Publicatiedatum: 20 maart 2014

Lezingenmiddag voor studenten (interessegebied cultuur)

Op maandag 12 mei 2014 organiseert het Meertens Instituut een middag voor alle studieverenigingen en geïnteresseerde studenten, wier studie raakvlakken heeft met het onderzoeksgebied van de etnologen op het Meertens Instituut.

De toegang is gratis, wel moet je je aanmelden via de afdeling Communicatie: communicatie@meertens.knaw.nl.

Programma

14.45 – 15.00   Ontvangst met koffie/thee

15.00 – 15.15   Presentatie over het Meertens Instituut door Femke Niehof, communicatiemedewerker

15.15 – 15.45   Lezing door Sophie Elpers (postdoc) over het project Nederlandsheid

Na de aanslagen op 09-11 en de politieke moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh lijkt het begrip Nederlandsheid nieuw leven ingeblazen te zijn. In politieke, intellectuele, artistieke en commerciele kringen zijn nieuwe invullingen aan het begrip ‘Nederlandsheid’ gegeven. Het onderzoek naar het concept Nederlandsheid gebeurt op basis van veldwerk, archiefonderzoek en interviews/enquêtes. Ook zal gekeken worden naar het emotionele vocabulaire dat parlementariërs hanteren in relatie tot Nederlandsheid.

15.45 – 16.15   Lezing Irene Stengs (senior-onderzoeker) over het project Lokale Identiteiten en Culturele Praktijken

Dit onderzoek richt zich op ‘taalcultuur’, een concept dat uitdrukking geeft aan de verwevenheid van cultuur en taal in het uitdragen van lokale identiteit. Dit betekent dat talige elementen (taalkeuze, woordgebruik, grammatica) een inherent onderdeel zijn van culturele praktijken die specifiek met het lokale verbonden worden (feesten, gerechten, sporten etcetera). Door te onderzoeken hoe culturele en talige praktijken elkaar versterken in het vormen van lokale identiteiten, welke keuzes daarbij worden gemaakt, en wie, waar, wanneer en waarom deze middelen inzetten, proberen de onderzoekers zicht te krijgen op de machtsrelaties binnen en tussen economische, politieke en culturele centra en periferieën. Als casus is gekozen voor taalcultuur in Limburg. Door middel van veldwerk wordt bestudeerd hoe inwoners en buitenstaanders Limburgse eigenheid en diverse lokale identiteiten binnen de provincie beleven en vormgeven.

Eventueel is het mogelijk na afloop een rondleiding door het instituut te volgen. Mocht je gebruik willen maken van de rondleiding geef dit dan aan in de e-mail. Het aantal plekken is beperkt. Je krijgt een bevestiging via de mail.

De middag vindt plaats op het Meertens Instituut in de Symposiumzaal. Klik hier voor een routebeschrijving.