skip to main content

Margry, prof. dr. P.J. (Peter Jan)

Researcher Ethnology

email
peter.jan.margry@meertens.knaw.nl
telephone
020 4628 551
linkedin
nl.linkedin.com/in/peterjanmargry
twitter
@PieJayz

more information

personal page

Projects

Het Amsterdam Center for European Ethnology (ACEE) beoogt een (inter-) nationaal coördinerend podium te zijn voor onderzoek en voor onderwijs op het terrein van de Europese Etnologie. De focus ligt op het onderzoek naar de cultuur van het dagelijks leven in Nederland, zowel in diachroon (historisch) als comparatief (vergelijkend) perspectief en in samenhang met de internationale en transnationale dimensies van de Nederlandse cultuur.

2021

2020

Margry, P.J. “Comment”. Ethnologia Europaea. 2020. 49(2). https://doi.org/10.16995/ee.3024

2019

2017

2015

Margry, P.J. and Valdimar Hafstein. “Introduction: What’s in a Discipline?”. Cultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture. 2015, 13 (2014). 1-9.

2014

Margry, P.J. “Is Tourist a Secular Pilgrim or a Hedonist in Search of Pleasure?”. Tourism Recreation Research. 2014, 39(2). 235-267.
Margry, P.J. “Le Culte de la Citroën “Déesse””. Deshima. Revue d’Histoire Globale des Pays du Nord. 2014, 8. 129-132.
Margry, P.J. “UNESCO en de paradox van bescherming: Immaterieel erfgoed in Nederland”. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 2014, 57(1). 56-66.
Margry, P.J. “Whiskey and Pilgrimage: Clearing up Commonalities”. Tourism Recreation Research. 2014, 39(2). 243-247.

2012

Margry, P.J. “Mary’s Reincarnation and the Banality of Salvation: The Millennialist Cultus of the Lady of All Nations/Peoples”. Numen: international review for the history of religions. 2012, 59. 486-508.
Margry, P.J. “Zingeving zoeken bij idolen”. TussenRuimte. Tijdschrift voor interculturele theologie. 2012, 5(1). 15-19.

2011

Margry, P.J. “Thou Shalt Memorialize. Memory and Amnesia in the Post-Secular”. Anthropology News. 2011, 2011. 8-9.

2009

Margry, P.J. “Memorialising Europe. Revitalizing and Reframing a “Christian” Continent”. Anthropological Journal of European Cultures. 2009, 17(2). 6-33.

2008

Margry, P.J. “Il “marketing” di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza religiosa collettiva”. Sanctorum. Rivista dell’associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia. 2008, 5. 141-167.

2007

Margry, P.J. and C. Sánchez-Carretero. “Memorializing Traumatic Death”. Anthropology Today. 2007, 23(3). 1-2.
Margry, P.J. “[Review of: J.J.M. de Hart (2005) Voorbeelden & Nabeelden]”. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 2007, 4(1). 157-158.

2005

Margry, P.J. “De processie is terug – katholieke emancipatie voltooid”. De Volkskrant. 2005, 21 juni. 12.
Margry, P.J. “”Jezuïetenstreken”. Mythevorming rond jezuïeten in negentiende-eeuws Nederland”. Streven. Cultureel Maatschappelijk Maandblad. 2005, 72 (2005). 99-111.

2004

Margry, P.J. and E.M. Efting Dijkstra. “Enchantment in Albuquerque: Het AFS-jaarcongres (2003) en de Amerikaanse etnologie”. Volkskunde. 2004, 105(1). 91-100.
Margry, P.J. “La terra di nessuno dei devoti. Devozioni informali tra localismo e transnazionalismo nell”Europa contemporanea”. Sanctorum. Rivista dell’associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia. 2004, 1. 153-178.

2003

Margry, P.J. “De Januskop van de rooms-katholieke kerk. De strijd om de Amsterdamse cultus van de Vrouwe van Alle Volkeren”. Avé: Nieuwsbrief over Actuele Verschijningen. 2003, 3. 68-69.
Margry, P.J. and H. van de Velde. “Kulturkampf in Limburg: de strijd over religieuze rituelen in de publieke ruimte”. De Maasgouw. 2003, 122. 118-133.
Margry, P.J. “Methodische and analytische Probleme einer Totalinventarisation der Wallfahrtsstätten in den Niederlanden”. Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient. 2003, 29. 345-354.

2002

Margry, P.J. “Aandacht voor wonder van Garabandál opgeklopt”. NRC Handelsblad. 2002, (10 april). 9.
Margry, P.J. “De tijdelijke heiligheid van Pim Fortuyn”. Trouw. 2002, (26 juli). 13.
Margry, P.J. and H. van de Velde. “Die Prozessionsfrage in Limburg. Der Kampf um Religion und Öffentlichkeit in den Niederlanden”. Comparativ. 2002, 12(5/6). 81-96.
Margry, P.J. “Erfgoedbeleid en volkskunde. Recente ontwikkelingen in Nederland”. TerZake. Praktijkblad over lokaal beleid en samenleving. 2002, (juni). 39-40.
Margry, P.J. “Mariaverschijningen aan Ida Peerdeman”. Trouw. 2002, (26 juni). 12.
Margry, P.J. “Merchandising and Sanctity: the invasive cult of Padre Pio”. Journal of Modern Italian Studies. 2002, 7(1). 88-115.
Margry, P.J. “Nieuwe religieuze verschijnselen en bewegingen. Onderzoek naar religieuze cultuur op het Meertens Instituut (KNAW)”. Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden. 2002, 11(4). 349-353.
Margry, P.J. “Un beatus ovvero il culto bulldozer di Padre Pio. Un”indagine etnoantropologica”. La Critica Sociologica. 2002, (141). 51-79.

2001

Margry, P.J. “Nederland en het Heilig Jaar 2000: verslag en evaluatie”. Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden. 2001, 10 (2001). 333-352.

2000

Margry, P.J. “Italia Sacra Ao MM”. Il Pilastro: tijdschrift voor Italiaanse cultuur. 2000, 5. 114-122.

1999

2017

Margry, P.J. “Seculiere blik nodig op feestdagen”. Trouw. 2017. 2017(9 juni).

2014

Margry, P.J. “Koekhappen is geen dom spel, maar een ritueel”. NRC Handelsblad. 2014, 16-17.
Margry, P.J. “Oranjegevoel tussen vorst en voetbal”. Nederlands Dagblad. 2014.
Margry, P.J. “Uitvaartbedrijf is toch geen cultureel erfgoed”. NRC Handelsblad. 2014, 16-17.

2012

Margry, P.J. and B. Kromhout. “Lessen uit het verleden: religie op straat”. Historisch Nieuwsblad. 2012, (maart). 28-28.

2011

Margry, P.J. “Unesco-conventie is politiek instrument”. Leeuwarder Courant. 2011, 6.

2010

Margry, P.J. “De volkscultuur voorbij, op weg naar immaterieel erfgoed”. Volkscultuur Magazine. 2010, 5(1). 16-18.
Margry, P.J. “Processies in Nederland. De katholieke coming-out”. RKKerk.nl. 2010, 8(10). 22-23.
Margry, P.J. “SIEF, ICH, UNESCO en het curieuze NGO-wezen”. Levend Erfgoed. 2010, 7. 41-46.

2009

Margry, P.J. “Supercooled in the Desert: SIEF as NGO”. SIEF Newsletter. 2009, 7(2). 8-11.

2008

Margry, P.J. “Stille tochten als Civil Religion. De publiek-rituele omgang met de traumatische dood”. Simulacrum. Tijdschrift voor Kunst en Cultuur. 2008, 17(November). 27-30.
Margry, P.J. “Van bedevaart naar processie. Rituele veranderingen in de Larense St. Jansverering”. Vieren. Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit. 2008, 2. 35-39.

2006

Margry, P.J. and P. Post. “De religieuze behoefte: hunkering en onvermogen [gesprek]”. Christen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 2006, 2006(Zomer). 36-45.

2005

Margry, P.J. H.J. Bennis, and H.W. Roodenburg. “Leve de canon – maar niet te absoluut”. NRC Handelsblad. 2005, 5-5.

2021

Elpers, S.M. and P.J. Margry “‘Bevrijd van zoenen’: Dagelijks leven in tijden van corona”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2021, 51-67.
Margry, P.J. and Jan De Maeyer “Comparing Perspectives in Material Change: An Introduction”. and De Maeyer, Jan Margry, Peter Jan (ed.). Material Change: The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europe, 1780-1920. Leuven: Leuven University Press. 2021, 9-25.
Margry, P.J. “Conclusion and Outlook”. Margry, Peter Jan (editors). Cold War Mary: Ideologies, Politics and Marian Devotional Culture. Leuven: Leuven University Press. 2021, 375-382.
Margry, P.J. “Contested Cold War Marian Politics: The Dutch Pentagon and the Empire of Mary”. Margry, Peter Jan (editors). Cold War Mary: Ideologies, Politics and Marian Devotional Culture. Leuven: Leuven University Press. 2021, 307-333.
Margry, P.J. “Envisioning and Exploring Mary’s Theatre of War”. Margry, Peter Jan (editors). Cold War Mary: Ideologies, Politics and Marian Devotional Culture. Leuven: Leuven University Press. 2021, 7-55.
Margry, P.J. “Material Reform in Everyday Religion: Introduction”. and De Maeyer, Jan Margry, Peter Jan (ed.). Material Change: The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europe, 1780-1920. Leuven University Press. 2021, 316-321.
Margry, P.J. “Societal Change and the Shifts in the Material Expression of Devotional Catholicism in the Netherlands”. and De Maeyer, Jan Margry, Peter Jan (ed.). Material Change: The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europe, 1780-1920. Leuven: Leuven University Press. 2021, 374-393.

2019

Margry, P.J. “The Global Network of Deviant Revelatory Marian Movements”. Maunder, Chris (editors). The Oxford Handbook of Mary. Oxford: Oxford University Press. 2019, 662-683.

2017

Margry, P.J. and Daniel Wojcik “A Saxophone Divine: The Transformative Power of Saint John Coltrane’s Jazz Music in San Francisco’s Fillmore District”. and Margry, Peter Jan Hegner, Victoria (ed.). Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat. Milton Park: Routledge. 2017, 169-194.
Margry, P.J. “Mise en ordre des fêtes hollandaises: Catégorisations de la fête aux Pays Bas”. Fournier, Laurent Sébastien (editors). L’inventaire des fêtes en Europe. 1st udg. Paris: L’Harmattan. 2017, 49-66.
Margry, P.J. and Victoria Hegner “Spiritualizing the Urban and the Urbanesque”. and Margry, Peter Jan Hegner, Victoria (ed.). Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat. 1st udg. Milton Park: Routledge. 2017, 1-23.

2016

Margry, P.J. “A Foreword to Personal Religiosity”. Saraiva, Clara (editors). Experiencing Religion : New Approaches to Personal Religiosity. Berlin: LIT Verlag. 2016, 1-3.
Margry, P.J. “Kapel van Onze-Lieve-Vrouw onder de Linden (Loretokapel), Thorn: Een kopie als kapel.”. de Beyer, Marc (editors). Kerkinterieurs in Nederland. Zwolle: WBOOKS. 2016, 186-187.

2015

Margry, P.J. “Imagining an end of the world: Histories and Mythologies of the Santiago – Finisterre Connection”. Sánchez-Carretero, Christina (editors). Walking to the End of the World: Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre. New York: Springer. 2015, 32-52.
Margry, P.J. “To be or not to be, … a pilgrim? Spiritual Pluralism on the Finisterre Trail”. Sánchez-Carretero, Cristina (editors). Walking to the End of the World: Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre. New York: Springer. 2015, 175-211.
Margry, P.J. “Whiskey and Pilgrimage: Clearing up Commonalities”. Singh, Tej Vir (editors). Challenges in Tourism Research. Bristol: Channel View Publications. 2015, 53-58.

2014

Margry, P.J. “Het Martelveld te Brielle: De creatie van een sacraal katholiek baken in het ‘protestants’ Hollandse landschap”. Van Aelst, Lies (editors). Tot stantvastighijt in haer gelooff. De Martelaren van Gorcum: Geestelijken in Gorinchem – slachtoffers in Den Briel – heiligen in Rome. Gorinchem: Historische Vereniging Oud Gorcum. 2014, 13-43.
Margry, P.J. “Het ‘Oranjegevoel’ van Koninginnedag: Een ritualistische verzoening met de anachronie van de monarchie”. and te Velde, Henk Haks, Donald (ed.). Oranje Onder : Populair Orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 2014, 243-265, 296-300.
Margry, P.J. “Nederland in kaart: “Hollandia” divisa est in partes tres”. van der Sijs, N. (editors). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014, 74-80.
Margry, P.J. “To Be or Not to Be… a Pilgrim: Spiritual Pluralism along the Camino Finisterre and the Urge for the End”. and Schöne, Anja Groschwitz, Helmut (ed.). Religiosität und Spiritualität: Fragen, Kompetenzen, Ergebnisse. Münster: Waxmann Verlag GmbH. 2014, 153-182.
Margry, P.J. M. van Oostendorp, and D.A. Zeldenrust “Worst en eieren en de rijksgrens”. van der Sijs, N. (editors). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014, 54-61.

2012

Margry, P.J. “Dutch Devotionalisation. Reforming Piety: Grassroots Initiative or Clerical Strategy?”. Jarlert, Anders (editors). The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, c. 1780-1920, Vol. 5: Reform of Piety. Leuven: Leuven University Press. 2012, 125-156.
Margry, P.J. “Een gedroomd heiligdom voor de Vrouwe van Alle Volkeren. Opmerkelijke Mariaverschijningen in Amsterdam”. Jacobs, Jan (editors). Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland. Nijmegen: Valkhof Pers. 2012, 140-155.
Margry, P.J. “European Religious Fragmentation and the Rise of Civil Religion”. Kockel, U. Nic Craith, M. Frykman, J. (ed.). Companion to the Anthropology of Europe. Blackwell Companions to Anthropology. Oxford: Wiley-Blackwell. 2012, 275-294.
Margry, P.J. “GedachteNis ter Heilige Stede. De Stille Omgang in Amsterdam,”. Jacobs, Jan (editors). Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland. Nijmegen: Valkhof Pers. 2012, 90-105.

2011

Margry, P.J. “Memorializing a Controversial Politician: The “Heritagization” of a Materialized Vox Populi”. and Margry, P.J. Sánchez-Carretero, C. (ed.). Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death. New York: Berghahn Books Inc. 2011, 319-345.
Margry, P.J. “Practicing Religion in Private: the Home Altar”. Post, P. (editors). Sacred Places in Modern Western Culture. Leuven: Peeters Publishers. 2011, 227-233.
Margry, P.J. and C. Sánchez-Carretero “Rethinking Memorialization: The Concept of Grassroots Memorials”. and Margry, P.J. Sánchez-Carretero, C. (ed.). Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death. New York: Berghahn Books Inc. 2011, 1-48.
Margry, P.J. “The Silent March: A Ritual of Healing and Protest for an Afflicted Society”. Post, P. Molendijk, A.L. Kroesen, J. (ed.). Sacred Places in Modern Western Culture. Leuven: Peeters Publishers. 2011, 235-240.

2010

Margry, P.J. “Ein Fest der Fans. Der Kult um Jim Morrison auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris”. Mohrmann, Ruth-E. (editors). Alternative Spiritualität heute. Münster: Waxmann Verlag GmbH. 2010, 113-139.

2009

Margry, P.J. “Paradoxes of Marian Apparitional Contestation: Networks, Ideology, Gender, and The Lady of All”. Hermkens, Anna-Karina Jansen, Willy Notermans, Catrien (ed.). Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern World. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2009, 182-199.

2008

Margry, P.J. “Lourdesfilialen in Nederland”. Bemelmans, Matheu (editors). jubileumuitgave Lourdes. s-Hertogenbosch: VNB. 2008, 18-19.
Margry, P.J. “Politiek Rouwen in het Publieke Domein. Rouwmonumenten en Stille Tochten”. Venbrux, Erik (editors). Rituele creativiteit. Actuele veranderingen in de uitvaart- en rouwcultuur in Nederland. Zoetermeer: Meinema. 2008, 101-119.
Margry, P.J. “Secular Pilgrimage: A Contradiction in Terms?”. Margry, P.J. (editors). Shrines and Pilgrimage in the Modern World. New Itineraries into the Sacred. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2008, 13-46.
Margry, P.J. “The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery: The Social Construction of Sacred Space”. Margry, P.J. (editors). Shrines and Pilgrimage in the Modern World. New Itineraries into the Sacred. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2008, 143-171.

2007

Margry, P.J. and H.W. Roodenburg “A History of Dutch Ethnology in 10,5 Pages”. and Margry, P. Roodenburg, H. (ed.). Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2007, 261-271.
Margry, P.J. “Bibliographic Information on Dutch Ethnology”. and Margry, P. Roodenburg, H. (ed.). Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2007, 273-284.
Roodenburg, H.W. and P.J. Margry “Introduction”. Reframing Dutch Culture: Between Otherness and Authenticity. Progress in European Ethnology. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2007, 1-10.
Margry, P.J. “Jim Morrison: idool en rolmodel”. van Eijnatten, J. van Lieburg, F. de Waardt, H. (ed.). Heiligen of Helden. Opstellen voor Willem Frijhoff. Amsterdam: Prometheus. 2007, 377-392.
Margry, P.J. “Olanda Sacra. La mappa della cultura Neerlandese del pellegrinaggio (ca. 550-2000). Alcune riflessioni di ordine analitico e teorico”. Vauchez, A. (editors). I santuari cristiani d’Italia: bilancia del censimento e proposte interpretative. Roma: École Française de Rome. 2007, 63-72.
Margry, P.J. “Performative Memorials: Arenas of Political Resentment in Dutch SocieTY”. and Margry, P. Roodenburg, H. (ed.). Reframing Dutch Culture. Between Otherness and AuthenticiTY. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2007, 109-133.
Margry, P.J. “Terugkeer van de processie in de katholieke diaspora”. Tervoort, F. (editors). Ziel en Zaligheid. Volksgeloof in Nederland en Vlaanderen. Tielt: Lannoo. 2007, 15-17.

2006

Margry, P.J. “De kunst van het pelgrimeren. Spiritueel reizen en religieuze ervaringen in de 20e en de 21e eeuw.”. Barnard, M. (editors). Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht. Budel: Damon Publishers. 2006, 71-100.
Margry, P.J. “[Folklore and Ethnology in] The Netherlands”. Clements, W. (editors). The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife, vol. 3. New York: Greenwood Press. 2006, 233-248.
Margry, P.J. “Il luogo sacro reconsiderato. Il progetto “Luoghi di pellegrinaggio nei Paesi Bassi” in prospettiva europea”. and Barbero, A. De Filippis, E. (ed.). Linee di integrazione e sviluppo all’atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. Ponzano Monferrato: Centro Sacri Monti. 2006, 45-56.
Margry, P.J. “The Passion of the Christ revisited: de school van Padre Pio. Stigmatisatie als instrument van devotionele missionering en authentisering”. Speelman, W. (editors). Wondtekenen, wondertekenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 2006, 140-168.

2005

Margry, P.J. “Berm-altaartjes en Sint Jannekes”. and Janssen, L. Loeff, K. (ed.). Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie. Wormer: Uitgeverij Noord-Holland. 2005, 182-189.
Margry, P.J. “De Ordo Processionis van de Larense processie”. and Janssen, L. Loeff, K. (ed.). Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie. Wormer: Uitgeverij Noord-Holland. 2005, 137-142.
Margry, P.J. P. van de Laar and C. Santing “Een gedreven en betrokken historicus”. Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen : Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2005, 9-20.
Margry, P.J. “Larense Mythologie en de vroege Sint Janscultus”. and Janssen, L. Loeff, K. (ed.). Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie. Wormer: Uitgeverij Noord-Holland. 2005, 17-32.
Margry, P.J. “‘Transformatie van Bedevaart naar Processie. De Larense Sint Jansverering in de negentiende en twintigste eeuw’, in:(ed.),”. and Janssen, L. Loeff, K. (ed.). Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie. Wormer: Uitgeverij Noord-Holland. 2005, 33-57.

2004

Margry, P.J. “Apocalypse Now, Reprise”. and Clevis, K. Santing, C. (ed.). The Eternal Body. Scholars & artists under the spell of mortal remains. Budel: Damon Publishers. 2004, 134-153.
Margry, P.J. “Global Network of Divergent Marian Devotion”. Partridge, C.T. (editors). Encyclopedia of New Religions: New Religious Movements, Sects and Alternative Spiritualities. Oxford: Lion Publishing. 2004, 98-102.
Margry, P.J. “Inleiding”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 9-19.
Margry, P.J. “Mijzen, O.L. Vrouw”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 53-56.
Margry, P.J. “New transnational religious cultures: the networks and strategies of modern devotions in contemporary Europe”. Paládi-Kovács, A. (editors). Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Budapest: Akademiai Kiado. 2004, 205-213.
Margry, P.J. “Oirsbeek, O.L. Vrouw”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 60-63.
Margry, P.J. “Roermond, Jacobus”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 68-75.
Margry, P.J. “Rucphen, O.L. Vrouw van de Berg Karmel”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 75-82.
Margry, P.J. “Valkenswaard, O.L. Vrouw”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 82-86.
Margry, P.J. “Vinkeveen, O.L. Vrouw”. and Margry, P. Caspers, C. (ed.). Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda – Index – Bijlagen. Amsterdam / Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2004, 91-96.

2003

Dibbits, H.C. and P.J. Margry “Alledaagse Cultuur”. and Kohnstamm, D. Cassee, E. (ed.). Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Amsterdam: Anthos. 2003, 493-506.
Margry, P.J. and H. van de Velde “Contested Rituals and the Battle for Public Space: the Netherlands”. and Clark, C.T. Kaiser, W. (ed.). Culture Wars: Secular-Clerical Conflict in Nineteenth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press. 2003, 129-151, 347.
Margry, P.J. and C. Caspers “Cults and pilgrimage sites in the Netherlands”. Jones, G. (editors). Saints of Europe. Studies towards a survey of cults and culture. Donington: Shaun Tyas. 2003, 29-42.
Margry, P.J. “De “Germaanse erfenis”. Een deconstructie van “inheemse” mythologieën over de invloed van de voor-christelijke religieuze cultuur op de christelijke”. Rieter, O. (editors). Inheemse erfenis. Continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis. Utrecht: NCV. 2003, 24-40.
Margry, P.J. “Persoonlijke Altaren en Private Heiligdommen. De creatie van sacrale materiële cultuur als resultante van geïndividualiseerde religiositeit”. Molendijk, A. (editors). Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2003, 51-78.

2002

Margry, P.J. “Fatima (Portugal)”. and Melton, J. Baumann, M. (ed.). Religions of the world. A comprehensive encyclopedia of beliefs and practices. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2002, 497-498.
Margry, P.J. “”Imago en Identiteit. De problematische manifestatie van “het katholieke” in de Nederlandse samenleving rond het midden van de negentiende eeuw””. and Vis, J. Janse, W. (ed.). Staf en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2002, 64-86.
Margry, P.J. “Medjugorje (Bosnia-Hercegovina)”. and Melton, J. Baumann, M. (ed.). Religions of the world. A comprehensive encyclopedia of beliefs and practices. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2002, 841.
Margry, P.J. “Our Lady of All Nations (Netherlands)”. and Melton, J. Baumann, M. (ed.). Religions of the world. A comprehensive encyclopedia of beliefs and practices. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2002, 986-987.
Margry, P.J. “World Network of Marian Devotion”. and Melton, J. Baumann, M. (ed.). Religions of the world. A comprehensive encyclopedia of beliefs and practices. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2002, 831-832.

2001

Margry, P.J. “Een beatus destructor oftewel de bulldozercultus van Padre Pio”. and Post, P. van Tongeren, L. (ed.). Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden. Kampen: KokBoekencentrum Uitgevers. 2001, 91-134.

1999

Margry, P.J. “Een pelgrimage zonder einde? De bedevaartcultuur in kaart gebracht. Een status quaestionis uit Nederland”. Minke, A. Neuberg, A. van Royen, H. (ed.). Volksreligie in België en Luxemburg. ‘s Gravenwezel/Bastogne/Eupen: Verbond voor Heemkunde/Musée en Piconrue/Förderverein des Archivwesens. 1999, 57-64.

2009

Margry, P.J. Maria: Icoon en Rolmodel. 2009.
Margry, P.J. O.L. Vrouw van Tilligte. 2009.

2021

Margry, P.J. Vurige Liefde: Het geheim rond het Bloedige Bruidje van Welberg Amsterdam: Prometheus. 2021.

2019

Margry, P.J. and Charles Caspers The Miracle of Amsterdam: Biography of a Contested Devotion University of Notre Dame. 2019.

2018

Margry, P.J. Healing en ‘alternatief genezen’: Een culturele diagnose 1st udg. Nieuwjaarsuitgave Meertens Instituut. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2018.

2017

Margry, P.J. and Charles Caspers Het Mirakel van Amsterdam: Biografie van een betwiste devotie Amsterdam: Prometheus. 2017.
Margry, P.J. Jenny Reynaerts and Jurjen Vis Het verdwenen hofje: Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed 1st udg. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2017.

2014

Margry, P.J. Bloed Kruipt! Over de Culturele Hemoglobine van de Samenleving Oratiereeks Faculteit der Geesteswetenschappen; 506. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen. 2014.
Margry, P.J. and Jeroen Brenninkmeijer Stilte in de stad: Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam Amsterdam: Gezelschap van de Stille Omgang. 2014.

2011

Dibbits, H.C. et al. Immaterieel erfgoed en volkscultuur: Almanak bij een actueel debat Amsterdam: Amsterdam University Press. 2011.

2009

Margry, P.J. 2000 jaar Nederlanders op pelgrimstocht Geloof in Nederland, dl. 14. Zutphen: Uitgeverij Waanders. 2009.

2008

Margry, P.J. and C. Caspers 101 Bedevaartplaatsen in Nederland Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 2008.

2007

2006

Margry, P.J. and C. Caspers Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang Hilversum: Uitgeverij Verloren. 2006.
Margry, P.J. and J. Joor St. Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam Aerdenhout: Gezelschap van de Stille Omgang. 2006.

2004

Margry, P.J. and C. Caspers Bedevaartplaatsen in Nederland Deel 4: Addenda- Index-Bijlagen Hilversum / Amsterdam: Uitgeverij Verloren. 2004.

2002

Margry, P.J. P.J. Meertens van het Meertens Instituut Meertens Nieuwjaar cahiers. Amsterdam: Meertens Instituut. 2002.

2000

Margry, P.J. and C. Caspers Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg Amsterdam/Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 2000.

1998

Margry, P.J. and C. Caspers Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant Amsterdam/Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 1998.

1997

Margry, P.J. and C. Caspers Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1: Noord- en Midden-Nederland Amsterdam/Hilversum: Meertens Instituut / Verloren. 1997.

2021

Margry, P.J. editors Cold War Mary: Ideologies, Politics, Marian Devotional Culture Leuven: Leuven University Press. 2021.
Margry, P.J. and Jan De Maeyer, editors Material Change: The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europe, 1780-1920 Leuven: Leuven University Press. 2021.

2017

Margry, P.J. and Victoria Hegner, editors Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat Routledge. 2017.

2016

Margry, P.J. and Clara Saraiva, editors Experiencing Religion: New Approaches to Personal Religiosity Berlin: LIT Verlag. 2016.

2015

Margry, P.J. and Valdimar Hafstein, editors. “What’s in a Discipline? Special issue on the occasion of the 50th anniversary of the International Society for Ethnology and Folklore”. Cultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture. 2015. 13.

2011

Margry, P.J. and C. Sánchez-Carretero, editors Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death Remapping Cultural History. New York: Berghahn Books Inc. 2011.

2008

Margry, P.J. editors Shrines and Pilgrimage in the Modern World: New Itineraries into the Sacred Amsterdam: Amsterdam University Press. 2008.

2007

Margry, P.J. and H.W. Roodenburg, editors Reframing Dutch Culture: Between Otherness and Authenticity Progress in European Ethnology. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2007.

2005

2001

Margry, P.J. editors Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum Arnhem: Nederlands Openluchtmuseum. 2001.

2021

P.J. Margry (2021). Stigmata en verschijningen. 30-09-2021. (SPUI25, Amsterdam)

2019

P.J. Margry (2019). The Transformative Power of Saint John Coltrane’s Divine Saxophone’. 23-11-2019. (Lecture series Religious Studies)
P.J. Margry (2019). Deviante devoties, in Nederland en Europa. 13-11-2019. (Symposium In de hemel is het feest )
P.J. Margry (2019). panel Tracing/tracking/transforming histories of ethnology/folklore. 16-04-2019. (14th SIEF Congress, Santiago de Compostela: Track Changes: Reflecting on a Transforming World)
P.J. Margry (2019). Healing in Damanhur. 15-04-2019. (14th SIEF Congress, Santiago de Compostela: Track Changes: Reflecting on a Transforming World)

2018

2017

P.J. Margry (2017). Het mirakel van Amsterdam. 05-04-2017.
P.J. Margry (2017). ‘Luther was here’. German Luther-heritage in the face of 500 years of Reformation.. 29-03-2017. (13th International SIEF Congress)

2016

P.J. Margry (2016). Religious and Alternative Healing in the Modern World: introduction. 22-09-2016. (Religious and Alternative Healing in the Modern World)
P.J. Margry (2016). Alternatieve Geneeswijzen. 19-01-2016. (Research seminar Cultuurwetenschappen Universiteit van Amsterdam)

2015

2014

P.J. Margry (2014). Walking the Camino (Finisterre) and the Urge for the End: To Be or Not to Be… a Pilgrim?. 28-11-2014. (The Way of Saint James as Model: Transformation, Inspiration and Imitation)
P.J. Margry (2014). Contested Cold War Marian Politics: The Pentagon of the Empire of Mary. 08-11-2014. (AFS 2014 Annual Meeting)
P.J. Margry (2014). What’s in a name?. 12-09-2014. (SIEF Golden Jubilee Symposium)
P.J. Margry (2014). Van oude archieven en de dingen die voorbij gaan. 28-08-2014. (Erfgoed en Archief)
P.J. Margry (2014). A Saxophone Divine. The Transformative Power of Saint John Coltrane’s Jazz Music, at Göttingen conference. 11-04-2014. (Religion in Urban Spaces, Göttingen, 9-11 April 2014)
P.J. Margry (2014). Religion in Urban Space(s). 09-04-2014. (Religion in Urban Spaces, Göttingen, 9-11 April 2014)

2012

P.J. Margry (2012). Societal Change and the Shifts in the Material Expression of Popular Catholicism in the Netherlands. 11-12-2012. (Conference project The Dynamics of Religious Reform, Leuven)
P.J. Margry (2012). The Spirituality of Walking. 23-11-2012. (Conference working group ‘Religiosität und Spiritualität’ of the DGV, Telgte)
P.J. Margry (2012). Santiago de Compostela: Imagining an End of the World: Spirituality along the Fisterra Trail. 09-10-2012. (Final conference of the project, Santiago de Compostela)
P.J. Margry (2012). Moving Pilgrim Ways. Poly-Spirituality towards the End of the World. 12-09-2012. (Conference SIEF working group Ethnology of Religion, Szeged, Hungary)

2011

P.J. Margry (2011). Visionary Culture in Transnational Perspective: The Lady of All Nations. 31-08-2011. (Invited lecture University of California, Berkeley, California)
P.J. Margry (2011). Memorializing Europe: Religion as Heritage, Heritage as Religion. 20-06-2011. (Invited lecture University of Oregon, Eugene, Oregon)
P.J. Margry (2011). Pilgrimage in a Changing Western Europe. 02-06-2011. (Conference Pilgrimage in a Changing Europe: Cultural, Political and Economic Processes, University College London, European Institute)
P.J. Margry (2011). Innovating a Traditionalistic Practice: Pilgrimage as Civil Religion. 19-05-2011. (Conference Pilgrimage in Pluralist Europe Today. Religion, Politics & Heritage, Antwerp, UCSIA)
P.J. Margry (2011). Creating Nostalgia? Discussing traditionalism in home environments. Introduction. 19-04-2011. (10th International SIEF Congress, Lisbon)
P.J. Margry (2011). Revival van de Pelgrimage. De instrumentalisering van een ‘traditioneel’ ritueel. 18-03-2011. (Jubileumcongres St. Jacobsgenootschap, Utrecht)
P.J. Margry (2011). Implicit Religiosity: Rituals of Movement as expressions of Civil Religion. 24-02-2011. (Seminariecyclus Religie en samenleving, 1750-2000, University of Leuven, KADOC)
P.J. Margry (2011). Taboe vs verering: het object als fetisj. 09-02-2011. (Symposium Repliek op Reliek, Amsterdam, Rijksmuseum)

2010

P.J. Margry (2010). Mary’s Reincarnation and the Cabalistics of Salvation. 15-10-2010. (Annual Meeting American Folklore Society, Nashville, USA)
P.J. Margry (2010). Visionary Culture, Self and the other. 02-06-2010. (Conference Experiencing Religion SIEF WG Ethnology of Religion, Warsaw, Poland)
P.J. Margry (2010). Popular religiosity. 01-06-2010. (Conference Experiencing Religion, Working Group Ethnology of Religion, Warsaw, Poland)
P.J. Margry (2010). Dealing with Doom: The Existential Self and Society. 26-05-2010. (Lectures Institut für Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie, Göttingen, Germany)
P.J. Margry (2010). Idolen, heiligen van nu?. 25-03-2010. (Albertinum Lezingen, Nijmegen)

2009

P.J. Margry (2009). Religion and Memorialization, Self and Society. 11-09-2009. (Symposium Culture, Religion and Memory, Radboud Universiteit Nijmegen)
P.J. Margry (2009). Catholic Devotionalisation in the Netherlands. 15-05-2009. (International Workshop The Dynamics of religious Reform: Piety, Lund)

2008

P.J. Margry (2008). De blik van de buitenstaander. Processies in Vlaams-Brabant opnieuw onder ogen. 04-12-2008. (Afsluiting processieproject KADOC / Provincie Vlaams-brabant, Leuven, België)
P.J. Margry (2008). A Feast of Fans: The Jim Morrison Cultus at Père Lachaise in Paris. 14-11-2008. (‘Spiritualität Heute’ Tagung, Münster, Duitsland; Westfälische Wilhelms-Universität / Volkskundliche Kommission für Westfalen)
P.J. Margry (2008). A Crisis Ritual of Memorialization and Cohesion: Silent Marches and the Expression of Civil Religion. 24-10-2008. (Annual Meeting American Folklore Society, Louisville KY, USA)
P.J. Margry (2008). Memorializing Europe: The Reframing of an Undefinable Continent. 16-06-2008. (Opening Keynote of the 9th International SIEF Congress, Derry, UK)

2007

P.J. Margry (2007). Divination and the Internet: Popular Authentication Processes of Contested Apparitional Devotions. 18-10-2007. (Annual Meeting AFS, American Folklore Society, Quebec, Canada / USA)

2006

P.J. Margry (2006). De cultus van O.L. Vrouw van het H. Hart als object van onderzoek. 03-11-2006. (Studiedag Cultus O.L. Vrouw van het H. Hart, LGOG, Sittard)
P.J. Margry (2006). Performing Monuments of Commemoration. Arenas of Political Resentment in Dutch Society. 20-09-2006. (Spontaneous Shrines as Political Tools, EASA, Bristol, UK)
P.J. Margry (2006). The Performance of a Cult of the Senses. The Jim Morrison Pilgrimage at Père Lachaise Cemetary. 10-09-2006. (Senses and Religion. 5th Conference of the Ethnology of Religion Group, SIEF, Celje, Slovenië)
P.J. Margry (2006). Stille omgang als manifestatie van Nederlandse identiteit. 15-03-2006. (Gezelschap SO, Amsterdam)

2005

P.J. Margry (2005). De Larense Processie: een lokaal ritueel van nationale betekenis. 07-10-2005. (Lokaal en Traditie, Meertens Instituut, Amsterdam)
P.J. Margry (2005). Il “marketing” di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza religiosa collettiva. 10-06-2005. (AISSCA Seminario “Le devozioni nella società di massa”, Università Roma Tre, Rome, Italië)
P.J. Margry (2005). Moderne Devoties. 07-03-2005. (Onderzoekspresentatie, Amsterdam)

2004

P.J. Margry (2004). The Passion of the Christ revisited. Stigmatisatie als missionerings- en authentiseringsinstrument. De school van Padre Pio. 15-10-2004. (‘Tekens uit de hemel’: stigmatisatie als goddelijke bezegeling, Universiteit Utrecht; theologische faculteit, Utrecht)
P.J. Margry (2004). Idol and Role Model: The Adolescent Pilgrimage to Jim Morrison at Père Lachaise Cemetery. 28-06-2004. (Non-confessional pilgrimage. New Itineraries into the Sacred in Contemporary Europe, Meertens Instituut, Amsterdam)
P.J. Margry (2004). Non-confessional Pilgrimage: an Introduction. 28-06-2004. (Non-confessional pilgrimage. New Itineraries into the Sacred in Contemporary Europe, Amsterdam)
P.J. Margry (2004). Devotional Network. 22-06-2004. (Divine Interventions, NIAS, Wassenaar)

2003

P.J. Margry (2003). Jezuïetenstreken: de constructie van mythen en de attributie van bedrog.. 22-11-2003. (Leugens en bedrog in de negentiende eeuw, Werkgroep 19e eeuw, Amsterdam)
P.J. Margry (2003). De processiekwestie en de strijd tussen katholieken en protestanten om de openbare ruimte. 01-11-2003. (Nationale Geschiedenisdag, KNHG, Apeldoorn)
P.J. Margry (2003). The Murder of a Political Dutch Messiah and the Spontaneous Creation of Secular Shrines of Protest and Devotion. 09-10-2003. (Annual Meeting, American Folklore Society, Albequerque, USA)
P.J. Margry (2003). The Rise and Fall of a Political Messiah. A case study on sanctity in profane modern culture.. 12-08-2003. (Saints and Role Models in Christian liturgy, Societas Liturgica, Eindhoven/Veldhoven)

2002

P.J. Margry (2002). The Murder of a Political Dutch Messiah and the Spontaneous Creation of Secular Shrines of Protest and Devotion. 09-10-2002. (American Folkore Society, Albuquerque, USA)
P.J. Margry (2002). Vormen van katholieke zelforganisatie. 13-06-2002. (Katholieken en openbaarheid in de 19e eeuw, RUG, Instituut voor Geschiedenis, Groningen)
P.J. Margry (2002). New religious cultures in the Netherlands and the Western World: the influence of transnational networks of contemporary devotions on mainstream religion. 08-06-2002. (Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies, Ann Arbor, Michigan)
P.J. Margry (2002). De eik en Sint Willibrord: historische en etnologische kanttekeningen rond het vellen van bosschages in het religieuze cultuurlandschap van Nederland. 14-03-2002. (De inheemse erfenis, NCV symposium, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Amersfoort)

2001

P.J. Margry (2001). Carolus Magnus en Padre Pio: modellen van heiligheid rond de millenniumwisseling. 19-12-2001. (Heilige gedachtenis, Liturgisch Instituut, Tilburg)
P.J. Margry (2001). Catholic and Ultramontane Representations during the Culture Wars in the Netherlands. 16-06-2001. (Culture Wars in Europe, Saarbrücken)
P.J. Margry (2001). Methodische und analytische Probleme einer Totalinventarisation der Wallfahrtsstätten in den Niederlanden. 31-05-2001. (La geografia dei santuari tra medioevo ed età moderna, Centro per gli studi storici Italo-Germanici / Istituto Trentino di Cultura, Trento)
P.J. Margry (2001). New transnational religious cultures: the networks and strategies of deviant devotions in contemporary Europe. 24-04-2001. (7e SIEF conferentie: Times, Places, Passages, Budapest)
P.J. Margry (2001). De kunst van het pelgrimeren: spiritueel reizen en religieuze ervaringen in de 20e en de 21e eeuw. 31-03-2001. (Spiritueel reizen vroeger en nu, Euregio Kreis Borken / Stg Kunst & Cultuur Overijs, Euregio Kreis Borken, Ambt Delden)
P.J. Margry (2001). La terra di nessuno dei devoti. Devozioni informali tra localismo e transnazionalismo nell’Europa contemporanea. 29-01-2001. (Istituto Olandese / Nederlands Instituut te Rome, Rome)

2000

P.J. Margry (2000). TASC and contemporanean Saint cults in Italy and the Netherlands. 26-10-2000. (Trans-national Database and Atlas of Saints’ Cults, Meertens Instituut / University of Leicester, Rome (Italië))
P.J. Margry (2000). Introduction to the second TASC-colloquium. 24-10-2000. (Trans-national Database and Atlas of Saints’ Cults, Meertens Instituut / University of Leicester, Rome (Italië))
P.J. Margry (2000). Religieuze cultuur in een etnologisch perspectief. 13-10-2000. (Cursus ‘Rome lezen’ voor aio’s, Huizinga Instituut / Nederlands Instituut in Rome, Rome (Italië))

2021

P.J. Margry (2021). Het Bloedig Bruidje van Welberg. 16-09-2021. (Bergen op Zoom)
P.J. Margry (2021). De casus Welberg. 10-09-2021. ( lezing St. Gummaruskerk Steenbergen)
P.J. Margry (2021). Cold War Mary. 29-05-2021. (Lunchlezingen Meertens Instituut, Meertens Instituut, Amsterdam)

2018

P.J. Margry (2018). Relict en reliek: de fascinatie voor het residu. 03-11-2018.
P.J. Margry (2018). The Miracle of Amsterdam. A Contested Devotion. 12-10-2018.

2017

P.J. Margry (2017). Jacob de Vos en het cultureel nationalisme in Nederland. 21-12-2017. (Book Presentation)
P.J. Margry (2017). Het Meertens onderzoek: conflict en harmonie rond alternatief genezen. 20-12-2017. (Alternatief genezen: conflict en harmonie)
P.J. Margry (2017). Puberdagboeken en onderzoek. 16-11-2017.
P.J. Margry (2017). Het Mirakel van Amsterdam. 14-11-2017.
P.J. Margry (2017). Madonna’s en wonderen: Italië en Nederland. 22-05-2017.
P.J. Margry (2017). Amsterdam en het Mirakel van Sacrament. 10-05-2017.
P.J. Margry (2017). Lezing over de Stille Omgang. 07-04-2017.
P.J. Margry (2017). Een Nationale Bedevaart: Het Mirakel van Amsterdam. 21-01-2017. (Symposium en presentatie Mirakel van Amsterdam)

2015

P.J. Margry (2015). lecture on Neogotische architectuur. 21-03-2015. (150 Years MAS Architecture)

2014

2013

P.J. Margry (2013). Zwarte Piet. 28-11-2013. (Zwarte Piet Debat, Amsterdam, Amsterdamse Academische Club)
P.J. Margry (2013). Hedendaags orangisme. 04-10-2013. (Meertens Instituut Dag, Amsterdam)
P.J. Margry (2013). Pilgrims’ Progress. 30-01-2013. (Literaire vereniging Ram Horna, Rotterdam)

2011

P.J. Margry (2011). Bermmonumenten en Grassroots Memorials. 10-12-2011. (MentalFloss, Leeuwarden)
P.J. Margry (2011). Devotie en Pelgrimage. 27-03-2011. (Opening fototentoonstelling Desire for Devotion, Amsterdam)

2010

P.J. Margry (2010). ‘Fusion’-stijl en zijn (volks-)culturele missie. 28-09-2010. (Debatmiddag (Fusion/Van Winden) Imagine IC, Amsterdam)
P.J. Margry (2010). Pelgrimeren, onderweg naar Santiago de Compostela. 13-02-2010. (Pelgrimagedag, Haarlem)
P.J. Margry (2010). Immaterieel Cultureel Erfgoed: Nederland en UNESCO. 03-02-2010. (Probusmeeting, Breda)

2009

P.J. Margry (2009). Bedevaartcultuur in en buiten West-Brabant. 11-12-2009. (Workshop Pelgrimage, Oudenbosch)

2008

P.J. Margry (2008). Maria: Icoon en rolmodel. 04-10-2008. (Lezing bij opening Mariatentoonstelling in Westfries Museum, Hoorn)

2007

P.J. Margry (2007). Religiöse Veränderungen in den Niederlanden 1960-2007. 19-11-2007. (Friedrich-Ebert-Stiftung, Bad Münstereifel, Duitsland)
P.J. Margry (2007). Beeldendebat – iconoclasme. 03-11-2007. (Museumnachtdebat, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Amsterdam)
P.J. Margry (2007). Slotdebat Held tentoonstelling. 25-10-2007. (Rijksmuseum / De Nieuwe Kerk, Amsterdam)

2006

P.J. Margry (2006). Niko Kuret and SIEF: two important players in the ethnological research in Europe.. 07-09-2006. (Folklore and Religion. Between Tradition and Transformation, ZRC SAZU – Slovenian Ethnological Institute, Ljubljana, Slovenië)
P.J. Margry (2006). Plaatsen van Herinnering. 12-03-2006. (Museum Amstelkring, Amsterdam)

2005

P.J. Margry (2005). Nederland en zijn immaterieel cultureel erfgoed. 19-12-2005. (Culturele dwarsliggers in het erfgoeddebat. De grote bek van ‘kleine c’. Symposium over etnologie &, Meertens Instituut, Amsterdam)
P.J. Margry (2005). De Amsterdamse Mirakelcultus: processies en ommegangen. 10-11-2005. (Amsterdam Historisch Museum / Amstelodamum, Amsterdam)
P.J. Margry (2005). Sinterklaas slachtoffer van globalisering? De Unescoconventie voor het immateriële erfgoed en de Nederlandse cultuur van het dagelijks leven. 21-04-2005. (Immaterieel erfgoed, Studium generale, Universiteit Leiden, Leiden)

2004

P.J. Margry (2004). Apocalypse Now, Reprise. 12-12-2004. (Il Corpo Eterno, Istituto Italiano, Amsterdam)
P.J. Margry (2004). Apocalypse Now, Reprise. 12-12-2004. (Il Corpo Eterno, Istituto Italiano, Amsterdam)
P.J. Margry (2004). Apocalypse Now, Reprise. 11-12-2004. (Museum Catharijne Convent, Utrecht)
P.J. Margry (2004). Wat Naamkunde en Etnologie voor elkaar kunnen betekenen?. 28-10-2004. (Onderzoeksparadigma’s op het Meertens Instituut, Meertens Instituut, Amsterdam)
P.J. Margry (2004). Apocalypse Now, Reprise. 01-07-2004. (Het Eeuwige Lichaam, Nederlands Instituut in Rome, Rome, Italie)
P.J. Margry (2004). Hype en Pim Fortuyn. 23-04-2004. (Etnofoorpresentaties, Amsterdam)
P.J. Margry (2004). De Kunst van het Pelgrimeren. 29-02-2004. (Themadag bedevaart Op Lemen Voeten, Museum Amstelkring, Amsterdam)

2003

P.J. Margry (2003). Pastorale strategieën rond de Zoete Lieve Moeder van “s-Hertogenbosch.. 02-10-2003. (UvT Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Tilburg)
P.J. Margry (2003). De Naald van Sittard oftewel de Kunst van het Pelgrimeren.. 24-05-2003. (Symposium Spiritueel Sittard, Gemeente Sittard, Sittard)
P.J. Margry (2003). Padre Pio als “moderne heilige”: bedrieger of wonderdoener.. 24-01-2003. (EUR, Rotterdam)

2002

P.J. Margry (2002). De kortstondige heiligheid van Fortuyn; constructie van een heilige. 27-11-2002. (Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Universiteit van Tilburg, Tilburg)
P.J. Margry (2002). Volkskunde en volkscultuur als integraal onderdeel van erfgoedbeleid. 31-05-2002. (Cultureel Erfgoed, Antwerpen)

2001

P.J. Margry (2001). Moderne devoties in Nederland en Italië. 23-01-2001. (Internationale culturele vereniging de ‘Orde van den Princen’, Rome (Italië))

2000

P.J. Margry (2000). Rome en Limburg: bedevaart in het jaar 2000. 16-06-2000. (Meertens Instituut, Maastricht)

2018

Margry, P.J. Hoog in de bol, 2018.

2015

Margry, P.J. and Sanne Deurloo, editors, Waarom willen we alles weten? 25 vragen aan de wetenschap, Amsterdam: bertram + de leeuw, 2015.

2014

Margry, P.J. “Processies en Bedevaarten”. De Bosatlas van het Cultureel Erfgoed. Groningen: Wolters-Noordhoff. 2014, 246-247.