Publicatiedatum: 29 januari 2021

Afscheidscollege Maria Grever: “Een ecologische breukervaring? Covid en historisch besef”

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt bekend dat prof.dr. M.C.R. (Maria) Grever, hoogleraar bij de Erasmus School of History, Culture and Communication met de leeropdracht Theorie en Methoden van de Geschiedenis, op vrijdag 19 februari 2021 in het openbaar haar afscheidsrede zal uitspreken met de titel:

"Een ecologische breukervaring? Covid en historisch besef"

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula, Erasmus-gebouw, van de
universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

Het afscheidscollege zal via een livestream worden uitgezonden: https://www.academischelivestreams.nl/mariagrever/. De rector magnificus nodigt u uit deze plechtigheid via livestream bij te wonen.

Meer informatie over het afscheidscollege (PDF).

Maria Grever is ook een fellow bij NL-Lab, de gedeelde onderzoeksgroep van het Meertens Instituut en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.