Publicatiedatum: 25 juni 2021

Boekpresentatie van ‘Vurige liefde’

Met veel genoegen nodigen Uitgeverij Prometheus en Peter Jan Margry, etnoloog en historicus aan het Meertens Instituut, u uit voor de boekpresentatie van Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg. De presentatie vindt plaats op vrijdag 10 september in de Cuyperskerk van Steenbergen. Zie ook deze link voor meer informatie.

Datum: vrijdag 10 september 2021
Plaats: St. Gummaruskerk, Westdam 83 te Steenbergen
Inloop: 15:30
Aanvang programma: 16:00

Graag aanmelden door het aantal personen te mailen naar publiciteit@pbo.nl o.v.v. ‘Boekpresentatie Vurige liefde’.

 

  • Zie ook:

Naar aanleiding van zijn het boek Vurige liefde gaat Peter Jan Margry op 20 september in gesprek over stigmata en verschijningen bij SPUI25 in Amsterdam. Meer informatie.

  • Over Vurige liefde:

Het boek verhaalt en analyseert een door katholiek Nederland collectief aangehangen hersenschim of ‘fantasma’ waarin de jonge vrouw, Janske Gorissen, centraal staat die zich in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw in extreme mate met Jezus Christus identificeerde. Veel katholieken raakten ervan overtuigd dat wat zich met haar in het Brabantse dorpje Welberg afspeelde authentiek was en een betekenisvolle ‘genade’ voor de gehele wereld inhield. Janske’s liefde en lijden, bloedige stigmatisaties, de wonderbare genezingen en Maria- en Jezusverschijningen zouden daarvan het bewijs zijn. Het bloed kroop ook waar het niet gaan kon, waardoor de spirituele liefde in een lichamelijke eindigde.
Overrompeld door deze niet eerder in Nederland geziene combinatie van wonderbaarlijke mystiek wierpen katholieken zich massaal aan haar voeten. De kerkelijke leiding liet het fenomeen betijen, maar ook uit de hand lopen. Kardinaal De Jong werd door het Vaticaan gedwongen ‘Welberg’ in de doofpot te stoppen. De affaire, het ingrijpen en de (on)waarheden brachten een trauma met zich mee dat nog altijd nadreunt.
 
Peter Jan Margry is etnoloog en historicus. Hij is hoogleraar Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Meertens Instituut (KNAW).