Wouden, dr. A. van der (Ton)

Onderzoeker linguïstiek en taalvariatie
E-mail:
ton.van.der.wouden@meertens.knaw.nl
Telefoon:
020 4628 505

Biografie

Ton van der Wouden (1958) is onderzoeker linguïstiek en taalvariatie bij het Meertens Instituut. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in 1994 aan de Universiteit Groningen op een proefschrift over meervoudige ontkenningen en polariteit. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder meer partikels, negatie en polariteit, morfologie, en taalvariatie in het Nederlands. Bij het Meertens Instituut was hij betrokken bij het Taalportaal (www.taalportaal.org), een grote wetenschappelijke grammatica van het Nederlands, het Fries en het Afrikaans. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met de beschrijving van de partikels van het Nederlands. Eerder werkte hij onder meer mee aan de lexicale databank CELEX, het automatisch-vertaalproject EUROTRA, en het Corpus Gesproken Nederlands. Hij is redacteur van Taal en Tongval, (mede-)organisator van de morfologiedagen, de Dag van de Nederlandse Spraakkunst, en de Germanic Sandwich, en hij is lid van het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Publicaties

2022

2020

van der Wouden, T. (2020). All good and well: introducing an objection in Dutch. Linguistics in the Netherlands, 2020, 135-148. https://doi.org/10.1075/avt.00042.wou
Hoeksema, J. & van der Wouden, T. (2020). On the Dutch temporal adverbial goed en wel. Linguistics in the Netherlands, 2020, 90-102. https://doi.org/10.1075/avt.00042.wou

2019

2018

van der Wouden, T. Booij, G. E. & Audring, J. (2018). Repliek: de Nederlandse morfologie in het Taalportaal. Nederlandse Taalkunde, 23(2), 185-189. https://tonvanderwouden.nl/index_files/papers/08-VanderWouden-def.pdf

2017

2016

van der Wouden, T. Audring, J. Bennis, H. J. Beukema, F. Booij, G. E. Broekhuis, H. Corver, N. Cremers, C. Dernison, R. den Dikken, M. Dyk, S. Gussenhoven, C. de Haan, G. van Heuven, V. Hoekstra, E. Hoekstra, J. Hoogeveen, B. de Jong, G. A. Keizer, E.... Weening, J. G. (2016). Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans). Nederlandse Taalkunde, 21(1), 157. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2016.1.WOUD

2015

2013

van der Wouden, T. (2013). Zeker weten. TABU, 40, 110-133.

2012

van der Wouden, T. (2012). 2010. Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman, Dutch between English and German. Internationale Neerlandistiek, 50, 156-158.
Foolen, A. & van der Wouden, T. (2012). Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen? Nederlandse Taalkunde, 16(3), 349-351.

2011

van der Wouden, T. (2011). Collocaties in online woordenboeken. Nederlandse Taalkunde, 16(2), 180-192.
van der Wouden, T. & Foolen, A. (2011). Pragmatische partikels in de rechterperiferie. Nederlandse Taalkunde, 16(3), 307-322.
Foolen, A. & van der Wouden, T. (2011). Van geschreven naar gesproken taal. Nederlandse Taalkunde, 16(3), 326-332.

2018

van der Wouden, T. (2018). Eindelijk alles over nee? Onze Taal, 87(5), 17.

2016

van der Wouden, T. (2016). Duitsleraar. Onze Taal, 2016(9), 21.

2015

2012

van der Wouden, T. (2012). Taalportaal Nederlands en Fries. Neerlandia, 116, 37-38.

2011

van der Wouden, T. & van Marion, O. (2011). Vondel voor beginners. Onze Taal, 80(12), 339.
van der Wouden, T. & van Marion, O. (2011). "Zo Vondel mogelijk": Toneelvertaler Laurens Spoor over de terugkeer van de Gijsbrecht van Aemstel. Onze Taal, 80(12), 336.

2021

van der Wouden, T. & Foolen, A. (2021). Dutch pragmatic markers in the left periphery. In D. Van Olmen, & J. Šinkūnienė (Eds.), Pragmatic markers and peripheries (pp. 49-74). (Pragmatics and Beyond New Series; Vol. 325). John Benjamins Publishing. https://www.tonvanderwouden.nl/index_files/papers/SLE2019.pdf
van der Wouden, T. (2021). Gewoonweg verschillend. In N. van der Sijs, L. Fonteyn, & M. van der Meulen (Eds.), Wat gebeurt er in het Nederlands? : Over taal, frequentie en variatie (pp. 255-258). Uitgeverij Sterck & De Vreese. https://www.tonvanderwouden.nl/index_files/papers/gewoonweg.pdf

2017

van der Wouden, T. & Zwarts, F. (2017). Whether you like it or not, this is a paper about or not. In H. Reckman, L. L. S. Cheng, M. Hijzelendoorn, & R. Sybesma (Eds.), Crossroads semantics: Computation, experiment and grammar (pp. 249-261). John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/z.210

2016

van der Wouden, T. (2016). Kweenie, Arie. In A. Reuneker, R. Boogaart, & S. Lensink (Eds.), Aries netwerk, een constructicon: Columns aangeboden aan Arie Verhagen op 30 september 2016 ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden (pp. 220-223). Article 71. http://tonvanderwouden.nl/index_files/papers/kweenie2.pdf

2015

van der Wouden, T. (2015). A marked construction to mark a marked phenomenon: how to shift topics in Dutch, or, the Barabbas construction. In S. Lestrade, P. de Swart, & L. Hogeweg (Eds.), Addenda: artikelen voor Ad Foolen (pp. 539-572). Radboud Universiteit Nijmegen. http://hdl.handle.net/2066/141617
van der Wouden, T. (2015). DENK JE DAT JE ALLES GEHAD HEBT... In W. van Wingerden, & P. Hendriks (Eds.), Dat hoor je mij niet zeggen: De allerbeste taalclichés (pp. 129-136). Thomas Rap.
van der Wouden, T. & Foolen, A. (2015). Dutch particles in the right periphery. In S. Hancil, A. Haselow, & M. Post (Eds.), Final Particles (pp. 221-247). (Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]; Vol. 284). de Gruyter. http://tonvanderwouden.nl/index_files/papers/fipa-2011-06.pdf

2014

van der Wouden, T. (2014). Een artikel over of zo, en zo. In Black Book: A Festschrift for Frans Zwarts
van der Wouden, T. (2014). Is hier sprake van een nieuwe existentiële constructie? In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument: Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst (pp. 179-193). Leuven University Press.
van der Wouden, T. (2014). Zit je nou alweer te twitteren? Een nieuwe manier om partikels in kaart te brengen. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur Amsterdam University Press.

2012

van der Wouden, T. & Muysken, P. C. (2012). Introduction. In T. van der Wouden (Ed.), Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten (Vol. 44, pp. 1-5). (CLL). Benjamins.

2015

van der Wouden, T. Bouma, G. van Koppen, M. Landsbergen, F. Odijk, J. & van de Camp, M. (2015). Enriching a Descriptive Grammar with Treebank Queries. Paper presented at ourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Warsaw, Poland. http://www.clarin.nl/sites/default/files/Bouma%20et%20al%20TLT14.pdf
van der Wouden, T. Bouma, G. van de Camp, M. van Koppen, M. Landsbergen, F. & Odijk, J. (2015). Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources. In K. De Smedt (Ed.), Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16, 2015, Wroclaw, Poland Article 123:009 Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=123

2012

van der Wouden, T. (2012). Over de Nederlandse spreektaal. In F. Gracza, A. Betten, A. Schwarz, & S. Predota (Eds.), Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 4. (pp. 381-386). Peter Lang International Academic Publishers. http://www.tonvanderwouden.nl/index_files/papers/IVG-VdWouden.pdf

2023

2018

2017

van der Wouden, T. (2017). -abel, -ibel. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Adjectival prefixes. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Adjectives. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Adverbs. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). aller-. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). bi-. (Taalportaal). http://www.taalportaal.org/taalportaal/topic/pid/topic-14243562045730321
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case-genitive-noun-phrases. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case in collective constructions. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case in quantifying constructions. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case in the tot-INFINITIVE-s toe construction. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case: the characterization construction de-s N-s. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case - the partitive construction. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Case - the possessive construction. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Categories of verbal inflection. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Chemical morphology. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Construction-dependent morphology. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Conversion. (Taalportaal). http://www.taalportaal.org/taalportaal/topic/pid/topic-14419055418844162
van der Wouden, T. (2017). -dom. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Dutch case. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -een. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -eer. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ees. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -el. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -elaar. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -enis. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -erd. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -er (nominal). (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -es. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -es (adverbial). (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -esk. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -eur. (Talportaal).
van der Wouden, T. (2017). -eus. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -euse. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -heid. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -iaan, -aan. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ief. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -iek. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ier. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ière. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ier (French). (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -iet. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). -igheid. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ig (verbal). (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ij and allomorphs. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ijn. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -in. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ing. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Irregular verbs. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -isme. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ist. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -iteit. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ling. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Medical morphology. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Morphological productivity. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Neo-classical word formation. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Nominal suffixation: diminutives. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -oir. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -oot. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). pseudo-. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -rice. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). -schap. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -schap (de). (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -schap (het). (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -sel. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -st. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -ster. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -t. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -tal. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -te. (Taalportaal).
van der Wouden, T. & Booij, G. (2017). Univerbation. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Verbal inflection. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Verbal prefixes. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Verbal suffixes. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). Verbs. (Taalportaal).
van der Wouden, T. (2017). -voud. (Taalportaal).

2020

Broekhuis, H. Colleman, T. & van der Wouden, T. (Eds.) (2020). Dag van de Nederlandse Zinbouw 12: Corpuslinguïstiek en Nederlandse Zinsbouw. Nederlandse Taalkunde, 25(1).

2012

van der Wouden, T. (Ed.) (2012). Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten. (Creole Language Library). John Benjamins Publishing.

2001

Broekhuis, H. & van der Wouden, T. (Eds.) (2001). Linguistics in the Netherlands 2001. John Benjamins Publishing. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/2001/00000018/00000001

2023

T. van der Wouden (2023). Tal van observaties over formaties met –tal. 05-10-2023. (Morfologiedagen / Morphology in the Low Countries 2023)
T. van der Wouden (2023). The relation between function and position – the case of Dutch discourse markers. 31-08-2023. (Societas Linguistica Europaea 56h meeting 2023)

2021

T. van der Wouden (2021). Samen lossen we het op. 22-10-2021. (Taaldag BKL/CBL 2021)
T. van der Wouden (2021). Afrikaans between Dutch and English? Afrikaans enig indefinites. 30-09-2021. (Afrikaans Grammar Workshop 3)
T. van der Wouden (2021). Adverbial(ly) enough. 23-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2020

T. van der Wouden (2020). Allemaal goed en wel. 31-01-2020. (Grote Taaldag)

2019

T. van der Wouden (2019). Goed en wel. 02-02-2019. (Grote Taaldag)
T. van der Wouden (2019). Partikels in de aanloop. 02-02-2019. (Grote Taaldag)

2018

T. van der Wouden (2018). Rapshit is mijn taal. 07-12-2018. (Onderzoeksmarkt 2018)
T. van der Wouden (2018). Adjectival/adverbial intensification constructions in Afrikaans, Dutch and German. 06-10-2018. (5de GENTSE COLLOQUIUM OVER HET AFRIKAANS)
T. van der Wouden (2018). Bon appétit in Dutch: one function, many forms. 25-08-2018. (Constructional Semantics)
T. van der Wouden, K.H. van Dalen-Oskam (2018). Hidden indicators. Modal Particles in modern Dutch fiction and fiction translated from English: a quantitative approach. 07-06-2018. (DHBenelux Conference 2018)
T. van der Wouden (2018). Toch best wel mijn ding zeg maar! Over partikels in (verschillende variëteiten van) het Nederlands. 16-02-2018. (Taal is zeg maar echt ons ding)
T. van der Wouden (2018). Analyzeerze! Nogmaals de successimperatief. 03-02-2018. (Grote Taaldag)

2017

T. van der Wouden (2017). Emerging inflection? The success-imperative in Dutch revisited. 23-11-2017. (morphology days 2017)
T. van der Wouden, S. Dyk (2017). Conversie naar V in West-Germaanse talen. 17-03-2017. (A Germanic Sandwich 2017)

2016

T. van der Wouden (2016). A boost for the digital infrastructure for linguistics: the Taalportaal. 09-06-2016. (Digital Humanities Benelux Conference 2016)
T. van der Wouden (2016). Je weet niet wat je weet over weten. 13-05-2016. (Taaldag BKL/CBL)
S. Dyk, T. van der Wouden (2016). Morfologie in het Taalportaal. 06-02-2016. (Grote Taaldag, Utrecht)
T. van der Wouden (2016). TiN-dag. 06-02-2016. (TiN-dag)

2015

T. van der Wouden (2015). Morphological niches all over the place: evidence from Dutch. 17-12-2015. (Morphology days)
T. van der Wouden (2015). Negatieve morfologie. 17-08-2015. (19e Colloquium Internationale Vereniging voor Neerlandistiek)
T. van der Wouden (2015). General extenders of wat dan ook. 09-05-2015. (Taaldag BKL/CBL)
T. van der Wouden (2015). Another Germanic sandwich, or stuff like that?. 24-04-2015. (A Germanic Sandwich 2015 Dutch between German and English)
T. van der Wouden (2015). 'Tussen andere lezingen'. 07-02-2015. (TiN-dag 2015)

2014

T. van der Wouden (2014). 'Het Taalportaal'. 12-12-2014. (20ste Frysk Filologekongres)
T. van der Wouden (2014). 'Negatieve morfologie'. 17-05-2014. (Taaldag BKL/CBL)
T. van der Wouden (2014). 'Negatieve morfologie'. 01-02-2014. (TiN-dag, Universiteit Utrecht)

2019

T. van der Wouden (2019). De woordstructuur van het boerenbedrijf. 12-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2014