Publicatiedatum: 8 mei 2017

Conferentie: Small Data, Big Data en Immigranten in Limburg

Op donderdag 1 juni 2017 vindt bij het CBS in Heerlen de conferentie 'Small Data, Big Data en Immigranten in Limburg' plaats.
 
De conferentie wordt georganiseerd door het CBS en het expertisecentrum ITEM* van de Universiteit Maastricht. De conferentie is gericht op kennisdeling en toekomstperspectieven in een interactieve setting over Limburg. Taalonderzoeker en hoogleraar Taalcultuur in Limburg Leonie Cornips (Meertens Instituut/Universiteit Maastricht) is één van de organisatoren en sprekers van deze conferentie.
Onder meer de volgende vragen komen aan de orde:

  • Wat bindt en verdeelt de burgers in Limburgse gemeenten?
  • Wat zijn de specifieke problemen, uitdagingen en oplossingsrichtingen in Limburgse gemeenten?
  • Hoe bruikbaar zijn Small Data en Big Data voor het verkennen en oplossen van de problematiek in (Limburgse) gemeenten?
  • Welke rol speelt taal en meertaligheid in de communicatie op werkplekken en onderwijs? En hoe kan (wetenschappelijk) onderzoek oplossingsrichtingen aandragen?
 
Klik hier voor het volledige programma.

* Internationale, Transnationale en Euregionale Mobiliteits- en Grensoverschrijdende vraagstukken in de regio