skip to main content

Koppen, prof. dr. J.M. van (Marjo)

Researcher Variation Linguistics

email
marjo.van.koppen@meertens.knaw.nl
telephone
020 4628 550

2021

Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Jos Swanenberg. “De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten”. Taal en tongval. 2021, 72(1). 69-116. https://doi.org/10.5117/TET2020.1.DORE

2019

van Craenenbroeck, Jeroen, Marjo van Koppen, and Antal van den Bosch. “A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters”. Language. 2019, 95(2). 333-370.
Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and J. Nortier. “Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen “. Nederlandse Taalkunde. 2019, 24(3). 291-322. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2019.3.002.DORE
van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen. “Theoretische taalkunde in het digitale tijdperk: A match made in heaven”. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2019, 135(4). 416.

2022

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen “Variatie van onderwerpen en onderwerpen van variatie”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2022, 49-54.

2021

Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Jos Swanenberg “Tebbie nou op je muil, joh? Lokale taal in een mondiale pandemie”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2021, 40-51.

2020

Diercks, Michael, M. van Koppen and Michael Putnam “Agree probes down: Anaphoric feature valuation and phase reference”. Smith, Peter Mursell, Johannes Hartmann, Katharina (ed.). Agree to Agree: Agreement in the Minimalist Programme. Chapter 11, Language Science Press. 2020, 347-389. https://doi.org/10.5281/zenodo.3528036
van Koppen, M. “Complementizer Agreement”. and Putnam, Michael Page, Richard (ed.). The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics. Chapter 14, Cambridge: Cambridge University Press. 2020, 313. https://doi.org/10.1017/9781108378291

2019

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen “Clause-initial subject doubling in Dutch dialects: (Or: Liliane was right after all)”. Bagriacik, Metin Breitbarth, Anne De Clerq, Karen (ed.). Mapping Linguistic Data: Essays in honour of Liliane Haegeman. Ghent. 2019.

2018

van Koppen, M. and Norbert Corver “Dutch”. and van Craenenbroeck, Jeroen Temmerman, Tanja (ed.). The Oxford Handbook of Ellipsis. 1 udg. Chapter 28, Oxford: Oxford University Press. 2018, 721-764. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198712398.013.37
van Koppen, M. and Norbert Corver “Pronominalization and variation in Dutch demonstrative and possessive expressions.”. Coniglio, Marco and Murphy, Andrew Schlachter, Eva Veenstra, Tonjes (ed.). Atypical demonstratives. – Syntax, semantics and pragmatics. de Gruyter. 2018, 57-94.

2017

van Koppen, M. “Complementizer Agreement”. and Everaert, Martin van Riemsdijk, Henk (ed.). The Wiley-Blackwell Companion to Syntax – Second Edition. second udg. Wiley-Blackwell. 2017, 923-962.

2018

van Koppen, M. et al. “The AnnCor CHILDES Treebank”. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA). 2018.

2021

Kristel Doreleijers, M. van Koppen (2021). Changing Gender: (mis)matches in geslachtsmarkering in Brabantse dialecten. 22-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2020

2019

L. Cornips, M. van Koppen (2019). Embodied grammar in Dutch dairy cows. Poster presentation.. 17-06-2019. (Animal Linguistics: take the leap! Workshop by Mélissa Berthet and Guillaume Dezecache. L’École normale supérieure. June, 17. Paris.)

2018

M. van Koppen (2018). De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands. 07-12-2018. (Taal en Tongval colloquium)
M. van Koppen (2018). Negation in the letters of P.C. Hooft. 12-09-2018. (Linguistic Association of Great Britain)
M. van Koppen (2018). Complementizer variation in Dutch dialects. 08-06-2018. (Workshop on Language Variation)
M. van Koppen (2018). Quantity and quality in microvariational research. 06-02-2018. (Colloquium Potsdam University)

2017

M. van Koppen (2017). Methodology of theSAND-/Edisyn-project. 13-12-2017. (Syntactic variation in the dialects of Albanian)

2019

L. Cornips, M. van Koppen (2019). Een koe zegt ook wel eens nee. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips, M. van Koppen (2019). Koeien zeggen geen boe. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2017

M. van Koppen (2017). Rappers van de Gouden Eeuw. 25-11-2017. (Het Schoolvak Nederlands)