Publicatiedatum: 25 augustus 2023

28 & 29 aug 2023: Lezingen over standaardtaal en taalverloedering

Taalvariatie-onderzoeker Stefan Grondelaers geeft twee lezingen op het Festival Oude Muziek in Utrecht, over standaardtaal en taalverloedering.

Stefan Grondelaers is onderzoeker taalvariatie aan het Meertens Instituut, maar is daarnaast óók muziekjournalist. Tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht (25 augustus t/m 3 september 2023) brengt hij die beide kennisgebieden samen. Zo geeft hij inleidingen op enkele concerten, en twee lezingen over taal als onderdeel van de ‘Zomerschool’.

Zomerschool: Stefan Grondelaers (I) – Standaardtaal: Heimwee naar een illusie
Maandag 28 augustus 2023, 9.30-10.30 uur
In de zestiende eeuw verlangden alle Europese landen naar een perfecte eenheidstaal. Maar in geen enkel land ontstond er een standaardtaal die aansloot bij die utopie. Waarom is de afstand tussen droom en werkelijkheid in Nederland veel kleiner dan in Vlaanderen? Waarom mopperen Nederlanders over ‘hun hebben’, en worden Vlamingen hysterisch over tussentaal? En waarom is er geen enkele wetenschappelijke rechtvaardiging voor die ophef?
Meer informatie

Zomerschool: Stefan Grondelaers (II) – Taalverloedering of neo-taal?
Dinsdag 29 augustus 2023, 9.30-10.30 uur
Alle Europese standaardtalen zijn de laatste decennia getroffen door ‘taalverloedering’: het onderwijs en de overheid klagen over de afname van taalvaardigheid en over de toename van Engels en sociale-mediataal bij jongeren. Taalwetenschappers hebben het liever over ‘neostandaardisering’, want is het niet logisch dat de standaardtaal meeverandert met de tijd?
Meer informatie