Publicatiedatum: 30 juni 2022

31 mei & 1 juni 2022: Symposium Small languages, big ideas

Small languages, big ideas (SLBI) 2022 op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli brengt onderzoekers samen die werken aan Germaanse talen vanuit verschillende taalkundige disciplines zoals fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische linguïstiek, microvariatie, psycholinguïstiek, eerste- en tweedetaalverwerving en didactiek.

De Germaanse talen vormen een belangrijk onderzoekspotentieel voor bredere taalkundige vragen en bieden vanwege hun rijke (micro)variatie een goed uitgerust en toegankelijk taallaboratorium. Vanuit het Meertens Instituut spreken Ton van der Wouden en Gertjan Postma tijdens het symposium.

Meer informatie