Databanken

De databanken van het Meertens Instituut bieden een uniek perspectief op taal en cultuur in Nederland en dienen als uitgangspunt voor het onderzoek.

Boedelbank

Een boedelinventaris of inboedelbeschrijving is een officieel document waarin de bezittingen van een persoon of een huishouden beschreven worden. Meer informatie in de boedelbank.

Databank Beschermheiligen

De Databank Beschermheiligen bevat gegevens over de verering van een aantal heiligen in Nederland en Vlaanderen.

Databank Migratie in Nederland in de 20ste eeuw

Op deze website wordt de verspreiding van mensen in de 20ste eeuw in Nederland op gemeenteniveau in kaart gebracht. Per plaats wordt antwoord gegeven op de vragen: waar zijn de voorouders van de huidige inwoners geboren, en waar zijn de nakomelingen van de inwoners van een eeuw geleden geboren en...

Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten

De Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten bevat historische metrologische gegevens. Het gaat om gegevens uit het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

De nieuwe Winkler

In 1874 tekende J.H. Winkler voor een groot aantal Nederlandse en Friese dialecten een vertaling op van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). In 1996 werd deze exercitie voor Nederland herhaald door dr. Harrie Scholtmeijer, indertijd in dienst van het Meertens Instituut. Dit resulteerde in 82 nieuwe dialectvertalingen.

Diachrone corpora

Allerlei onderzoekers zijn bezig met het opbouwen en verrijken van een eigen corpus voor diachroon onderzoek. Het Meertens Instituut stelt deze corpora, met toestemming van de samenstellers ervan, alvast ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.

DynaSand

De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een oline tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine, een cartografische component en een bibliografie.

elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) bevat een alsmaar groeiend aantal oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken. Via een Standaardnederlandse vorm worden alle bestaande woordenboeken tot één groot netwerk aan elkaar gekoppeld.

Etymologiebank

In de Etymologiebank worden alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aangeboden op één centraal punt en in chronologische volgorde.

Kaartenbank

De Kaartenbank van het Meertens Instituut biedt een uitgebreid overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten van de Lage Landen en bevat een index met 30.000 titels van kaarten waarop taal- of cultuurverschijnselen zijn getekend.

MAND/FAND/GTRP

De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) en de Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (FAND) zijn gebaseerd op een doorzoekbare database, de GTRP (Goeman-Taeldeman-Van Reenen project), die het dialect van meer dan 600 Nederlandse, Vlaamse en Friese plaatsen omvat.

Namen en Naamkunde in Nederland

Namen en Naamkunde in Nederland en elders (NNN) is een naamkundig documentatiesysteem waarin u informatie kunt vinden over namen en naamkundige onderwerpen.

Nederlandse Bedevaartbank

In deze databank is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. De databank bevat gegevens over 662 bedevaartplaatsen.

Nederlandse Dialectenbank

Enkele honderden uren geluidsmateriaal zijn in het De Nederlandse Dialectenbank toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op deze 'sprekende kaart' zijn authentieke gesprekken tussen dialectsprekers uit alle delen van Nederland te beluisteren.

Nederlandse Familienamenbank

De Nederlandse Familienamenbank (NFB) is een vraagbaak voor iedereen die geïnteresseerd is in de oorsprong, betekenis en verspreiding van familienamen.De Nederlandse Familienamenbank is ontwikkeld door de afdeling Naamkunde van het Meertens Instituut. Op 1 januari 2012 is deze overgedragen aan het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, waar deze verder wordt onderhouden.

Nederlandse Liederenbank

De Nederlandse Liederenbank ontsluit meer dan 170.000 liederen, van de middeleeuwen tot de moderne tijd, van liefdesliederen tot Sinterklaasliedjes en psalmen. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen. Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden.Vaak is ook...

Nederlandse Volksverhalenbank

In de Nederlandse Volksverhalenbank kunt u zoeken naar historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en Broodje Aap-verhalen.

Nederlandse Voornamenbank

De Nederlandse Voornamenbank bevat 500.000 voornamen, waarvan de populariteit vanaf 1880 en de verspreiding over Nederland wordt getoond.

PLAND

De databank Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND) van het Meertens Instituut omvat de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied.

Uitleenwoordenbank

Het Nederlands heeft allerlei woorden uit andere talen overgenomen, maar andersom heeft het Nederlands ook woorden uitgeleend. De Uitleenwoordenbank van het Meertens Instituut bevat meer dan 18.000 ‘uitleenwoorden’.

Volkskundige Trefwoordenbank

In de Volkskundige Trefwoordenbank (VTB) zijn alle volkskundige boeken en artikelen uit de bibliotheek van het Meertens Instituut te vinden door middel van trefwoorden.

Vragenlijstenbank

De Vragenlijstenbank bevat alle vragenlijsten en vragen over dialectgebruik, volkskunde en naamkunde die door het Meertens Instituut tussen 1931 en 2005 zijn uitgezonden aan informanten, om inzicht te krijgen in de variatie in taal en cultuur binnen het Nederlandse taalgebied. 

Wederopbouwboerderijen in Nederland

De databank Wederopbouwboerderijen in Nederland (WiN) is sinds 2 juni 2010 online. Deze verschaft informatie over meer dan 7000 wederopbouwboerderijen in Nederland.