit de vakgebieden etnologie en folklore studies...
17 augustus 2013: Een goedemorgen met…Louis Grijp

17 augustus 2013: Een goedemorgen met…Louis Grijp

Louis Grijp was zaterdag 17 augustus te gast bij 'Een goedemorgen met...' op radio 4. De uitzending is via deze link terug te luisteren.   
27 augustus 2013: Taalportaal bundelt kennis van het Nederlands en Fries

27 augustus 2013: Taalportaal bundelt kennis van het Nederlands en Fries

Het ligt misschien niet echt voor de hand, maar het Nederlands is na het Engels waarschijnlijk de best onderzochte taal ter wereld. Al die grammaticale kennis wordt nu gebundeld in een website: TaalPortaal. Bron: Digitale Nieuwsbrief Universiteit Leiden.
24 september 2013: Peter Jan Margry over de affaire-Bax

24 september 2013: Peter Jan Margry over de affaire-Bax

"Peter Jan Margry was begin van de jaren negentig één van de eersten die openlijk hun twijfels durfden uit te spreken over het waarheidsgehalte van het wetenschappelijke werk van de gerenommeerde en gerespecteerde hoogleraar politieke antroplogie aan de Vrije Universiteit." Lees het interview in Het Parool.
Nieuwe verhalenbank online op 4 oktober

Nieuwe verhalenbank online op 4 oktober

De Nederlandse Verhalenbank is een website waarop meer dan 40.000 sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en broodje-aapverhalen zijn verzameld. Op de open dag van het Meertens Instituut op 4 oktober wordt de vernieuwde en verbeterde Verhalenbank gepresenteerd. Door onder meer een nieuwe lay-out, verbeteringen in de zoekmethodiek en aansluiting bij...

Nieuw in de collectie : Archief P.C. Paardekooper

Op 1 mei overleed de taalkundige P.C. (Piet) Paardekooper op 92-jarige leeftijd. Professor Paardekooper was een markante figuur die de controverse niet schuwde. In Onze Taal schreef Marc van Oostendorp een artikel over zijn betekenis voor het Nederlandse taallandschap. “Van alle Nederlandse taalkundigen,” schrijft hij,“was Paardekooper in de afgelopen decennia...

Oktober 2013: Wat is de houten been?

Daarnet stelde mijn dochter van vijf mij de vraag: wat is de houten been? Ik ben gaan zoeken op internet maar ik moet haar het antwoord schuldig blijven...Weten jullie  wellicht het antwoord op deze vraag? Een vriendelijke groet van Corina en Gitte Lodewijk.

Cursus Korterlands

Beste deelnemers aan de cursus Korterlands, Leuk dat jullie meedoen aan de cursus Korterlands in het eerste blok van het cursusjaar 2015-2016. De leesstof van het college zal voor een deel bestaan uit eigen werk. In mei van dit jaar is mijn boek Korterlands; anarchie in de schrijftaal verschenen bij...

1 oktober 2013: Taalportaal bundelt grammaticale kennis

Het Nederlands behoort misschien niet tot de meest gesproken talen ter wereld, maar het is wel een van de best onderzochte talen. De grammaticale inzichten worden gebundeld in het Taalportaal. Een artikel van Erica Renckens in E-data & Research, Jaargang 8 nummer 1, oktober 2013.
Nieuw in de collectie: Boeken uit de bibliotheek van Willem van Warmelo

Nieuw in de collectie: Boeken uit de bibliotheek van Willem van Warmelo

In de collectie van het Meertens Instituut is al meer dan tien jaar het archief opgenomen van de musicoloog Willem van Warmelo. Van Warmelo (1894-1976) speelde een veelzijdige rol in het Nederlandse muziekleven. Hij was pianist en dirigeerde onder meer het Toonkunstkoor in Laren en het Studentenorkest Jan Pieterzoon Sweelinck...
Verbeterde en uitgebreide versie van Soundbites online

Verbeterde en uitgebreide versie van Soundbites online

Soundbites omvat meer dan duizend uur aan geluidsmateriaal.
Nieuw in de collectie: Snippertje van eeuwenoud handgeschreven boek

Nieuw in de collectie: Snippertje van eeuwenoud handgeschreven boek

Bij de bibliotheek van het Meertens Instituut worden door verzamelaars en wetenschappers (of hun nazaten) regelmatig boekcollecties aangeboden. Soms kom je in die boeken de raarste objecten tegen. Oude foto’s en brieven, een potlood, blaadjes met onleesbare aantekeningen, gedroogde bloemblaadjes en boekenleggers zijn misschien niet zo opzienbarend, maar een verdroogd...
December 2013: Heeft de discussie over Zwarte Piet verandering teweeggebracht?

December 2013: Heeft de discussie over Zwarte Piet verandering teweeggebracht?

Heeft de discussie over Zwarte Piet verandering teweeggebracht? Het antwoord wordt gegeven door Theo Meder. Ja, in ieder geval dat dit jaar, ten gevolge van de heftigheid van het debat, zo ongeveer elke Nederlander heeft gehoord van de Zwarte Piet-discussie en ook de meeste mensen zich een mening hebben gevormd....

Nieuw in de collectie: Nederlands Dagboekarchief

Dagboekschrijvers staan er vast nooit bij stil dat hun pennenvruchten wel eens onderwerp zouden kunnen worden van wetenschappelijke studie. Maar zo gek is dat niet. Onderzoekers van het Meertens Instituut houden zich – in grote lijnen – bezig met verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Egodocumenten kunnen...

Nieuw in de collectie: ‘Effies mooi anzitte’

‘Goeieneivend mense, jolle luistere nei "Effies mooi anzitte"'. Zo opende Marijke Smit acht jaar lang haar radioprogramma op Radio Wieringermeer. Van 2000 tot 2008 kon men iedere maand luisteren naar Westfriese verhalen en muziek. Het programma duurde een uur waarin het gesprek met de maandelijkse gast (uitsluitend in het Westfries)...

Nieuw in de collectie: Voornamencollectie Weehuizen

In januari 1970 nam de heer A.J.A.M. Weehuizen afscheid van het bedrijf waar hij net zijn 40-jarige jubileum had gevierd: de Geïllustreerde Pers (nu VNU Tijdschriften). Zijn journalistieke loopbaan was in 1930 begonnen bij het kleine weekblad ‘Het Huisgezin’, dat hij samen met een redacteur vulde. In 1939 kreeg hij...

Nieuw in de collectie: Leuke, misselijke en schuine moppen

De bibliotheek van het Meertens Instituut is doorgaans een vrij serieuze afdeling, maar in de afgelopen weken was er regelmatig een bulderend gelach vanuit de werkkamers te horen. Wat was er aan de hand? Lees maar: Jan: "Hoe gaat het in je nieuwe werk, Henk?" Henk: "O. prima. Er werken...

Nieuw in de collectie: Vogelverschrikkers

Vogelverschrikkers zijn ervoor bedoeld om vraatzuchtige vogels te verjagen van akkers en velden. Maar toen de beeldend kunstenares Alma Brevé in 1984 op het eiland Tiengemeten een aantal vogelverschrikkers fotografeerde, merkte ze dat deze functionele objecten een onbedoelde schoonheid bezitten. Zo ontstond een fascinatie voor de vogelverschrikker, die leidde tot...

Vraag van februari 2013

Mijn opa zou heel graag wat meer te weten komen over de rituelen rondom planten. Helaas kan ik nergens de juiste informatie krijgen. Mijn opa wil graag weten wat de functie van een maandheilige is en wat de legende is van Engels gras. Zou u mij verder kunnen helpen? Mevr....

Vraag van maart 2013

Hoe honkvast zijn de Waddenbewoners? Mathilde Jansen geeft antwoord. In 2010 promoveerde ik op een onderzoek naar het Amelander dialect. Het aantal dialectsprekers is daar nog opvallend hoog, ook onder de jongste generatie inwoners. En dat terwijl er op de andere Waddeneilanden nog maar weinig dialect gesproken wordt. Eén van mijn...

Vraag van april 2013

Hoe moet na de de troonswisseling op 30 april 'Oranje boven' worden gezongen? Immers, 'Leve de koningin' kan dan niet meer. Het antwoord wordt gegeven door Martine de Bruin Inderdaad zal er na 30 april 2013 wat moeten veranderen aan meerdere Oranjeliederen om ze toepasbaar te houden. 'Oranje Boven' is...

Vraag van mei 2013

Hoe staat het met de populariteit van de voornamen van leden van ons koningshuis? Gerrit Bloothooft geeft antwoord. Rond de troonswisseling lijkt het koninklijk huis geliefder lijkt dan ooit. Toch blijkt er van identificatie met het koningshuis via naamgeving al decennialang geen sprake te zijn. Toen prinses Beatrix geboren werd...

Nieuw in de collectie: Neerlandistiek in beeld

“Neerlandistiek,” schrijft de Dikke van Dale, is “de wetenschap die zich bezighoudt met de Nederlandse taal en literatuur.” Die definitie werd blijkbaar te beperkt bevonden door de schrijvers van Wikipedia, die in hun eigen omschrijving ook de gehele Nederlandse cultuur erbij betrekken. De nieuwe bundel Neerlandistiek in beeld stelt het...

Vraag van september 2013

Ik heb een foto uit 1948 met een ontbijtkoek op m'n arm, ik denk dat je dat kreeg als je jarig was. Kunt u mij daar iets meer over vertellen? T.J.C. van Veen-van den Berg. Het antwoord wordt gegeven door Marianne van Zuijlen. Het gebruik om een klein kind dat...
Nieuw in de collectie: Boeken over Nederland

Nieuw in de collectie: Boeken over Nederland

Het verzamelgebied ‘Nederland’ is al sinds jaar en dag een belangrijk verzamelgebied geweest voor de bibliotheek van het Meertens Instituut. Dat kan ook niet anders voor een instituut dat zich in brede zin richt op onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Maar in de afgelopen maanden heeft...
21 december 2013: Variaties op een grote boze wolf

21 december 2013: Variaties op een grote boze wolf

Verschillende varianten van sprookjesverhalen stammen mogelijk af van één oersprookje. De stamboom van Roodkapje heeft drie grote vertakkingen. Artikel van Berthold van Maris in NRC Handelsblad, met een bijdrage van volksverhalenonderzoeker Theo Meder. 
21 december 2013: Blik vooruit

21 december 2013: Blik vooruit

De afgelopen anderhalf jaar heb ik op deze plaats een indruk gegeven van het soort onderzoek waarmee ik mij bezighoud. Dit is alweer mijn laatste column, en ik zal hem wijden aan een blik in de toekomst. Klik hier voor de laatste column van Nicoline van der Sijs in NRC Handelsblad. 
18 januari 2014: Marc van Oostendorp te gast bij de Taalstaat

18 januari 2014: Marc van Oostendorp te gast bij de Taalstaat

Marc van Oostendorp sprak op Radio 1 over klank en ritme van taal.