Publicatiedatum: 2 maart 2016

Conferentie Horst aan de Maas en Big Data

De conferentie wordt georganiseerd door het CBS en het expertisecentrum ITEM (‘Internationale, Transnationale en Euregionale Mobiliteits- en Grensoverschrijdende’ vraagstukken in de regio) van de Universiteit Maastricht.

De conferentie is gericht op kennisdeling en toekomstperspectieven in een interactieve setting over Horst aan de Maas. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, waaronder veldonderzoek, Taalcultuur, Twitter-berichten en mogelijkheden van Big Data, en de expertise van burgers, politici en beleidsinstanties.

Vragen die in discussierondes worden besproken, zijn:

  • Wat bindt en verdeelt de burgers in Horst aan de Maas?
  • Wat zijn de specifieke problemen, uitdagingen en oplossingsrichtingen in Horst aan de Maas?
  • Hoe bruikbaar zijn Big Data voor het verkennen en oplossen van de problematiek in Horst aan de Maas, en andere (Limburgse) gemeenten?
  • En hoe kan (wetenschappelijk) onderzoek oplossingsrichtingen aandragen?

Bovenstaande onderwerpen zullen zowel in de vorm van verschillende presentaties, als in twee discussieronden worden besproken. Na afloop is er een borrel.

Voorlopig programma

10.45 – 11.15 Inloop met koffie en vlaai – Beatrixzaal

11.15 – 11.30 Welkom en inleiding: Marly Odekerken (CBS)

11.30 – 11.50 Big Data en statistiek: Piet Daas (CBS)

11.50 – 12.10 Sociale samenhang in gemeenten: Hans Schmeets (CBS/UM)

12.10 – 12.30 Twitter in (Noord)-Limburg: Dong Nguyen (UT/Meertens Instituut), ), Dolf Trieschnigg (UT) en Leonie Cornips (UM/Meertens Instituut)

12.30 – 13.15 Discussieronde 1: Problematiek en Big Data        Discussieleider: B. Braaksma (CBS)

13.15 – 14.00 Lunch – bedrijfsrestaurant

14.00 – 14.20 Twitter in Horst aan de Maas : Marco Parigini (UM) en Hans Schmeets (CBS/UM)

14.20 – 14.40 Etnografisch onderzoek in Horst aan de Maas: Daria Boruta (UU/Meertens Instituut) en Leonie Cornips (UM/Meertens Instituut)

14.40 – 15.00 Problematiek en beleid in Horst aan de Maas:  Paul Driessen (wethouder Horst aan de Maas) (ovb) 

15.00 – 15.15 Koffiepauze

15.15 – 16.15 Discussieronde 2: Oplossingsrichtingen en Big Data    Discussieleider: J. van der Valk (CBS)

16.15 – 16.30 Afsluiting: Robert Hermans (CBS)

16.30  Borrel – bedrijfsrestaurant

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met prof. Leonie Cornips <leonie.cornips@maastrichtuniversity.nl > en/of prof. Hans Schmeets <H.Schmeets@cbs.nl > . Indien u de conferentie wil bijwonen, kunt u dit voor 20 maart per email aan <H.Schmeets@cbs.nl> aangeven. Gelet op het maximum aantal zitplaatsen, is er helaas geen garantie dat iedere geïnteresseerde toegelaten kan worden.