skip to main content

Doreleijers, Drs. K. (Kristel)

PhD candidate Variation Linguistics

email
kristel.doreleijers@meertens.knaw.nl
telephone

2023

2022

Doreleijers, Kristel and Ilias Vierendeels. “Brugge, Bruges en Bruhhe in de play-off: Met lokale taal naar de titel?”. Neerlandistiek. 2022.
Doreleijers, Kristel. “Heeft dialect in het onderwijs een toekomst?”. Brabants. 2022, 32-33.
Doreleijers, Kristel. “Het is moeilijk te zeggen wie (nog) dialect spreekt”. Neerlandistiek. 2022.
Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Gijs Leenders. “Taalkunde als opmaat naar bewuste taalvaardigheid: Concrete tips voor de praktijk”. Tijdschrift voor Remedial Teaching. 2022, 14-17.

2021

Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Jos Swanenberg. “De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten”. Taal en tongval. 2021, 72(1). 69-116. https://doi.org/10.5117/TET2020.1.DORE

2022

Doreleijers, Kristel “Bepaalt de NORM wel de norm?”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2022, 58-61.

2021

Doreleijers, Kristel et al. “Language variation in dialect-standard contact situations: Two cases from Brabantish and Limburgish dialects in the Netherlands”. Kristiansen, G. Franco, K. De Pascale, S. Rosseel, L. Zhang, W. (ed.). Cognitive Sociolinguistics Revisited. Walter De Gruyter. 2021, 175-185.
Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Jos Swanenberg “Tebbie nou op je muil, joh? Lokale taal in een mondiale pandemie”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2021, 40-51.

2021

Noordegraaf, Julia et al. “Semantic Deep Mapping in the Amsterdam Time Machine: Viewing Late 19th- and Early 20th-Century Theatre and Cinema Culture Through the Lens of Language Use and Socio-Economic Status”. Niebling, F. Münster, S. Messemer, H. (ed.). Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries. Communications in Computer and Information Science. Springer. 2021, 191-212.

2022

Doreleijers, Kristel Duurzaam dialect? Met de zachte g zit het voorlopig nog wel goed. Brabantserfgoed.nl. 2022.
Doreleijers, Kristel Speuren naar ‘echt’ dialect: De dialectoloog: bestaat die nog?. Nemo Kennislink. 2022.
Doreleijers, Kristel Waarom leer je op school Standaardnederlands en geen dialect?. Nemo Kennislink. 2022.

2021

Doreleijers, Kristel Bestaat er zoiets als ‘fout’ dialect?. Erfgoed Brabant. 2021.
Doreleijers, Kristel De toekomst van streektalen komt in meer dan vier smaken. Elsevier B.V. 2021.
Doreleijers, Kristel Hoe kunnen we het dialect behouden?. Erfgoed Brabant. 2021.
Doreleijers, Kristel Taalfouten zijn een lifestyle. Elsevier B.V. 2021.

2022

Kristel Doreleijers (2022). Het nieuwe dialect: hip of oubollig? Regionale taalvariatie in het schoolvak Nederlands. 14-10-2022. (Congres Levende Talen)
Kristel Doreleijers (2022). Streektaalbeleid in de toekomst: visie van een jonge taalonderzoeker. 23-09-2022. (Streektaalconferentie)
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg, M. van Koppen (2022). Are Brabantish hyperdialectisms wrong? How speakers think normatively about a language without a norm. 15-07-2022. (Sociolinguistics Symposium)
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg (2022). Hyperdialectismen herbekeken. 01-04-2022. (Sociolinguistics Circle 2022)
M. van Koppen, Kristel Doreleijers (2022). Brabants ‘unne(n)’: een indicator van focus?. 04-02-2022. (Grote Taaldag)

2021

Kristel Doreleijers (2021). Kan het nog wat Brabantser? Hyperdialect in ‘tegeltjes’ op sociale media. 22-10-2021. (Taaldag BKL/CBL 2021)
Kristel Doreleijers (2021). De vrouw of den vrouw? Waarom de mannelijke geslachtsuitgang in het Brabants zo vaak opduikt. 08-10-2021. (Symposium ‘Wat gebeurt er in het Nederlands?’)
Kristel Doreleijers (2021). No money, no glory? The appreciation of heritage education modules about dialects in North Brabant. 18-08-2021. (World Congress of Applied Linguistics (postponed from 2020 due to COVID-19))
Kristel Doreleijers (2021). Language change by contact in di(a)glossia situations. 13-07-2021. (International Symposium on Bilingualism)
Kristel Doreleijers (2021). Marking grammatical gender or highlighting local identity? The use of hyperdialectisms in North-Brabantish social media posts. 06-05-2021. (Linguacultural Spaces: Inclusion, Extension and Identification in Discourse and Society)
Kristel Doreleijers, M. van Koppen (2021). Changing Gender: (mis)matches in geslachtsmarkering in Brabantse dialecten. 22-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2021

Kristel Doreleijers (2021). Taalkunde in het voortgezet onderwijs? Reken er maar op!. 26-11-2021. (Congres Levende Talen)
Kristel Doreleijers (2021). Taal, cultuur en identiteit in Noord-Brabant. 18-05-2021.