skip to main content

Reenen, prof. dr. P. Th. van (Piet)

Research results

2010

2009

2006

2014

  van der Sijs, N. and P. van Reenen “Verschuiven de dialectgrenzen?”. van der Sijs, N. (editors). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014. 81-87.

2013

  van der Sijs, N. P. van Reenen and M. Rem “Dialectgeografie van het Nederlands”. Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien. Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen. 2013. 211-220.

2011

  van Reenen, P. “Dialectverschillen”. Dingenouts, W. (editors). De rest van Nederland, 14e Almanak GHD. Groningen: Ubbo Emmius. 2011.
  Jongkind, A. and P. van Reenen “The vocalization of /l/ in standard Dutch”. Timuska, A (editors). Proceedings of the IVth International Conference of Dialectologists and Geolinguists: University of Latvia Riga, 28 July 2003. Riga: Latvian Language Institute University of Latvia. 2011. 255-259.

2010

  Wattel, E. and P. van Reenen “Probabilistic maps”. Lameli, A. Kehrein, R. Rabanus, S. (ed.). The Handbook of Language Mapping. An International Handbook of Linguistic Variation. Berlijn: De Gruyter Mouton. 2010.

2009

2007

  van Reenen, P. “The Hollandish roots of Pella Dutch in Iowa”. and Salmons, J. Dubenion-Smith, S. (ed.). Historical Linguistics 2005, Selected Papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics, Maddison, Wisconsin, 31 July – 5 August 2005. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 2007. 385-401.

2006

2008

2006