skip to main content

Cornips, prof. dr. L.M.E.A. (Leonie)

Researcher Variation Linguistics

email
leonie.cornips@meertens.knaw.nl
telephone
020 4628 529

more information

personal page

2022

van Oosten, Eline and L. Cornips. “Goede zorg in de veehouderij: de notie van ‘natuur’”. Podium voor Bio-ethiek. 2022, 29(1). 14-18.
Arts, Marissa et al. “Handvatten voor een veilige ontmoeting met taurossen”. Vakblad natuur bos landschap. 2022, 182. 21-24.
Schmeets, Hans and L. Cornips. “Taaldiversiteit in Nederland”. Taal & Tongval. 2022, 74(1). 75-106. https://doi.org/10.5117/TET2022.1.004.SCHM
Cornips, L. “The animal turn in postcolonial (socio)linguistics: the interspecies greeting of the dairy cow”. Journal of Postcolonial Linguistics. 2022, 6. 210-232.

2021

Cornips, L. and Esther van Loo. “Achterstandsdenken”. Neerlandistiek. 2021.
Cornips, L. and Frans Gregersen. “Preface. Gender in germanic”. Journal of Germanic Linguistics. 2021, 33(1). 1. https://doi.org/10.1017/S1470542720000124
Schmeets, Hans and L. Cornips. “Welke talen en dialecten spreken we thuis en gebruiken we op sociale media?”. Statistische Trends. 2021, 5(23). 1-19.

2020

Cornips, L. “Dialect acquisition by ‘new speakers’ of Dutch and their linguistic othering”. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2020, 1-17.
Cornips, L. “koeientaal”. Neerlandistiek.nl. 2020.
Cornips, L. “Koeientaal”. Vaktaal. 2020. 33(1).
Cornips, L. et al. “Wat is de invloed van dialect op schoolprestaties?”. Beter Begeleiden. 2020, 30-33.

2019

Cornips, L. and R. van Hout. “De staat van het Limburgs”. Neerlandistiek.nl. 2019.
Cornips, L. and P.C. Muysken. “Introduction: Language in the Mines”. International Journal of the Sociology of Language. 2019, 258. 1-12.
Cornips, L. and V. de Rooij. “Katanga Swahili and Heerlen Dutch: A sociohistorical and linguistic comparison of contact varieties in mining regions”. International Journal of the Sociology of Language. 2019, 2019(258). 35-70.
Cornips, L. “Peuters als active taalwisselaars”. Neerlandistiek. 2019.
Cornips, L. “The final frontier: non-human animals on the linguistic research agenda”. Linguistics in the Netherlands. 2019, 36(1). 13-19.
Fehringer, Carol and L. Cornips. “The Use of Modal Particles in Netherlandic and Belgian Dutch Imperatives”. Journal of Germanic Linguistics. 2019, 31(4). 323-362. https://doi.org/10.1017/S1470542719000072

2018

Leerssen, J. et al. “De Nederlandse Taalunie en het wegmoffeleffect”. Vaktaal. 2018, 4-4.
Cornips, L. “Marianne van der Heijden”. Neerlandistiek.nl. 2018.

2017

Cornips, L. V. de Rooij, and I.L. Stengs. “Carnivalesque language use and the construction of local identities. A plea for languageculture as a field of research”. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. 2017, 12(3). 61-90.
Auer, P. and L. Cornips. “Cité Duits – een multi-etnische mijnwerkerstaal in Eisden-Tuinwijk (Belgisch-Limburg)”. Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg. 2017, 2017(LXII). 136.
Cornips, L. and Ad Knotter. “Inventing Limburg (The Netherlands): Territory, history, language, and identity.”. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. 2017, 171. 71-91.
Cornips, L.M.E.A. et al. “Lingua receptiva: Position paper on the European Commission’s Skills Agenda”. European Journal of Applied Linguistics. 2017, 5(1). 141-146.

2016

Cornips, L.M.E.A. and Ad Knotter. “De uitvinding van Limburg: de territorialisering van geschiedenis, taal en identiteit”. Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg. 2016, Jaarboek 2016(LXI). 137.
Cornips, L.M.E.A. and Frans Gregersen. “The impact of Labov’s contribution to general linguistic theory”. Journal of Sociolinguistics. 2016, 20(4). 498-524.

2015

Cornips, L.M.E.A. “An interview on linguistic variation with Leonie Cornips”. Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages. 2015, 1(2). 313-317. https://doi.org/10.5565/rev/isogloss.28
Cornips, L.M.E.A. “Lotte Thissen en Leonie Cornips. Sjtómme Limburger met een zachte G (reprint 2014)”. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. 2015, 17. 37-41.
Cornips, L.M.E.A. “Staat het opgroeien in dialect een goede woordenschat in het Nederlands in de weg?”. Levende Talen Magazine. 2015, 102(7). 12-16.

2014

Wang, X. et al. “Globalization in the margins: Toward a re-evalution of language and mobility”. Applied Linguistics Review. 2014, 5(1). 23-44.
Cornips, L. “Taalcultuur: Talen in beweging”. Taal & Tongval. 2014, 65(2). 125-147. https://doi.org/10.5117/tet2013.2.corn
Unsworth, S. et al. “The role of age of onset and input in early child bilingualism in Greek and Dutch”. Applied Psycholinguistics. 2014, 35(04). 765-805.

2013

Wang, X. et al. “Globalization in the margins”. Tilburg Papers in Culture Studies. 2013, ([paper 73]). 1-25.

2012

Broekhuis, H. and L. Cornips. “The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb”. Linguistics. 2012, 50(6). 1205-1249. https://doi.org/10.1515/ling-2012-0039

2010

Cornips, L. and I.L. Stengs. “Regionale identiteit: het belang van het lokale voor de beleving van wie we zijn”. Idee: wetenschappelijk tijdschrift D’66. 2010, 31(5). 10-13.
Cornips, L. and G. De Vogelaer. “Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief”. Taal en Tongval. Themanummer. 2010, (22: Perspectieven op het genus in het Nederlands). 1-12.

2008

Cornips, L. and A. Hulk. “Factors of success and failure in the acquisition of grammatical gender in Dutch”. Second Language Research. 2008, 24(3). 267-296.
Cornips, L. “Loosing grammatical gender in Dutch. The result of bilingual acquisition and/or an act of identity”. International Journal of Bilingualism. 2008, 12(1 & 2). 105-124.

2006

van Oostendorp, M. and L. Cornips. “Het morfologische landschap: het Polen van de dialectologie?”. Taal en Tongval. Themanummer. 2006, (Het morfologische landschap van het Nederlands (19)). 5-12.
Cornips, L. V. de Rooij and B. Reizevoort. “Straattaal: processen van naamgeving en stereotypering”. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen. 2006, 76(5 (2)). 123-136.
Cornips, L. and A. Ribbert. “Variatie in tweeledige verbale clusters in het Heerlens Algemeen Nederlands (HAN)”. Nederlandse Taalkunde. 2006, 11(1). 59-76.

2005

2004

Cornips, L. and M. Espin. “Aspectueel zich/se in het Maastrichts dialect en in het Spaans”. Taal en Tongval. Themanummer. 2004, (15-16: Dialectsyntaxis in bloei.). 87-102.
Bennis, H.J. L. Cornips, and M. van Oostendorp. “Taalwetenschap en canonangst. Populair-wetenschappelijk schrijven over taalverandering”. Levend Erfgoed. 2004, 1(1). 28-31.

2002

Cornips, L. and A. Hulk. “Argumentreductie in reflexieve onpersoonlijke constructies in het Heerlens en in het Romaans”. Nederlandse Taalkunde. 2002, 17(1). 2-19.

2001

Cornips, L. and W. Jongenburger. “Elicitation techniques in a Dutch syntactic dialect atlas project”. Linguistics in the Netherlands. 2001, 53-63.
Cornips, L. and W. Jongenburger. “Het design en de methodologie van het SAND-project”. Nederlandse Taalkunde. 2001, 2001(3). 215-232.

2000

1999

Cornips, L. and A. Hulk. “Affected Objects in Heerlen Dutch and Romance”. Languages in Contrast. 1999, 1(2). 191-210.

1998

Cornips, L. “Syntactic variation, parameters and their social distribution”. Language Variation and Change. 1998, 10(1). 1-21.

1997

1996

Cornips, L. and A. Hulk. “Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French”. Studia Linguistica. 1996, 50(1). 1-21.

1995

Cornips, L. and A. Hulk. “Toch nog zicht op zich”. TABU. 1995, 25(3). 121-124.

1994

Cornips, L. “De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen+infinitief-constructie”. Forum der Letteren. 1994, 35(4). 282-294.
Cornips, L. “Syntactic Variation in Heerlen Dutch”. Germanic Generative Syntax Newsletter. 1994, 10(2). 5-6.
Broekhuis, H. and L. Cornips. “Undative constructions”. Linguistics. 1994, 32(2). 173-189. https://doi.org/10.1515/ling.1994.32.2.173

1992

2023

Cornips, L. “De beleving van machinaal melken”. Cornips, Leonie Hendriksen, Marieke Mak, Geertje (ed.). Kaas=NL? : Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer. Bornmeer: Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2023, 79-82.
Mak, Geertje, L. Cornips, and Marieke Hendriksen “Kaasus Nederland”. Cornips, Leonie Hendriksen, Marieke Mak, Geertje (ed.). Kaas=NL? : Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer. Bornmeer: Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2023, 7-21.
Cornips, L. “Koeientaal”. Cornips, Leonie Hendriksen, Marieke Mak, Geeertje (ed.). Kaas=NL? : Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer. Bornmeer: Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2023, 139-154.

2022

Cornips, L. et al. “Examining multilinguistic practices in a peripheral area: Social categorizations and belonging”. Swinnen, Aagje Kluveld, Amanda van de Vall, Renée (ed.). Engaged Humanities: Rethinking Art, Culture, and Public Life. Chapter 3, Amsterdam University Press. 2022, 87-106.
Cornips, L. et al. “Onze melkkoe, letterlijk en figuurlijk”. Martens, Pim Reesink, Maarten Soeters, Karen (ed.). Dierzaamheid: Duurzaam samenleven met dieren. Gorredijk: Uitgeverij Noordboek. 2022, 60-84.
Cornips, L. et al. “Spelling and Reading Comprehension of Bidialectal and Monolingual Dutch Speaking Children in Primary School”. Handbook of Literacy in Diglossia and in Dialectal Contexts. Literacy Studies. Springer. 2022, 219-245.
Cornips, L. “The predictability of social stratification of syntactic variants”. and Christensen, Tanya Jensen, Torben Juel (ed.). Explanations in Sociosyntactic Variation. Chapter 5, Cambridge University Press. 2022, 144 – 170.
Cornips, L. “Veranderende opvattingen over dieren in cultureel erfgoed”. and Geudens, B. Vanthienen, A. (ed.). Beestig! Inspiratiebrochure Erfgoeddag en Erfgoedweek. Brussel: FARO. 2022, 54-61.
Cornips, L. and L. Thissen “Voorwoord”. and Hamans, Leon Simons, Hans (ed.). Vastelaovesbeelde in Limburg: Van Mook toet Eijsde. Stichting Vastelaovesbeelde in Limburg. 2022, 11.

2021

Cornips, L. and Louis van den Hengel “Place-making by cows in an intensive dairy farm: A sociolinguistic approach to nonhuman animal agency.”. and Bovenkerk, Bernice Keulartz, Jozef (ed.). Animals in Our Midst: the challenges of co-existing with animals in the Anthropocene. Chapter 11, Springer. 2021, 177-201.
Cornips, L. and V. de Rooij “Reflectie op het gebruik van geografische verspreidingskaarten in de taalkunde”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2021, 39-42.
Thissen, L. and L. Cornips “Regional politics of place-making and (un)belonging through language at a derby football match in the south of the Netherlands.”. Football, politics, and identity: Critical Research in Football series. Critical Research in Football series. Routledge. 2021, 143- 159.

2020

Auer, P. and L. Cornips “Bare nouns in prepositional phrases in Cité-Duits, a moribund miners’ multi-ethnolect (and other varieties of Dutch and German”. Beaman, Karen V. and Buchstaller, Isabelle Fox, Sue Walker, James A. (ed.). Socio-grammatical Variation and Change: In Honour of Jenny Cheshire. Chapter 4.2, Routledge. 2020, 277-302. https://doi.org/10.4324/9780429282720
Cornips, L. and V. de Rooij “Sociolinguistic enregisterment through languagecultural practices”. Smith, Norval Veenstra, Tonjes Aboh, Enoch Oladé (ed.). Advances in Contact Linguistics: In honour of Pieter Muysken. John Benjamins Publishing. 2020, 342–364.

2018

Cornips, L. “Bilingual child acquisition through the lens of sociolinguistic approaches”. Miller, David and Bayram, Fatih Rothman, Jason Serratrice, Ludovica (ed.). Bilingual Cognition and Language: The state of the science across its subfields. Studies in Bilingualism. John Benjamins Publishing. 2018, 15-36.
Auer, P. and L. Cornips “Cité Duits: A polyethnic miners’ variety”. and Cornips, Leonie de Rooij, Vincent (ed.). The Sociolinguistics of Place and Belonging : Perspectives from the Margins. IMPACT: Language and Society ed. John Benjamins Publishing. 2018, 57-90.
Cornips, L. and V. de Rooij “Introduction: Belonging through linguistic place-making in center-periphery constellations.”. and Cornips, Leonie de Rooij, Vincent (ed.). The Sociolinguistics of Place and Belonging : Perspectives from the Margins. IMPACT: Studies in Language and Society. John Benjamins Publishing. 2018, 1-16.
Cornips, L. “Local identity construction in Dutch Limburg through dialect forms, use and popular culture.”. Stern, Dieter Nomachi, Motoki Belić, Bojan (ed.). Linguistic regionalism in Eastern Europe and Beyond: Minority, Regional and Microliterary Languages. : Studies on language and Culture in Central and Eastern Europe 31. Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers. 2018, 290-319.
Cornips, L. and Louis van den Hengel “Revitalisering van het mijnverleden in Heerlen door hybride taalculturele praktijken.”. Rutten, Willibrord (editors). Studies over de Sociaaleconomische Geschiedenis van Limburg LXIII / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2018. Zwolle. 2018, 280-311.
Cornips, L. “Social meanings of the north-south divides in the Netherlands and Limburg and their linkage to standard Dutch and dialect varieties”. Evans, Betsy E. Benson, Erica Stanford, James (ed.). Language Regard. Methods, Variation and Change. Cambridge University Press. 2018, 96-117.

2017

Cornips, L. “Child acquisition of sociolinguistic variation: adults, children and (regional) standard Dutch two-verb clusters in one community”. and De Vogelaer, Gunther Katerbow, Matthias (ed.). Acquiring sociolinguistic variation. John Benjamins Publishing. 2017, 91-116.
Cornips, L. and Frans Gregersen “Comparative studies of variation in the use of grammatical gender in the Danish and Dutch DP in the speech of youngsters”. Blom, Elma Cornips, Leonie Schaeffer, Jeannette (ed.). Cross-linguistic Influence in Bilingualism. In honor of Aafke Hulk. SiBil. John Benjamins Publishing. 2017, 101-126.
Blom, Elma, L. Cornips and Jeannette Schaeffer “Cross-linguistic influence in bilingualism. Festschrift for Aafke Hulk”. Blom, Elma Cornips, Leonie Schaeffer, Jeannette (ed.). Cross-linguistic Influence in Bilingualism. In honor of Aafke Hulk. SiBil. John Benjamins Publishing. 2017, 1-14.
Francot, Ryanne et al. “Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community: the acquisition of dialect and standard Dutch vocabulary. “. and Buchstaller, Isabella Siebenhaar, Beat (ed.). Language variation European Perspectives VIII. Studies in Language Variation. Selected papers from the Eight International Conference on Language Variation – European Perspectives VI.. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2017, 85-98.
Cornips, L. “Regionale identiteitsconstructie en taalvariatie op sociale media. Limburg als casus.”. De Tier, Veronique van de Wijngaard, Ton Ghyselen, Anne-Sophie (ed.). Taalvariatie en sociale media.. Stichting Nederlandse Dialecten. 2017, 9.
Cornips, L. V. de Rooij and Dick Smakman “The Randstad area in The Netherlands: Emergent and fluid identity-locality production through language in use”. and Smakman, Dick Heine, Patrick (ed.). Urban Sociolinguistics: The city as a linguistic process and experience. London: Routledge. 2017, 162.

2016

Cornips, L.M.E.A. et al. “Dialect and local media: Reproducing the multi-dialectal hierarchical space in Limburg (the Netherlands)”. Thøgersen, Jacob Coupland, Nikolas Mortensen, Janus (ed.). Style, Media and Language Ideologies. Oslo: Novus Press. 2016, 189-216.

2015

Freywald, U. et al. “Beyond verb second – a matter of novel information structural effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch”. and Nortier, Jacomine Svendsen, Bente A. (ed.). Language, Youth and Identity in the 21st Century : Linguistic Practices Across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press. 2015, 73-92.
Cornips, L. “Dertig jaar Rowwen Hèze: Auteurs en bijdragen in vogelvlucht”. Het dorp en de wereld: Over dertig jaar Rowwen Hèze. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2015, 11-16.
Cornips, L. “De verbeelding van ‘het Limburgs’ – De T-shirts van Rowwen Hèze”. and Cornips, Leonie Beckers, Barbara (ed.). Het dorp en de wereld: Over dertig jaar Rowwen Hèze. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2015, 221-224.
Cornips, L. “Taal en Spraak”. Tummers, Paul, Berkvens, Louis, Bijsterveld, Arnoud-Jan Hermans, Frans Knotter, Ad Wessels, Leo van Royen, Eric (ed.). Limburg. Een geschiedenis. Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). 2015, 239-250.
Cornips, L.M.E.A. “The no man’s land between syntax and variationist sociolinguistics: The case of idiolectal variability”. Adli, Aria García García, Marco Kaufmann, Göz (ed.). Variation in Language: System- and Usage-based Approaches. FRIAS LINGUAE & LITTERAE. Walter De Gruyter. 2015, 147-172.
Cornips, L. J. Jaspers and V. de Rooij “The politics of labelling youth vernaculars in the Netherlands and Belgium”. and Nortier, J. Svendsen, B. (ed.). Language, Youth and Identity in the 21st Century: Linguistic Practices Across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press. 2015, 45.

2014

Broekhuis, H. and L. Cornips “Jan heeft de fiets gestolen, maar is toch geen dief!”. van der Sijs, N (editors). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014, 47-53.
Cornips, L. “Language contact, linguistic variability and the construction of local identities”. and Åfarlí, Tor A. Maehlum, Brit (ed.). The sociolinguistics of grammar. Studies in Language Companion Series. John Benjamins Publishing. 2014, 67-90.
Cornips, L. “Meertaligheid in onze samenleving”. Dost, L. (editors). Lexicon/Leksikon. Leeuwarden: VHDG. 2014, 35-37.
Thissen, L. and L. Cornips “Sjtómme Limburger met een zachte G”. and Andeweg, A. Wesseling, L. (ed.). Wat de verbeelding niet vermag! : Essays bij het afscheid van Maaike Meijer. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2014, 295-300.

2013

Cornips, L. “Child use of auxiliary + infinitive in Dutch: Acquisition device or reflection of the input”. Blom, E. van der Craats, I. Verhagen, J. (ed.). Dummy Auxiliaries in First and Second Language Acquisition. Boston/Berlin: Walter De Gruyter. 2013, 369-394.
Cornips, L. and A. Hulk “Late child acquisition and identity construction. Variation in use of the Dutch definite determiners ‘de’ and ‘het'”. Auer, Peter Caro Reina, Javier Kaufmann, Göz (ed.). Language variation European Perspectives IV. Studies in Language Variation. Selected papers from the Sixth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 6). SILV 14. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2013, 57-67.
Cornips, L. “Recent developments in the Limburg dialect region”. and Hinskens, Frans Taeldeman, Johan (ed.). Language and Space An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. 2013, 378-399.
Cornips, L. and V. de Rooij “Selfing and othering through categories of race, place, and language among minority youths in Rotterdam, The Netherlands”. Siemund, P. and Gogolin, I. Schulz, M.E. Davydova, J. (ed.). Multilingualism and Language Diversity in Urban Areas: Acquisition, identities, space, education. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2013, 129-164.

2012

Cornips, L. “Waarom praten wij allemaal anders? Over de relatie tussen taalgebruik en sociaal gedrag”. and Jansen, M. Boogaard, M. (ed.). Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. 2012, 81-83.

2011

Unsworth, S. et al. “Bilingual acquisition of Greek voice morphology and Dutch gender: What do they have in common?”. Danis, Nick Mesh, Kate Sung, Hyunsuk (ed.). BUCLD 35 Proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development. Cascadilla Press. 2011, 590-602.
Unsworth, S. et al. “On the role of onset and input in early child bilingualism in Greek and Dutch”. Pirvulescu, M. Cuervo, M. C. Pérez-Leroux, A.T. Steele, J. Strik, N. (ed.). Selected Proceedings of the 4th Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2010). Somerville: Cascadilla Proceedings Project. 2011, 249-265.

2010

Hulk, A. and L. Cornips “The role of gender and count features in the acquisition of ‘het’ as a pronoun: similarities and differences with its acquisition as a determiner”. Costa, J and Castro, M Lobo, M Pratas, F (ed.). Proceedings of GALA 09 (Generative Approaches to Language Acquisition). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2010, 232-243.

2009

Cornips, L. “Empirical syntax: idiolectal variability in two- and three-verb clusters in regional standard Dutch and Dutch dialects”. Dufter, A Fleischer, J Seiler, G (ed.). Describing and modeling variation in grammar. Trends in Linguistics. Berlin/New York: De Gruyter Mouton. 2009, 203-224.

2008

Brouwer, S. L. Cornips and A. Hulk “Misrepresentation of Dutch neuter gender in older bilingual children?”. and Hazdenar, B. Gavruseva, E. (ed.). Current trends in child second language acquisition. A generative perspective. Language Acquisition & Language Disorders. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2008, 83-96.

2007

Barbiers, S. L. Cornips, and J.P. Kunst “The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas”. Beal, J.C. Corrigan, K.P. Moisl, H.L. (ed.). Creating and digitizing language corpora. volume 1: Synchronic databases.. Hampshire: Palgrave Macmillan. 2007, 54-90.

2006

Hulk, A. and L. Cornips “Between 2L1- and child L2 acquisition: an experimental study of bilingual Dutch”. Lleó, C. (editors). Interfaces in multilingualism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2006, 115-138.
Cornips, L.M.E.A. and A. Hulk “External and Internal Factors in Bilingual and Bidialectal Language Development: Grammatical Gender of the Dutch Definite Determiner”. Claire, L. Lydia, W. Christine, J. (ed.). L2 Acquisition and Creole Genesis. Dialogues. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2006, 355-378.
Cornips, L. “Intermediate syntactic variants in a dialect-standard speech repertoire and relative acceptability”. Fanselow, G. Féry, C. Vogel, R. (ed.). Gradience in grammar. Oxford: Oxford University Press. 2006, 85-105.
Hulk, A. and L.M.E.A. Cornips “Neuter gender and interface vulnerability in child L2/2L1 Dutch.”. Unsworth, S. (editors). Paths of Development in L1 and L2 acquisition: In honor of Bonnie D. Schwartz. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2006, 107-134.
Cornips, L. and B. Reizevoort “Taal en identiteiten: de dynamische aspecten van een urbane jongerenvarieteit”. Koole, Tom Nortier, Jacomine Tahitu, Bert (ed.). Artikelen van de Vijfde sociolinguistische conferentie. Delft: Eburon. 2006, 88-99.
Cornips, L.M.E.A. M. van der Hoek and R. Verwer “The acquisition of grammatical gender in bilingual child acquisition of Dutch (by older Moroccan and Turkish children). The definite determiner, attributive adjective and relative pronoun”. and van de Weijer, J. Los, B. (ed.). Linguistics in The Netherlands 2006. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2006, 40-51.
Cornips, L.M.E.A. “Variation and Formal Theories of Syntax, Chomskyan”. Brown, K. (editors). Encyclopedia of Language & Linguistics, 2nd Edition. Oxford: Elsevier B.V. 2006, 330-332.

2005

Cornips, L. and K. Corrigan “Convergence and Divergence in Grammar”. Auer, P. Hinskens, F. Kerswill, P. (ed.). Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge: Cambridge University Press. 2005, 96-134.
Hulk, A. and L. Cornips “Differences and similarities between L2 and (2)L1: DO-support in child Dutch”. Dekydtspotter, L. Sprouse, R. Liljestrand, A. (ed.). Proceedings of the 7th generative approaches to second language acquisition (GASLA 2004). Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. 2005, 163-177.
Cornips, L. “Het Surinaams-Nederlands in Nederland”. van der Sijs, N. (editors). Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag: SDU. 2005, 131-147.
Cornips, L. “Straattaal”. and Deinema, N. de Roy, C. (ed.). Check die merry. Velsen-Noord: Pantheon Drukkers. 2005, 7-11.
Cornips, L. and K. Corrigan “Toward an integrated approach to syntactic variation: a retrospective and prospective synopsis”. and Cornips, L. Corrigan, K. (ed.). Syntax and Variation. Reconciling the Biological with the Social. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2005, 1-27.
El-Aissati, A. L. Boumans, and L. Cornips “Turks- en Marokkaans Nederlands”. van der Sijs, N. (editors). Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag: SDU. 2005, 149-183.
Cornips, L. “Van verzorgd uiterlijk en verzorgd taalgebruik tot hardhandige types en duistere woorden. Over stereotype beelden van sprekers en hun taalgebruik.”. and van R. H. J. S. (ed.). Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. 2005, 33-36.
Cornips, L. “”Variation and Formal Theories of Syntax, Chomskian”.”. Brown, K. (editors). Encyclopedia Language & Linguistics. Encyclopedia Language & Linguistics. Oxford: Elsevier B.V. 2005, 330-332.

2004

Cornips, L. “Straattaal: Sociale betekenis en morfo-syntactische verschijnselen”. De Caluwe, J. De Schutter, G. Devos, M. (ed.). Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent: Academia Press. 2004, 175-187.

2003

Hulk, A. J. Peet, and L. Cornips “Acquiring the syntax of beaucoup at a distance as a bilingual child: an experimental study”. and Pérez-Leroux, A. Roberge, Y. (ed.). Romance Linguistics: Theory and Acquisition. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2003, 299-316.
Cornips, L. and M.H. van der Ham “”Ik ga je zien!” De verwerving van het hulpwerkwoord gaan en OV/VO-volgorde in de bijzin bij jonge monolinguale en bilinguale kinderen”. Koole, T. Nortier, J. Tahitu, B. (ed.). Artikelen van de Vierde Sociolinguistische Conferentie. Delft: Eburon. 2003, 100-110.
Cornips, L. and V. de Rooij “Kijk, Levi”s is een goeie merk: maar toch hadden ze ‘m gedist van je schoenen doen ‘m niet. Jongerentaal heeft de toekomst”. Stroop, J. (editors). Waar gaat het Nederlands naar toe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker. 2003, 131-142.

2002

Cornips, L. “Een vreemde eend in het rijtje. Over het aspectueel hulpwerkwoord ‘komen'”. In verband met Jan Luif. 29 Variaties op een thema door vrienden en collega’s bij het afscheid van Jan Luif. 2002, 6.
Cornips, L. “Etnisch Nederlands in Lombok”. Bennis, H. Extra, G. Muysken, P. (ed.). Een buurt in beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam: Stichting Beheer IISG. 2002, 285-302.
Barbiers, S. and L. Cornips “Introduction to Syntactic Microvariation”. Barbiers, S. Cornips, L. van der Kleij, S. (ed.). Syntactic Microvariation. riation. Amsterdam: Meertens Instituut. 2002, 6.
Cornips, L. “Variation between the infinitival complementizers om/voor in spontaneous speech data compared to elicitation data”. Barbiers, S. Cornips, L. van der Kleij, S. (ed.). Syntactic Microvariation. Amsterdam: Meertens Instituut. 2002, 75-96.

2001

Cornips, L. and W. Jongenburger “Elicitation techniques in a Dutch syntactic atlas project.”. and Broekhuis, H. van der Wouden, T. (ed.). Linguistics in The Netherlands 2001. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2001, 57-69.
Cornips, L. “Ging ze lopen met z’n oma. Etnische variëteit van de Nederlandse kindertaal: de onverwachte betekenis van gaan + infinitief”. Meder, T. (editors). Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander… Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Amsterdam: Stichting Beheer IISG. 2001, 161-184.

2000

Hulk, A. and L. Cornips “Reflexives in middles and the syntax-semantics interface”. and Bennis, H. Everaert, M. (ed.). Interface Strategies. Amsterdam: Elsevier B.V. 2000, 207-222.
Cornips, L. “Shifting Identities in Limburg”. Dekker, T. Helsloot, J. Wijers, C. (ed.). Roots & Rituals. The construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis. 2000, 601-616.
Cornips, L. “The use of gaan+infinitive in narratives of older bilingual children of Moroccan and Turkish descent”. and de Hoop, H. van der Wouden, T. (ed.). Linguistics in The Netherlands 2000. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2000, 57-67.
Cornips, L. “Variatie in reflexieve middel-constructies in het Heerlense dialect en in de Rijnlandse dialecten”. den Besten, H. Elffers, E. Luif, J. (ed.). Samengevoegde Woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde UvA. 2000, 33-45.

1999

Cornips, L. and W. Jongenburger “Het TCULT-project”. and Huls, E. Weltens, B. (ed.). Artikelen van de Derde Sociolinguistische Conferentie. Delft: Eburon. 1999, 99-110.

1998

Cornips, L. “Habitual doen in Heerlen Dutch”. Tieken-Boon van Ostade, I. van der Wal, M. van Leeuvensteijn, A. (ed.). DO in English, Dutch and German. History and present-day variation. Amsterdam/ Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen. 1998, 83-101.
Cornips, L. “Over koelkopjes, wantsen en andere variatie in de vijver”. and Bruyn, A. Arends, J. (ed.). Mengelwerk voor Muysken. Voor Pieter Muysken bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Publikaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap. 1998, 236-238.

1996

Broekhuis, H. L. Cornips and M. de Wind “Inalienable possession in locational constructions. An apparent problem”. and Cremers, C. den Dikken, M. (ed.). Linguistics in the Netherlands 1996. 1996, 37-48.
Hulk, A. and L. Cornips “Réflexifs aspectuals”. and Nash, L. Tsoulas, G. (ed.). Proceedings of Langues et Grammaire. 1996, 185-200.
Cornips, L. “Social stratification, linguistic constraints and inherent variability in Heerlen Dutch: The use of the complementizers om/voor”. Arnold, J. Blake, R. Davidson, B. (ed.). Sociolinguistic Variation: Data, Theory, and Analysis. Selected papers from NWAVE-23. Stanford University: CSLI Publications. 1996, 453-467.
Cornips, L. “The spread of the reflexive adjunct middle in the Limburg dialects: 1885-1994”. and Cremers, C. den Dikken, M. (ed.). Linguistics in the Netherlands 1996. 1996, 49-60.

1995

Cornips, L. “De voordelen van testdata in sociolinguïstisch, syntactisch onderzoek”. and Huls, E. Klatter-Folmer, J. (ed.). Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon. 1995, 111-124.

1991

Cornips, L. “Possessive Object Constructions in Heerlens”. Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 1991, 21-30.
Cornips, L. “Syntactische variatie in Heerlen: de methodologie”. and van Hout, R. Huls, E. (ed.). Artikelen van de Eerste Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon. 1991, 89-103.

2016

Nguyen, D. and L.M.E.A. Cornips “Automatic Detection of Intra-Word Code-Switching”. Proceedings of the 14th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in Phonetics, Phonology, and Morphology. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics (ACL). 2016, 82-28.

2015

Nguyen, D. D. Trieschnigg, and L. Cornips “Audience and the use of minority languages on Twitter”. Proceedings of the Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). 2015, 666-669.

2023

Cornips, L. De koe zegt meer dan boe: De stem van het dier in taalonderzoek. www.de-lage-landen.com. 2023.

2022

Ooijevaar, E. S. M. and L. Cornips Eerste resultaten van de koeientaalquiz. Meertens Instituut. 2022.
Cornips, L. and M. van Koppen Hoe onderzoek je wat dieren zeggen?. Taalcanon. 2022.
van Driel, M. et al. Varkensinteractie. 14 ed. NL-Lab Working Papers Online. 2022.

2021

Cornips, L. #IDFA, Koe Luma. Centrum voor Diermens Studies. Centrum voor DierMensstudies. 2021.
Hendriksen, Marieke, Geertje Mak, and L. Cornips Kaas (s)maakt Nederland(s). Voorstel voor een nieuwe onderzoeksmethode om nationale symbolen mee uit te pakken. NL-Lab Working Papers Online. 2021.

2019

Cornips, L. and Ad Knotter De uitvinding van Limburg. Historici.nl. 2019.
Cornips, L. Het convenant voor het Limburgs nader bekeken. Vereniging Veldeke Limburg. 2019.
Cornips, L. Peueters es actief taolwisselere. Vereniging Veldeke Limburg. 2019.
Cornips, L. ’t Alledaogs meh och zoe compex versjijnsel mietaolegheid. Vereniging Veldeke Limburg. 2019.

2018

2014

2013

2012

2011

2005

Cornips, L. Hoezo straattaal?. 2005.

2012

Cornips, L. Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland Amsterdam: Amsterdam University Press. 2012.
Cornips, L. Heerlens Nederlands Taal in Stad en Land. Heerlen: Gemeente Heerlen, bij gelegenheid van het uitvaren van de 62e Togh van het Gilde Blauw Sjuut. 2012.

2004

Bennis, H.J. L. Cornips, and M. van Oostendorp Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2004.

2003

Cornips, L. Heerlens Nederlands Taal in stad en land. Den Haag: SDU. 2003.

2023

Cornips, Leonie, Marieke Hendriksen, and Geertje Mak, editors Kaas = NL? Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer Bornmeer: Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2023.

2018

Cornips, L. and V. de Rooij, editors The Sociolinguistics of Place and Belonging: Perspectives from the Margins IMPACT: Studies in Language and Society ed. John Benjamins Publishing. 2018.

2017

Blom, Elma, L. Cornips and Jeannette Schaeffer, editors Cross-linguistic influence in bilingualism. Festschrift for Aafke Hulk SiBil. John Benjamins Publishing. 2017.

2015

Cornips, L. and Barbara Beckers, editors Het dorp en de wereld: Over dertig jaar Rowwen Hèze Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2015.

2005

Cornips, L. and K. Corrigan, editors Syntax and Variation. Reconciling the Biological with the Social Current Issues in Linguistic Theory. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2005.

2004

Cornips, L. and J. Doetjes, editors Linguistics In the Netherlands 2004 Linguistics in the Netherlands. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2004.

2003

Cornips, L. and P. Fikkert, editors Linguistics in The Netherlands 2003 Linguistics in the Netherlands. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2003.

2002

Barbiers, S. L. Cornips, and S. van der Kleij, editors Syntactic Microvariation Amsterdam: Meertens Instituut. 2002.

2023

L. Cornips, M. van Koppen (2023). Een ‘animal turn’ in de taalkunde: Over koeien en katten. 27-02-2023.

2022

L. Cornips, M. van Koppen (2022). Interactie tussen mens en dier. 28-10-2022. (Dag van de Grammatica)
L. Cornips (2022). Dier Mens Studies. 29-09-2022. (Dier Mens Studies)
L. Cornips (2022). Gender and motherhood from the perspective of the dairy cow. 13-09-2022. (Symposium: Sovereignity, resistance, and human and non-human emancipation. University of Liège)
L. Cornips (2022). Koeientaal. 09-07-2022.
L. Cornips (2022). Multi-species Ethnography. Ethnography Group, Maastricht University.. 31-03-2022. (Multi-species Ethnography. )

2021

Geertje Mak, L. Cornips, Marieke Hendriksen (2021). Kaasus Nederland. 21-04-2021. (Nederland Schrijven)
L. Cornips (2021). Blom, Elma & Leonie Cornips 2021. Children’s responses on a picture naming task in Limburgish dialect: An individual-differences approach. AcqVa Aurora Theme 3 Multilingual Minds and Closely Related Varieties, Tromso University. 19-04-2021. (Blom, Elma & Leonie Cornips 2021. Children’s responses on a picture naming task in Limburgish dialect: An individual-differences approach. AcqVa Aurora Theme 3 Multilingual Minds and Closely Related Varieties. April 19. )

2020

L. Cornips (2020). How a Dairy Cow Relates to Other Cows and Humans: The Opening of a Conversation.. 10-12-2020. ( Entanglements Online Lecture Series, The Environmental Humanities Center (Clue+). Vrije Universiteit Amsterdam.)
L. Cornips (2020). The animal turn in sociolinguistics: The sociability of the dairy cow.. 08-12-2020. (Workshop Inventing the Anthropocene. Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities online, Utrecht University)
L. Cornips (2020). Een andere kijk op de koe. Hoe de koe een gesprek opent. . 17-11-2020. (Polderdieren2: Denken over dieren in Nederland)
L. Cornips, M. van Koppen (2020). Embodied grammar in dairy cows. 20-02-2020.

2019

L. Cornips (2019). Lab “Wat zegt de melkkoe”. 25-10-2019. (Drongo Talenfestival 2019)
L. Cornips (2019). Engaging with the anthropocene as a sociolinguistic scholar: Examining dairy cows as sentient co-beings.. 16-09-2019. (The Dubrovnik language in society seminar. Language Activism and the Role of Scholars. Inter-University Centre, Dubrovnik)
L. Cornips (2019). (Micro-)variation in the distribution of the partitive pronoun in Romance and Germanic. 02-09-2019. (Workshop Particitive cases, pronouns and determiners. Collegio Gerolamo Cardano, Pavia. )
L. Cornips, M. van Koppen (2019). Embodied grammar in Dutch dairy cows. Poster presentation.. 17-06-2019. (Animal Linguistics: take the leap! Workshop by Mélissa Berthet and Guillaume Dezecache. L’École normale supérieure. June, 17. Paris.)
L. Cornips (2019). The greeting of the dairy cow(s): Ideologies and power dynamics in interspecies communication research.. 16-05-2019. (Analyzing Ideologies, Attitudes and Power in Language Contact Settings)
L. Cornips (2019). Material belonging in a carnival association: places, languages and objects. . 11-02-2019. (3nd Workshop Sociolinguistics of Belonging)
L. Cornips (2019). Hoe jongeren zich (talig) identificeren? . 08-02-2019. (bruTAAL.Talencongres studieverenigingen TW!ST (Taalwetenschap) en ZaZa (NTC))
L. Cornips (2019). Interspecies communication: how do cows and farmers communicate?. 02-02-2019. (Dutch Annual Linguistics Day)

2018

L. Cornips (2018). Interspecies Communication: The greeting of the dairy cow(s). 03-12-2018. (Workshop Language and human sociality in the making)
L. Cornips (2018). The loss of a regional language in the Netherlands. Why toddlers give up their regional language (Limburgish) after entering preschool.. 05-10-2018. (Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing))
L. Cornips (2018). Ethical problems in doing interspecies ethnograpies. 11-09-2018. (Workshop Ethnography pleasures and peril)
L. Cornips (2018). How (local) social meaning and language practice inform syntactic variation. 03-07-2018. (Sociolinguistic, Psycholinguistic and Formal Perspectives on Meaning)
L. Cornips (2018). Field methods for formal linguists: some notes. 25-05-2018. (Network meeting PARTE)
L. Cornips (2018). The (un)making of linguistic borders. Op zoek naar de Euregio-factor. 09-05-2018. (Op zoek naar de Euregio-Factor. GGD Zuid-Limburg)
L. Cornips (2018). Place-making through language practices in the Periphery of the Dutch Language Area. 19-02-2018. (Workshop Language Place and Periphery, University of Copenhagen)
L. Cornips (2018). Language, place, and (un)belonging at a derby soccer match in Maastricht (the Netherlands). 18-02-2018. (Language, Place and Periphery)
L. Cornips (2018). Cité Duits – a polyethnic miners’ variety. 16-02-2018. (ACLC Lezingen, UvA, Amsterdam)

2017

L. Cornips (2017). Bidialectal children in Dutch Limburg: social meaning of language choice and consequences for experimental settings. 01-12-2017. (Workshop: The impact of bilingualism and bi-dialectism on cognitive and linguistic development)
L. Cornips (2017). Tensions around dialect speaking and dialect speakers in a standardized world: Dutch Limburg as a case. 23-11-2017. (Studentische Tagung Sprachwissenschaft (StuTS) 62)
L. Cornips (2017). Bidialectal children in Dutch Limburg growing up in a standardized world: a cognitive, sociolinguistic and acquisition perspective. 25-10-2017. (Workshop: Bidialectalism. Structural and Developmental Aspects of Bidialectalism)
Lysbeth Jongbloed-Faber, H. Van de Velde, L. Cornips, E.L. Klinkenberg (2017). The use of local varieties of a minority language on social media. 09-06-2017. (iclave 9, Malaga)
Lysbeth Jongbloed-Faber, H. Van de Velde, L. Cornips, E.L. Klinkenberg (2017). The use of local varieties of a minority language on social media: a longitudinal study. 09-06-2017. (iclave 9, Malaga)
H. Van de Velde, Lysbeth Jongbloed-Faber, E.L. Klinkenberg, L. Cornips (2017). The use of local varieties of a minority language on social media. 06-05-2017. (iclave 9, Malaga)
Lysbeth Jongbloed-Faber, L. Cornips (2017). Tweeting in regional minority languages – investigating the language choice between Dutch and Frisian or Limburgish on Twitter.. 10-03-2017. (14th SIKS/Twente Seminar on Searching and Ranking, University of Twente)
L. Cornips (2017). Comparative studies of variation in the use of grammatical gender in the Danish and Dutch DP in the spontaneous speech of youngsters: free versus bound morphemes.. 13-01-2017. (Cross–linguistic influence (in bilingualism): interdisciplinary approaches)

2016

L. Cornips (2016). (Voor)leesgedrag van kinderen en ouders in de Westelijke Mijnstreek in Limburg.. 14-12-2016. (De dynamiek van het Limburgs)
L. Cornips (2016). Taalvariatie en lokale identiteitsconstructie op sociale media. Limburg als casus. Taalvariatie in sociale media. 07-10-2016. (Streektaalconferentie 2016. Stichting Nederlandse Dialecten)
L. Cornips, J. Makkinga-Clijsen (2016). Experts meeting. Verzorgingstehuis, Cardia, Tabitha. Den Haag.. 01-09-2016.
Lysbeth Jongbloed-Faber, L. Cornips, H. Van de Velde, E.L. Klinkenberg (2016). Attitudes of bilingual Frisians and their language choices on social media. 17-06-2016. (Sociolinguistics Symposium 21)
L. Cornips (2016). (Socio)linguistic aspects of Cité Duits in Eisden (Limburg-Belgium). 26-04-2016. (Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond)
L. Cornips (2016). Exploration of dialect acquisition by new speakers in the Netherlands. 14-04-2016. (Workshop Dialect acquisition and migration. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan)
L. Cornips (2016). Etnografisch onderzoek in Horst aan de Maas. 31-03-2016. (Conferentie Horst aan de Maas en Big Data)
D. Nguyen, L. Cornips, D. Trieschnigg (2016). Twitter in (Noord)-Limburg. 31-03-2016. (Conferentie Horst aan de Maas en Big Data)

2015

L. Cornips (2015). Senses of place and experiences of belonging. 04-12-2015. (LaPur Advisory Board Workshop)
L. Cornips (2015). The bilingual advantage?. 09-11-2015. (IP-light Conference)
L. Cornips, Hans Broekhuis (2015). The perfect in (varieties of) Dutch: diachrony, acquisition and doubling. 06-11-2015. (The Perfect: variation workshop. Synchrony, diachrony & acquisition. Norwegian University of Science and Technology (NTNU))
L. Cornips (2015). Languageculture in Limburg. 31-10-2015.
L. Cornips (2015). Constructing local identities in the centre-periphery dynamics through language practices. 16-10-2015. (WUN Workshop, Understanding Globalization)
L. Cornips (2015). The linguistic construction and (re)production of the Dutch province of Limburg. 30-09-2015. (Celebrating ten years of research on language change in real time- on the occasion of the embedding of the LANCHART Centre at the University of Copenhagen. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.)
L. Cornips (2015). The linguistic construction of the province of Limburg. 16-09-2015. (Summer Harvest, AMC, FASoS, Maastricht University)
L. Cornips (2015). The linguistic blurring and sharpening of the Dutch-German border in the Dutch province of Limburg. 09-09-2015. (Internationaler Kongress für Dialektologie des Deutschen, Internationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD))
L. Cornips, D. Nguyen, D. Trieschnigg (2015). Audience and the Use of Minority Languages on Twitter. 09-07-2015. (6th International “Language in the media“ Conference)
L. Cornips (2015). The local achievement of belonging. 10-06-2015. (Languagecultural conceptualisation of belonging)
L. Cornips (2015). De woordenschatontwikkeling in dialect en Nederlands door jonge kinderen in Limburg. 05-06-2015. (Rethinking dichotomies in language acquisition research)
L. Cornips (2015). Reconceptualizing ‘dialect loss’ (& destandardization). 27-05-2015. (Iclave-8, Leipzig)
L. Cornips (2015). De verwerving van de woordenschat van dialect-Nederlandssprekende tweetaligen in Limburg. 23-05-2015. (Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap)
L. Cornips (2015). Language fluidity in urban diversity: contact, variation, and change in Dutch and German NPs. 16-03-2015. (3rd Borders & Identity conference)
L. Cornips (2015). Taalcultuur. 06-03-2015. (Helios Taalcafe)

2014

L. Cornips (2014). Meertaligheid: voor-/nadelen en identiteitsconstructie. 26-11-2014. (Alumni terugkomdag Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg)
L. Cornips (2014). Mapping syntax and sociolinguistics. 24-11-2014. (Workshop Socio-Syntax)
L. Cornips (2014). Constructing (un)belonging in marginal work places through ‘language’. 21-11-2014. (Cost action meeting: New Speakers in a Multilingual Europe, Barcelona)
L. Cornips (2014). Citéduits – a polyethnic industrial style. 18-06-2014. (Sociolinguistics Symposium 20, Jyväskylä, Finland)
L. Cornips (2014). Moving dialect: ?The production of white unmarked masculinity in public language use. 16-06-2014. (Sociolinguistics Symposium 20, Jyväskylä, Finland)
L. Cornips (2014). Languagecultural: from local to global. 09-04-2014. (Research Day FASoS, Maastricht University)
L. Cornips (2014). The construction of local identities through language practices. 03-04-2014. (Seminar, Wassenaar)
L. Cornips (2014). The language-cultural production of unmarked white masculinity in Limburg, the Netherlands. 28-03-2014. (Sociolinguistics Circle, Universiteit Groningen, Groningen)
L. Cornips (2014). The construction of local identities through hybridity. 16-01-2014. (International Workshop International workshop on Dialect Coherence. Are language varieties coherent?, Meertens Instituut (KNAW), Amsterdam)

2013

L. Cornips (2013). Media and Language. Including the Local. 14-11-2013. (LARM Audio Research Archive Conference: Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory, Copenhagen)
L. Cornips (2013). The center-periphery fractal in the construction of local identities: A plea for, and a case study of languageculture. 01-11-2013. (Workshop ‘Contemporary Authenticities: Towards Complexity’, Tilburg University)
L. Cornips (2013). The total linguistic fact revisited: Toward a Holistic Semiosis Model. 18-10-2013. (The Multilingual Challenge in the Framework of Horizon 2020’, NIAS, Wassenaar)
L. Cornips (2013). Social identification among adolescents in the contact zone of Dutch and Sranan. 16-10-2013. (Europe and its Worlds: Cultural Mobility in, to and from Europe, Radboud University, Nijmegen)
L. Cornips (2013). Gender as a variable category in contemporary urban vernaculars: Comparing monolingual and bilingual Danish and Dutch. 28-07-2013. (International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), Trondheim, Noorwegen)
L. Cornips (2013). Bridging sociolinguistics and grammatical theory (invited but not presented). 06-07-2013. (Linguistic Society of America, University of Michigan, Ann Arbor)
L. Cornips (2013). Child use of auxiliary + infinitive in Dutch: Acquisition device or reflection of the input. 27-06-2013. (7th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), Trondheim, Noorwegen)
L. Cornips (2013). Sameness and difference under conditions of superdiversity in a Dutch border region. 07-06-2013. (Language and Super-diversity: Explorations and interrogations, University of Jyväskylä, Finland)
L. Cornips (2013). Luistertalen N/V in Limburg. 28-05-2013. (Première docu Luistertaal, Universiteit Utrecht)
L. Cornips (2013). Kindertaalverwerving, jongerentaal en identiteiten. 06-05-2013. (Deutsches Seminar)
L. Cornips (2013). Bridging Sociolinguistics and Parallel Architecture?. 03-05-2013. (Workshop Sociolinguistics in dialogue with Parallel Architecture, FRIAS, Freiburg)
L. Cornips (2013). The acquisition of grammatical gender by L1, L2 and bidialectal children in the Dutch province of Limburg. Poster presentation. 26-04-2013. (GASLA 12 (Generative Approaches to Second Language Acquisition), University of Florida)
L. Cornips (2013). Moving dialects-moving places. What is belonging in relation to place and language?. 06-04-2013. (A Sense of Place: Studies in Language & Region. University of Sheffield)
L. Cornips (2013). AUX+infinitive in spoken Dutch by children and adults. 22-03-2013. (Workshop periphrastic do-support in West Germanic, Meertens Institute, Amsterdam)
L. Cornips (2013). Languageculture: identity politics in the public and daily domain. 30-01-2013. (FASoS Colloquium, UM Maastricht)

2012

L. Cornips (2012). Language from under ground. The construction of identity through hybridity. 16-12-2012. (The Construction of Local Identities through Language Practices, Wassenaar)
L. Cornips (2012). About languageculture. 30-11-2012. (ACLC seminar, Amsterdam)
L. Cornips (2012). Youth urban vernaculars: the contact setting between Dutch and Sranan. 24-11-2012. (Towards a social typology of language contact and genesis in the (post-) colonial context using the example of overseas Dutch-based varieties, Vrije Universiteit Brussel)
L. Cornips (2012). Taaldiversiteit aan de Universiteit Maastricht. 14-11-2012. (ABLA – Anéla Studiedag 2012, Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012: Verwerving, didactiek en taalbeleid, Université de Liège, Liège)
L. Cornips (2012). Subversion and nostalgia in Limburgian languagecultural practices. 02-11-2012. (Amsterdam Institute for Social Science Research, University of Amsterdam)
L. Cornips (2012). Heightened consciousness use of local language(s) in the public domain. 31-10-2012. (FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Studies) lecture, Freiburg)
L. Cornips (2012). Is what we have acquired early, less vulnerable to variation? A comparison between data from dialectlexicography and data from first language acquisition. 24-07-2012. (VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), Vienna)
L. Cornips (2012). Talen in beweging. 11-05-2012. (Oratie Bijzondere Leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’, UM Maastricht)
L. Cornips (2012). The acquisition of variable word order in two-verb clusters in regional Dutch. 10-02-2012. (Workshop Variation in Laguage Acquisition, Westfalische Wilhelmus-Universitaet Muenster)
L. Cornips (2012). Carnavalesk language use and the construction of local identities. 17-01-2012. (Seminar, Tilburg)

2011

L. Cornips (2011). Bridging the gap between first language acquisition and historical linguistics with the help of digital humanities. 17-11-2011. (Supporting Digital Humanities, University of Copenhagen)
L. Cornips (2011). The no man’s land between Syntax and Sociolinguistics: idiolectal variability. 12-11-2011. (FRIAS Workshop “System, Usage, and Society”, FRIAS Freiburg)
L. Cornips (2011). We doen parodieren, wah! Carnavelske identeiten in taal en cultuur. 11-11-2011. (Wetenschapsdag, “schaduwuniversiteit” UIL+, Interne Geneeskunde, Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Maastricht)
L. Cornips (2011). Linguistic-anthropological and interdisciplinary perspectives on language-culture and identification in Limburg. 02-11-2011. (Colloquium arts, media and culture, Maastricht University)
L. Cornips (2011). Standard and non-standard DO-support by monolingual and bilingual children, adolescents and adults in spoken Dutch. 24-08-2011. (The 2nd N’CLAV Grand Meeting, University of Gothenburg, Sweden)
L. Cornips (2011). Speaking dialect accelerates the acquisition of grammatical gender in Standard Dutch. 06-08-2011. (Methods in Dialectology 14, University of Western Ontarion London, Canada)
L. Cornips (2011). Regiolect syntax in Dutch standard and dialect area. 04-08-2011. (Methods in Dialectology 14, Workshop Dialect and Regiolectsyntax, University of Western Ontario, Canada)
L. Cornips (2011). Against age of onset effects in the bilingual acquisition of adjectival inflection. 17-06-2011. (The 8th International Symposium on Bilingualism)
L. Cornips (2011). Grammatical gender and the notion of ‘default’: Evidence from Dutch and Greek in bilingual children. 17-06-2011. (The 8th International Symposium on Bilingualism)
L. Cornips (2011). Multilingualism, identities and acquisition of standard Dutch by dialect speaking children. 20-05-2011. (Symposium “Twee Talen – één BeTalen”, Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC))
L. Cornips (2011). Meertaligheid en tweetalige acquisitie. 16-05-2011. (Studentenmiddag Variatielinguistiek, Amsterdam)
L. Cornips (2011). Two types of Syntax: socially meaningful or not. 17-02-2011. (Syntaxlab, Universiteit Leiden)
L. Cornips (2011). Language contact outcomes, linguistic variability and constructing local identities. 25-01-2011. (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), workshop Language Variation and Identity, Freiburg)

2010

L. Cornips (2010). Bilingual acquisition of Greek voice voice morphology and Dutch gender: What do they have in common?. 06-11-2010. (Boston University Conference on Language Development 35, Boston, USA)
L. Cornips (2010). Language contact outcomes, linguistic variation and constructing identities. 04-10-2010. (T-lezing Variatielinguistiek, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2010). Language contact outcomes and constructing identities. 25-09-2010. (Colloquium Language Contact and Change – Grammatical Structure Encounters the Fluidity of Language, NTNU Trondheim, Norway)
L. Cornips (2010). On the role of age of onset and input quantity in early child bilingualism in Greek and Dutch. 03-09-2010. (Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA) 4, Toronto)
L. Cornips (2010). Knowing versus producing: grammatical gender in Dutch bilingual and SLI children. 26-02-2010. (Workshop The impact of internal and external factors in child second language acquisition, 32e DGfS, Berlijn)
L. Cornips (2010). Disentangling age and input effects in a crosslinguistic study of the acquisition of grammatical gender in child bilinguals. 25-02-2010. (Workshop The impact of internal and external factors in child second language acquisition, 32e DGfS, Berlijn)
L. Cornips (2010). What the acquisition of ‘het’ can tell us about its features. 15-02-2010. (Onderzoeksgroepslezing Taalvariatie, Amsterdam)

2009

L. Cornips (2009). Meertaligheid en identiteit. 27-11-2009. (Illustere UvA, UvA, Amsterdam)
L. Cornips (2009). The role of the feature [±count] in the acquisition of HET in (2)L1 Dutch. 10-08-2009. (GALA (Generative Approaches to Language Acquisition), Lisboa)
L. Cornips (2009). The early child bilingualism project: acquiring gender in Greek and Dutch. 10-07-2009. (International Symposium on Bilingualism 7, Utrecht)
L. Cornips (2009). Outcomes of various types of language contact situations in the Netherlands. 19-06-2009. (Workshop Language contact – linguistic outcomes. University of Tromsø, Noorwegen)
L. Cornips (2009). When semantics meets morpho-syntax?. The role of the count/mass feature in acquiring HET in bilingual Dutch. 18-06-2009. (Workshop on Interfaces in L2 Acquisition. Universidade Nova de Lisboa, Lissabon)
L. Cornips (2009). Meertaligheid en “jongerentaal”. 13-05-2009. (projectdag Scholengemeenschap Damstede (3 HAVO), Amsterdam)
L. Cornips (2009). The role of the feature [±count] in the acquisition of Dutch definite determiners. 07-02-2009. (Taalkunde-In-Nederland dag, Utrecht)
L. Cornips (2009). The mythology of street language. 09-01-2009. (Network Meeting, NIAS, Wassenaar)

2008

L. Cornips (2008). Factors of succes and failure in the acquisition of grammatical gender in Dutch. 15-12-2008. (Symposium Windows on Inflection, University of Amsterdam)
L. Cornips (2008). Overgeneralizing the common definite determiner de in child Dutch: language change and/or sociolinguistic variety?. 19-10-2008. (Second Language Research Forum, University of Hawaii, Manoa, USA)

2007

L. Cornips (2007). The actuation problem in the process of language change: the loss of neuter gender in Dutch. 15-11-2007. (The Jacob-Grimm-Vorlesung, Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Unversity, Berlijn)
L. Cornips (2007). Syntactische variatie vanuit sociolinguistisch perspectief. 26-10-2007. (Werkwoorden: de zinsfinale werkwoordreeks en de plaatsing van het finiete werkwoord, 1E dag van de nederlandse zinsbouw (2007), Universiteit Leiden/Meertens Instituut, Leiden)
L. Cornips (2007). Straight from the lab: the SAND (Syntactic Atlas of the Dutch Syntax) reconsidered. 15-10-2007. (Master class, Dialogue between paradigms NLVN Symposium, The LANCHART Centre; the University of Copenhagen, Copenhagen)
L. Cornips (2007). On Two types of Syntax. 14-10-2007. (Dialogue between paradigms; NLVN Symposium, The LANCHART Centre; University of Copenhagen, Copenhagen)
L. Cornips (2007). New ways of analysing syntactic variation. 19-06-2007. (4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), University of Cyprus, Nicosia, Cyprus)
L. Cornips (2007). Field linguistics meets formal research: how a microcomparative view can deepen our theoretical investigation. 18-06-2007. (4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), University of Cyprus, Nicosia, Cyprus)
L. Cornips (2007). Diminutives and gender awareness in bilingual acquisition. 02-06-2007. (The 6th International Symposium on Bilingualism )
L. Cornips (2007). The acquisition of variable word order in two-verb clusters in regional Dutch. 11-04-2007. (Workshop on Language Acquisition, GLOW XXX, University of Tromso, CASTL, Tromso, Noorwegen)

2006

L. Cornips (2006). Taalverandering: grammaticale en sociolinguistische factoren. 11-12-2006. (UvA colloquium, UvA, Amsterdam)
L. Cornips (2006). Misrepresentation of Dutch neuter gender in older bilingual children?. 04-11-2006. (Boston University Conference on Language Development, BUCLD 31, Boston University, Boston, USA)
L. Cornips (2006). The mapping of neuter gender in Dutch: production versus comprehension. 15-09-2006. (Amsterdam Gender Colloquium: An International Workshop on Grammatical Gender, VU, Amsterdam)
L. Cornips (2006). “Ethnolects” or linguistic resources for everyone? A view from bilingual acquisition. 07-07-2006. (Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick, Limerick, Ierland)
L. Cornips (2006). Two-verb clusters in Heerlen Dutch: intra- and inter-speaker variation and its acquisition. 06-07-2006. (Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick, Limerick, Ierland)
L. Cornips (2006). Tussen het lokale en het globale. 20-04-2006. (Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2006). Taal en identiteiten: de dynamische aspecten van een urbane jongerenvariëteit. 29-03-2006. (5e Sociolinguistische Conferentie, Lunteren)
L. Cornips (2006). De verwerving van grammaticaal geslacht in tweetalige Nederlands door Turkse en Marokkaanse kinderen. 04-02-2006. (Taalkunde-in-Nederland-dag 2006, UU, Utrecht)

2005

L. Cornips (2005). (Lack of) success in bilingual acquisition: the quantity and quality of the input from a sociolinguistic perspective. 17-12-2005. (Early Child Bilingualism, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2005). Nederlands in verandering. 16-11-2005. (Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht, Utrecht)
L. Cornips (2005). Hoezo straattaal? De mythes van straattaal. 10-11-2005. (Stedelijke Werkconferentie Taalbeleid in PO en VO, De Meervaart, Amsterdam)
L. Cornips (2005). The myths of streetlanguage. 28-10-2005. (Working Group in Urban Sociolinguistics, Department of Anthropology, New York University, New York, VS)
L. Cornips (2005). Neuter gender and interface vulnerability in child L2/2L1 Dutch: processing or representation problems?. 25-10-2005. (Psycholinguistics Supper series, CUNY, New York, VS)
L. Cornips (2005). A non target-like feature, its acquisition and the emergence of an ethnolect: the loss of grammatical gender. 22-10-2005. (NWAV 34, New York University, New York, USA)
L. Cornips (2005). About the predictability of syntactic variants as a sociolinguistic marker: one speech community considered. 25-06-2005. (ICLAVE-3, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2005). The effects of ‘traditional’ and ‘new’ societal and individual bilingualism in the Netherlands: consequences for grammatical gender of the definite determiner. 22-04-2005. (Language Contact and Multilingual Societies, IZ Studientag, Freie Universitaet Berlin, Berlin, Germany)
L. Cornips (2005). Sociolinguistic and grammatical case-study of code-mixing by Surinamese youngsters in Rotterdam (The Netherlands). 20-03-2005. (5th International Symposium on Bilingualism, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spanje)
L. Cornips (2005). The acquisition of grammatical gender of definite determiners in 2L1/child L2 Dutch. 29-01-2005. (Taalkunde-In-Nederland dag, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2004

L. Cornips (2004). The concept of ‘neger’ (negro) in a Rotterdam youth language and culture (The Netherlands). 02-10-2004. (NWAV 33, University of Michigan, Ann Arbor, V.S.)
L. Cornips (2004). A corpus of elicited speech collected by sociolinguistic methods as an on-line Dynamic Atlas.. 01-10-2004. (NWAV 33, New Ways of Analyzing Variation, University of Michigan, Ann Arbor, V.S.)
L. Cornips (2004). Variation in two verb clusters of different types in Heerlen Dutch.. 28-09-2004. (Workshop Verbal Clusters, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2004). Street language as a Surinamese youth language in Rotterdam in The Netherlands. 02-04-2004. (Sociolinguistic Symposium, University of Newcastle, Newcastle, UK)
L. Cornips (2004). The concept of ‘neger’ in a Rotterdam youth language and culture. 27-02-2004. (Youth Languages, Amsterdam)
L. Cornips (2004). Syntactic variation that has social meaning. 04-02-2004. (University of Padua, Padua, Italy)

2003

L. Cornips (2003). De Taalmeter 1: nieuwe dialecten van het Nederlands. 22-11-2003. (Oriëntatiedag Faculteit Geesteswetenschappen, UvA, Amsterdam)
L. Cornips (2003). De Taalmeter 2: straattaal en de ‘zingende kaart’. 22-11-2003. (Oriëntatiedag Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA, Amsterdam)
L. Cornips (2003). The nature of sociolinguistic syntactic variation: the case of streetlanguage and ethnolects. 31-10-2003. (Linguistics Colloquium, RUG, Groningen)
L. Cornips (2003). Syntactic variation and optional structures in an intermediate speech repertoire. 16-10-2003. (Staff Seminar, Grammatical Models, Universiteit van Tilburg, Tilburg)
L. Cornips (2003). The boundaries between child L2 and (2)L1: DO-support in child Dutch. 19-09-2003. (EUROSLA 2003)
L. Cornips (2003). Contact-induced varieties, syntactic variation and methodology. 12-09-2003. (ESF, European Dialect Syntax, University of Padua, Padua)
L. Cornips (2003). The nature of sociolinguistic syntactic variation. 14-06-2003. (Second International Conference On Language Variation In Europe, ICLaVE 2, Uppsala University, Uppsala, Zweden)
L. Cornips (2003). A sociolinguist”s approach to the study of shared lexicon of alternative spirituality and corporate culture. 30-05-2003. (Alternative Spiritualities and New Age Studies Conference, ASANAS, The Open University, Milton Keynes, United Kingdom)
L. Cornips (2003). Corporate identity en metaforen. 25-04-2003. (Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam)

2002

L. Cornips (2002). Issues of grammaticality tasks in non-standard varieties. 23-10-2002. (Conflicting Rules; conference on ? – ?? – ??? – *?, University of Potsdam, New Palais Campus, Potsdam, Germany)
L. Cornips (2002). The Dutch Syntactic Dialect Atlas: Methodology and Microvariation.. 05-08-2002. (Methods XI: International Conference on Methods in Dialectology, University of Joensuu, Joensuu, Finland)
L. Cornips (2002). The parameter approach and variable rule: a case study of the Limburg dialects.. 04-02-2002. (Sociorap, Stanford University, Stanford, USA)
L. Cornips (2002). Argument reduction and aspectuality in Limburg/Heerlen Dutch and Romance constructions. 25-01-2002. (Syntax and Semantics seminar, Depart of Linguistics, UCLA, Los Angeles)

2001

L. Cornips (2001). Variationist approach and the generative programme. 02-11-2001. (Syntax/Semantics seminar, UCLA (University of California of Los Angeles), Los Angeles, USA)
L. Cornips (2001). Ethnic varieties in relation to language acquisition: the case of auxiliary insertion.. 13-10-2001. (New Ways of Analyzing Variation (NWAV) 30, North Carolina State University, Raleigh, North-Carolina, USA)
L. Cornips (2001). De interdisciplinariteit tussen taalvariatie en syntactische theorie: projecten. 21-06-2001. (Voordracht voor de Wetenschapscommissie, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2001). De validiteit van syntactische elicitatietechnieken. 03-02-2001. (Taalkunde-In-Nederland 2001, Universiteit Utrecht, Utrecht)
L. Cornips (2023). Syntactic variation, social distribution and parameters: Strange bedfellows?. 12-09-2023. (Centre for Research in Linguistics (CRiL), University of Newcastle, Newcastle, U.K.)

2000

L. Cornips (2000). Spontaneous Speech Data Compared to Elicitation Data: The Test Effects. 30-08-2000. (Syntactic Microvariation, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2000). Ethnic Varieties of Dutch. 28-06-2000. (First International Conference On Language Variation In Europe (ICLaVE1), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
L. Cornips (2000). Social Dimensions of Syntactic Variation in Heerlen Dutch. 15-06-2000. (HIL / Sand lectures, Meertens Instituut, Amsterdam)
L. Cornips (2000). Ethnic Varieties of Dutch. 28-04-2000. (Sociolinguistics Symposium 2000, University of the West of Bristol, Bristol)
L. Cornips (2000). het gebruik van gaan+infinitief door tweetalige kinderen. 05-02-2000. (Taalkunde In Nederland-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2023

2022

L. Cornips (2022). Cow. 10-10-2022. (Cow)
L. Cornips (2022). Koeientaal. 09-09-2022. (Pas Festival – Parcours of arts and science)
L. Cornips (2022). Cow Language. 09-08-2022. (Pas Festival – Parcours of arts and science)
L. Cornips (2022). Fundraising for cow sanctuary De Leemweg. Art Space W139 Amsterdam.. 08-04-2022. (Art Space W139 )

2021

L. Cornips (2021). Koeientaal. Nicolaas G. Pierson Foundation.. 17-05-2021.

2020

2019

L. Cornips (2019). Met de groeten van de koe. 12-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips (2019). Met de groeten van de koe. 12-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips, M. van Koppen (2019). Een koe zegt ook wel eens nee. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips, M. van Koppen (2019). Koeien zeggen geen boe. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips (2019). Cornips, Leonie 2019. Debat. Moet standaardtaal het streven zijn? Onze Taal-congres ‘moedertaal- de taal van je leven’.. 05-10-2019. (Onze Taal-congres ‘moedertaal- de taal van je leven 2019)
L. Cornips (2019). Lezing Limburgs. Levende Talen: Limburgs.. 06-04-2019.
L. Cornips (2019). Interspecies communicatie: de groet van de melkkoe?. 21-03-2019. (lunchlezing HuC)
L. Cornips (2019). Het wetenschappelijke perspectief.. 27-02-2019.
L. Cornips (2019). Interview nav leerstoel Taalcultuur in Limburg. 27-01-2019. (Festival Sjiek)

2018

L. Cornips (2018). Kroegcollege Huillands, Café Pelt, Heerlen. 25-09-2018. (Kroegcollege Heerlen)
L. Cornips (2018). Taalvariatie. 29-08-2018. (Laat duizend bloemen bloeien? Een debat over taalvariatie)

2017

L. Cornips (2017). Meertaligheid, emoties en peuters. 28-11-2017. (Orde van den Prince, afdeling Maastricht)
L. Cornips (2017). Tuupisch. Tuupisch, ontdek de Heëlesje soul. 24-08-2017.
L. Cornips (2017). Het belang van interculturele communicatie. 01-06-2017. (CBS Conferentie Small Data, Big Data en Immigranten in Limburg)
L. Cornips (2017). Workshop Tweetaligheid en cognitie. 12-04-2017.

2016

L. Cornips (2016). Dialect in de peuterspeelzalen. 08-09-2016. (Dialectcampagne ‘Kal Plat’ Eijsden-Margraten)
L. Cornips (2016). Hoe we naar elkaar kijken in de provincie. 25-05-2016.
L. Cornips (2016). Luistertalen in Limburg. 6e LaRa.nl workshop ism de Taalunie: Luistertaal in het Europees Referentiekader. 23-03-2016. (6e LaRa.nl workshop ism de Taalunie: Luistertaal in het Europees Referentiekader)
L. Cornips (2016). Taalcultuur en dialect in Limburg. 22-03-2016. (‘t Sticht van de Orde van den Prince)
L. Cornips (2016). Zingen in dialect. 13-01-2016.

2015

L. Cornips (2015). Out of place. 11-12-2015. (TEDx Roermond)
L. Cornips (2015). De betekenis van Rowwen Hèze. 02-10-2015. (Muziek op het Meertens. Open dag Meertens Instituut. Wetenschapsdag.)
L. Cornips (2015). Taalcultuur en tweetalige jonge kinderen. 16-09-2015.
L. Cornips (2015). Plat kalle en Hollusj moele.. 07-06-2015. (Cultuurcafé Plat kalle en Hollusj moele)
L. Cornips (2015). Taalcultuur in Limburg: identificaties en woordenschatverwerving. 25-02-2015. (Politieke Scholing Vrouwen)

2014

L. Cornips (2014). Presentatie Dictionair vaan de Mestreechter Taol. 24-11-2014. (Presentatie Dictionair vaan de Mestreechter Taol. )
L. Cornips (2014). De toekomst van taalontwikkeling. 29-10-2014.
L. Cornips (2014). Taalcultuur in Limburg: Lokale constructies van ‘wij’ en ‘zij’. 13-09-2014. (Parcours of Art and Science (PAS), Avond van Kunst en Kennis, Studium Generale, Maastricht)
L. Cornips (2014). Taalcultuur in Limburg. 08-04-2014. (Limburgia Convent, Kanne, B)
L. Cornips (2014). Tweetalige kinderen: dialect en Nederlands. 09-03-2014. (Salon Remunj, De Oranjerie, Roermond)
L. Cornips (2014). Meertaligheid, dialect en identiteit. 26-02-2014. (Sittard, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO))

2013

L. Cornips (2013). Aap-bis-Zjwaam, een collectie leesplankjes in woord en beeld. 02-11-2013. (Presentatie boek en expositie leesplankjes, BiblioRura, Roermond)
L. Cornips (2013). Taalcultuur in Limburg. 03-10-2013. (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM), Centre Ceramique, Maastricht)
L. Cornips (2013). Tweetalig opvoeden. 02-10-2013. (Humanitas Vrijwilligersbijeenkomst Samenspraak 2013, Maastricht)
L. Cornips (2013). Taalcultuur in Limburg. 07-09-2013. (Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Roermond)
L. Cornips (2013). Iedereen is een taaltalent: van pratsj, cool, vet tot fawaka (2x). 19-06-2013. (Kidzcollege, UM, Maastricht)
L. Cornips (2013). De meertalige samenleving en opgroeiende kinderen. 16-04-2013. (Ladies League Limburg, Kasteel Vaeshartelt, Maastricht)
L. Cornips (2013). Tweetalige kinderen: dialect en Nederlands. 14-03-2013. (Contribuantenbijeenkomst Universiteitsfonds Limburg, Maastricht, UB)
L. Cornips (2013). Je bent niet per se dom als je Limburgs spreekt. 25-02-2013. (Seniorenuniversiteit, Campus Diepenbeek, Hasselt)
L. Cornips (2013). Creatief met taal. 13-02-2013. (O.R.S Lek en Linge in Culemborg, Meertens Instituut, Amsterdam)

2012

L. Cornips (2012). Wat is wetenschap? De taalkunde. 12-12-2012. (Class Day Presentation 4 VWO, Maastricht Universiteit, Maastricht)
L. Cornips (2012). Meertaligheid in onze samenleving. 28-11-2012. (Probus, Grand Hotel de l’Empereur, Maastricht)
L. Cornips (2012). Bestaat de Limburgse identiteit wel? Over de vele facetten van constructie van regionale identiteit door taal.. 14-11-2012. (Studium Generale, Maastricht University, Maastricht)
L. Cornips (2012). Nieuwe vormen van Nederlands door Surinaamse jongeren in Rotterdam. 08-11-2012. (Orde van den Prince, afdeling Heerlen, Heerlen)
L. Cornips (2012). Iedereeen is een taaltalent: van pratsj, cool, vet tot fawaka. 30-05-2012. (Kidzcollege, Universiteit Maastricht)
L. Cornips (2012). Elk dialect in Limburg heeft zijn vaste plek, of toch niet?. 02-04-2012. (Rotary Maastricht-Geuldal, Maastricht)
L. Cornips (2012). Kriskras door Roermond: wat we zien, horen en beleven. 29-03-2012. (De Lenteborrel 2012, ‘t Paradies, Roermond)
L. Cornips (2012). Een Limburger van boven de rivieren:Twee talen, twee identiteiten?. 27-03-2012. (‘t Limburgs Stamboek van ‘t Gooi, Laren)

2011

L. Cornips (2011). Dynamische Dialecten. 14-12-2011. (Aanbieding Jaarboek Veldeke 2011, Cuypershuis, Roermond)
L. Cornips (2011). Jongerentaal. 07-03-2011. (Studiedag ROC van Amsterdam afdeling Gooi en Vechtstreek. Thema ” taal en rekenen”, Hilversum)

2010

L. Cornips (2010). Taal is levend! straattaal-de functie en ontwikkeling van taal. 22-03-2010. (Expertbijeenkomst Taal, reken maar!, ROCvAmsterdam, Aristo Amsterdam)

2007

L. Cornips (2007). Het Heerlens Algemeen Nederlands. 02-11-2007. (Winand Roukens fonds, Fort St-Pieter Maastricht)

2006

L. Cornips (2006). Straattaal in de klas?. 13-12-2006. (Didaktief-jubileumcongres Cijfers & Letters, Den Haag)
L. Cornips (2006). Poster and alternate. The mapping of neuter gender in Dutch: production versus comprehension. 17-08-2006. (Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2), McGill University, Montréal, Canada)

2005

L. Cornips (2005). Taalcontact en taalverwerving: het dialect en Nederlands in Heerlen in beweging. 25-11-2005. (Limburg maand, Openbare Bibliotheek, Glaspaleis, Heerlen)
L. Cornips (2005). Taal en identiteit(en). 27-09-2005. (Faculteitsvereniging Ibn Battuta, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
L. Cornips (2005). Taalverandering of -Verloedering. 11-06-2005. (Universiteitsdag UvA, Alumnidag, UvA, Amsterdam)
L. Cornips (2005). Straattaal. 05-03-2005. (Expositie beeldende kunst Straattaal, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam)

2004

L. Cornips (2004). Heerlen Algemeen Nederlands. 08-01-2004. (Jubileum Bernadinuscollege, Heerlen)

2003

L. Cornips (2003). Straattaal. 19-10-2003. (Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam)

2000

L. Cornips (2000). Variatie in het Nederlands. 12-02-2000. (Universiteit Vrij van Nut, Zwolle)