Publicatiedatum: 15 juni 2017

Afscheid Ben Hermans

Op vrijdagmiddag 30 juni aanstaande organiseert het Meertens Instituut een middag ter gelegenheid van het afscheid van Prof. dr. Ben Hermans, die de afgelopen 12 jaar aan het instituut verbonden is geweest, en die voor die tijd natuurlijk al ruime bekendheid genoot vanwege zijn werk aan onder andere toonaccenten in Limburgse dialecten en het Servokroatisch, maar die ook verder belangrijke bijdragen heeft geleverd aan onze kennis van onder andere lettergreepstructuur en klemtoon in tal van talen.

Sinds een paar jaar is Hermans bijzonder hoogleraar aan de VU (en hij blijft dat tot eind 2017). Verder is hij natuurlijk bekend vanwege zijn actieve aanwezigheid in de internationale fonologische gemeenschap, in de Nederlandse taalkunde én op Facebook.

In de middag (13.30-17.00) vinden een aantal fonologische lezingen plaats door Björn Köhnlein, Paul Boersma, Gertjan Postma, Frans Hinskens, Marc van Oostendorp en Edoardo Cavirani, en Leo Wetzels, waarbij de nadruk zal liggen op een onderwerp dat Ben altijd heeft geïnteresseerd: het belang van leegte in de fonologie. Daarna zal een borrel plaatsvinden waarvoor iedereen is uitgenodigd (ook degenen die niet in staat zijn de lezingen bij te wonen); gelieve u voor 26 juni te melden bij Simone Wolff (simone.wolff@meertens.knaw.nl).

Datum: 30 juni 2017

Tijd: 13.30-17.00 (workshop)
17.00-19.00 (borrel)

Locatie: VOC-Kamer, Oost-Indisch Huis (Oude Hoogstraat 24, Amsterdam; ingang via Bushuis, Kloveniersburgwal 24)

Wij hopen u allen te kunnen begroeten!

Edoardo Cavirani
Marc van Oostendorp
Simone Wolff