skip to main content

Ethnology Lectures & Cahiers

Meertens Ethnology Lectures

Twee tot drie keer per jaar wordt er op het Meertens Instituut of in Spui25 een Meertens Ethnology Lecture gehouden. De gastsprekers voor deze lezingen worden gezocht onder vernieuwende onderzoekers, gearriveerd of beginnend, uit binnen- en buitenland, zowel op het terrein van de etnologie als van aanverwante of samenhangende wetenschappelijke disciplines. Raadpleeg voor nadere informatie over geplande lectures de agenda op onze site. Voor meer informatie over deze lectures kunt u contact opnemen met Irene Stengs

Meertens Ethnology Cahiers

De Meertens Ethnology Lectures worden soms na hun presentatie uitgewerkt en gepubliceerd in de Meertens Ethnology Cahiers. Deze serie, onder redactie van Peter Jan Margry wordt uitgegeven door Amsterdam University Press. Ze zijn aldaar te bestellen.

Publicaties in deze reeks