Publicatiedatum: 24 november 202324 november 2023

24 november 2023: Taal en Tongval symposium

Op vrijdag 24 november 2023 vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent het jaarlijkse Taal-en-Tongval-symposium plaats. Onderzoeker Stef Grondelaers is een van de sprekers.

Het symposium, met als thema laboratoriumsociolinguïstiek, gaat op zoek naar antwoorden op theoretische en methodologische uitdagingen in het onderzoek naar taalvariatie en taalverandering.

De laboratoriumsociolinguïstiek bouwt verder op het bestaande taalvariatieonderzoek en gaat hand in hand met recente ontwikkelingen binnen en buiten de sociolinguïstiek. Met dit colloquium wil de organisatie onderzoekers samenbrengen die hun onderzoek naar taalvariatie en -verandering in de Lage Landen willen presenteren en met andere onderzoekers in debat willen gaan over theoretische aspecten van de studie van taalvariatie en -verandering, inclusief de meertalige en ontwikkelingsdimensie, en over de voor- en nadelen van laboratoriumbenaderingen in de (socio)linguïstiek.

Naast de keynotelezingen door Chris Montgomery (University of Sheffield), Thomas St. Pierre (Universiteit Utrecht) en Ellen Simon (Universiteit Gent) zijn er verspreid over de dag twee parallelsessies met in totaal dertien lezingen. Onder meer door Stef Grondelaers van het Meertens Instituut.

Wat: Taal-en-Tongval-symposium
Wanneer: 24 november 2023
Waar: KANTL, Gent, België
Meer informatie