Reenen, prof. dr. P. Th. van (Piet/Pieter)

Gastonderzoeker linguïstiek en taalvariatie
E-mail:
piet.van.reenen@meertens.knaw.nl
Telefoon:
020 4628 549

Biografie

Pieter van Reenen (1941) is gastonderzoeker linguïstiek en taalvariatie bij het Meertens Instituut. Tot 2006 was hij bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij studeerde Frans en Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 1981 aan de Vrije Universiteit op een proefschrift met als titel: Phonetic feature definitions, Their integration into phonology and their relation to speech, A case study of the feature NASAL. In zijn huidige onderzoek houdt hij zich bezig met variatie in het Middelnederlands (13e- en vooral 14e-eeuwse oorkonden) en in meer dan 600 moderne dialecten in de Nederlanden. Bij het Meertens Instituut houdt hij zich bezig met deze twee projecten. Zie de website middelnederlands.nl en de website MAND/FAND/GTRP.

Eerder werkte hij mee aan de Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten en Dialectatlas van het Nederlands. Voor en tijdens zijn aanstelling bij het Meertens Instituut werkte hij als bijzonder hoogleraar computerlinguïstiek en in het bijzonder corpuslinguïstiek aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit waar hij zich naast genoemde projecten bezighield met corpusonderzoek in het Oudfrans. Naast zijn werk bij het Meertens Instituut is hij lid van de redactieraad bij het tijdschrift Taal- en Tongval.

Uitgelichte publicaties

  • Reenen, Pieter van  2021 ‘Twee problematische foneemopposities door de eeuwen heen: /s/-/z/ en /f/-/v/ in het Nederlands’. Taal en Tongval, Volume 73, Issue 2, 167 – 208.
  • Reenen, Pieter van, Le statut phonologique de la nasalité vocalique en ancien français – Énigmes de l’assonance et de la rime – Contradictions, identités fautives et permissivité perceptuelle, Actes électronique du XXVII congrès international de linguistique et philologie romanes, Nancy 15 au 20 juillet 2013 CILPR-2013-3.
  • Reenen, Pieter van   1995  ‘Contractions of preposition and plural article without s (e.g. A+LES to au) in Old French, a completely overlooked problem of paradigm formation with implications for the theory of language change’, in Jacek Fisiak (ed.), Medieval Dialectology, Mouton de Gruyter, 175-215.
  • Reenen, Pieter van 2006. In Holland staat een ‘Huis’, Kloekes expansie-theorie met speciale aandacht voor de dia-lecten van Overijssel. Amsterdam & Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen.

Publicaties

2010

Ibelings, B. & van Reenen, P. (2010). Het tijnsregister van Diemen uit 1472. Het Profiel, september, 1-4.

2009

2006

van Reenen, P. & Jongkind, A. (2006). De je-werkwoorden in de Friese dialecten van het G(oeman)TRP. Taal & Tongval, 58, 99-118.

2014

van der Sijs, N. & van Reenen, P. (2014). Verschuiven de dialectgrenzen? In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur (pp. 81-87). Amsterdam University Press.

2013

van der Sijs, N. van Reenen, P. & Rem, M. (2013). Dialectgeografie van het Nederlands. In Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien (pp. 211-220). Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.

2011

van Reenen, P. (2011). Dialectverschillen. In W. Dingenouts (Ed.), De rest van Nederland, 14e Almanak GHD Ubbo Emmius.
Jongkind, A. & van Reenen, P. (2011). The vocalization of /l/ in standard Dutch. In A. Timuska (Ed.), Proceedings of the IVth International Conference of Dialectologists and Geolinguists: University of Latvia Riga, 28 July 2003 (pp. 255-259). Latvian Language Institute University of Latvia.

2010

Wattel, E. & van Reenen, P. (2010). Probabilistic maps. In A. Lameli, R. Kehrein, & S. Rabanus (Eds.), The Handbook of Language Mapping (Vol. volume 2). (An International Handbook of Linguistic Variation). De Gruyter Mouton.

2009

van Reenen, P. & Wattel, E. (2009). The Localization of Medieval Texts of Unknown Provenance. In M. Dossena, & R. Lass (Eds.), Studies in English and European Historical Dialectology (pp. 19-66). Peter Lang International Academic Publishers.

2007

van Reenen, P. (2007). The Hollandish roots of Pella Dutch in Iowa. In J. Salmons, & S. Dubenion-Smith (Eds.), Historical Linguistics 2005, Selected Papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics, Maddison, Wisconsin, 31 July - 5 August 2005 (pp. 385-401). Benjamins.

2006

van den Berg, B. L. Goeman, A. C. M. van Reenen, P. & Versloot, A. P. (2006). Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects. In A. Timuska (Ed.), Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003 (pp. 62-80). Latvian Language Institute University of Latvia.

2008

Goeman, A. C. M. van Oostendorp, M. van Reenen, P. Koornwinder, O. van den Berg, B. L. & Van Reenen, A. (2008). Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II/Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume II. Amsterdam University Press. http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand/

2006

2019

Nicoline van der Sijs, P. van Reenen (2019). Gelijkvormigheid en uitspraak in de spelling: waar komt het verschil in behandeling van -d/-b en -z/-v vandaan?. 12-12-2019. (Colloquium Spelling in ontwikkeling)