skip to main content

Leemans, prof.dr. I. (Inger)

interim institute director

email
inger.leemans@meertens.knaw.nl
telephone
020 224 68 00
linkedin
www.linkedin.com/in/inger-leemans-9b788318/
twitter
@IngerLeemans

more information

2021

Elpers, S.M. et al. “Geur in immaterieel erfgoed: Een deelonderzoek van Odeuropa”. Volkskunde. 2021, 122(3). 445-450.
Paijmans, Marrigje, Inger Leemans and [No Value] et al. “Pathways to agency: women writers and radical thought in the Low Countries, 1500-1800”. Modern Intellectual History. 2021, 31(1). 51-71.
Korsten, Frans-Willem and Inger Leemans. “Zo gaat de molen: Nieuwe aanvliegroutes voor (nationaal) beeldvormingsonderzoek”. Nederlandse Letterkunde. 2021, 26(2-3). 307-331. https://doi.org/10.5117/NEDLET.2021.2-3.012.KORS

2019

Leemans, I.B. “The Sex Shop of Europe: Sex and Commerce in the Dutch Republic 1660-1720”. Das Achtzehnte Jahrhundert. 2019, 42(2). 195-219.

2010

2020

Oddens, J. et al. “Curve en catharsis: Statistiek als nieuw nationalisme”. de Nederlandse Boekengids (dNBg). 2020. (4).

2022

Leemans, Inger and Josephine Koopman “X”. Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland. Ambo|Anthos. 2022.

2021

Leemans, Inger “Commercial desires in a web of interest: Dutch discourses on (self-)interest, 1600-1830”. Zabel, C. (editors). Historicizing Self-Interest in the Modern Atlantic World. Routledge. 2021, 141-163.
Leemans, Inger “De vertaalmachine. 1700-1800”. Schoenaers, Dirk, Hermans, Theo Leemans, Inger Koster, Cees Naaijkens, Ton (ed.). Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis.. Boom Uitgevers. 2021, 285-334.
Leemans, Inger and Geertje Mak “Identity”. Grever, Maria, Berger, Stefan and Klein, Ethan Bevernage, Berber Wang, Edward Loughran, Tracy (ed.). Bloomsbury History: Theory and Methods: Bloomsbury History Series. Bloomsbury Publishing. 2021.

2020

Johannes, Gert Jan and Inger Leemans “En hier vliegt hy, om de klucht: Bilderdijk en de luchtreis per vlieger”. and Honings, R. Johannes, G.J. (ed.). Een sublieme nalatenschap: De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 2020, 73-83.
Leemans, Inger “New Plays resemble Bubbles, we must own: Staging the Stock Market – 1719/1720”. and Goggin, Joyce De Bruyn, Frans (ed.). Pieter Langendijk’s Quincampoix, or the Wind Traders and Harlequin Stock Jobber. University of Liverpool Press. 2020, 181-203.
Leemans, Inger and Frans-Willem Korsten “Oranjegevoel of Onenigheid? De bal op de stip voor de Neerlandistiek”. and Blom, F. et al. (ed.). Voltreffer! Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert. Amsterdam. 2020, 95-100.
Leemans, Inger “The science of sex”. Paganini, Gianni Laursen, John C. Jacob, Margaret C. (ed.). Passions and desires in Dutch clandestine circles, 1670-1720. UCLA Clark Memorial Library. Toronto: University of Toronto Press. 2020, 163-192.

2021

Lisena, Pasquale et al. Data mining and knowledge graphs as a backbone for advanced olfactory experiences. Smell, taste, and temperature interfaces, 07 May 2021, Yokohama, Japan, Paper, 2021.
Ehrich, Sofia et al. Nose-First. Towards an Olfactory Gaze for Digital Art History. First International Workshop on Multisensory Data & Knowledge, 23 Apr 2021, Paper, 2021.

2019

Kroeze, Ronald et al. Making sense of financial crises in the Netherlands. Financial and Cultural bubbles 1637-2008. European Business History Association Annual Congress 2019, 29 Aug 2019, Paper, 2019.

2021

Schoenaers, Dirk et al. Vertalen in de Nederlanden: Een cultuurgeschiedenis Boom Uitgevers. 2021.

2022

Antia Wiersma, Inger Leemans (2022). Beter goed ”geleend” dan zelf slecht bedacht. 26-08-2022. (Historicidagen 2022)

2021

Inger Leemans, Marieke van Erp (2021). Panel: Olfactory Heritage: Sensory Mining and Olfactory Taxonomies. 06-05-2021. (Uncommon Senses III)
Inger Leemans (2021). Exploring the Field of Digital Humanities & Text Mining. 15-01-2021. (Historisches Seminar der LMU)

2020

Inger Leemans (2020). From the Toes to the Heart: Mining Embodied Emotions on the Dutch Stage 1600-1800. 02-04-2020. (Annual Meeting RSA 2020, Philadelphia)

2021

Inger Leemans (2021). The Odeuropa project: lessons learned. 23-03-2021. (Horizon Europe Thematic Launch Events)