Publicatiedatum: 7 december 2017

Alternatief genezen: conflict en harmonie. Een themamiddag met vier sprekers.

Tijdens deze themamiddag wordt het onderwerp alternatieve geneeswijzen door een panel van experts belicht. Aanleiding is de verschijning van het boek Healing en 'alternatief' genezen. Een culturele diagnose, waarin Peter Jan Margry een etnologische kijk geeft op alternatieve geneeswijzen.

 

Wetenschapper Peter Jan Margry (Meertens Instituut/UvA) zal kort het thema inleiden en ingaan op het door het Meertens Instituut uitgevoerde onderzoek. Redacteur-journalist Kim Bos (NRC) gaat in op de serie onderzoeksartikelen die zij voor de NRC over alternatieve geneeswijzen schreef en op de reacties die daar weer op kwamen. Cor Hoffer, trainer/adviseur gezondheidszorg, bespreekt wat alternatief genezen betekent voor patiënten met en zonder migratieachtergrond. Mijke van Rijn, huisarts, vertelt over welke rol alternatieve geneeswijzen in een huisartsenpraktijk (kunnen) vervullen. De bijeenkomst wordt geleid door Irene van Baalen, moderator SaHa Communicatie.

Datum: 20 december 2017
Tijd: 17:00 – 18: 30 uur
Locatie: Spui 25, Amsterdam
Aanmelden
 
BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA
Een schijnbare tegenstelling?
Ziek zijn en (alternatief) genezen zijn van alle tijden. De afgelopen decennia zien we echter belangrijke verschuivingen. De markt voor ‘niet-medische’ vormen van genezen heeft zich verbreid, vernieuwd, geprofileerd, en bovenal is ze een steeds vanzelfsprekender plaats in het leven van alledag gaan innemen. Dat laatste geldt niet alleen voor een groep die wel eens met ‘zwevers’ is aangeduid, maar het gaat vandaag de dag om een massale behoefte binnen de Nederlandse samenleving. 
 
Is dit geen contradictie? Want hoe is het dan mogelijk dat in het hoogontwikkelde Nederland van vandaag zoveel mensen een beroep doen op grotendeels onbewezen niet-reguliere behandelwijzen van healing en genezing? Een schijnbare tegenstelling? Mensen met een goed opleidingsniveau laten zich niet verleiden tot dit soort praktijken? En toch! Naar schatting zou minstens 35 % van de Nederlanders wel eens iets ‘alternatiefs’ hebben gedaan of ondergaan. Ruim 70% staat er positief tegenover. 
 
Ook al denken we bij ‘genezen’ aan een biologische en medisch-wetenschappelijk context, toch blijkt ‘genezen’ ook nadrukkelijk afhankelijk van uiteenlopende culturele en sociale aspecten en omstandigheden. Sterker nog, ‘genezen’ is voor een belangrijk deel cultureel bepaald. Binnen het medische domein zien we duidelijke verschuivingen en is er steeds vaker sprake van een ‘complementaire' of ‘integratieve' situatie waarbij zowel reguliere als alternatieve geneesvormen in combinatie worden aangeboden.
 
 
Deze themamiddag is tegelijk de boekpresentatie van Healing en 'alternatief' genezen. Een culturele diagnose van Peter Jan Margry. De publicatie is de editie-2018 in de reeks nieuwjaarsboekjes van het Meertens Instituut. Het boek is ter plekke verkrijgbaar.