Grondelaers, dr. S. (Stef)

Onderzoeker linguïstiek en taalvariatie
E-mail:
stef.grondelaers@meertens.knaw.nl
Telefoon:

Biografie

Stefan Grondelaers (1966) is onderzoeker linguïstiek en taalvariatie bij het Meertens Instituut. Hij studeerde Engels en Taalwetenschap aan de universiteiten van Brussel en Leuven. In 2000 promoveerde hij in Leuven op een proefschrift waarin hij aantoonde dat het er in Er staat een paard in de gang wel degelijk iets betekent, en dat je met dat kleine, lastige woordje kan bewijzen dat Belgisch en Nederlands Nederlands een erg verschillende “syntactische motor” hebben. In zijn huidige onderzoek bestudeert Grondelaers variatie en verandering in het Nederlandse, Belgische en Surinaamse Nederlands, vooral op basis van experimentele designs en corpusonderzoek met sociale media-data. Vóór zijn aanstelling bij het Meertens Instituut was Grondelaers verbonden aan de Universiteit Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Grondelaers’ werk is een belangrijke valorisatiedimensie verbonden: het afgelopen decennium heeft hij de Nederlandse Taalunie en de Belgische en Nederlandse publieke en regionale omroepen geadviseerd over hoe ze kunnen omgaan met de uitdaging van een sterk verander(en)de standaardtaalrealiteit.

Specialisatie: Variatie en verandering in de nationale variëteiten van het Nederlands

Uitgelichte publicaties:

  • Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout & Paul van Gent (2019). Re-evaluating the prestige of regional accents of Netherlandic Standard Dutch. The role of accent strength and speaker gender. Journal of Language and Social Psychology 38(2): 215-236.
  • Grondelaers Stefan, Dirk Speelman, Chloé Lybaert & Paul van Gent (2020). Getting a (big) data-based grip on ideological change. Evidence from Belgian Dutch. Journal of Linguistic Geography 8(1).
  • De Troij, Robbert, Stefan Grondelaers, Dirk Speelman & Antal van den Bosch (2021). Lexicon or grammar? Using memory-based learning to investigate the syntactic relationship between Belgian and Netherlandic Dutch. Natural Language Engineering 28(5), 649-667.
  • Grondelaers, Stefan & Stefania Marzo (2023). Why does the shtyle spread? Street prestige boosts the diffusion of urban vernacular features. Language in Society 52(2), 295-320.
  • Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout, Hans van Halteren & Esther Veerbeek (2023). Why do we say them when we know it should be they? Twitter as a resource for investigating nonstandard syntactic variation in The Netherlands. Language Variation and Change 35(2), 223-245.

Publicaties

2023

De Troij, R. Grondelaers, S. & Speelman, D. (2023). Natiolectal variation in Dutch morphosyntax: A large-scale, data-driven perspective. Journal of Germanic Linguistics, 35(1), 1-68. https://doi.org/10.1017/S1470542722000071
Grondelaers, S. & Marzo, S. (2023). Why does the shtyle spread? Street prestige boosts the diffusion of urban vernacular features. Language in Society, 52(2), 295-320.
Grondelaers, S. van Hout, R. van Halteren, H. & Veerbeek, E. (2023). Why do we say them when we know it should be they? Twitter as a resource for investigating nonstandard syntactic variation in The Netherlands. Language Variation and Change.
Grondelaers, S. van Hout, R. van Halteren, H. & Veerbeek, E. (Accepted/In press). Why do we say them when we know it should be they? Twitter as a resource for investigating non-standard syntactic variation in The Netherlands. Language Variation and Change.

2022

Grondelaers, S. & van Gent, P. (2022). Aicha is more Dutch but less dynamic than Ahmed: The gendered nature of race in the Netherlands. Dutch Crossing: a journal of Low Countries studies, 46(3), 274-290.
Ghyselen, A-S. Grondelaers, S. Doerga Misier, S. & Balesar, U. (2022). Standard language dynamics in postcolonial Suriname. Measuring language attitudes and ideologies in Paramaribo. Lingua, 273, 1-27. [103340].

2022

Ghyselen, A-S. & Grondelaers, S. (2022). Not anything goes: On implicational coherence and the penalty for being incoherent. In The Coherence of Linguistic Communities: Orderly Heterogeneity and Social Meaning (pp. 203-220). Routledge.

2022

Ghyselen, A-S. Grondelaers, S. Doerga Misier, S. & Balesar, U. (2022). Surinaams-Nederlands, Nederlands-Nederlands, Engels of liever Sranan? Een attitude-onderzoek in Paramaribo [Publieksrapport]. Universiteit Gent.

2023

Stef Grondelaers (2023). Taalverloedering of neo-standaard?. 29-08-2023. (Festival Oude Muziek)
Stef Grondelaers (2023). Heimwee naar een illusie. 28-08-2023. (Festival Oude Muziek)
Stef Grondelaers (2023). Exemplars en individuele variatie. 24-03-2023. (Dag van de Nederlandse Spraakkunst: 24 maart 2023)

2022

Stef Grondelaers (2022). Nothing is wrong with logistic regression. From macro to micro, exclusive to inclusive. 08-12-2022. (Language variation as the hub in linguistics)
Stef Grondelaers (2022). Ich bin ein laboratory sociolinguist. 06-10-2022. (Laboratory Sociolinguistics)
Stef Grondelaers (2022). New avenues in language evaluation research. 01-07-2022. (Sociolinguistics Symposium)
Stef Grondelaers (2022). Making (marketing) sense of low prestige accents. Evidence from Netherlandic Dutch. 01-04-2022. (Sociolinguistics Circle 2022)
Stef Grondelaers (2022). The truth of trivia. 01-04-2022. (Sociolinguistics Circle 2022)

2023

Stef Grondelaers (2023). “En als we eens op aarde bleven?” Een haalbare norm voor het (Belgische) Nederlands.. 17-11-2023. (Het Schoolvak Nederlands)

2022

Stef Grondelaers (2022). Het grote VRT Taaldebat. 05-10-2022.